Rediger, fjern eller sæt en remarketingliste på pause

Når du har oprettet og testet din remarketingliste, kan du redigere den, hvis du gerne vil sikre, at dine produkter eller tjenester når ud til den rigtige målgruppe. Du kan også sætte midlertidigt standse en annoncegruppe i at målrette mod din liste eller fjerne en remarketingliste fra en annoncegruppe.

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

Rediger en liste

Du kan foretage visse typer af ændringer af din remarketingliste, når du har oprettet den. Du kan f.eks. redigere listens navn, ændre varigheden af medlemskabet eller lukke listen. Sådan gør du:

 1. Klik på fanen Kampagner.
 2. Klik på Delt samling.
 3. Klik på Målgrupper.
 4. Placer markøren over den del af listen (remarketing eller tilpasset kombination), som du vil redigere.
 5. Rediger listens navn, beskrivelse, status (åben/lukket), varighed og betingelser, ved enten at klikke på blyantikonet eller på feltet i det punkt, du vil ændre.
 6. Hvis du vil forhindre, at der føjes nye cookies til en remarketingliste, kan du altid lukke listen via rullemenuen i kolonnen "Status på medlemskab". Lukkede lister vises stadig som tilgængelige remarketinglister på fanen "Interesser og remarketing". Andre målretningsmetoder (eller remarketinglister) i samme annoncegruppe vil fungere som sædvanlig.
 7. Foretag ændringerne, og klik på Gem.

Husk!

 • Når du har gemt remarketinglisten, kan du ikke ændre dens skabelon.
 • Når du redigerer en liste, behøver du ikke at implementere remarketingtagget på dit website igen.
 • Hvis du ændrer varigheden af medlemskab, efter at en liste allerede har indsamlet besøgende eller brugere, anvendes den nye varighed for alle nuværende og fremtidige besøgende eller brugere på listen. Hvis varigheden f.eks. er 60 dage og du forkorter den til 30 dage, fjernes de personer, der er blevet føjet til listen inden for tidsrummet for 31-60 dage siden. Hvis varigheden er 30 dage og du forlænger den til 60 dage, forbliver de personer, der allerede er med på listen, registreret på listen i op til 60 dage.
 • Hvis du har oprettet dine remarketinglister i Google Analytics, skal du redigere dem der i stedet for i AdWords.

Sæt en annoncegruppes målretning mod en liste på pause

Du kan sætte en annoncegruppes målretning mod en liste på pause, men stadig lade listen få tilføjet nye besøgende. Sådan gør du:

 1. Ved kampagner af typen "Kun Displaynetværket" skal du klikke på fanen Displaynetværk eller Interesser og remarketing. Ved kampagner af typen "Søgenetværk med udvalg fra Displaynetværket" eller "Kun Søgenetværket" skal du klikke på fanen Målgrupper.
 2. Peg med musemarkøren på den grønne prik ud for den liste, du vil sætte på pause. Der vises en rullepil.
 3. Klik på pilen, og vælg "Sat på pause".

Hvis du vil sætte mere end én liste på pause ad gangen, kan du markere afkrydsningsfelterne ud for listerne og vælge "Sæt på pause" i rullemenuen "Rediger" oven over tabellen.

Pause a remarketing list

At sætte listen på pause er ikke det samme som at lukke den, fordi der ikke føjes nye brugere til en lukket liste.

Fjern en liste fra en annoncegruppe

Du kan fjerne en remarketingliste fra en annoncegruppe. Sådan gør du:

 1. Gå til din kampagne på Displaynetværket.
 2. Klik på fanen Displaynetværk
 3. Klik på + Målretning
 4. Vælg din annoncegruppe. 
 5. Klik på blyantikonet i afkrydsningsfeltet "Interesser og remarketing". 
 6. Klik på X ud for den remarketingliste, du ønsker at fjerne. 
 7. Klik på Gem.
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye