Úprava, pozastavení nebo odstranění remarketingového seznamu

Po vytvoření a otestování remarketingového seznamu jej můžete upravit, chcete-li zajistit, aby vaše produkty nebo služby oslovovaly správné publikum. Cílení určité reklamní sestavy na seznam lze pozastavit nebo můžete remarketingový seznam z reklamní sestavy odstranit.

Úpravy seznamu uživatelů pro remarketing

Přestože remarketingové seznamy vytvořené automaticky službou Google Ads nelze editovat, můžete provádět změny remarketingových seznamů, které jste vytvořili ručně. Můžete například upravit název seznamu, změnit délku trvání členství nebo seznam uzavřít. Postup:

 1. Vpravo nahoře klikněte na ikonu klíče .
 2. V části Sdílená knihovna klikněte na Správce publika.
 3. V nabídce vlevo klikněte na možnost Seznamy publik.
 4. Vyberte seznam publika, který chcete upravit.
  • Pokud chcete pouze změnit název seznamu, klikněte na ikonu tužky Upravit.
  • Chcete-li stav členství změnit pouze ve svém seznamu, klikněte na rozbalovací šipku pod sloupcem Stav členství a vyberte z možností otevřený, nebo zavřený.
 5. Chcete-li upravit další možnosti seznamu, klikněte na modrý název seznamu.
 6. V pravém horním rohu podrobných údajů seznamu klikněte na ikonu tří teček  a vyberte možnost Upravit seznam.
 7. Zde můžete upravit název seznamu, jeho počáteční velikost, délku trvání členství, stav členství a popis.
  • Chcete-li zabránit přidávání nových návštěvníků do remarketingového seznamu, můžete seznam zavřít pomocí rozbalovací nabídky v části Stav členství. Otevřený znamená, že Google Ads bude do seznamu dále přidávat návštěvníky webu. Zavřený znamená, že nebudou do seznamu přidáváni noví členové.
  • Proveďte úpravy a klikněte na Uložit.

Důležité upozornění

 • Po úpravě seznamu už nemusíte globální značku webu ani fragment kódu remarketingové události na vašich webových stránkách nikdy znovu měnit.
 • Pro remarketing v Obsahové síti: Pokud změníte délku trvání členství, bude tato nová délka trvání platit pouze pro návštěvníky stránek, které budou přidány po této změně. U návštěvníků stránek, kteří byli na seznamu dříve, zůstane původní délka trvání zachována. 
 • Pokud změníte délku trvání členství pro remarketing ve Vyhledávací síti, aplikuje se nová délka trvání jak na stávající návštěvníky, tak na nové návštěvníky.
 • Seznamy, které byly vytvořeny v Google Analytics, můžete editovat pouze v Google Analytics.

Aktivace, pozastavení nebo odstranění remarketingových seznamů z reklamní sestavy nebo kampaně

Pozastavení seznamu zabrání tomu, aby na daný seznam cílila reklamní sestava, ale stále bude možné přidávat nové návštěvníky. Odebráním seznamu bude váš seznam trvale odstraněn. Obě tyto akce se provádějí na stránce Publikum, na které nastavujete cílení na publikum.

 1. V navigačním panelu vyberte typy kampaní, které chcete zobrazit.
 2. V nabídce stránky vlevo klikněte na položku Publikum.
 3. Ujistěte se, že je položka Publikum v nabídce v horní části stránky zvýrazněna modře. 
 4. Klikněte na tečku vlevo od jména publika a vyberte Povolit nebo Pozastavit.
 5. Chcete-li upravit více seznamů najednou, zaškrtněte kliknutím políčka vlevo od bodů. Pokud máte nějaká políčka zaškrtnutá, zobrazuje se nad seznamem publik nabídka v modrém pruhu.
 6. V nabídce v modrém pruhu klikněte na možnost Upravit a poté vyberte Aktivovat, Pozastavit nebo Odstranit.

Následující seznamy odstranit nelze:

 • používané seznamy,
 • seznamy vytvořené automaticky službou Google Ads,
 • seznamy sloužící ke generování jiných používaných seznamů.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory