Редактиране, поставяне на пауза или премахване на списък за ремаркетинг

След като създадете и тествате списък за ремаркетинг, можете да го редактирате, ако искате да сте сигурни, че продуктите или услугите Ви достигат до правилната аудитория. Можете също да поставите на пауза насочването на рекламна група по списъка Ви или да премахнете списък за ремаркетинг от рекламна група.

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Редактиране на списък

Можете да извършите известни типове промени в списъка си за ремаркетинг, след като сте го създали. Бихте могли например да редактирате името на списъка, да промените продължителността на членството или да го затворите. Това става по следния начин:

 1. Кликнете върху раздела Кампании.
 2. Кликнете върху Споделена библиотека.
 3. Кликнете върху Аудитории.
 4. Поставете курсора върху тази час от списъка (за ремаркетинг или с персонализирана комбинация), която искате да редактирате.
 5. Променете името, описанието, състоянието (отворен/затворен), продължителността и условията на списъка, като кликнете върху иконата на молив или в полето на елемента, който искате да промените.
 6. Ако искате да спрете добавянето на нови „бисквитки“ към списък за ремаркетинг, можете да го затворите по всяко време от падащото меню в графата „Състояние на членството“. Затворените списъци все още ще се показват като налични списъци за ремаркетинг в раздела „Интереси и ремаркетинг“. Останалите начини на насочване (или списъци за ремаркетинг) в същата рекламна група ще действат както обикновено.
 7. Извършете редакциите и кликнете върху Запазване.

Имайте предвид следното

 • След като сте запазили списъка си за ремаркетинг, не можете да промените шаблона за него.
 • Когато редактирате списък, не е нужно отново да внедрявате маркера за ремаркетинг на сайта си.
 • Ако промените продължителността на членството, след като в списъка вече са се натрупали посетители или потребители, новата продължителност ще важи за всички настоящи и бъдещи посетители или потребители в него. Ако например продължителността на членството Ви е 60 дни и сте го скъсили на 30, всеки, присъединил се към списъка от 31 до 60 дни по-рано, ще бъде премахнат. Ако продължителността е 30 дни и сте я удължили на 60, всички, които вече са в списъка, ще останат в него за срок до 60 дни.
 • Ако сте създали списъците си за ремаркетинг в Google Анализ, трябва да ги редактирате там вместо в AdWords.

Поставяне на пауза на насочването на рекламна група по списък

Можете да поставите на пауза насочването на рекламна група по списък, но при все това да позволите добавянето на нови посетители в него. Това става по следния начин:

 1. За кампании от типа „Само за дисплейната мрежа“ кликнете върху раздела Дисплейна мрежа или Интереси и ремаркетинг. За кампании от типа „Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа“ или „Само за мрежата за търсене“ кликнете върху раздела Аудитории.
 2. Поставете курсора върху зелената точка до списъка, който искате да поставите на пауза. Ще се покаже падаща стрелка.
 3. Кликнете върху нея и изберете „На пауза“.

Ако искате наведнъж да поставите на пауза няколко списъка, можете да маркирате квадратчетата до тях и да изберете „На пауза“ от падащото меню „Редактиране“ над таблицата.

Pause a remarketing list

Поставянето на пауза се различава от затварянето по това, че към затворените списъци не се добавят нови потребители.

Премахване на списък от рекламна група

Можете да премахнете списък за ремаркетинг от рекламна група. Това става по следния начин:

 1. Отворете кампанията си в дисплейната мрежа.
 2. Кликнете върху раздела Дисплейна мрежа
 3. Кликнете върху + Насочване
 4. Изберете рекламната си група. 
 5. В квадратчето „Интереси и ремаркетинг“ кликнете върху иконата на молив. 
 6. До списъка за ремаркетинг, който искате да премахнете, кликнете върху X
 7. Кликнете върху Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?