Informacje o automatycznym tagowaniu

Automatyczne tagowanie to funkcja, którą trzeba włączyć, aby:

  • śledzić konwersje w witrynie we wszystkich przeglądarkach;
  • importować do Google Ads dane o konwersjach z Google Analytics oraz innych zewnętrznych źródeł, takich jak system zarządzania relacjami z klientami (CRM);
  • importować dane kampanii i dane o kosztach Google Ads do raportów Google Analytics;
  • importować do raportów Google Ads dostępne w Google Analytics wskaźniki zaangażowania w witrynie, takie jak współczynnik odrzuceń i średni czas trwania sesji.

W tym artykule wyjaśniamy, jak działa automatyczne tagowanie i jak je włączyć.

Uwaga: jeśli chcesz nadal śledzić ruch z Google Ads za pomocą tagów dodanych ręcznie, musisz włączyć zastępowanie automatycznego tagowania ręcznym tagowaniem (wartości UTM) w Ustawieniach usługi na koncie Google Analytics. 
Śledzenie konwersji w niektórych przeglądarkach wymaga automatycznego tagowania.

Dlaczego warto z tego korzystać

Automatyczne tagowanie jest niezbędną funkcją, która używana razem ze śledzeniem konwersji Google Ads lub z Google Analytics umożliwia Ci sprawdzanie, czy kliknięcia Twoich reklam prowadzą do wartościowej aktywności klientów, np. zakupów w witrynie, połączeń telefonicznych, pobrań aplikacji lub subskrypcji newslettera. Proces konfiguracji przebiega różnie w zależności od rodzaju konwersji, którą śledzisz. Aby skonfigurować śledzenie konwersji, musisz najpierw wybrać źródło konwersji, czyli skąd one pochodzą.

Automatyczne tagowanie jest też niezbędne dla firm, które chcą śledzić konwersje offline, np. transakcje sprzedaży w sklepie stacjonarnym, będące efektem reklam online.

Jak to działa

Gdy użytkownik klika reklamę, automatyczne tagowanie dodaje do adresu URL reklamy dodatkową informację w postaci parametru GCLID (skrót od „Google Click Identifier”, czyli identyfikatora kliknięcia Google). Jeśli na przykład użytkownik kliknie Twoją reklamę na stronie www.example.com, końcowy URL przyjmie postać www.example.com/?gclid=123xyz. Jeśli masz w witrynie włączoną funkcję automatycznego tagowania i zainstalowany tag Google Analytics, parametr GCLID jest przechowywany w nowym pliku cookie Google Analytics w domenie Twojej witryny. Więcej informacji o tym, jak Google Ads śledzi konwersje w witrynie.

Czasami parametr GCLID jest tworzony w momencie wyświetlenia, a nie kliknięcia. W takich przypadkach, jeśli użytkownik ponownie kliknie tę samą reklamę, użyty zostanie ten sam parametr GCLID. W raporcie skuteczności wiele kliknięć tej samej reklamy przez jednego użytkownika pojawia się jako wiele kliknięć w tym samym wierszu GCLID.

Nieliczne witryny nie zezwalają na dowolne parametry w adresach URL i po włączeniu automatycznego tagowania wyświetlają stronę błędu. Można to sprawdzić u webmastera albo włączyć automatyczne tagowanie i przeprowadzić test, klikając własną reklamę. Jeśli link do Twojej witryny działa, możesz korzystać z automatycznego tagowania. Jeśli wyświetli się błąd, wyłącz automatyczne tagowanie na koncie Google Ads. Przed ponownym włączeniem tej funkcji poproś webmastera o umożliwienie stosowania dowolnych parametrów adresów URL.

Jeśli chcesz śledzić konwersje w witrynie, która używa przekierowań, musisz upewnić się, że parametr GCLID jest przekazywany do końcowej strony docelowej. 

Uwaga: gdy dodasz nowe działanie powodujące konwersję, uruchomi się automatyczne tagowanie, o ile nie korzystasz jeszcze ze śledzenia konwersji dla wielu kont. Jeśli korzystasz już z tej opcji, musisz ręcznie włączyć automatyczne tagowanie na każdym koncie podrzędnym. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy automatyczne tagowanie jest włączone

Konfiguracja automatycznego tagowania

Automatyczne tagowanie jest domyślnie wyłączone. Aby je włączyć, wykonaj poniższe kroki. Jeśli nie możesz korzystać z automatycznego tagowania, importuj dane Google Ads do Google Analytics za pomocą opcji ręcznego tagowania.

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

  1. Zaloguj się na konto AdWords na https://adwords.google.pl
  2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Ustawienia konta.
  3. W sekcji „Śledzenie” obok pozycji „Automatyczne tagowanie” kliknij Edytuj.
  4. Aby włączyć automatyczne tagowanie, zaznacz pole wyboru obok pozycji Automatyczne tagowanie docelowego adresu URL.
  5. Kliknij Zapisz zmiany.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa