เกี่ยวกับการคาดการณ์ของเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด

วิธีเข้าถึงเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด

คุณใช้เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคีย์เวิร์ดได้ Google จะใช้ข้อมูลการค้นหาในอดีตมาประมาณการผลที่จะได้รับจากชุดคีย์เวิร์ดหนึ่งๆ ตามงบประมาณที่คุณมี การคาดการณ์ที่ได้นี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกวิธีจัดกลุ่มคีย์เวิร์ดและตั้งราคาเสนอได้

บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการคาดการณ์และข้อมูลจากการค้นหาที่ผ่านมา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาทั่วไปด้วย

การคาดการณ์

จำนวนการแสดงผลที่คาดการณ์จะพิจารณาจากราคาเสนอ งบประมาณ ช่วงเวลา และคุณภาพโฆษณาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อประมาณการประสิทธิภาพในอนาคต เมื่อใช้เครื่องมือวางแผนในการคาดการณ์คีย์เวิร์ด คุณจะเห็นภาพรวมของคีย์เวิร์ดเหล่านั้นบนกราฟและยังมีการคาดการณ์โดยละเอียดแสดงไว้ในตาราง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการเสนอราคาที่อาจช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้

ความหมายของการคาดการณ์คีย์เวิร์ด

 • จำนวนคลิก: จำนวนคลิกที่โฆษณาน่าจะได้รับต่อวันถ้าคีย์เวิร์ดนั้นๆ เรียกให้โฆษณาแสดง
 • ค่าใช้จ่าย: จำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่คุณน่าจะต้องใช้จ่ายต่อวันสำหรับคีย์เวิร์ดนี้
 • จำนวนการแสดงผล: ความถี่ที่โฆษณาน่าจะแสดงได้ในหนึ่งวัน ระบบจะนับจำนวนการแสดงผลทุกครั้งที่โฆษณาแสดงในหน้าผลการค้นหา
 • อัตราการคลิกผ่าน ("CTR"): อัตราส่วนของจำนวนคลิกที่โฆษณาน่าจะได้รับ หารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาน่าจะแสดง (ซึ่งเรียกว่า "การแสดงผล")
 • ราคาต่อหนึ่งคลิกโดยเฉลี่ย ("CPC เฉลี่ย"): จำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่คุณน่าจะต้องจ่ายในแต่ละครั้งที่มีการคลิก ระบบจะปรับจำนวนเงินสรุปสุดท้ายที่จะเรียกเก็บต่อคลิกจากคุณโดยอัตโนมัติ เงินจำนวนนี้เรียกว่าราคาต่อหนึ่งคลิกจริง (CPC จริง) ดังนั้นคุณจึงจ่ายเงินมากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการรักษาตำแหน่งโฆษณาเพียง 1 เซนต์เท่านั้น ดังนั้นจำนวนเงินที่ปรากฏอาจต่ำกว่าช่วงค่าใช้จ่ายโดยรวมที่คาดการณ์ของคีย์เวิร์ดทั้งหมด หรือราคาเสนอ CPC ที่กำหนดไว้สำหรับกลุ่มโฆษณาก็ได้

หมายเหตุ

โปรดทราบว่าข้อมูลสถิติในอดีต เช่น จำนวนการค้นหารายเดือนโดยเฉลี่ยจะแสดงเฉพาะกับคีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบตรงทั้งหมดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคีย์เวิร์ดคือดาร์กช็อกโกแลต หากต้องการดูจำนวนการค้นหารายเดือนโดยเฉลี่ยของคีย์เวิร์ดนี้ ระบบจะแสดงสถิติของการทำงานแบบตรงทั้งหมดเหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะใช้คีย์เวิร์ดดาร์กช็อกโกแลตเป็นแบบกว้าง แบบวลี หรือแบบตรงทั้งหมดก็ตาม ในทางกลับกัน การคาดการณ์การเข้าชม เช่น จำนวนคลิกและค่าใช้จ่ายนั้นจะพิจารณาจากประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับข้อมูลการคาดการณ์สำหรับรายการคีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบกว้าง ระบบจะพิจารณาการทับซ้อนของคีย์เวิร์ดเหล่านั้นด้วย

เมตริกที่เคยใช้ในอดีต

เมื่อคุณใช้เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดเพื่อดูเมตริกที่เคยใช้ในอดีตสำหรับคีย์เวิร์ดหรือแคมเปญใดๆ คุณจะเห็นสถิติโดยละเอียดในตารางซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกใช้คีย์เวิร์ดในแคมเปญได้ โปรดทราบว่าการคาดการณ์จะนำราคาเสนอ งบประมาณ ช่วงเวลา และปัจจัยอื่นๆ ไปพิจารณาด้วย แต่เมตริกที่เคยใช้ในอดีตจะไม่ทำเช่นนั้น

ความหมายของเมตริกที่เคยใช้ในอดีต

 • จำนวนการค้นหารายเดือนโดยเฉลี่ย: จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่มีผู้ค้นหาคีย์เวิร์ดหนึ่งๆ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในรูปแบบที่ใกล้เคียงโดยอิงจากช่วงเดือน การตั้งค่าสถานที่ตั้ง และเครือข่ายการค้นหาที่เลือกไว้ คุณใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูความนิยมของคีย์เวิร์ดในช่วงเวลาต่างๆ ของปีได้ โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะหาค่าเฉลี่ยของจำนวนการค้นหาคำนั้นๆ (ไม่ว่าเป็นภาษาใดก็ตาม) ในช่วงเวลา 12 เดือน
 • การแข่งขัน: จำนวนของผู้ลงโฆษณาที่ได้แสดงโฆษณาสำหรับคีย์เวิร์ดแต่ละรายการที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดใน Google โปรดทราบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเฉพาะตามการกำหนดเป้าหมายสถานที่และเครือข่ายการค้นหาที่คุณเลือกไว้ ในคอลัมน์การแข่งขันจะแสดงให้เห็นว่าคีย์เวิร์ดนั้นมีการแข่งขันต่ำ ปานกลาง หรือสูง
 • ราคาเสนอสำหรับด้านบนของหน้า (ช่วงราคาต่ำ): ช่วงราคาเสนอที่ต่ำ (ค่าประมาณที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 20) ซึ่งผู้ลงโฆษณาได้เคยชำระเงินตามราคาเสนอสำหรับด้านบนของหน้าของคีย์เวิร์ดนั้น โดยอิงจากการตั้งค่าสถานที่และเครือข่ายการค้นหา
 • ราคาเสนอสำหรับด้านบนของหน้า (ช่วงราคาสูง): ช่วงราคาเสนอที่สูง (ค่าประมาณที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 80) ซึ่งผู้ลงโฆษณาได้ชำระเงินตามราคาเสนอสำหรับด้านบนของหน้าของคีย์เวิร์ดนั้น โดยอิงจากการตั้งค่าสถานที่และเครือข่ายการค้นหา
 • ส่วนแบ่งการแสดงผลที่เกิดขึ้นเองตามจริง: เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่โฆษณาในเว็บไซต์ปรากฏขึ้นจากการค้นหาคีย์เวิร์ดหนึ่งๆ ทางเว็บ ตัวเลขนี้จะคำนวณได้จากการนำจำนวนการค้นหาทางเว็บที่ทำให้โฆษณาจากเว็บไซต์แสดง ไปหารด้วยจำนวนการค้นหารวมทั้งหมดของแนวคิดคีย์เวิร์ดนั้น
 • ส่วนแบ่งการแสดงโฆษณา: จำนวนการแสดงผลที่เกิดขึ้นหารด้วยจำนวนการค้นหาตามสถานที่และเครือข่ายที่กำหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งตรงกับคีย์เวิร์ดทุกประการในเดือนล่าสุดตามปฏิทิน โปรดทราบว่าคอลัมน์ส่วนแบ่งการแสดงโฆษณาในเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดจะแตกต่างจากคอลัมน์ส่วนแบ่งการแสดงผลและคอลัมน์ส่วนแบ่งการแสดงผลคีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบตรงทั้งหมดในการจัดการแคมเปญ ซึ่งอิงจากจำนวนการแสดงผลที่คุณมีสิทธิ์ได้รับสำหรับคีย์เวิร์ดนั้น ในเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด ส่วนแบ่งการแสดงโฆษณาจะอิงจากปริมาณการค้นหาที่ตรงกันทุกประการสำหรับคีย์เวิร์ดรายการนั้น เครื่องหมายขีด (-) ในคอลัมน์ส่วนแบ่งการแสดงโฆษณาหมายความว่าระบบยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะคำนวณค่านี้

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับเมตริกที่ใช้ในอดีต

 • ระบบจะปัดเศษตัวเลขสถิติปริมาณการค้นหา ซึ่งหมายความว่าเมื่อดูแนวคิดคีย์เวิร์ดสำหรับสถานที่หลายๆ แห่ง ปริมาณการค้นหาอาจรวมกันได้ไม่เท่ากับที่คุณคาดไว้
 • การเข้าชมเว็บจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลา สถานการณ์ปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ดังนั้น จำนวนการค้นหาคีย์เวิร์ดของคุณจึงผันผวนอยู่ตลอดเวลา
 • การคาดการณ์คีย์เวิร์ดอาจช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพโดยประมาณได้ จำนวนการแสดงผลที่คาดการณ์จะนำราคาเสนอ งบประมาณ ช่วงเวลา และคุณภาพโฆษณาที่ผ่านมาไปพิจารณาด้วย แต่ตัวเลขสถิติปริมาณการค้นหาจะไม่ทำเช่นนั้น นอกจากนี้ ระบบจะคำนวณสถิติปริมาณการค้นหาสำหรับคีย์เวิร์ดที่ตรงทั้งหมดเท่านั้น แต่การแสดงผลโดยประมาณจะพิจารณาจากประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดที่เลือก
 • สถิติช่วงราคาเสนอจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะใช้คีย์เวิร์ดใดในแคมเปญ สถิติช่วงราคาเสนอหรือ "ราคาเสนอสำหรับด้านบนของหน้า (ช่วงราคาต่ำ)" และ "ราคาเสนอสำหรับด้านบนของหน้า (ช่วงราคาสูง)" จะช่วยคุณเลือกราคาเสนอที่มีประสิทธิภาพสำหรับคีย์เวิร์ดได้ สถิติช่วงราคาเสนอจะคำนึงถึงราคาเสนอที่ทำให้โฆษณาปรากฏอยู่ในกลุ่มโฆษณาด้านบนในหน้าแรกของผลการค้นหา
 • สถิติช่วงราคาเสนอแสดงข้อมูลการเสนอราคาใน 30 วันที่ผ่านมา คุณอาจไม่เห็นสถิติช่วงราคาเสนอสำหรับคีย์เวิร์ดที่มีข้อมูลการเสนอราคาในอดีตที่ค่อนข้างน้อย โฆษณาจะแสดงที่ด้านบนในหน้าแรกของผลการค้นหาได้ต้องขึ้นอยู่กับราคาเสนอ คะแนนคุณภาพ และปัจจัยอื่นๆ รวมกัน คุณจึงใช้เมตริกเหล่านี้ในการปรับราคาเสนอให้สัมพันธ์กับคะแนนคุณภาพของคีย์เวิร์ดที่คล้ายกันได้

หน้าภาพรวมของแผน

หน้าภาพรวมของแผนจะแสดงการคาดการณ์สำหรับแผน โดยจะแบ่งตามคีย์เวิร์ดยอดนิยม สถานที่ และอุปกรณ์ ข้อมูลนี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในแดชบอร์ด โดยคุณอาจเปลี่ยนพารามิเตอร์ของการคาดการณ์แต่ละรายการเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดสำหรับการวางแผนเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จต่อไปได้
ที่ด้านบนของหน้าภาพรวมของแผน คุณจะเห็นราคาเสนอเริ่มต้นซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเลือกจุดอื่นบนกราฟหรือการป้อนราคาเสนอในช่องที่ด้านบนของหน้า วิธีนี้ช่วยให้เห็นว่าคีย์เวิร์ดจะทำงานเป็นอย่างไรเมื่อราคาเสนอสูงขึ้นหรือต่ำลง ราคาเสนอเริ่มต้นจะอิงตามปัจจัยต่อไปนี้
 • แผนก่อนหน้าของคุณ (ถ้ามี)
 • ราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC) สูงสุดโดยเฉลี่ยจากกลุ่มโฆษณาที่ใช้ CPC ที่กำหนดเองของบัญชี หรือ
 • CPC สูงสุดโดยเฉลี่ยในกลุ่มโฆษณาที่ใช้การเสนอราคาด้วยตนเองทั้งหมดที่มีสกุลเงินเดียวกัน

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคาดการณ์การเข้าชม

ในบางกรณี การคาดการณ์การเข้าชมที่คุณเห็นในเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดอาจจะดูต่ำกว่าที่คาดไว้หรือต่างจากการเข้าชมโฆษณาที่เกิดขึ้นจริง หรือคุณอาจไม่เห็นตัวเลขการคาดการณ์การเข้าชมเลย
หากต้องการทราบว่าเหตุใดบางครั้งคุณจึงไม่เห็นการคาดการณ์การเข้าชมในเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด รวมทั้งวิธีแก้ไข โปรดอ่านในส่วนถัดไปด้านล่าง

การคาดการณ์ต่ำ

เมื่อใช้เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด คุณจะเห็นค่าประมาณของจำนวนคลิกและการแสดงผลที่น่าจะได้รับในแต่ละวัน การเพิ่มราคาเสนอต่อหนึ่งคลิก (CPC) มักจะทำให้ประสิทธิภาพโฆษณาดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบว่าการเพิ่มราคาเสนอ CPC มีผลเพียงเล็กน้อยต่อการคาดการณ์การเข้าชม ซึ่งอาจเป็นด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
 • ประสิทธิภาพโฆษณาที่ผ่านมา: ในการคำนวณ เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดจะใช้ตัวอย่างประสิทธิภาพโฆษณาที่ผ่านมาจากโฆษณาของคุณและโฆษณาอื่นๆ ซึ่งใช้คีย์เวิร์ดที่คล้ายคลึงกัน หากอัตราการคลิกผ่าน (CTR) โดยรวมสำหรับกลุ่มตัวอย่างนี้มีค่าต่ำมาตลอด การคาดการณ์ที่คุณได้รับจะแสดงการคาดการณ์จำนวนคลิกที่ต่ำเช่นกัน การปรับปรุง CTR ให้ดีขึ้นอาจช่วยเพิ่มการคาดการณ์ในอนาคตได้
 • การวิเคราะห์การค้นหา: ระบบจะติดตามรูปแบบคีย์เวิร์ดและการค้นหาเพื่อแสดงการคาดการณ์การเข้าชมที่แม่นยำ การที่คุณได้รับตัวเลขที่คาดการณ์ต่ำอาจเป็นเพราะคีย์เวิร์ดหรือวลีคีย์เวิร์ดนั้นๆ ไม่มีผู้ค้นหามากนัก ในกรณีนี้ให้เพิ่มคีย์เวิร์ดหรือชุดคำของคีย์เวิร์ดให้มากขึ้น โดยให้คลิกที่แนวคิดคีย์เวิร์ดในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 • นโยบายเครือข่ายของ Google: เว็บไซต์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google เพื่อแสดงโฆษณา (พาร์ทเนอร์ในเครือข่ายการค้นหา) มีนโยบายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเภทโฆษณาที่อนุญาตให้แสดงบนหน้าเว็บหรือผลิตภัณฑ์ของตน ตัวอย่างเช่น พาร์ทเนอร์การค้นหาบางรายจะอนุญาตเฉพาะโฆษณาที่เหมาะสำหรับเยาวชนเท่านั้น เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดจะพิจารณานโยบายต่างๆ ของพาร์ทเนอร์ในเครือข่ายการค้นหา และจะแสดงการคาดการณ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเหล่านั้น ถึงแม้การโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาจะทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้เห็นคุณมากขึ้น แต่การคาดการณ์การเข้าชมที่คุณเห็นอาจแสดงข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันเท่าใดนัก

จำนวนการเข้าชมโฆษณาที่เกิดขึ้นจะแตกต่างจากการคาดการณ์ของเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ด

เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดจะใช้ข้อมูลจากระบบโฆษณาแบบไดนามิกเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้บน Google และพาร์ทเนอร์ในเครือข่ายการค้นหา สาเหตุบางประการที่การคาดการณ์การเข้าชมอาจแตกต่างไปจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมีดังนี้
 • คุณเพิ่งสร้างบัญชี Google Ads มาได้ไม่นาน: หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณารายใหม่ ตัวเลขการคาดการณ์จะอิงตามข้อมูลเฉลี่ยที่ผ่านมาในอดีตของผู้ลงโฆษณาทั้งหมด เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณมากพอ โดยคุณจะเห็นค่าเฉลี่ยเป็นแนวทางคร่าวๆ จนกว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพโฆษณาของคุณเองมากขึ้น
 • คุณลงโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์: การคาดการณ์จะใช้กับเครือข่ายการค้นหา และจะไม่มีการคาดการณ์จำนวนคลิกที่อาจมาจากโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ รวมทั้งตำแหน่งที่เลือกไว้ หากลงโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์ด้วย โอกาสที่จะมีผู้เข้าชมมากกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ก็จะมีสูงขึ้น
 • คุณกำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดเล็ก: หากกำหนดเป้าหมายไปยังสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีขนาดเล็ก ผลลัพธ์ที่ได้อาจมีความแม่นยำน้อยลงเนื่องจากมีข้อมูลที่จะนำมาใช้คาดการณ์ไม่มากนัก
 • คุณใช้คีย์เวิร์ดคำเดียวกันหรือคล้ายกันมากในหลายแคมเปญ: ไม่ว่าคุณจะมีโฆษณาที่ทำงานด้วยคีย์เวิร์ดคำเดียวกันกี่รายการ ระบบจะแสดงโฆษณาเพียง 1 รายการในหน้าผลการค้นหาแต่ละครั้ง นั่นหมายความว่า หากคุณมีคีย์เวิร์ดที่คล้ายกันหรือเหมือนกันในกลุ่มโฆษณาหลายกลุ่มหรือหลายแคมเปญ คีย์เวิร์ดจะแข่งขันกันเอง แม้ว่าเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดจะพยายามประเมินการแข่งขันของคีย์เวิรดที่เหมือนหรือคล้ายกันในกลุ่มโฆษณาต่างๆ ในแคมเปญเดียวกันแล้ว แต่การคาดการณ์สำหรับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ก็อาจมีความแม่นยำน้อยลง เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดจะไม่พิจารณาคีย์เวิร์ดที่อยู่คนละแคมเปญกัน ดังนั้นการคาดการณ์จะไม่นำการแข่งขันกันเองระหว่างแคมเปญมาพิจารณาด้วย
 • แผนหรือรายการคีย์เวิร์ดมีคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการดูการคาดการณ์การเข้าชมคล้ายกัน: หากคุณต้องการดูจำนวนคลิกโดยประมาณสำหรับคีย์เวิร์ดที่คล้ายกันตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดจะพยายามคาดการณ์ว่าจำนวนการเข้าชมจะถูกแบ่งสรรอย่างไรสำหรับแต่ละคำที่ทับซ้อนกันนั้น จึงเป็นเหตุให้การคาดการณ์ของคุณมีความแม่นยำน้อยลง
 • ข้อมูลที่ได้จากทั้งสัปดาห์จะนำมาเฉลี่ยเป็นการคาดการณ์รายวัน: ตัวเลขที่คาดการณ์จะนำมาจากข้อมูลตลอดหนึ่งสัปดาห์ นำมาเฉลี่ยเป็นการคาดการณ์รายวัน ตัวเลขการเข้าชมแบบวันต่อวันจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน ดังนั้น ควรพิจารณาจากค่าเฉลี่ยทั้งสัปดาห์แทนที่จะใช้การคาดการณ์ของวันเดียว

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว