Giới thiệu về các từ khóa tương tự trong tài khoản Google Ads

Quảng cáo của bạn đủ điều kiện hiển thị khi một trong các từ khóa của bạn khớp với cụm từ mà người dùng tìm kiếm trên Google hoặc trên các trang web của đối tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, trong một tài khoản, bạn có thể có nhiều từ khóa tương tự nhau hoặc trùng lặp về ý nghĩa và tất cả đều có thể khớp với một cụm từ tìm kiếm nhất định. Ví dụ: bạn có thể có các từ khóa khóa học thợ sửa ống nướckhóa đào tạo thợ sửa ống nước trong cùng một nhóm quảng cáo và cả hai đều có thể khớp với cụm từ tìm kiếm khóa đào tạo dành cho thợ sửa ống nước. Chỉ một trong những từ khóa đó có thể kích hoạt quảng cáo cho cụm từ tìm kiếm này.

Bài viết này giải thích điều sẽ xảy ra khi tài khoản của bạn có nhiều từ khóa có thể khớp với cùng một cụm từ tìm kiếm từ một nhóm quảng cáo riêng lẻ hoặc từ nhiều nhóm quảng cáo trong cùng một tài khoản.

Lưu ý: Nếu nhiều từ khóa của cùng một tài khoản đủ điều kiện để khớp với cùng một cụm từ tìm kiếm, thì chúng sẽ không cạnh tranh với nhau trong phiên đấu giá. Bộ quy tắc ưu tiên được nêu chi tiết dưới đây sẽ xác định từ khóa dùng để đưa quảng cáo vào phiên đấu giá. Khi tham gia phiên đấu giá, quảng cáo sẽ được so sánh với quảng cáo của các nhà quảng cáo khác và chi phí mỗi lượt nhấp của bạn là số tiền tối thiểu cần thiết để vượt qua Yêu cầu tối thiểu về thứ hạng quảng cáo và vượt qua Thứ hạng quảng cáo của đối thủ cạnh tranh ngay bên dưới bạn (nếu có).

Cách hệ thống chọn từ khóa

Nếu tài khoản của bạn có nhiều từ khóa có thể khớp với một cụm từ tìm kiếm, thì hệ thống sẽ áp dụng quy tắc ưu tiên sau để xác định từ khóa dùng để đưa quảng cáo vào phiên đấu giá.

1. Từ khóa khớp chính xác giống hệt cụm từ tìm kiếm

Nếu bạn có một từ khóa khớp chính xác giống hệt cụm từ tìm kiếm, thì hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng từ khóa này để kích hoạt quảng cáo. Quy tắc này vẫn áp dụng ngay cả khi tài khoản của bạn có các từ khóa khác tương tự với cụm từ tìm kiếm.

Ví dụ: Giả sử cụm từ tìm kiếm là khóa học thợ sửa ống nước và tài khoản của bạn có các từ khóa khớp chính xác [khóa học thợ sửa ống nước] và [khóa đào tạo thợ sửa ống nước] cũng như từ khóa khớp cụm từ "khóa học thợ sửa ống nước". Trong ví dụ này, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng từ khóa khớp chính xác [khóa học thợ sửa ống nước] vì từ khóa này khớp chính xác và giống hệt với cụm từ tìm kiếm khóa học thợ sửa ống nước.

2. Từ khóa khớp chính xác giống hệt cụm từ tìm kiếm đã sửa lỗi chính tả

Nếu một từ khóa khớp chính xác trong tài khoản của bạn giống hệt cụm từ tìm kiếm đã sửa lỗi chính tả, thì hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng từ khóa này. Thông thường, hệ thống có thể xác định cụm từ tìm kiếm đã sửa lỗi chính tả nếu trang Kết quả tìm kiếm trên Google cung cấp tùy chọn "Đang hiển thị kết quả cho" cùng với cụm từ đã sửa.

Lưu ý: Ngay cả khi tài khoản của bạn có từ khóa khớp mở rộng và từ khóa khớp cụm từ giống hệt với cụm từ tìm kiếm bị sai chính tả, thì hệ thống vẫn ưu tiên sử dụng từ khóa khớp chính xác trong trường hợp này.
Ví dụ:
Nếu cụm từ tìm kiếm là thơ sửa ống nước và tài khoản của bạn có từ khóa khớp chính xác [thợ sửa ống nước] và từ khóa khớp mở rộng thơ sửa ống nước, thì hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng từ khóa khớp chính xác, ngay cả khi có từ khóa khớp mở rộng trùng khớp với cụm từ tìm kiếm.

3. Từ khóa có Thứ hạng quảng cáo cao nhất

Khi nhiều từ khóa khớp với một cụm từ tìm kiếm, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng từ khóa có Thứ hạng quảng cáo cao nhất để kích hoạt quảng cáo.

Ví dụ

Giả sử bạn có những từ khóa sau trong tài khoản của mình.

Từ khóa Thứ hạng quảng cáo
"khóa học thợ sửa ống nước" 1,5
[khóa học chứng nhận thợ sửa ống nước] 1

Đối với cụm từ tìm kiếm khóa học thợ sửa ống nước được chứng nhận, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng từ khóa khớp cụm từ "khóa học thợ sửa ống nước" vì từ khóa này có Thứ hạng quảng cáo cao hơn từ khóa khớp chính xác [khóa học chứng nhận thợ sửa ống nước]. Hệ thống sẽ không ưu tiên từ khóa khớp chính xác [khóa học chứng nhận thợ sửa ống nước] vì từ khóa này không khớp với cụm từ tìm kiếm hoặc cụm từ tìm kiếm đã sửa lỗi chính tả.

Trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc ưu tiên

Chiến dịch bị hạn chế về ngân sách

Ngân sách hàng ngày của chiến dịch có thể ảnh hưởng đến việc áp dụng các quy tắc ưu tiên ở trên. Nếu từ khóa nằm trong một chiến dịch hạn chế về ngân sách, có nghĩa là ngân sách của chiến dịch không đủ cao để tích lũy tất cả lưu lượng truy cập có thể có, thì từ khóa có thể không kích hoạt được quảng cáo (mặc dù có khả năng làm vậy) trong một số trường hợp. Điều này nhằm giúp chiến dịch không chi tiêu vượt mức ngân sách quá nhiều. Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tránh bị cạn kiệt ngân sách trung bình hàng ngày.

Ví dụ

Giả sử chiến dịch của bạn được gọi là "Tắc bồn rửa" và "Hỏng bình nóng lạnh". Trong chiến dịch "Tắc bồn rửa", bạn có từ khóa khớp chính xác thợ sửa ống nước và trong chiến dịch "Hỏng bình nóng lạnh", bạn có từ khóa khớp mở rộng thợ sửa ống nước.

Nếu tất cả yếu tố khác đều như nhau, thì từ khóa khớp chính xác trong chiến dịch "Tắc bồn rửa" sẽ kích hoạt quảng cáo khi có người tìm kiếm cụm từ thợ sửa ống nước vì kiểu khớp này có mức ưu tiên cao hơn. Tuy nhiên, nếu chiến dịch "Tắc bồn rửa" bị giới hạn theo ngân sách, thì đôi khi, từ khóa khớp chính xác trong chiến dịch này không thể kích hoạt quảng cáo. Điều này có nghĩa là từ khóa khớp mở rộng trong chiến dịch "Hỏng bình nóng lạnh" có thể kích hoạt quảng cáo.

Một trong các từ khóa không đủ điều kiện để kích hoạt quảng cáo

Đôi khi, các quy tắc ưu tiên nêu trên không được áp dụng vì một từ khóa không đủ điều kiện kích hoạt quảng cáo. Từ khóa không đủ điều kiện kích hoạt quảng cáo vì:

  • Từ khóa có trạng thái lượng tìm kiếm thấp. Đây là trạng thái áp dụng cho từ khóa có rất ít hoặc không có lịch sử tìm kiếm trên Google. Từ khóa có trạng thái này tạm thời không hoạt động và sẽ không kích hoạt quảng cáo. Vì vậy, nếu có một từ khóa với lượng tìm kiếm thấp, bạn sẽ thấy một từ khóa khác kích hoạt quảng cáo cho một cụm từ tìm kiếm trùng khớp, cho dù theo các quy tắc ưu tiên nêu trên thì từ khóa có lượng tìm kiếm thấp đó sẽ là từ khóa kích hoạt quảng cáo.
  • Tất cả tệp sáng tạo và/hoặc trang đích cho nhóm quảng cáo đều bị từ chối.
  • Không đáp ứng một số tiêu chí nhắm mục tiêu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Ví dụ: nếu một nhóm quảng cáo có từ khóa đủ điều kiện đang nhắm mục tiêu một vị trí cụ thể, nhưng cụm từ tìm kiếm của người dùng trùng khớp với từ khóa đó lại không ở vị trí cụ thể kia, thì từ khóa đó sẽ không thể phân phát quảng cáo.

Từ khóa và Quảng cáo tìm kiếm động

Quảng cáo tìm kiếm động tương đương với từ khóa không chính xác trong quy tắc ưu tiên lựa chọn. Điều này có nghĩa là nếu từ khóa khớp chính xác không được ưu tiên dựa trên các quy tắc ở trên, thì Quảng cáo tìm kiếm động sẽ được chọn dựa trên Thứ hạng quảng cáo cao nhất so với các từ khóa không chính xác khác trong tài khoản. Những trường hợp ngoại lệ tương tự cũng áp dụng cho các quy tắc ưu tiên. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo tìm kiếm động.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố