Om liknande sökord i samma annonsgrupp

Dina annonser kan visas när något av dina sökord matchar någons sökterm på Google och på sökpartners webbplatser. 

I en annonsgrupp kan du ha flera liknande sökord eller sådana med liknande betydelse som alla kan matcha en viss sökterm. Du kan exempelvis ha sökorden kurs för rörmokare och rörmokarutbildning i samma annonsgrupp, och båda sökorden kan matcha söktermen utbildning för rörmokare. Endast ett av sökorden kan leda till att en annons visas för söktermen. 

I den här artikeln beskrivs vad som händer när din annons har flera sökord som kan matcha samma sökterm. Du kan också läsa mer om vad som händer när du har liknande sökord i olika annonsgrupper.

Obs!

Flera sökord som kan matcha samma sökterm ökar inte dina kostnader på något sätt. Inställningarna som beskrivs nedan avgör vilket sökord som ska användas för att en annons ska komma till auktion. När annonsen kommer till auktionen jämförs den med annonser från andra annonsörer och din kostnad per klick är det minsta belopp som krävs för att klara gränsvärdena för annonsrankning och få bättre annonsrankning än konkurrenten precis efter dig (om det finns någon).

Hur ett sökord väljs ut

Om din annonsgrupp har flera sökord som kan matcha en sökterm avgör inställningarna nedan vilket sökord som leder till att annonsen kommer till en auktion. Inställningarna rangordnar sökträffarna ungefär i nedanstående ordning.

 1. Ett sökord som är identiskt med söktermen

  Om du har ett sökord som är identiskt med söktermen prioriteras det sökordet som utlösare för en annons. Det gäller även om det finns flera andra sökord i annonsgruppen som liknar söktermen.

  Exempel

  Anta att söktermen är kurs för rörmokare och att annonsgruppen omfattar både det bredmatchande sökordet kurs för rörmokare och det frasmatchande sökordet rörmokare. I det här exemplet prioriteras det brett matchande sökordet kurs för rörmokare eftersom det är identiskt med söktermen kurs för rörmokare.

 2. Ett exakt matchande sökord när sökorden är identiska.

  Om du har flera identiska sökord prioriteras det exakt matchande sökordet som utlösare för en annons.

  Exempel

  Om söktermen är rörmokare och annonsgruppen innehåller både det brett matchade sökordet rörmokare och det exakt matchade sökordet rörmokare prioriteras det exakt matchande sökordet.

 3. Sökordet som har högst annonsrankning.

  När flera sökord i annonsgruppen matchar en sökterm prioriteras sökordet med högst annonsrankning som utlösare för annonsen.

  Exempel

  Anta att du har nedanstående sökord i samma annonsgrupp.

  Sökord Annonsrankning
  kurs för rörmokare 1,5
  certifieringskurs för rörmokare 1

  I det här exemplet har sökordet kurs för rörmokare företräde, eftersom det har en högre annonsrankning.

Undantag från prioriteringsinställningarna

Det finns ett sökord som har högre kvalitetsresultat och annonsrankning

I sällsynta fall kan det göras undantag från inställningarna ovan om det föredragna sökordet har en lägre annonsrankning och inte kvalificerar sig för visning. I så fall används ett sökord med högre annonsrankning. Tänk på att annonsrankningen beräknas varje gång sökordet matchar en sökterm och annonsen deltar i en annonsauktion.

Ett av dina sökord har en låg sökvolymstatus

Det kan finnas tillfällen då inställningarna ovan inte gäller eftersom ett sökord har en låg sökvolymstatus. Sökord som har liten eller ingen sökhistorik på Google får den här statusen. Det innebär att sökorden är tillfälligt inaktiva och de kan inte utlösa några annonser. Alltså är det ett annat sökord som utlöser en annons för en matchande sökterm, även om sökordet med låg sökvolym borde ha utlöst annonsen enligt inställningarna ovan.

Det finns för många matchande sökord

Om det finns hundratals matchande sökord i ditt konto ignorerar vi automatiskt några av dubbletterna. Sedan används inställningarna ovan.

Exempel

Anta att du kopierar en annonsgrupp 5 000 gånger och att sökordet ”rörmokare” nu förekommer 5 000 gånger i kontot. När en användare söker efter rörmokare minskar vi antalet matchande sökord, istället för att bearbeta alla 5 000 förekomsterna av sökordet. Sedan används prioriteringsinställningarna ovan.

Obs!

Använd verktyget Hitta dubbletter av sökord i Google Ads Editor när du vill se om du har flera identiska sökord i kontot. Google Ads Editor är ett program för hantering av Google Ads-kontot som du kan hämta utan kostnad. Läs mer om Google Ads Editor.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt