Podobne słowa kluczowe na koncie Google Ads

Twoje reklamy mogą się wyświetlić, gdy jedno ze słów kluczowych pasuje do hasła wyszukiwanego przez użytkownika w Google lub na stronie partnera w sieci wyszukiwania.

Na jednym koncie może być wiele słów kluczowych, które są podobne lub których znaczenie się pokrywa. Wszystkie one mogą odpowiadać danemu wyszukiwanemu hasłu. Załóżmy, że masz następujące słowa kluczowe w tej samej grupie reklam: hydraulik szkolenie oraz hydraulik szkolenie specjalistyczne. Obie te frazy mogą pasować do wyszukiwanego hasła szkolenie specjalistyczne dla hydraulików. Tylko jedno z tych słów kluczowych może spowodować wyświetlenie reklamy dla wyszukiwanego hasła.

Z tego artykułu dowiesz się, co się dzieje, gdy na koncie jest wiele słów kluczowych pasujących do tego samego wyszukiwanego hasła. Te słowa mogą być powiązane z określoną grupą reklam lub z różnymi grupami reklam na tym samym koncie.

Uwaga: jeśli wiele słów kluczowych z jednego konta pasuje do tego samego wyszukiwanego hasła, nie konkurują one ze sobą w aukcji. Poniżej opisujemy szczegółowo, w jaki sposób określamy, które słowo kluczowe zostanie wykorzystane do udziału reklamy w aukcji. Gdy reklama trafia na aukcję, porównujemy ją z reklamami innych reklamodawców. Koszt kliknięcia to minimalna kwota potrzebna do osiągnięcia przez Twoją reklamę progów rankingu reklamy i pokonania rankingu konkurencyjnej reklamy znajdującej się tuż za Twoją (jeśli istnieje taka reklama).

Wybór słowa kluczowego

Jeśli masz na koncie kilka słów kluczowych pasujących do wyszukiwanego hasła, wykorzystujemy poniższe preferencje, by ustalić, dzięki któremu słowu kluczowemu reklama weźmie udział w aukcji.

1. Słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym identyczne z wyszukiwanym hasłem

Jeśli masz słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym identyczne z wyszukiwanym hasłem, zostanie ono użyte do wyświetlenia reklamy. Stanie się tak nawet wtedy, gdy na koncie są inne słowa kluczowe podobne do wyszukiwanego hasła.

Przykład: załóżmy, że wyszukiwane hasło to hydraulik szkolenie, a w Twoim koncie znajdują się słowa kluczowe w dopasowaniu ścisłym [hydraulik szkolenie] i [hydraulik szkolenie specjalistyczne] oraz słowo kluczowe „hydraulik szkolenie” w dopasowaniu do wyrażenia. W tym przypadku preferowane jest słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym [hydraulik szkolenie], ponieważ jest to dopasowanie ścisłe identyczne z wyszukiwanym hasłem hydraulik szkolenie.

2. Słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym identyczne z wyszukiwanym hasłem z poprawioną pisownią

Jeśli słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym na Twoim koncie jest identyczne z wyszukiwanym hasłem z poprawioną pisownią, spowoduje ono wyświetlenie reklamy. Wyszukiwane słowa z poprawioną pisownią można zwykle rozpoznać, jeśli na stronie wyników wyszukiwania Google wyświetla się informacja „Wyświetlam wyniki dla” z poprawionym hasłem.

Uwaga: nawet jeśli w koncie znajdują się słowa kluczowe w dopasowaniu przybliżonym i do wyrażenia identyczne z błędnie zapisanym wyszukiwanym hasłem, w tym przypadku wyświetlenie reklamy spowoduje słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym.
Przykład
Jeśli wyszukiwane hasło to hydrulik, a na Twoim koncie znajduje się słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym [hydraulik] i słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym „hydrulik”, słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym spowoduje wyświetlenie reklamy, mimo że istnieje słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym, które jest dokładnie dopasowane do zapytania.

3. Słowo kluczowe z najwyższym rankingiem reklamy

Jeśli kilka słów kluczowych pasuje do wyszukiwanego hasła, wyświetlenie reklamy spowoduje słowo kluczowe z najwyższym rankingiem reklamy.

Przykład

Załóżmy, że masz na koncie te słowa kluczowe.

Słowo kluczowe Ranking reklamy
„hydraulik szkolenie” 1,5
[hydraulik szkolenie certyfikacyjne] 1

W przypadku wyszukiwanego hasła hydraulik certyfikacja szkolenie słowo kluczowe w dopasowaniu do wyrażenia „hydraulik szkolenie” spowoduje wyświetlenie reklamy, ponieważ ma wyższy ranking reklamy niż słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym [hydraulik szkolenie certyfikacyjne]. Słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym [hydraulik szkolenie certyfikacyjne] nie będzie preferowane, ponieważ nie jest identyczne z wyszukiwanym hasłem ani z jego wersją z poprawioną pisownią.

Wyjątki

Kampania jest ograniczona z powodu budżetu

Budżet dzienny kampanii może mieć wpływ na stosowanie powyższych preferencji. Jeśli słowo kluczowe jest przypisane do kampanii o ograniczonym budżecie – co oznacza, że jest on niewystarczający do przyciągnięcia całego możliwego ruchu – nie będzie powodować wyświetlenia reklamy za każdym razem, gdy jest taka możliwość. Pomaga to zapobiegać przekroczeniu budżetu kampanii. Więcej informacji o tym, jak uniknąć wyczerpania średniego budżetu dziennego

Przykład

Załóżmy, że masz kampanie „Zatkane zlewy” i „Zepsute bojlery”. W kampanii „Zatkane zlewy” masz słowo kluczowe hydraulik w dopasowaniu ścisłym, a w kampanii „Zepsute bojlery” – słowo kluczowe hydraulik w dopasowaniu przybliżonym.

Jeśli inne ustawienia są takie same, słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym w kampanii „Zatkane zlewy” spowoduje wyświetlenie reklamy, gdy ktoś wyszuka hasło hydraulik, bo ma ono wyższą preferencję. Jeśli jednak kampania „Zatkane zlewy” jest ograniczona z powodu budżetu, słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym w tej kampanii nie zawsze będzie mogło spowodować wyświetlenie reklamy. W takiej sytuacji reklama mogłaby wyświetlić się dla słowa kluczowego w dopasowaniu przybliżonym z kampanii „Zepsute bojlery”.

Jedno z Twoich słów kluczowych nie może spowodować wyświetlenia reklamy

Powyższe preferencje mogą nie mieć zastosowania, jeśli słowo kluczowe nie może spowodować wyświetlenia reklamy. Możliwe przyczyny:

  • Słowo kluczowe ma stan „mała liczba wyszukiwań”. Ten stan przypisujemy słowom kluczowym z bardzo małą albo zerową historią wyszukiwania w Google. Słowa kluczowe z tym stanem są tymczasowo nieaktywne i nie powodują wyświetlania reklam. Jeśli masz słowo kluczowe z małą liczbą wyszukiwań, wyświetlenie reklamy spowoduje inne słowo kluczowe pasujące do wyszukiwanego hasła, nawet jeśli zgodnie z powyższymi preferencjami powinno to być słowo kluczowe z małą liczbą wyszukiwań.
  • Wszystkie kreacje lub strony docelowe w grupie reklam zostały odrzucone.
  • Nie wszystkie kryteria kierowania na poziomie kampanii lub grupy reklam są spełnione. Jeśli np. grupa reklam z odpowiednim słowem kluczowym jest kierowana na określoną lokalizację, a hasło wyszukiwane przez użytkownika pasujące do tego słowa kluczowego nie znajduje się w tej lokalizacji, dane słowo kluczowe nie spowoduje wyświetlenia reklamy.

Słowa kluczowe i dynamiczne reklamy w wyszukiwarce

W przypadku dynamicznych reklam w wyszukiwarce są stosowane takie same zasady, co w przypadku słów kluczowych w dopasowaniu innym niż ścisłe. Oznacza to, że jeśli na podstawie tych reguł słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym nie powoduje wyświetlenia reklamy, dynamiczne reklamy w wyszukiwarce są wybierane na podstawie najwyższego rankingu reklamy w porównaniu z innymi słowami kluczowymi, które nie są ściśle dopasowane. Do takich reklam stosujemy te same wyjątki dotyczące preferencji. Więcej informacji o dynamicznych reklamach w wyszukiwarce

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem