O sličnim ključnim riječima na Google Ads računu

Vaši oglasi ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za prikazivanje kada se jedna od vaših ključnih riječi podudara s korisnikovim pojmom za pretraživanje na Googleu ili na web-lokacijama partnera na pretraživačkoj mreži.

No moguće je da na jednom računu imate više ključnih riječi koje su slične ili im se značenja preklapaju i da se sve podudaraju s određenim pojmom za pretraživanje. Na primjer, možda imate ključne riječi tečaj za vodoinstalatere i tečaj za obuku vodoinstalatera u istoj grupi oglasa te bi se oba izraza mogla podudarati s pojmom za pretraživanje tečaj za obuku za vodoinstalatere. Samo jedna od navedenih ključnih riječi može pokrenuti prikazivanje oglasa za taj pojam za pretraživanje.

U ovom se članku objašnjava što se događa kada vaš račun ima više ključnih riječi koje se mogu podudarati s istim pojmom za pretraživanje iz pojedinačne grupe oglasa ili iz različitih grupa oglasa na istom računu.

Napomena: ako više ključnih riječi s istog računa ispunjava kriterije prihvatljivosti za podudaranje s istim pojmom za pretraživanje, one se međusobno ne nadmeću na dražbi. Skup preferencija navedenih u nastavku određuje koja će se ključna riječ koristiti za uključivanje oglasa u dražbu. Nakon što se oglas uključi u dražbu, uspoređuje se s oglasima drugih oglašivača, a vaša cijena po kliku najniži je iznos potreban da biste prešli prag za rang oglasa i nadmašili rang oglasa prvog sljedećeg konkurenta (ako postoji).

Kako se bira ključna riječ

Ako vaš račun sadrži nekoliko ključnih riječi koje bi se mogle podudarati s pojmom za pretraživanje, za određivanje ključne riječi na temelju koje će se oglas uključiti u dražbu koriste se preferencije navedene u nastavku.

1. Ključna riječ s točnim podudaranjem koja je identična pojmu za pretraživanje

Ako imate ključnu riječ s točnim podudaranjem koja je identična pojmu za pretraživanje, ta će se ključna riječ preferirati za pokretanje oglasa. To se događa čak i ako na računu postoje druge ključne riječi slične pojmu za pretraživanje.

Primjer Recimo da je pojam za pretraživanje tečaj za vodoinstalatere, a vaš račun sadrži ključne riječi s točnim podudaranjem [tečaj za vodoinstalatere] i [tečaj za obuku vodoinstalatera], kao i ključnu riječ s podudaranjem fraze "tečaj za vodoinstalatere". U ovom primjeru preferira se ključna riječ s točnim podudaranjem [tečaj za vodoinstalatere] jer se točno podudara i identična je pojmu za pretraživanje tečaj za vodoinstalatere.

2. Ključna riječ s točnim podudaranjem koja je identična pravopisno ispravljenom pojmu za pretraživanje

Ako je ključna riječ s točnim podudaranjem na računu jednaka pravopisno ispravljenom pojmu za pretraživanje, ta će se ključna riječ preferirati. Pravopisno ispravljeni pojmovi za pretraživanje obično se mogu prepoznati ako stranica rezultata Google pretraživanja nudi opciju "Prikazuju se rezultati za" s ispravljenim pojmom.

Napomena: čak i ako vaš račun uključuje ključne riječi sa širokim podudaranjem i podudaranjem fraze koje su identične pogrešno napisanom izrazu za pretraživanje, u ovom će se slučaju i dalje preferirati ključna riječ s točnim podudaranjem.
Primjer
Ako je pojam za pretraživanje vodoimstalateri, a vaš račun uključuje ključnu riječ s točnim podudaranjem [vodoinstalateri] i ključnu riječ sa širokim podudaranjem "vodoimstalateri", preferirat će se ključna riječ s točnim podudaranjem premda postoji ključna riječ sa širokim podudaranjem koja se točno podudara s upitom.

3. Ključna riječ s najvišim rangom oglasa

Kada se nekoliko ključnih riječi podudara s pojmom za pretraživanje, za pokretanje prikazivanja oglasa preferira se ključna riječ s najvišim rangom oglasa.

Primjer

Recimo da na računu imate ove ključne riječi.

Ključna riječ Rang oglasa
"tečaj za vodoinstalatere" 1,5
[tečaj za certificiranje vodoinstalatera] 1

Za pojam za pretraživanje tečaj za certificiranog vodoinstalatera preferirat će se ključna riječ s podudaranjem fraze "tečaj za vodoinstalatere" jer ima viši rang oglasa od ključne riječi s točnim podudaranjem [tečaj za certificiranje vodoinstalatera]. Ne preferira se ključna riječ s točnim podudaranjem [tečaj za certificiranje vodoinstalatera] jer se ne podudara s pojmom za pretraživanje ili s pravopisno ispravljenim pojmom za pretraživanje.

Iznimke od preferencija

Kampanja je ograničena proračunom

Dnevni proračun vaše kampanje može utjecati na primjenu prethodno navedenih preferencija. Ako je ključna riječ dio kampanje ograničene proračunom, što znači da proračun kampanje nije dovoljno visok da bi prikupio sav mogući promet, ključna riječ neće moći aktivirati oglas u svim slučajevima u kojima bi to inače mogla. Tako se sprječava veliko prekoračenje proračuna kampanje. Saznajte više o tome kako možete izbjeći potrošnju čitavog prosječnog dnevnog proračuna

Primjer

Recimo da su nazivi vaših kampanja "Začepljeni umivaonici" i "Pokvaren grijač vode". Kampanja "Začepljeni umivaonici" sadrži ključnu riječ s točnim podudaranjem vodoinstalater, a kampanja "Pokvaren grijač vode" ključnu riječ sa širokim podudaranjem vodoinstalater.

Ako je sve ostalo jednako, ključna riječ s točnim podudaranjem u kampanji "Začepljeni umivaonici" pokrenut će prikazivanje oglasa kada netko bude pretraživao pojam vodoinstalater jer ima više preferencije. Međutim, ako je kampanja "Začepljeni umivaonici" ograničena proračunom, ključna riječ s točnim podudaranjem u toj kampanji ponekad neće moći pokrenuti prikazivanje oglasa. To znači da bi umjesto nje prikazivanje oglasa mogla pokrenuti ključna riječ sa širokim podudaranjem u kampanji "Pokvaren grijač vode".

Jedna od vaših ključnih riječi ne ispunjava kriterije prihvatljivosti za pokretanje prikazivanja oglasa

U nekim slučajevima prethodno navedene preferencije nisu primjenjive jer ključna riječ ne ispunjava kriterije prihvatljivosti za pokretanje oglasa. Razlozi za to mogu biti:

  • Ključna riječ ima nizak status opsega pretraživanja. Takav status imaju ključne riječi s vrlo malom ili nikakvom poviješću pretraživanja na Googleu. Ključne riječi s tim statusom privremeno su neaktivne i ne pokreću oglase. Stoga, ako vaša ključna riječ ima mali opseg pretraživanja, primijetit ćete da prikazivanje oglasa za podudarni pojam za pretraživanje pokreće neka druga ključna riječ, čak i ako je na osnovu prethodno navedenih preferencija prikazivanje tog oglasa trebala pokrenuti upravo vaša ključna riječ s malim opsegom pretraživanja.
  • Neki oglasi i/ili odredišne stranice za pripadnu grupu oglasa nisu odobreni.
  • Nisu zadovoljeni svi uvjeti ciljanja kampanje ili grupe oglasa. Na primjer, ako grupa oglasa s ključnom riječi koja ispunjava kriterije prihvatljivosti cilja određenu lokaciju, a korisnički pojam za pretraživanje koji se podudara s tom ključnom riječi nije povezan s tom lokacijom, ta ključna riječ neće moći pokrenuti posluživanje.

Ključne riječi i dinamični oglasi za pretraživačku mrežu

Kad je riječ o preferenciji odabira, dinamični oglasi za pretraživačku mrežu ekvivalentni su ključnim riječima koje nisu s točnim podudaranjem. To znači da se, ako se na temelju prethodno navedenih pravila ne preferira ključna riječ s točnim podudaranjem, dinamični oglasi za pretraživačku mrežu odabiru na temelju najvišeg ranga oglasa u usporedbi s drugim ključnim riječima na računu koje nisu s točnim podudaranjem. Na preferencije se primjenjuju iste iznimke. Saznajte više o dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem