Всичко за подобните ключови думи в една и съща рекламна група

Рекламите Ви отговарят на условията за показване, когато една от ключовите Ви думи съвпада с думата за търсене, използвана от потребител в Google или в партньори в мрежата за търсене. 

Възможно е също така в една рекламна група да имате няколко ключови думи, които са подобни или се припокриват по смисъл, и те всички могат да съответстват на дадена дума за търсене. Например може да имате ключовите думи курс за водопроводчици и обучителен курс за водопроводчици в една и съща рекламна група, като и двете могат да съответстват на думата за търсене обучителен курс за водопроводчик. Само една от тези ключови думи може да задейства реклама за думата за търсене. 

В тази статия се разяснява какво се случва, когато в рекламната Ви група има няколко ключови думи, които могат да съответстват на една и съща дума за търсене. Можете също така да прочетете повече за това, какво се случва, когато имате подобни ключови думи в различни рекламни групи.

Забележка

Наличието на няколко ключови думи, които могат да съвпадат с една и съща дума за търсене, не би следвало да увеличи разходите Ви по никакъв начин. Наборът от предпочитания, разгледан по-долу, определя кои ключови думи се използват за въвеждането на реклама в търг. След като рекламата влезе в търга, тя бива сравнявана с реклами от други рекламодатели, като цената Ви на кликване е минималното изискване, за да задържите позицията на рекламата си и всички рекламни формати, които се показват с нея, като например връзки към сайта.

Как се избира ключова дума

Ако в рекламната Ви група има няколко ключови думи, които могат да съответстват на дадена дума за търсене, предпочитанията по-долу се използват за определяне на ключовата дума, която да въведе рекламата в търга. Предпочитанията се класират приблизително в посочения ред.

 1. Ключова дума, идентична на думата за търсене

  Ако имате ключова дума, която е идентична на думата за търсене, то тя е предпочетената за задействане на рекламата. Това важи дори ако в рекламната Ви група има други ключови думи, които са подобни на думата за търсене.

  Пример

  Да приемем, че думата за търсене е курс за водопроводчици, а рекламната Ви група включва както ключовата дума с широко съвпадение курс за водопроводчици, така и тази със съвпадение по фраза водопроводчик. В този пример ключовата дума с широко съвпадение курс за водопроводчици е предпочитаната, защото е идентична на думата за търсене курс за водопроводчици.

 2. Ключова дума с точно съвпадение, когато ключовите думи са еднакви

  Ако имате няколко еднакви ключови думи, тази с точно съвпадение ще бъде предпочетена за задействане на рекламата.

  Пример

  Ако думата за търсене е водопроводчик, а рекламната Ви група включва както ключовата дума с широко съвпадение водопроводчик, така и тази с точно съвпадение водопроводчик, то думата с точно съвпадение ще бъде предпочетена.

 3. Ключовата дума с най-висок рекламен ранг

  Когато рекламната Ви група съдържа няколко ключови думи, които съответстват на думата за търсене, ключовата дума с най-висок рекламен ранг бива предпочетена за задействането на рекламата.

  Пример

  Да приемем, че имате следните ключови думи в една и съща рекламна група:

  Ключова дума Рекламен ранг
  курс за водопроводчици 1,5
  сертификационен курс за водопроводчици 1

  В този пример ключовата дума курс за водопроводчици ще бъде предпочетена, защото има по-висок рекламен ранг.

Изключение от предпочитанията

Съществува по-евтина ключова дума с по-висок рекламен ранг

В редки случаи може да се направи изключение от предпочитанията по-горе, когато съществува ключова дума, която е по-евтина, т.е. с оферта с по-ниска цена на кликване (CPC), и има по-висок рекламен ранг.

Пример

Да приемем, че някой търси инструмент за водопроводчици, а рекламната Ви група включва ключовите думи инструменти за водопроводчици и инструмент за водопроводчици.

Ключова дума Оферта за максимална CPC Качество на рекламата Рекламен ранг
инструменти за водопроводчици 0,10 лв. с високо качество 16
инструмент за водопроводчици 0,15 лв. с ниско качество 11

Нормално би била предпочетена ключовата дума инструмент за водопроводчици, защото е идентична на думата за търсене инструмент за водопроводчици. Ключовата дума инструменти за водопроводчици обаче е по-евтина и има по-висок качествен рейтинг и рекламен ранг. Ето защо в този случай инструменти за водопроводчици ще бъде предпочетена. Имайте предвид, че рекламният ранг се изчислява всеки път, когато ключовата Ви дума съвпадне с дума за търсене и рекламата Ви се включи в рекламен търг.

Една от ключовите Ви думи има състояние с нисък обем на търсене

Понякога е възможно горните предпочитания да не се приложат, защото ключовата дума е със състояние с нисък обем на търсене. Това е състояние, определено за ключова дума с много малка или никаква история на търсенията с Google. Ключовите думи с това състояние са временно неактивни и няма да задействат реклами. Така че ако имате ключова дума с нисък обем на търсене, различна ключова дума ще задейства реклама за съвпадаща дума за търсене, дори ако според горните предпочитания ключовата Ви дума с нисък обем на търсене би трябвало да е тази, задействаща рекламата.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?