Всичко за подобните ключови думи в профил в Google Ads

Рекламите Ви отговарят на условията за показване, когато една от ключовите Ви думи съвпада с дума за търсене, използвана от потребител в Google или в сайтове на партньори в мрежата за търсене.

В рамките на един профил обаче може да имате няколко ключови думи, които са подобни или се припокриват по смисъл, и те всички могат да съответстват на дадена дума за търсене. Например може да имате ключовите думи „курс за водопроводчици“ и „обучителен курс за водопроводчици“ в една и съща рекламна група, като и двете могат да съответстват на думата за търсене „обучителен курс за водопроводчик“. Само една от тези ключови думи може да задейства реклама за думата за търсене.

В тази статия се обяснява какво се случва, когато в профила Ви има няколко ключови думи, които могат да съответстват на една и съща дума за търсене в отделна или в различни рекламни групи в същия профил.

Забележка: Ако няколко ключови думи в един и същ профил отговарят на условията за съответствие с една и съща дума за търсене, те не се съревновават помежду си в търга. Наборът от предпочитания, разгледан по-долу, определя кои ключови думи се използват за въвеждането на реклама в търг. След като рекламата влезе в търга, тя се сравнява с реклами от други рекламодатели, като цената Ви на кликване е минималното изискване, за да преминете праговете за рекламния ранг и да надминете рекламния ранг на конкурента непосредствено под Вас (ако има такъв).

Как се избира ключова дума

Ако в профила Ви има няколко ключови думи, които могат да съответстват на дадена дума за търсене, предпочитанията по-долу се използват за определяне на ключовата дума, която да въведе рекламата в търга.

1. Ключова дума с точно съвпадение, идентична с думата за търсене

Ако имате ключова дума с точно съвпадение, която е идентична с думата за търсене, тя ще бъде предпочетена за задействане на рекламата. Това важи дори ако в профила Ви има други ключови думи, които са подобни на думата за търсене.

Да приемем например, че думата за търсене е курс за водопроводчици и профилът Ви включва ключовите думи с точно съвпадение [курс за водопроводчици] и [курс за обучение на водопроводчици] , както и ключовата дума със съвпадение по фраза „курс за водопроводчици“. В този пример ще бъде предпочетена ключовата дума с точно съвпадение [курс за водопроводчици], защото е точно съвпадение и е идентична с думата за търсене курс за водопроводчици.

2. Ключова дума с точно съвпадение, която е идентична с коригирания правопис на дума за търсене

Ако ключова дума с точно съвпадение в профила Ви е идентична с коригирания правопис на дума за търсене, тя ще бъде предпочетена. Думите за търсене с коригиран правопис обикновено могат да бъдат идентифицирани, ако страницата с резултати от търсенето с Google предлага „Показване на резултати за“ с коригираната дума.

Забележка: Дори ако профилът Ви включва ключови думи с широко съвпадение и със съвпадение по фраза, които са идентични с погрешно изписаната дума за търсене, ключовата дума с точно съвпадение пак ще бъде предпочетена в този случай.
Ако например думата за търсене е водопроводчци, а профилът Ви включва ключовата дума с точно съвпадение [водопроводчици] и ключовата дума с широко съвпадение водопроводчци, ще бъде предпочетена ключовата дума с точно съвпадение, въпреки че има такава с широко съвпадение, която съответства точно на заявката.

3. Ключова дума със съвпадение по фраза или с широко съвпадение, идентична на думата за търсене

Ако имате ключова дума без точно съвпадение, която е идентична на думата за търсене, то тази ключова дума е предпочитана за задействане на реклама. Това важи дори ако в профила Ви има други ключови думи, които са подобни на думата за търсене. Ако имате съвпадение по фраза и с широко съвпадение на една и съща ключова дума, ще използваме ключовата дума с най-висок рекламен ранг.

Да приемем например, че думата за търсене е курс за водопроводчици и профилът Ви включва ключовата дума с точно съвпадение [курс за обучение на водопроводчици], както и ключовата дума със съвпадение по фраза „курс за водопроводчици“, но не включва ключовата дума с точно съвпадение [курс за водопроводчици]. В този пример се предпочита ключовата дума със съвпадение по фраза „курс за водопроводчици“, защото е идентична с думата за търсене курс за водопроводчици и няма ключова дума с точно съвпадение, идентична на думата за търсене или думата с коригиран правопис.

4. Ключова дума с широко съвпадение или съвпадение по фраза, която е идентична с думата за търсене с коригиран правопис

Ако имате ключова дума без точно съвпадение, която е идентична на думата за търсене, то тази ключова дума е предпочитана за задействане на реклама. Това важи дори ако в профила Ви има други ключови думи, които са подобни на думата за търсене. Ако имате съвпадение по фраза и с широко съвпадение на една и съща ключова дума, ще използваме ключовата дума с най-висок рекламен ранг.

Да приемем например, че думата за търсене е курс за водопроводчци и профилът Ви включва ключовата дума с точно съвпадение [курс за обучение на водопроводчици], както и ключовата дума със съвпадение по фраза курс за водопроводчици, но не включва ключовата дума с точно съвпадение [курс за водопроводчци] или [курс за водопроводчици]. В този пример се предпочита ключовата дума с широко съвпадение курс за водопроводчици, защото е идентична с коригираната правописна версия на думата за търсене курс за водопроводчци. В този случай няма ключова дума с точно съвпадение, която да е идентична с думата за търсене или думата с коригиран правопис, нито друга идентична с думата за търсене ключова дума.

5. Ключова дума с най-добра комбинация от уместност и рекламен ранг

Ако имате няколко ключови думи, които отговарят на условията за съответствие и не са идентични, най-уместната ключова дума ще задейства реклама. По-рано, когато имахте няколко ключови думи, които отговаряха на условията за съответствие, но не бяха идентични с търсенето, рекламният Ви ранг определяше коя ключова дума се показва. Сега отчитаме и други сигнали за уместност в допълнение към рекламния ранг, когато определяме коя ключова дума да бъде избрана. Уместността се определя, като се отчита смисъла на думата за търсене, значението на всички ключови думи в рекламната група и целевите страници в рекламната група. Това става по следния начин:

Ключови думи, които отговарят на условията Как се избират ключовите думи
Повече от една ключова дума с широко съвпадение Ще се вземат предвид само подходящи ключови думи с широко съвпадение от най-подходящите рекламни групи. Рекламният ранг се използва за определяне на ключовата дума, която да бъде избрана сред този тесен набор от ключови думи с широко съвпадение със сходна уместност.
Една ключова дума с широко съвпадение и една ключова дума с точно съвпадение / съвпадение по фраза

Ако имате ключови думи с точно съвпадение или съвпадение по фраза, които се считат за по-подходящи от тези ключови думи с широко съвпадение, ще бъде избрана тази ключова дума с точно съвпадение или съвпадение по фраза.

Дори да имате ключови думи с точно съвпадение или съвпадение по фраза, които се считат за подобни или по-неподходящи от тези ключови думи с широко съвпадение, все пак има вероятност да бъде избрана ключовата дума с точно съвпадение или съвпадение по фраза, ако има по-висок рекламен ранг.

Да приемем, че сега някой търси „скоростна доставка на суши в района“ и имате ключова дума със съвпадение по фраза „бърза доставка на суши“ и ключова дума с широко съвпадение доставка на храна. В този случай ще бъде избрана ключовата дума със съвпадение по фраза, защото е по-уместна, дори да има по-нисък рекламен ранг от ключовата дума с широко съвпадение.

Повече от една ключова дума с точно съвпадение / съвпадение по фраза Ако имате няколко отговарящи на условията ключови думи с точно съвпадение и/или със съвпадение по фраза и нито една отговаряща на условията ключова дума с широко съвпадение, ще бъде избрана ключовата дума с по-висок рекламен ранг.

Изключение от предпочитанията

Кампанията е ограничена по бюджет

Дневният бюджет на кампанията Ви може да окаже влияние върху прилагането на горепосочените предпочитания. Ако дадена ключова дума е в кампания с ограничен бюджет, т.е. той не е достатъчно висок, за да привлече целия възможен трафик, тя невинаги ще може да задейства реклама, дори и ако би могла да го направи при други условия. Това помага да се избегне прекомерното превишаване на бюджета на кампанията. Научете повече за това как можете да избегнете изчерпването на средния дневен бюджет

Да приемем, че кампаниите Ви се наричат „Запушени мивки“ и „Развалени нагреватели“. В първата имате ключова дума с точно съвпадение водопроводчик, а във втората – ключова дума с широко съвпадение водопроводчик.

Ако всички останали условия са еднакви, когато някой търси думата водопроводчик, рекламата ще бъде задействана от ключовата дума с точно съвпадение в кампанията „Запушени мивки“, защото е с по-голямо предпочитание. Ако обаче кампанията „Запушени мивки“ е ограничена по бюджет, възможно е ключовата дума с точно съвпадение в тази кампания да не задейства реклама. Това означава, че вместо това може да я задейства ключовата дума с широко съвпадение в кампанията „Развалени нагреватели“.

Една от ключовите Ви думи не отговаря на условията за задействане на реклама

Понякога е възможно горепосочените предпочитания да не се приложат, защото ключовата дума не отговаря на условията за задействане на реклама. Причините за това са:

  • Ключовата дума е със състояние „нисък обем на търсене“. Това е състояние на ключова дума с много малка или нулева история на търсенията с Google. Ключовите думи с това състояние са временно неактивни и няма да задействат реклами. Така че ако имате ключова дума с нисък обем на търсене, друга ключова дума ще задейства реклама за съответстваща дума за търсене, дори ако според горните предпочитания ключовата Ви дума с нисък обем на търсене би трябвало да е тази, задействаща рекламата.
  • Всички файлове за създаване на реклами и/или целеви страници за рекламната група са неодобрени.
  • Не са удовлетворени всички насочвания на кампанията или рекламната група. Например, ако рекламна група с отговаряща на условията ключова дума насочва към конкретно местоположение и думата за търсене на потребителя, която съответства на тази ключова дума, не е в това местоположение, то ключовата дума няма да задейства рекламата.

Ключови думи и динамични реклами в мрежата за търсене

Динамичните реклами при търсене са еквивалент на думите без точно съвпадение с думата за търсене или думата с коригиран правопис за избраното предпочитание. Това означава, че ако дадена ключова дума не бъде предпочетена въз основа на горепосочените правила, ще бъдат избрани динамични реклами при търсене въз основа на най-високия рекламен ранг в сравнение с други ключови думи в профила. В сила са същите изключения за предпочитанията. Научете повече за динамичните реклами в мрежата за търсене

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false