Всичко за подобните ключови думи в една и съща рекламна група

Рекламите Ви отговарят на условията за показване, когато една от ключовите Ви думи съвпада с думата за търсене, използвана от потребител в Google или в партньори в мрежата за търсене. 

Възможно е също така в една рекламна група да имате няколко ключови думи, които са подобни или се припокриват по смисъл, и те всички могат да съответстват на дадена дума за търсене. Например може да имате ключовите думи курс за водопроводчици и обучителен курс за водопроводчици в една и съща рекламна група, като и двете могат да съответстват на думата за търсене обучителен курс за водопроводчик. Само една от тези ключови думи може да задейства реклама за думата за търсене. 

В тази статия се разяснява какво се случва, когато в рекламната Ви група има няколко ключови думи, които могат да съответстват на една и съща дума за търсене. Можете също така да прочетете повече за това, какво се случва, когато имате подобни ключови думи в различни рекламни групи.

Забележка

Наличието на няколко ключови думи, които могат да съвпадат с една и съща дума за търсене, не би следвало да увеличи разходите Ви по никакъв начин. Наборът от предпочитания, разгледан по-долу, определя кои ключови думи се използват за въвеждането на реклама в търг. След като рекламата влезе в търга, тя бива сравнявана с реклами от други рекламодатели, като цената Ви на кликване е минималното изискване, за да преминете праговете за рекламния ранг и да надминете рекламния ранг на конкурента непосредствено под Вас (ако има такъв).

Как се избира ключова дума

Ако в рекламната Ви група има няколко ключови думи, които могат да съответстват на дадена дума за търсене, предпочитанията по-долу се използват за определяне на ключовата дума, която да въведе рекламата в търга. Предпочитанията се класират приблизително в посочения ред.

 1. Ключова дума, идентична с думата за търсене

  Ако имате ключова дума, която е идентична с думата за търсене, то тя е предпочетената за задействане на рекламата. Това важи дори ако в рекламната Ви група има други ключови думи, които са подобни на думата за търсене.

  Пример

  Да приемем, че думата за търсене е курс за водопроводчици, а рекламната Ви група включва както ключовата дума с широко съвпадение курс за водопроводчици, така и тази със съвпадение по фраза водопроводчик. В този пример ключовата дума с широко съвпадение курс за водопроводчици е предпочитаната, защото е идентична на думата за търсене курс за водопроводчици.

 2. Ключова дума с точно съвпадение, когато ключовите думи са еднакви

  Ако имате няколко еднакви ключови думи, тази с точно съвпадение ще бъде предпочетена за задействане на рекламата.

  Пример

  Ако думата за търсене е водопроводчик, а рекламната Ви група включва както ключовата дума с широко съвпадение водопроводчик, така и тази с точно съвпадение водопроводчик, то думата с точно съвпадение ще бъде предпочетена.

 3. Ключовата дума с най-висок рекламен ранг

  Когато рекламната Ви група съдържа няколко ключови думи, които съответстват на думата за търсене, ключовата дума с най-висок рекламен ранг бива предпочетена за задействането на рекламата.

  Пример

  Да приемем, че имате следните ключови думи в една и съща рекламна група:

  Ключова дума Рекламен ранг
  курс за водопроводчици 1,5
  сертификационен курс за водопроводчици 1

  В този пример ключовата дума курс за водопроводчици ще бъде предпочетена, защото има по-висок рекламен ранг.

Изключение от предпочитанията

Съществува ключова дума с по-висок качествен рейтинг и рекламен ранг

В редки случаи може да се направи изключение от предпочитанията по-горе, когато предпочетената ключова дума има нисък рекламен ранг и не отговаря на условията за показване. В този случай ще се използва ключова дума с по-висок рекламен ранг. Имайте предвид, че рекламният ранг се изчислява всеки път, когато ключовата Ви дума съвпадне с дума за търсене и рекламата Ви се включи в рекламен търг.

Една от ключовите Ви думи има състояние с нисък обем на търсене

Понякога е възможно горните предпочитания да не се приложат, защото ключовата дума е със състояние с нисък обем на търсене. Това е състояние, определено за ключова дума с много малка или никаква история на търсенията с Google. Ключовите думи с това състояние са временно неактивни и няма да задействат реклами. Така че ако имате ключова дума с нисък обем на търсене, различна ключова дума ще задейства реклама за съвпадаща дума за търсене, дори ако според горните предпочитания ключовата Ви дума с нисък обем на търсене би трябвало да е тази, задействаща рекламата.

Има прекалено голям брой съвпадащи ключови думи

Ако профилът Ви съдържа стотици съвпадащи ключови думи, ние автоматично ще пренебрегнем някои от дубликатите. След това ще приложим разгледаните по-горе предпочитания.

Пример

Представете си, че копирате дадена рекламна група 5000 пъти и сега ключовата дума „водопроводчик“ се повтаря в профила Ви 5000 пъти. Когато потребител потърси „водопроводчик“, вместо да обработим всичките 5000 екземпляра, ще намалим броя на съвпадащите ключови думи. След това ще използваме гореизброените предпочитания.

Забележка

Използвайте инструмента за намиране на дублирани ключови думи в Google Ads Редактор, за да проверите дали имате няколко идентични ключови думи в профила си. Google Ads Редактор е безплатно приложение за управление на профила Ви в Google Ads, което можете да изтеглите. Научете повече за Google Ads Редактор.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си