Nalilimitahan ng badyet

Isang status ng campaign na ginagamit kapag mas mababa ang iyong average na pang-araw-araw na badyet kaysa sa inirerekomendang halaga. Kapag nangyari ito, hindi lumalabas ang mga ad nang madalas hangga't maaari.

  • Saan mo ito makikita: Puwedeng magkaroon ng status na "nalilimitahan ng badyet" ang isang campaign sa column na status ng talahanayan ng mga campaign. Nangangahulugan itong mas mababa ang iyong badyet kaysa sa inirerekomendang average na pang-araw-araw na badyet.
  • Bakit ito lumalabas: Kapag mas mababa ang iyong badyet kaysa sa inirerekomendang halaga, posibleng hindi kasya sa badyet mo ang lahat ng trapikong available para sa iyong mga keyword at iba pang setting ng pag-target ng campaign. Para matiyak na magtatagal nang buong araw ang iyong badyet, babawasan ng Google Ads ang dalas ng paglabas ng mga ad mo. Puwede pa ring lumabas ang mga ad sa campaign, pero baka hindi lumabas ang mga ito nang madalas hangga't maaari.
  • Ang ibig sabihin nito: Puwede pa rin maging matagumpay at makatulong sa iyong mga layunin sa negosyo ang isang campaign na nalilimitahan ng badyet. Pero baka may mga pagkakataong mas makakuha pa ng pagkakalantad kung madaragdagan mo ang iyong badyet.
  • Ano ang susunod na gagawin: I-click ang "Nalilimitahan ng badyet" sa talahanayan ng mga campaign para suriin kung gaano karaming pagkakalantad ang posibleng matanggap ng iyong campaign kung gagamit ka ng ibang badyet. Puwede mo ring pag-isipang babaan ang iyong mga bid sa nalilimitahang campaign. O kaya, puwede mong babaan ang iyong pagsasaayos ng bid para subukang pagkasyahin ang higit pang pag-click o panonood ng video sa iyong badyet.

Alamin ang "inirerekomendang badyet" ng iyong campaign
Higit pang artikulo tungkol sa pamamahala ng iyong badyet

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu