Ограничена по бюджет

Състояние на кампаниите, използвано, когато средният Ви дневен бюджет е по-нисък от препоръчителния. Когато това се случи, рекламите не се показват редовно толкова често, колкото биха могли.

  • Къде ще го видите: Състоянието на кампания, показано в графата „Състояние“ на таблицата с кампаниите, може да е „Ограничена по бюджет“. Това означава, че бюджетът Ви е по-нисък от препоръчителния среден дневен бюджет.
  • Защо се показва: Когато бюджетът Ви е под препоръчителната сума, е възможно да не може да поеме целия трафик, наличен за ключовите Ви думи и другите настройки за насочване на кампанията. За да е сигурно, че бюджетът Ви ще стигне за целия ден, Google Ads ще намали честотата на показване на рекламите Ви. Рекламите в кампанията пак могат да се показват, но не с максималната възможна честота.
  • Какво означава това: Ограничената по бюджет кампания пак може да бъде успешна и да Ви помогне да постигнете бизнес целите си. Но може да съществуват възможности за по-широко присъствие, ако съумеете да увеличите бюджета си.
  • Какво да направите: Кликнете върху „Ограничена по бюджет“ в таблицата „Кампании“, за да прегледате присъствието, което кампанията Ви би могла да получи, ако използвате друг бюджет. Можете също да намалите офертите си в ограничената кампания. Или можете да намалите корекциите на офертите, за да опитате да покриете повече кликвания или показвания на видеоклипове в рамките на бюджета Ви.

Намерете препоръчителния бюджет за кампанията си
Още статии за управление на бюджета

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си