Отстраняване на неизправности на корекции на офертите при състояние „Ограничена по бюджет“

„Ограничена по бюджет“ е състояние на стратегиите за офериране, което се използва, когато средният Ви дневен бюджет е по-нисък от препоръчителния. Ако зададете коригиране на офертите си, което ги увеличава, тогава окончателната Ви оферта може да повиши броя търгове, на чиито условия рекламата Ви отговаря. И обратно, по-високата окончателна оферта може да направи така, че кампанията Ви да стане „ограничена по бюджет“. В този случай бюджетът Ви може да Ви попречи да получите целия нов трафик, който е налице за кампанията Ви.
Важно е да не забравяте, че кампания, която е „ограничена по бюджет“, пак може да е успешна и да Ви помогне да постигнете рекламните си цели. Въпреки това, ако кампанията Ви стане „ограничена по бюджет“, след като зададете коригиране на офертите, помислете за увеличаване на бюджета си, за да увеличите кликванията, или за намаляване на офертите или корекциите на офертите си, за да получите повече кликвания за ограничения си бюджет.

Забележка: някои корекции на офертите може да бъдат игнорирани, когато се използват избрани стратегии за автоматично офериране. Корекциите на офертите по местоположение, време, аудитория, обаждане и демографски признак се игнорират от повечето стратегии за автоматично офериране с изключение на „Постигане на максимален брой кликвания“.

Когато стратегията Ви за офериране е „ограничена по бюджет“, рекламите не се показват редовно толкова често, колкото биха могли.

  • Къде ще го видите: състоянието на стратегия за офериране, показано в колоната „Състояние“ на таблицата с кампаниите, може да е „Ограничена по бюджет“. Това означава, че бюджетът Ви е по-нисък от препоръчителния среден дневен бюджет.
  • Защо се показва: когато бюджетът Ви е под препоръчителната сума, е възможно да не може да поеме целия трафик, наличен за ключовите Ви думи и другите настройки за насочване на кампанията. За да е сигурно, че бюджетът Ви ще стигне за целия ден, Google Ads ще намали честотата на показване на рекламите Ви. Рекламите в кампанията пак могат да се показват, но не с максималната възможна честота.
  • Какво означава това: ограничената по бюджет кампания пак може да бъде успешна и да Ви помогне да постигнете бизнес целите си. Но може да съществуват възможности за по-широко присъствие, ако съумеете да увеличите бюджета си.
  • Какво да направите: кликнете върху симулатора на бюджети Bid Simulator icon в таблицата „Кампании“, за да прегледате присъствието, което кампанията Ви би могла да получи, ако използвате друг бюджет. Можете също да намалите целевата си CPA или да увеличите целевата си ROAS в ограничената кампания. Или можете да намалите корекциите на офертите, за да опитате да обхванете повече кликвания или показвания на видеоклипове в рамките на бюджета си.

Пример

Да кажем, че задавате оферта от 1 лв. и среден дневен бюджет от 100 лв. и кампанията Ви получава около 200 кликвания при разход от 95 лв. на ден (не е „ограничена по бюджет“). След това задавате коригиране на офертите, което води до +100% увеличение на търсенията във Варна от мобилни устройства и окончателна оферта от 2 лв.

Тъй като увеличената окончателна оферта е причина за това рекламата Ви да отговаря на условията за повече търгове, ще трябва да изразходите 150 лв., за да получите всички възможни кликвания за новия трафик, който е налице за Вас. Но ако средният Ви дневен бюджет остане 100 лв., трафикът Ви ще бъде „ограничен по бюджет“. Ако не промените средния си дневен бюджет, рекламите Ви може да получат по-малко кликвания.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false