Wyświetlany adres URL: definicja

Adres strony internetowej widoczny w reklamie.

Display URL example
  • Wyświetlane adresy URL dają użytkownikom wyobrażenie o stronie, na którą trafią po kliknięciu reklamy. Bardziej precyzyjna jest zwykle strona docelowa, którą określasz za pomocą końcowego adresu URL. Jeśli np. wyświetlany URL to www.example.com, końcowy URL może wyglądać tak: example.com/swetry.

  • W rozszerzonych reklamach tekstowych wyświetlany URL składa się z domeny końcowego adresu URL (oraz subdomeny, jeśli istnieje) oraz dwóch opcjonalnych pól „Ścieżka”, z których każde może liczyć do 15 znaków.
    • Google stale wprowadza zmiany w Google Ads, możemy więc zaktualizować komponent domeny wyświetlanego adresu URL.
  • Wyświetlany URL może pojawić się w reklamie poprzedzony prefiksem „www.”. Prefiks jest pisany małymi literami, nawet jeśli podczas wpisywania użyjesz wielkich liter. Jeśli URL zaczyna się od subdomeny, wyświetlany URL może ją zawierać (np. „support” w support.google.com).
  • Wyświetlany URL może pojawić się w reklamie na stronie Google.com poprzedzony prefiksem „http://” lub „https://”, w zależności od schematu protokołu końcowego adresu URL.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne