Veilinginzichten gebruiken om prestaties te vergelijken

Aan de hand van het rapport 'Veilinginzichten' kunt u uw prestaties vergelijken met die van andere adverteerders die deelnemen aan dezelfde veilingen als u. Deze informatie kan u helpen strategische beslissingen te nemen over biedingen en budgetten door u te laten zien waar u in slaagt en waar u kansen mist voor betere prestaties. Het rapport 'Veilinginzichten' is beschikbaar voor zowel campagnes in het zoeknetwerk als voor Shopping-campagnes.

In dit artikel leggen we uit hoe u het rapport 'Veilinginzichten' kunt vinden en wat de statistieken hierin betekenen. Bovendien leest u hoe u een filter kunt instellen om de zoekwoorden, advertentiegroepen en campagnes op te zoeken waarvoor het rapport 'Veilinginzichten' beschikbaar is.

De statistieken in het rapport 'Veilinginzichten'

Het rapport 'Veilinginzichten' voor campagnes in het zoeknetwerk biedt vijf verschillende statistieken: vertoningspercentage, overlappingspercentage, percentage hogere positie, percentage bovenaan pagina en overtreffingspercentage. U kunt een rapport genereren voor een of meer zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes, zolang ze voldoen aan een minimale drempelwaarde voor activiteit gedurende de geselecteerde periode. Bovendien kunt u segmenteren op tijd en apparaat.

Het rapport 'Veilinginzichten' voor Shopping-campagnes biedt drie verschillende statistieken: vertoningspercentage, overlappingspercentage en overtreffingspercentage. U kunt een rapport genereren voor een of meer advertentiegroepen of campagnes, zolang ze voldoen aan een minimumdrempel voor activiteit gedurende de geselecteerde periode. Bovendien kunt u segmenteren op tijd en apparaat. Veilinginzichten voor Shopping-campagnes zijn beschikbaar vanaf oktober 2014 tot nu.

Statistieken met betrekking tot veilinginzichten voor Shopping zijn alleen afkomstig van het zoeknetwerk.

Beschrijving van de statistieken in het rapport 'Veilinginzichten'

Vertoningspercentage

Het vertoningspercentage is het aantal vertoningen dat u heeft ontvangen, gedeeld door het geschatte aantal vertoningen waarvoor u in aanmerking kwam. Of u in aanmerking komt, wordt bepaald door de targetinginstellingen, goedkeuringsstatussen en kwaliteitsscores van uw huidige advertenties. In het rapport 'Veilinginzichten' geeft het vertoningspercentage ook aan wat het vertoningspercentage van andere adverteerders is als aandeel van de veilingen waarin u beide in aanmerking kwam voor weergave.

Opmerking voor Shopping-campagnes:

 • Bij Shopping-campagnes wordt de kwaliteitsscore niet gebruikt. De algemene kwaliteit en relevantie van uw Shopping-advertenties spelen echter wel een rol wanneer wordt bepaald of ze voor weergave in aanmerking komen. Meer informatie over hoe u het vertoningspercentage bijhoudt.
 • Soms kan het vertoningspercentage op campagne- en productgroepniveau en het vertoningspercentage in het rapport 'Veilinginzichten' kleine verschillen vertonen. De reden voor dit kleine verschil is dat 'Veilinginzichten' waarschijnlijk veilingen met heel weinig vertoningen wegfiltert. Op campagneniveau gebeurt dit niet (dit is om de wachttijd voor 'Veilinginzichten' te verkorten).
 • Op het tabblad 'Productgroepen' wordt alleen het vertoningspercentage weergegeven voor productgroepen met het volume dat is vereist voor rapportage over vertoningspercentages. Vervolgens worden de vertoningen op dat niveau verzameld. Op campagneniveau kan dit dus anders zijn als er veel productgroepen met weinig vertoningen zijn.
 • U kunt verwachten dat de campagne- en veilinginzichten sterk met elkaar overeenkomen en u kunt het tabblad 'Productgroepen' gebruiken voor gedetailleerdere weergaven.
 • Het vertoningspercentage dat in het rapport 'Veilinginzichten' wordt weergegeven voor een concurrent, kan verschillen van het vertoningspercentage dat de concurrent in zijn eigen rapport ziet. Geschikte vertoningen van concurrerende adverteerders mogen alleen overlappen met een percentage van uw geschikte vertoningen. Hoewel er in de kolom 'Vertoningspercentage' van uw rapport bijvoorbeeld 100% te zien is, heeft de concurrerende adverteerder mogelijk een vertoningspercentage van 50% in zijn geschikte veilingen.

Overlappingspercentage

Het overlappingspercentage geeft aan hoe vaak de advertentie van een andere deelnemer een vertoning genereerde terwijl uw advertentie dit ook deed.

Als er in het rapport 'Veilinginzichten' voor een van de andere deelnemers bijvoorbeeld '60%' wordt weergegeven in de kolom 'Overlappingspercentage', betekent dit dat elke tien keer dat uw advertentie werd weergegeven, ook zes keer een advertentie van deze deelnemer is vertoond.

Percentage hogere positie (alleen voor campagnes in het zoeknetwerk)

Het percentage hogere positie is het aantal keren dat de advertentie van de andere deelnemer op een hogere positie is weergegeven dan die van u wanneer beide advertenties tegelijkertijd werden weergegeven.

Als in het rapport 'Veilinginzichten' bij een van de andere adverteerders bijvoorbeeld '5%' wordt weergegeven in de kolom 'Percentage hogere positie', betekent dit dat de advertentie van de andere deelnemer 5 van de 100 keer dat beide advertenties tegelijkertijd werden weergegeven, op een hogere positie werd vertoond dan uw advertentie.

Percentage bovenaan pagina (alleen voor campagnes in het zoeknetwerk)

Het percentage bovenaan pagina geeft aan hoe vaak uw advertentie (of de advertentie van een andere deelnemer, afhankelijk van welke rij u bekijkt) bovenaan de pagina werd weergegeven, boven de onbetaalde zoekresultaten.
Als een adverteerder bijvoorbeeld 100 vertoningen heeft waarvan 20 vertoningen worden weergegeven op een van de posities boven de organische zoekresultaten, is het percentage bovenaan pagina 20%.

Absoluut percentage bovenaan de pagina (alleen campagnes in het zoeknetwerk)

Het absolute percentage bovenaan de pagina geeft aan hoe vaak uw advertentie (of de advertentie van een andere deelnemer, afhankelijk van welke rij u bekijkt) helemaal bovenaan de pagina werd weergegeven als de allereerste advertentie boven de organische zoekresultaten.

Als een advertentie bijvoorbeeld honderd vertoningen heeft en tien daarvan worden als de eerste advertentie boven de organische zoekresultaten weergegeven, is het absoluut percentage bovenaan pagina 10%.

Overtreffingspercentage

Het overtreffingspercentage geeft aan hoe vaak uw advertentie op een hogere positie is weergegeven dan de advertentie van een andere deelnemer, plus hoe vaak uw advertentie is weergegeven wanneer de andere advertentie niet werd weergegeven, gedeeld door het totale aantal advertentieveilingen waaraan u heeft deelgenomen.

Opmerking: Dit rapport bevat informatie over andere adverteerders die aan dezelfde veilingen hebben deelgenomen als u en waarbij een domeinnaam in de advertentie is opgenomen. Dit betekent niet dat de andere adverteerders dezelfde advertentie-instellingen hebben als u. De weergegeven statistische gegevens van andere adverteerders zijn alleen gebaseerd op situaties waarin uw advertenties ook in aanmerking kwamen voor weergave. In dit rapport worden niet de daadwerkelijke zoekwoorden, kwaliteit, biedingen of instellingen uit uw campagnes weergegeven. Het rapport biedt u evenmin inzicht in deze gegevens van andere adverteerders. Beladvertenties en advertenties voor mobiele-app-installatie zonder een domeinnaam worden op dit moment niet opgenomen in het rapport 'Veilinginzichten'.

Hoewel deze informatie ook beschikbaar is als u zoekopdrachten uitvoert op Google (velen proberen al een schatting te maken van deze gegevens door de advertenties te bekijken die worden weergegeven), krijgt u met dit rapport gemakkelijker toegang tot en inzicht in deze informatie. Het rapport is beschikbaar voor adverteerders met zoekwoorden, productgroepen, advertentiegroepen en campagnes die voldoen aan een minimumdrempel voor activiteit.

Het rapport Veilingstatistieken vinden


Er zijn veilingstatistieken beschikbaar voor campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-campagnes die voldoen aan een minimumdrempel voor activiteit. Voor campagnes in het zoeknetwerk kunt u een rapport maken voor zoekwoorden, advertentiegroepen en campagnes. Voor Shopping-campagnes kunt u een rapport maken voor advertentiegroepen en campagnes.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het paginamenu Campagnes, Advertentiegroepen of Trefwoorden op basis van welke informatie u in het rapport wilt bekijken.
 3. Selecteer een specifieke campagne of advertentiegroep of een specifiek zoekwoord door het vakje naast elk item aan te vinken. Opmerking: U kunt slechts op één pagina tegelijk zoekwoorden selecteren (tenzij u een rapport uitvoert voor 'Alle').
 4. Klik op Veilingstatistieken.
 5. Het rapport Veilingstatistieken wordt nu geopend. Opmerking: Alleen zoekwoorden en advertentiegroepen die voldoen aan een minimumdrempel voor activiteit worden opgenomen in het rapport Veilingstatistieken.
 6. Als u alleen campagnes of advertentiegroepen in het zoeknetwerk, of alleen Shopping-campagnes of -advertentiegroepen heeft geselecteerd, wordt het bijbehorende rapport Veilingstatistieken meteen weergegeven. 
 7. Als u een combinatie van campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-campagnes of advertentiegroepen heeft geselecteerd, moet u het keuzerondje Campagnes in het zoeknetwerk of Shopping-campagnes selecteren.

 

Veilingstatistieken filteren

Als u de zoekwoorden, advertentiegroepen en campagnes waarvoor het rapport 'Veilingstatistieken' beschikbaar is, snel wilt vinden, kunt u het filter 'Inzicht in de veiling' instellen. Met het filter 'Inzicht in de veiling' kunt u in een oogopslag zien voor welke van uw zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes het rapport 'Veilingstatistieken' beschikbaar is.

 1. Klik op het filterpictogram Filter boven uw tabel met statistieken.
 2. Selecteer een van de filters die worden weergegeven om een lijst met voorwaarden voor nieuwe filters te zien te krijgen. 
 3. Voer de voorwaarde in en klik op Toepassen. De tabel wordt automatisch geüpdatet met de zoekwoorden of advertentiegroepen waarvoor momenteel een rapport Veilingstatistieken beschikbaar is.
Uitproberen
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen