Bereik en frequentie meten

Door gegevens over bereik en frequentie voor display- en videocampagnes te analyseren, kunt u beter zien aan hoeveel mensen uw advertenties zijn getoond en hoe vaak ze aan deze mensen zijn getoond in een bepaalde periode. Of u nu een boodschap wilt benadrukken of nieuwe mensen wilt bereiken, door deze informatie kunt u een duidelijker beeld krijgen van de wijze waarop u uw doelen bereikt.

Statistieken voor bereik en frequentie

Uniek bereik

Statistieken voor uniek bereik geven het totale aantal mensen weer aan wie een advertentie is getoond.  Deze statistieken gaan verder dan algemene cookiestatistieken, zodat u inzicht krijgt in hoe vaak uw advertentie aan mensen is weergegeven op verschillende apparaten, en in verschillende indelingen en netwerken.

Mensen zijn tegenwoordig vaak onderweg en gebruiken op een dag meerdere apparaten. Onze modellen voor uniek bereik houden bij het meten van het totale bereik van een advertentie rekening met het feit dat mensen dezelfde advertentie op verschillende apparaten kunnen zien of dat meerdere mensen hetzelfde apparaat delen.

Dit zijn statistieken voor uniek bereik:

  • Unieke gebruikers
  • Gem. vertoningsfreq. per gebruiker

Op cookies gebaseerd bereik

Opmerking: 'Unieke gebruikers' vervangt op cookies gebaseerde statistieken en is vanaf begin 2020 de primaire statistiek voor bereiksmetingen. Als gevolg hiervan geven statistieken voor op cookies gebaseerd bereik geen gegevens weer als de einddatum na 31 juli 2019 ligt.

Naast statistieken voor uniek bereik kunt u ook statistieken voor bereik bekijken die zijn gebaseerd op cookies. Met cookies kunnen we het bereik schatten omdat daarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen afzonderlijke browsers. Voor bereik op basis van cookies telt Google Ads het aantal cookies waarvoor een advertentie is weergegeven of waarmee een klik op een advertentie is geregistreerd. Deze meting is een schatting omdat sommige mensen meerdere browsers of computers gebruiken die verschillende cookies hebben, zodat ze mogelijk meerdere keren worden geteld. Op cookies gebaseerde statistieken kunnen handig zijn als u frequentielimieten gebruikt, aangezien frequentielimieten worden toegepast op cookies en niet op unieke gebruikers.

Dit zijn statistieken voor bereik op basis van cookies:

  • Unieke cookies
  • Gem. vertoningsfreq. per cookie
  • Unieke kijkers (cookies)
  • Gem. weergavefreq. per cookie

Gegevens voor bereik en frequentie weergeven

U kunt gegevens voor bereik en frequentie bekijken door de kolommen voor deze statistieken toe te voegen aan uw tabel met statistieken en een specifieke periode te selecteren in het dropdownmenu. Deze kolommen, die u kunt vinden onder 'Statistieken voor bereik', zijn alleen beschikbaar op de pagina 'Campagnes'.

Meer informatie over kolommen toevoegen of verwijderen

Hoe Google het bereik berekent

Hoe uniek bereik wordt berekend

Google Ads berekent uniek bereik met behulp van statistische modellen die rekening houden met het gedrag van gebruikers in veel browsers en op veel apparaten. Deze modellen worden gemaakt door anoniem gebruikersgedrag in Google-producten te observeren om gebruikspatronen op verschillende apparaten te bepalen. Google Ads combineert geobserveerd gedrag met andere signalen en lokale invoer (zoals bevolkingstellingen en Consumer Barometer-enquêtes) om een doelgroep te dedupliceren voor meerdere sessies, indelingen, netwerken en apparaten. Het resultaat is het aantal unieke gebruikers (niet cookies) dat een advertentie heeft gezien. 

Hoe bereik op basis van cookies wordt berekend

Wanneer mensen browsen in het Display Netwerk, kan Google in hun webbrowser een cookie opslaan om vertoningen van advertenties te helpen bepalen. Sommige vertoningen van advertenties zijn echter niet gekoppeld aan een cookie vanwege de browserinstellingen of andere factoren. Ons systeem berekent het bereik op basis van cookies door cookies eerst te dedupliceren en daarna het aantal unieke cookies te tellen.  Voor vertoningen waarvoor geen cookie is, gebruiken we een statistisch model om het aantal cookies te schatten dat waarschijnlijk is bereikt en voegen we dit aantal toe aan het totale bereik op basis van cookies.

Bereik en privacy van gebruikers

Belangrijk: Onze methodologie anonimiseert alle gebruikers en cookies en vereist dat een minimaal aantal gebruikers is bereikt voordat er gegevens worden gerapporteerd aan adverteerders. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt nooit gebruikt.

Waarom u mogelijk geen statistieken voor bereik ziet

Statistieken voor bereik kunnen alleen worden gerapporteerd voor een periode van 92 dagen of minder. U ziet mogelijk geen bereikgegevens in uw tabel als u een periode heeft geselecteerd die langer dan 92 dagen is.

Statistieken voor bereik bevatten mogelijk niet onmiddellijk gegevens voor sommige campagnes en segmenten. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de beschikbaarheid van gegevens per land en of uw advertentie een minimale drempelwaarde van vertoningen en van unieke gebruikers heeft bereikt. Er kunnen wel gegevens voor bereik op basis van cookies beschikbaar zijn wanneer er geen gegevens voor uniek bereik zijn. Dit komt doordat modellen voor uniek bereik niet elk land ondersteunen en ook moeten voldoen aan minimale aantallen vertoningen.

Vertraging in rapportage

Door de modellen die we gebruiken in onze berekeningen, kan het drie dagen duren voordat statistieken voor bereik beschikbaar zijn in uw account. Houd rekening met deze vertraging als de laatste paar dagen zijn opgenomen in uw periode.

Als u de periode bijvoorbeeld instelt op 'Afgelopen 7 dagen', zijn de gegevens van de afgelopen drie dagen mogelijk niet volledig. In de aantallen voor de afgelopen zeven dagen zijn mogelijk niet de laatste drie dagen van de afgelopen zeven dagen opgenomen.

Over bereik en targeting op locatie

Statistieken voor uniek bereik gebruiken statistische modellen op basis van observaties van anoniem gebruikersgedrag op landniveau. Aangezien de modellen worden berekend op landniveau, kunnen de statistieken in een klein percentage van de gevallen inconsistent lijken, met name voor campagnes die kleine geografische gebieden targeten, zoals één stad of postcode.

In andere gevallen kan een groot aantal tijdelijke bezoekers op een bepaalde locatie ervoor zorgen dat het unieke bereik kunstmatig wordt verhoogd. We leveren onze beste schattingen voor het unieke bereik in deze gevallen en zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze modellen zodat we nauwkeurigere locatieschattingen kunnen leveren.

Frequentielimieten en zichtbare vertoningen

Voor display-campagnes tellen alleen vertoningen die zichtbaar waren, mee voor frequentielimieten. De 'Gem. vertoningsfrequentie per cookie' en andere frequentiegegevens kunnen hoger lijken dan uw frequentielimieten, omdat zowel zichtbare als onzichtbare vertoningen worden geteld. 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen