Nội dung phải bao gồm trong chính sách về quyền riêng tư cho tiếp thị lại

Tính năng tiếp thị lại, tương tác lại hoặc đối tượng tương tự trong Google Ads cho phép bạn tiếp cận những người trước đây đã truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng của bạn và truyền tải đúng thông điệp cho đúng đối tượng. Mặc dù các tính năng này có thể là một cách tuyệt vời để thu hút khách truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn trước đây, nhưng bạn phải thông báo cho những người này biết bạn thu thập thông tin cho tính năng tiếp thị lại, tương tác lại hoặc đối tượng tương tự trên trang web hoặc trong ứng dụng của mình.

Khi sử dụng tính năng tiếp thị lại, tương tác lại hoặc đối tượng tương tự trên trang web hoặc ứng dụng, bạn bắt buộc phải đưa các thông tin sau vào chính sách về quyền riêng tư của mình:

  • Thông tin mô tả thích đáng về cách bạn đang sử dụng tính năng tiếp thị lại hoặc đối tượng tương tự để quảng cáo trực tuyến.
  • Thông báo về cách nhà cung cấp bên thứ ba, kể cả Google, hiển thị quảng cáo của bạn trên các trang web trên Internet.
  • Thông báo về cách các nhà cung cấp bên thứ ba, kể cả Google, sử dụng cookie và/hoặc mã số nhận dạng thiết bị để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của ai đó vào trang web của bạn hoặc sử dụng ứng dụng của bạn.
  • Thông tin về cách khách truy cập có thể chọn không cho phép sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập vào mục Cài đặt quảng cáo của Google. Ngoài ra, bạn có thể chỉ cho khách truy cập cách chọn không cho phép sử dụng cookie của nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập trang chọn không tham gia của Network Advertising Initiative hoặc kiểm soát việc sử dụng mã số nhận dạng thiết bị bằng cách sử dụng mục cài đặt của thiết bị.

Sử dụng pixel tiếp thị lại của Google Marketing Platform

Nếu bạn đang sử dụng pixel tiếp thị lại của Google Marketing Platform, chính sách về quyền riêng tư của bạn có thể yêu cầu mọi người chọn không cho phép sử dụng cookie của Google Marketing Platform bằng cách truy cập trang chọn không tham gia Google Marketing Platform hoặc trang chọn không tham gia Network Advertising Initiative thay thế.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false