Co je třeba uvést v zásadách ochrany soukromí pro remarketing

Remarketing, podobné segmenty publika a opětovné zapojení v Google Ads vám pomáhají oslovit lidi, kteří v minulosti navštívili váš web nebo použili vaši aplikaci, a přiřadit ke správným lidem vhodná sdělení. Tyto funkce mohou představovat vynikající způsob, jak přivést dřívější návštěvníky zpět na váš web nebo do vaší aplikace. Je však potřeba, abyste tyto lidi na svém webu nebo v aplikaci informovali, že shromažďujete údaje pro účely remarketingu, podobných segmentů publika nebo opětovného zapojení.

Pokud na webu nebo v aplikaci používáte remarketing, podobné segmenty publika nebo opětovné zapojení, musíte ve svých zásadách ochrany soukromí uvést tyto informace:

  • popis způsobu, jakým funkce remarketingu nebo podobných segmentů publika při internetové inzerci využíváte,
  • sdělení o tom, že dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují vaše reklamy na různých webech,
  • sdělení o tom, že dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, používají soubory cookie a/nebo identifikátory zařízení k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv dotyčného uživatele na daném webu nebo použití aplikace,
  • informaci, že se vaši návštěvníci mohou od používání identifikátorů zařízení nebo souborů cookie Googlu odhlásit na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Také můžete návštěvníky informovat, že se mohou odhlásit od používání souborů cookie třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative a nastavit si způsob využívání identifikátorů zařízení pomocí nastavení jejich zařízení.

Použití remarketingových pixelů služby Google Marketing Platform

Pokud využíváte remarketingové pixely služby Google Marketing Platform, mohou vaše zásady ochrany soukromí namísto toho informovat uživatele o možnosti odhlásit se z používání souborů cookie služby Google Marketing Platform na odhlašovací stránce Google Marketing Platform nebo odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory