วิธีแก้ปัญหาจำนวนการเข้าชมต่ำโดยใช้โฆษณา Search แบบไดนามิกของ Google

หากโฆษณา Search แบบไดนามิกไม่ได้รับการเข้าชม นั่นอาจเป็นเพราะการตั้งค่าขาดข้อมูลที่สำคัญ ภายในกลุ่มโฆษณาหนึ่ง คุณจะต้องสร้างข้อความโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาแบบไดนามิก และเลือกเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกเพื่อให้โฆษณาทำงาน

บทความนี้กล่าวถึงสาเหตุบางส่วนที่พบบ่อยที่สุดซึ่งทำให้โฆษณา Search แบบไดนามิกไม่ได้รับการเข้าชมหลังจากเพิ่งสร้าง

4 สาเหตุที่พบบ่อยซึ่งทำให้โฆษณา Search แบบไดนามิกไม่แสดง

1. คุณป้อนโดเมนเว็บไซต์และภาษาของเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง

โฆษณา Search แบบไดนามิกกำหนดว่าต้องมีโดเมนเว็บไซต์ (เช่น example.com) และภาษาที่ตรงกับหน้าเว็บที่คุณต้องการให้โฆษณากำหนดเป้าหมายในแคมเปญ หากต้องการสร้างกลุ่มโฆษณาแบบไดนามิกในแคมเปญ Search คุณจะต้องระบุข้อมูลเว็บไซต์ รวมทั้งโดเมนเว็บไซต์และภาษาไว้ในการตั้งค่าแคมเปญ

โดเมนต่อไปนี้ใช้กับโฆษณา Search แบบไดนามิกไม่ได้

 • โดเมนที่เปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนอื่น
 • เว็บไซต์จากประเภทธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อนบางประเภท เช่น เภสัชกรรม การพนัน และเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ อาจไม่แสดงร่วมกับโฆษณา Search แบบไดนามิก
 • โดเมนที่มีเนื้อหาไม่เพียงพอสำหรับการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งได้แก่
  • เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา Flash หรือรูปภาพเป็นส่วนใหญ่
  • เว็บไซต์ที่ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาส่วนใหญ่
  • เว็บไซต์ที่มีหน้าเว็บที่ Google จัดทำดัชนีเพียงไม่กี่หน้า (ดูสถานะดัชนีของเว็บไซต์ใน Google)

ขั้นตอนถัดไป: ตรวจสอบการตั้งค่าโดเมนและภาษาด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. คลิก "แคมเปญ" จากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. ใช้ตัวกรองตารางเพื่อหาแคมเปญ จากนั้นคลิกชื่อแคมเปญ
 3. หากต้องการดูการตั้งค่าแคมเปญ ให้คลิกการตั้งค่าจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 4. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วคลิกโฆษณา Search แบบไดนามิก คุณควรจะเห็นโดเมนเว็บไซต์และภาษาแสดงอยู่ หากเคยให้ข้อมูลนี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ตรวจดูว่าภาษาในการตั้งค่าตรงกับภาษาของเว็บไซต์
 5. หากไม่เห็นโดเมนหรือภาษา ให้กรอกโดเมนหรือเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลง ตรวจสอบอีกครั้งว่าชื่อโดเมนสะกดถูกต้อง
 6. คลิกบันทึก

ไปที่บัญชี Google Ads

หาก URL ของคุณทำงานได้เมื่อขึ้นต้นด้วย "www" เท่านั้น ให้ป้อน URL แบบขึ้นต้นด้วย "www" ในการตั้งค่าแคมเปญ ในทำนองเดียวกัน หากโดเมนไม่ทำงานเมื่อขึ้นต้นด้วย "www" ให้ป้อนโดเมนในการตั้งค่าแคมเปญโดยไม่มี "www"

2. เป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกได้รับการตั้งค่าไม่ถูกต้อง

โฆษณา Search แบบไดนามิกใช้เป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกเพื่อกำหนดส่วนหรือหน้าเว็บในเว็บไซต์ที่จะใช้แสดงโฆษณาต่อลูกค้า 

ขั้นตอนถัดไป

3. คีย์เวิร์ดเชิงลบและเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกเชิงลบบล็อกไม่ให้โฆษณาแสดง

คีย์เวิร์ดเชิงลบ

คีย์เวิร์ดเชิงลบในกลุ่มโฆษณาแบบไดนามิกจะบล็อกไม่ให้โฆษณาแสดงเมื่อลูกค้าใช้คำเหล่านั้นเป็นวลีค้นหา 

ขั้นตอนถัดไป

 • เปรียบเทียบคีย์เวิร์ดเชิงลบกับหน้าเว็บในเว็บไซต์ที่ต้องการให้รวมอยู่ในโฆษณา Search แบบไดนามิก หากมีคำที่ตรง ให้พิจารณานำคีย์เวิร์ดเชิงลบนั้นออก 
ตัวอย่าง หากไม่ต้องการให้โฆษณา Search แบบไดนามิกแสดงในคำที่เป็นแบรนด์ซึ่งคุณกำหนดเป้าหมายด้วยคีย์เวิร์ดอยู่แล้ว ควรเพิ่มคำที่เป็นแบรนด์นี้เป็นคีย์เวิร์ดเชิงลบที่ทำงานแบบตรงทั้งหมด
 • อย่างไรก็ตาม โฆษณา Search แบบไดนามิกอาจพบโอกาสแสดงโฆษณาในการค้นหาซึ่งมีคำที่เป็นแบรนด์ซึ่งคุณยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายด้วยคีย์เวิร์ด โปรดอย่าเพิ่มคำที่เป็นแบรนด์เป็นคีย์เวิร์ดเชิงลบที่ทำงานแบบกว้างเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เสียโอกาสในการแสดงเหล่านี้

เป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกเชิงลบ

เป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกเชิงลบช่วยป้องกันไม่ให้เราใช้หน้าเว็บบางหน้าในเว็บไซต์ของคุณในการกำหนดเป้าหมายโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาแบบไดนามิก หากลูกค้าใช้วลีค้นหาที่ตรงกับหน้าเว็บจากเว็บไซต์ แต่หน้านั้นอยู่ในเป้าหมายเชิงลบ ลูกค้ารายนั้นจะไม่เห็นโฆษณาของคุณ

ขั้นตอนถัดไป: ตรวจสอบเป้าหมายเชิงลบและนําเป้าหมายที่ไม่ต้องการออกโดยทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกที่อยู่ในเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกเชิงลบ
 3. ตรวจสอบรายการเป้าหมายเชิงลบ ตรวจสอบว่ามีรายการใดที่บล็อกหน้าเว็บบนเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งคุณไม่ต้องการให้ถูกบล็อกหรือไม่
 4. ทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากเป้าหมายเชิงลบที่บล็อกหน้าเว็บเหล่านั้นอยู่ แล้วคลิกนำออก

ไปที่บัญชี Google Ads

4. เป้าหมายไม่มีความครอบคลุมในคอลัมน์ "ความครอบคลุมเว็บไซต์"

ลองใช้คอลัมน์ "ความครอบคลุมเว็บไซต์" เพื่อดูเปอร์เซ็นต์ของหน้าเว็บที่อยู่ในเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิก คอลัมน์นี้จะบอกเปอร์เซ็นต์ของหน้า Landing Page เทียบกับหน้าเว็บทั้งหมดในโดเมนเว็บไซต์ของคุณที่ Google จัดทำดัชนีไว้ ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน มีคำเฉพาะเจาะจงบางคำในชื่อหน้าเว็บ ใช้ข้อมูลโค้ด URL เดียวกัน หรือมีวลีที่เหมือนกันในเนื้อหาของเว็บไซต์ หากคุณไม่เห็นคอลัมน์ "ความครอบคลุมเว็บไซต์" ให้เพิ่มคอลัมน์ลงในตาราง

ขั้นตอนถัดไป: ตรวจสอบคอลัมน์ "ความครอบคลุมเว็บไซต์" เพื่อดูว่าเป้าหมายได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องและกําหนดเป้าหมายหน้าเว็บชุดย่อยแล้ว 

 • ระบบอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 72 ชั่วโมงในการแสดงความครอบคลุมเว็บไซต์ของเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกแต่ละรายการ หากคุณเริ่มใช้กลุ่มโฆษณาแบบไดนามิกใหม่
 • เว็บไซต์บางแห่งอาจปรากฏเป็น "--" เพื่อแสดงเป็นความครอบคลุมแทนตัวเลข หมายความว่าไม่มีหน้าเว็บได้รับการกำหนดเป้าหมายเลย ดังนั้นเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกนี้จะไม่ได้รับยอดเข้าชม คอลัมน์นี้แสดงเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของหน้าเว็บที่มีสิทธิ์แสดง ดังนั้นหน้าเว็บที่ยกเว้นโดยเป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกเชิงลบจะไม่แสดงในค่าที่แสดง
 • บางเว็บไซต์อาจแสดงความครอบคลุมหน้าเว็บ 0.0% แต่ยังคงได้รับการเข้าชม เนื่องจากเว็บไซต์มีขนาดใหญ่มาก
 • นอกจากนี้ยังใช้คอลัมน์นี้ในมุมมอง "เป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกเชิงลบ" เพื่อให้เป้าหมายเชิงลบไม่มีการเข้าถึงกว้างกว่าที่คุณตั้งใจไว้ได้ด้วย 
เช่น หากคุณเพิ่มเป้าหมาย “Page_Content ประกอบด้วย สินค้าหมด” เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าเว็บที่สินค้าหมดแสดง แต่ "สินค้าหมด" กลับอยู่ในข้อความหน้าเว็บทั้งเว็บไซต์ นั่นหมายความว่าคุณอาจป้องกันไม่ให้หน้าเว็บจากเว็บไซต์ได้แสดงตามที่คุณกำหนดเป้าหมายไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ

โปรดลองใช้นี่ด้วย

 • โฆษณา Search แบบไดนามิกจะแสดงแทนกลุ่มโฆษณาที่อิงตามคีย์เวิร์ดได้เมื่อคีย์เวิร์ดในกลุ่มโฆษณาดังกล่าวมีสถานะเป็นทำงาน หยุดชั่วคราว หรือนำออก
 • เป้าหมายโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาแบบไดนามิกอาจซ้อนทับกัน หากเกิดขึ้น เป้าหมายโฆษณาแบบไดนามิกที่ตรงเป้าหมายที่สุดอาจแสดง หรือการเข้าชมอาจแบ่งระหว่างเป้าหมาย คุณจึงไม่ได้รับยอดเข้าชมมากเท่ากับที่คาดไว้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false
false
false