Åtgärda problem med låg trafik till dina dynamiska sökannonser

Om dina dynamiska sökannonskampanjer inte får trafik kan det bero på att det saknas viktig information i inställningarna. Du måste skapa annonstext till den dynamiska sökannonsen och välja dynamiska annonsinriktningar i annonsgruppen innan annonsen kan visas.

I denna artikel beskriver vi några av de vanligaste anledningarna till att dynamiska sökannonser inte får trafik.

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Kontrollera att du har angett rätt webbplatsdomän och språk

I dynamiska sökannonskampanjer måste webbplatsens domän (example.com) och språk motsvara de sidor som du vill inrikta dina annonser på. När du skapar kampanjen (eller ändrar inställningarna vid ett senare tillfälle) måste du ange din webbplatsinformation och dess språk för att kampanjen ska konfigureras på rätt sätt. Så här kontrollerar du domäninställningarna:

 1. Öppna kampanjen och klicka på fliken Inställningar.
 2. Rulla ned till avsnittet Dynamiska sökannonser längst ned på sidan. Om avsnittet Dynamiska sökannonser inte visas bör du kontrollera att kampanjtypen är Alla funktioner eller Dynamiska sökannonser.

Nu bör du se webbplatsens domän och språk om du har angett dem tidigare. Om informationen saknas måste du lägga till den genom att klicka på Redigera. Kontrollera en extra gång att domännamnet är rättstavat.

Följande domäner får inte användas i dynamiska sökannonskampanjer:

 • omdirigerade domäner
 • domäner med för lite innehåll för att annonser ska kunna inriktas på dem:
  • webbplatser som främst består av Flash-innehåll eller bilder
  • webbplatser där användarna måste logga in för att få åtkomst till större delen av webbplatsinnehållet
  • webbplatser där bara några få sidor indexeras av Google. Kontrollera din webbplats indexeringsstatus på Google.
Kontrollera annonsformatet

Dynamiska sökannonser skiljer sig från textannonser. Tänk därför på att välja formatet Dynamisk sökannons i stället för Textannons.

Så här kontrollerar du att du har valt rätt annonsformat:

 1. Klicka på fliken Annonser i den dynamiska sökannonskampanjen.
 2. Leta efter etiketten {Dynamiskt genererad rubrik} i annonsrubriken.
 3. Om {Dynamiskt genererad rubrik} inte visas i rubriken ska du skapa en ny annons genom att klicka på + Annons och välja Dynamisk sökannons på rullgardinsmenyn. New ad drop-down menu
 4. Skriv text på beskrivningsraderna. Om du använder spårningsprogramvara från tredje part måste du inkludera den relevanta spårningsadressen i spårningsmallen.
 5. Klicka på Spara annons.
Granska dina dynamiska annonsinriktningar

I dynamiska sökannonskampanjer används dynamiska annonsinriktningar för att fastställa i vilka avsnitt eller på vilka sidor på din webbplats som dina annonser ska visas för kunderna. När du skapar en dynamisk sökannonskampanj föreslår vi att du börjar med att införa alla rekommenderade kategoriinriktningar. Mer information om hur du lägger till rekommenderade inriktningar finns i denna artikel.

Om du vill ange egna dynamiska annonsinriktningar måste de ha ett format som vårt system kan hantera. Tänk på att inte definiera dina dynamiska annonsinriktningar alltför snävt. Om du till exempel skapar en dynamisk annonsinriktning för en viss sida på din webbplats, som ”Webbadressen innehåller foretag/fordelar.html”, kan systemet bara visa din annons på just den sidan.

Kontrollera dina negativa sökord och uteslutningar för dynamiska annonsinriktningar

Negativa sökord

Om dina dynamiska annonsgrupper innehåller negativa sökord blockeras annonserna från att visas när en person använder de orden som sökfras. Du kan jämföra dina negativa sökord på fliken Sökord med sidor på din webbplats där du vill att dina dynamiska sökannonser ska kunna visas. Om det finns matchningar kan du överväga att ta bort det negativa sökordet.

Uteslutningar för dynamiska annonsinriktningar

Med uteslutningar för dynamiska annonsinriktningar förhindras dynamiska sökannonser från att inriktas på särskilda sidor på din webbplats. Om en kund använder en sökfras som hade kunnat matchas med en sida på din webbplats som ingår i en uteslutning för en dynamisk annonsinriktning visas annonsen inte för kunden.

Så här kontrollerar du dina uteslutningar för dynamiska annonsinriktningar och tar bort uteslutningar du inte vill ha:

 1. Klicka på fliken Automatiska inriktningar på sidan Alla kampanjer.
 2. Klicka på Visa och välj Dynamiska annonsinriktningar på rullgardinsmenyn. Dynamic ad targets
 3. Rulla ned till slutet av sidan och klicka på Uteslutningar.
 4. Läs igenom listan med uteslutningar för dynamiska annonsinriktningar. Kontrollera om någon av dem blockerar sidor på din webbplats som du inte vill blockera.
 5. Markera rutan vid den aktuella uteslutningen och klicka på Ta bort.

Tips

I kolumnen Webbplatsens täckning kan du se hur stor andel av sidorna som tillhör en uteslutning för dynamiska annonsinriktningar. Den visar andelen målsidor – av alla de sidor på webbplatsens domän som Google har indexerat – som tillhör samma kategori, innehåller vissa ord i sidrubriken, använder samma utdrag från webbadressen eller har gemensamma fraser i själva webbplatsinnehållet. Du kan lägga till denna kolumn på sidan genom att klicka på rullgardinsmenyn Kolumner på fliken Automatiska inriktningar, välja Ändra kolumner och lägga till Webbplatsens täckning. Tänk på att det kan ta upp till 72 timmar att beräkna webbplatsens täckning för varje dynamisk annonsinriktning när du skapar en ny dynamisk sökannonskampanj. Om du ser ”--” i stället för ett värde som täckning innebär det att inga sidor alls inriktas. Den dynamiska annonsinriktningen får därför ingen trafik.

Andra anledningar till att dina dynamiska sökannonser kanske inte visas som förväntat
 • Dynamiska sökannonser kan visas i stället för sökordsbaserade kampanjer när sökorden i de sökordsbaserade kampanjerna är aktiva eller har pausats eller tagits bort.
 • Dynamiska sökannonser visas inte när kundens sökterm exakt matchar ett av dina kvalificerade exakt matchande sökord i samma konto.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?