Åtgärda problem med låg trafik till dina dynamiska sökannonser

Om dina dynamiska sökannonskampanjer inte får trafik kan det bero på att det saknas viktig information i inställningarna. Du måste skapa annonstext till den dynamiska sökannonsen och välja dynamiska annonsinriktningar i annonsgruppen innan annonsen kan visas.

I denna artikel beskriver vi några av de vanligaste anledningarna till att dynamiska sökannonser inte får trafik.

Kontrollera att du har angett rätt webbplatsdomän och språk

För att kunna använda dynamiska sökannonser måste du ange en webbplatsdomän (till exempel example.com) och ett språk som motsvarar sidorna som du vill inrikta dina annonser på. För att skapa en dynamisk annonsgrupp i en sökkampanj måste du ange din webbplatsinformation samt webbplatsens domän och språk i kampanjinställningarna.

Så här kontrollerar du dina domän- och språkinställningar:

 1. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 2. Leta reda på kampanjen med hjälp av ett tabellfilter och klicka på dess namn.
 3. Klicka på Inställningar på sidmenyn till vänster för att se kampanjinställningarna.
 4. Klicka på Fler inställningar och sedan på Dynamiska sökannonser. Du bör se webbplatsens domän och språk om du har angett denna information tidigare. Kontrollera att språket i inställningarna matchar språket på din webbplats.
 5. Om domänen eller språket saknas anger du domänen eller väljer ett språk på rullgardinsmenyn. Kontrollera en extra gång att domännamnet är rättstavat.
 6. Klicka på Spara.

Följande domäner kan inte användas med dynamiska sökannonser:

 • domäner som omdirigerar till en annan domän
 • webbplatser från vissa känsliga vertikaler, till exempel läkemedelsindustri, hasardspel och barnförbjudet innehåll
 • domäner med för lite innehåll för att annonser ska kunna inriktas på dem:
  • webbplatser som främst består av Flash-innehåll eller bilder
  • webbplatser där användarna måste logga in för att få åtkomst till större delen av innehållet
  • webbplatser som innehåller få sidor som har indexerats av Google (se din webbplats indexeringsstatus på Google)
Om din webbadress endast fungerar med prefixet ”www” ska du ange den med ”www” i kampanjinställningarna. Om domänen inte fungerar med prefixet ”www” ska du ange den utan ”www” i kampanjinställningarna.
Granska dina dynamiska annonsinriktningar

Dynamiska annonsinriktningar används för att fastställa i vilka avsnitt eller på vilka sidor på din webbplats som dina dynamiska sökannonser ska visas för kunder. När du skapar en dynamisk annonsgrupp rekommenderar vi att du börjar med kategorin Målsidor från dina vanliga annonsgrupper. Läs mer om hur du skapar inriktningar för dynamiska sökannonser

Om du vill ange egna dynamiska annonsinriktningar måste de ha ett format som vårt system kan hantera. Om din dynamiska annonsinriktning inte visas kanske du ser ett statusmeddelande med orsaken. Du hittar en beskrivning av annonsinriktningarnas status i denna artikel.

Kontrollera dina negativa sökord och negativa dynamiska annonsinriktningar

Negativa sökord

Om dina dynamiska annonsgrupper innehåller negativa sökord blockeras annonserna från att visas när en person använder de orden som sökfras. Du kan jämföra dina negativa sökord med sidor på din webbplats där du vill att dina dynamiska sökannonser ska kunna visas. Om det finns matchningar kan du överväga att ta bort det negativa sökordet. Om du till exempel inte vill visa dynamiska sökannonser för ett varumärkesbegrepp som du redan inriktar dig på med hjälp av sökord bör du lägga till varumärket som ett negativt exakt matchat sökord.

Om du däremot inte redan inriktar dig på ett varumärkesbegrepp med hjälp av sökord kan dynamiska sökannonser visas vid sökningar som innehåller varumärket. Lägg därför inte till varumärket som ett negativt brett matchat sökord om du vill vara säker på att inte gå miste om dessa visningsmöjligheter.

Negativa dynamiska annonsinriktningar

Negativa dynamiska annonsinriktningar förhindrar dina dynamiska sökannonser från att inriktas på särskilda sidor på din webbplats. Om en kund söker med en fras som hade kunnat matchas med en sida på din webbplats som ingår i en negativ inriktning visas annonsen inte för kunden.

Så här kontrollerar du dina negativa inriktningar och tar bort dem du inte vill ha:

 1. Klicka på Dynamiska annonsinriktningar på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka på Negativa dynamiska annonsinriktningar.
 3. Läs igenom listan med negativa inriktningar. Kontrollera om någon av dem blockerar sidor på din webbplats som du inte vill blockera.
 4. Markera rutan vid den negativa inriktning som blockerar sidorna och klicka på Ta bort.

Kontrollera inriktningarnas täckning i kolumnen Webbplatstäckning

I kolumnen Webbplatsens täckning kan du se hur stor andel av sidorna som tillhör en dynamisk annonsinriktning. Den visar andelen målsidor – av alla de sidor på webbplatsens domän som Google har indexerat – som tillhör samma kategori, innehåller vissa ord i sidrubriken, använder samma utdrag från webbadressen eller har gemensamma fraser i själva webbplatsinnehållet. Lägg till kolumnen Webbplatstäckning i tabellen om du inte ser den.
Tänk på att det kan ta upp till 72 timmar att beräkna webbplatsens täckning för varje dynamisk annonsinriktning när du skapar en ny dynamisk annonsgrupp. Om du ser ”--” i stället för ett värde som täckning innebär det att inga sidor alls inriktas. Den dynamiska annonsinriktningen får därför ingen trafik. Kolumnen anger bara den procentandel webbsidor som är kvalificerade att visas. Sidor som utesluts genom en negativ dynamisk annonsinriktning inkluderas därför inte. Vissa mycket stora webbplatser kan visa en täckning på 0,0 % men ändå ha trafik.
Använd kolumnen Webbplatsens täckning för att kontrollera att du har konfigurerat inriktningen på rätt sätt och att den tillämpas på en delmängd av dina webbsidor. Du kan även använda denna kolumn i vyn Negativ dynamisk annonsinriktning för att se till att dina negativa inriktningar inte har större räckvidd än önskat. Anta till exempel att du lägger till inriktningen ”Page_Content innehåller slut i lager” för att förhindra att sidor med denna text visas. Texten förekommer dock på flera sidor på hela din webbplats. I detta fall kanske du oavsiktligt förhindrar att sidor på din webbplats visas trots att du egentligen avsåg att inrikta dig på dem.
Andra anledningar till att dina dynamiska sökannonser kanske inte visas som förväntat
 • Dynamiska sökannonser kan visas i stället för sökordsbaserade annonsgrupper när sökorden i de sökordsbaserade annonsgrupperna är aktiva eller har pausats eller tagits bort.
 • De dynamiska sökannonsinriktningarna kan överlappa varandra. I så fall kanske den mest inriktade dynamiska annonsinriktningen visas, eller så delas trafiken upp mellan inriktningarna så att du får mindre trafik än förväntat.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false