Odstránenie problémov s nízkou návštevnosťou dynamických reklám vo vyhľadávaní

Ak vaše dynamické reklamy vo vyhľadávaní nezískavajú návštevnosť, dôvodom môžu byť chýbajúce kľúčové informácie v nastaveniach. V reklamnej skupine budete musieť vytvoriť text dynamickej reklamy vo vyhľadávaní a vybrať zacielenia, pre ktoré sa dynamické reklamy budú spúšťať.

V tomto článku vám vysvetlíme niektoré z najbežnejších dôvodov, prečo dynamické reklamy vo vyhľadávaní po počiatočnom nastavení nezískavajú návštevnosť.

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Skontrolujte, či ste správne zadali doménu a jazyk svojho webu

Kampane s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní vyžadujú zadanie domény webu (example.com) a jazyka, ktorý korešponduje s jazykom stránok, na ktoré chcete reklamy zacieliť. Keď vytvoríte kampaň alebo neskôr zmeníte jej nastavenia a chcete, aby bola správne nastavená, budete musieť zadať údaje o svojom webe a jazyku používanom na webe. Nastavenia domény skontrolujete takto:

 1. Pri zobrazení kampane kliknite na kartu Nastavenia.
 2. Posuňte sa nadol do sekcie Dynamické reklamy vo vyhľadávaní v spodnej časti stránky. Ak sa sekcia Dynamické reklamy vo vyhľadávaní nezobrazuje, skontrolujte, či je pre typ kampaní nastavená hodnota Všetky funkcie alebo hodnota Dynamické reklamy vo vyhľadávaní.

Ak ste už zadali doménu svojho webu a jazyk, budú uvedené v tejto časti. Ak doména alebo jazyk chýba, musíte daný údaj pridať kliknutím na položku Upraviť. Skontrolujte, či ste názov domény zadali správne.

Pre kampane s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní nesmiete použiť tieto domény:

 • presmerované domény;
 • domény bez dostatočného obsahu, na ktorý možno zacieliť:
  • Stránky, na ktorých je vo veľkej miere zastúpený obsah vo formáte Flash alebo vo forme obrázkov.
  • Stránky, ktoré na prístup k väčšine obsahu vyžadujú od používateľa .
  • Weby, ktoré sú len v malej miere indexované Googlom. Skontrolujte stav indexovania svojho webu na Googli.
Overenie formátu reklamy

Dynamické reklamy vo Vyhľadávacej sieti sa líšia od textových reklám, preto si určite overte, že ste vybrali formát Dynamická reklama vo Vyhľadávacej sieti, a nie Textová reklama.

Postup kontroly výberu správneho formátu reklamy:

 1. V kampani s dynamickými reklamami vo Vyhľadávacej sieti kliknite na kartu Reklamy.
 2. V nadpise reklamy vyhľadajte štítok {Dynamicky generovaný nadpis}.
 3. Ak sa v nadpise reklamy nezobrazí štítok {Dynamicky generovaný nadpis}, vytvorte novú reklamu tak, že v rozbaľovacej ponuke kliknete na možnosť + Reklama a vyberiete možnosť Dynamická reklama vo vyhľadávaní. New ad drop-down menu
 4. Do riadkov popisu zadajte požadovaný text. Ak používate externý softvér na sledovanie, do šablóny sledovania je potrebné zahrnúť príslušnú sledovaciu webovú adresu.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť reklamu.
Kontrola zacielení dynamickej reklamy

V kampaniach s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní slúžia dynamické zacielenia reklamy na určenie sekcií alebo stránok vášho webu, ktoré sa majú použiť na zobrazovanie reklám zákazníkom. Keď vytvárate kampaň s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní, odporúčame vám začať implementáciou všetkých odporúčaných zacielení na kategórie. Ďalšie informácie o pridaní odporúčaných cieľov nájdete v tomto článku.

Ak chcete nastaviť vlastné zacielenia dynamickej reklamy, je potrebné naformátovať ich spôsobom zrozumiteľným pre náš systém. Keď vytvoríte vlastné dynamické zacielenia reklamy, ubezpečte sa, že nie sú definované príliš konkrétne. Príklad: Ak vytvoríte zacielenie dynamickej reklamy pre jednu podstránku v rámci svojho webu, napríklad „webová adresa obsahuje obchod/vyhody.html“, náš systém môže na zobrazovanie reklamy použiť iba túto jednu podstránku.

Skontrolujte vylučujúce kľúčové slová a vylúčenia zacielenia dynamickej reklamy

Vylučujúce kľúčové slová

Vylučujúce kľúčové slová v reklamných skupinách s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní blokujú zobrazovanie vašich reklám v prípade, že zákazník použije tieto slová ako vyhľadávací dopyt. Na karte Kľúčové slová môžete porovnať svoje vylučujúce kľúčové slová so stránkami na vašom webe, ktoré chcete zahrnúť do dynamických reklám vo vyhľadávaní. Ak nájdete zhody, zvážte odstránenie príslušného vylučujúceho kľúčového slova.

Vylúčenia zacielenia dynamickej reklamy

Vylúčenia zacielení dynamickej reklamy nám zabránia použiť určité stránky vašich webových stránok na zacielenie dynamických reklám vo vyhľadávacej sieti. Ak zákazník použije hľadanú frázu, ktorá by sa mohla zhodovať so stránkou vášho webu nachádzajúcou sa vo vylúčení zacielenia dynamickej reklamy, vaša reklama sa tomuto zákazníkovi nezobrazí.

Návod na kontrolu vylúčení zacielenia dynamickej reklamy a na odstránenie nežiaducich vylúčení:

 1. Na stránke Všetky kampane kliknite na kartu Automatické zacielenia.
 2. Kliknite na položku Zobraziť a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Zacielenia dynamickej reklamy. Dynamic ad targets
 3. Posuňte zobrazenie na spodnú časť stránky a kliknite na položku Vylúčenia.
 4. Skontrolujte svoj zoznam vylúčení dynamických zacielení reklamy. Overte si, či niektoré z nich neblokujú stránky na vašom webe, ktoré nechcete blokovať.
 5. Začiarknite políčko vedľa vylúčenia zacielenia dynamickej reklamy, ktoré blokuje tieto stránky, a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Tip

V stĺpci Pokrytie webu si môžete pozrieť percentuálny podiel stránok, ktoré patria do vylúčenia dynamického zacielenia reklamy. Dozviete sa percentuálny podiel vstupných stránok (z celkového počtu stránok v rámci domény vášho webu, ktorú indexoval Google) patriace do rovnakej kategórie, obsahujúce určité slová v názve stránky, používajúce rovnaký útržok webovej adresy alebo zahŕňajúce spoločné frázy v rámci obsahu samotného webu. Ak chcete pridať tento stĺpec tak, aby sa zobrazoval, na karte Automatické zacielenia kliknite na rozbaľovaciu ponuku Stĺpce, vyberte možnosť Upraviť stĺpce a pridajte stĺpec Pokrytie webu. Upozorňujeme, že ak spustíte novú kampaň s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní, môže dosiahnutie pokrytia webov všetkých typov automatického zacielenia trvať až 72 hodín. Ak sa pre pokrytie namiesto čísla zobrazuje symbol „–“, znamená to, že nie sú zacielené žiadne stránky, takže toto zacielenie dynamickej reklamy nezíska žiadnu návštevnosť.

Iné dôvody, pre ktoré sa dynamické reklamy vo vyhľadávaní nemusia zobrazovať podľa očakávania
 • Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sa môžu zobrazovať namiesto kampaní založených na kľúčových slovách, keď sú kľúčové slová v takýchto kampaniach aktívne, pozastavené alebo odstránené.
 • Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sa nebudú zobrazovať, keď sa hľadaný výraz zákazníka presne zhoduje s jedným z vašich vhodných kľúčových slov priradených presnou zhodou v rovnakom účte.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?