Odstránenie problémov s nízkou návštevnosťou dynamických reklám vo vyhľadávaní

Ak vaše dynamické reklamy vo vyhľadávaní nezískavajú návštevnosť, dôvodom môžu byť chýbajúce kľúčové informácie v nastaveniach. V reklamnej skupine budete musieť vytvoriť text dynamickej reklamy vo vyhľadávaní a vybrať zacielenia, pre ktoré sa dynamické reklamy budú spúšťať.

V tomto článku vám vysvetlíme niektoré z najbežnejších dôvodov, prečo dynamické reklamy vo vyhľadávaní po počiatočnom nastavení nezískavajú návštevnosť.

Skontrolujte, či ste správne zadali doménu a jazyk svojho webu

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní vyžadujú, aby boli v kampani nastavené doména (napr. example.com) a jazyk vášho webu zodpovedajúce stránkam, na ktoré chcete svoje reklamy zacieliť. Ak chcete vytvoriť reklamnú skupinu s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní v kampani vo Vyhľadávacej sieti, zadajte v nastaveniach kampane informácie o svojom webe, ako aj jeho doménu a jazyk.

Tu je postup, ako skontrolovať nastavenia domény a jazyka:

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane.
 2. Pomocou filtra tabuľky nájdite kampaň a kliknite na jej názov.
 3. Ak chcete zobraziť nastavenia kampane, v ponuke stránok vľavo kliknite na Nastavenia.
 4. Kliknite na Ďalšie nastavenia a potom na Dynamické reklamy vo vyhľadávaní. Ak ste už zadali doménu a jazyk svojho webu, mali by sa zobrazovať. Uistite sa, že jazyk v nastaveniach sa zhoduje s jazykom vášho webu.
 5. Ak doména alebo jazyk chýba, zadajte doménu alebo vyberte jazyk z rozbaľovacej ponuky. Skontrolujte, či ste názov domény zadali správne.
 6. Kliknite na Uložiť.

V dynamických reklamách vo vyhľadávaní nie je možné používať nasledujúce domény:

 • domény, ktoré presmerúvajú na inú doménu;
 • weby niektorých citlivých vertikál, ako sú napríklad farmaceutické výrobky, hazard a obsah pre dospelých, nie je možné zobrazovať pomocou dynamických reklám vo vyhľadávaní;
 • domény bez dostatočného obsahu, na ktorý možno zacieliť:
  • Weby, na ktorých je vo veľkej miere zastúpený obsah vo formáte Flash alebo vo forme obrázkov.
  • Weby, ktoré na prístup k väčšine obsahu vyžadujú od používateľa prihlásenie.
  • Weby, ktoré sú len v malej miere indexované Googlom (skontrolujte stav indexovania svojho webu na Googli).
Ak vaša webová adresa funguje len v prípade, že sa začína reťazcom www, do nastavení kampane zadajte webovú adresu začínajúcu reťazcom www. Ak doména nefunguje v prípade, že sa začína reťazcom www, do nastavení kampane zadajte doménu bez reťazca www.
Kontrola zacielení dynamickej reklamy

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní používajú zacielenia dynamickej reklamy na určenie sekcií alebo stránok vášho webu, ktoré sa majú použiť na zobrazovanie reklám zákazníkom. Pri vytvorení reklamnej skupiny s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní vám odporúčame začať s implementáciou nastavenia „Vstupné stránky z vašich štandardných reklamných skupín“. Získajte ďalšie informácie o vytváraní zacielení pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní.

Ak chcete nastaviť vlastné zacielenia dynamickej reklamy, je potrebné naformátovať ich spôsobom zrozumiteľným pre náš systém. Ak sa zacielenie dynamickej reklamy nezobrazuje, môže sa zobraziť stav, ktorý objasňuje, prečo zacielenie nie je vhodné na zobrazenie. Ak chcete porozumieť významu stavov zacielenia dynamickej reklamy, pozrite si tento článok.

Kontrola vylučujúcich kľúčových slov a vylučujúcich zacielení dynamickej reklamy

Vylučujúce kľúčové slová

Vylučujúce kľúčové slová v reklamných skupinách s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní blokujú zobrazovanie vašich reklám v prípade, že zákazník použije tieto slová ako vyhľadávací dopyt. Svoje vylučujúce kľúčové slová môžete porovnať so stránkami na svojom webe, ktoré chcete zahrnúť do dynamických reklám vo vyhľadávaní. Ak nájdete zhody, zvážte odstránenie príslušného vylučujúceho kľúčového slova. Ak napríklad nechcete, aby sa dynamické reklamy vo vyhľadávaní zobrazovali pre výraz značky, na ktorý už zacieľujete kľúčovými slovami, mali by ste tento výraz značky pridať ako vylučujúce kľúčové slovo priradené presnou zhodou.

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní však môžu pre vás nachádzať príležitosti na zobrazovanie reklám vo vyhľadávaniach obsahujúcich váš výraz značky, na ktoré nezacieľujete pomocou kľúčových slov. Ak nechcete prísť o tieto príležitosti na zobrazovanie, nepridávajte výraz značky ako vylučujúce kľúčové slovo priradené voľnou zhodou.

Vylučujúce zacielenia dynamickej reklamy

Vylučujúce dynamické zacielenia reklamy nám bránia použiť určité stránky vášho webu na zacielenie dynamických reklám vo vyhľadávaní. Ak zákazník použije hľadanú frázu, ktorá by sa mohla zhodovať so stránkou z vášho webu nachádzajúcou sa v rámci vylučujúceho zacielenia, vaša reklama sa tomuto zákazníkovi nezobrazí.

Pokyny na kontrolu vylučujúcich zacielení a na odstránenie nežiadaných vylúčení:

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Dynamické zacielenia reklamy.
 2. Kliknite na Vylučujúce dynamické zacielenia reklamy.
 3. Skontrolujte svoj zoznam vylučujúcich zacielení. Overte si, či niektoré z nich neblokujú stránky na vašom webe, ktoré nechcete blokovať.
 4. Začiarknite políčko vedľa vylučujúceho zacielenia, ktoré blokuje takéto stránky, a kliknite na Odstrániť.

Kontrola dosahu zacielení pomocou stĺpca Pokrytie webových stránok

V stĺpci Pokrytie webových stránok si môžete pozrieť percentuálny podiel stránok, ktoré patria do zacielenia dynamickej reklamy. Dozviete sa tak percentuálny podiel vstupných stránok (z celkového počtu Googlom indexovaných stránok v doméne vášho webu), ktoré patria do rovnakej kategórie, obsahujú určité slová v názve stránky, používajú rovnaký útržok webovej adresy alebo zahŕňajú spoločné frázy v rámci obsahu samotného webu. Ak sa stĺpec Pokrytie webových stránok nezobrazuje, pridajte ho do tabuľky.
Upozorňujeme, že ak spustíte novú reklamnú skupinu s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní, môže trvať až 72 hodín, kým sa zobrazí pokrytie webu všetkých zacielení dynamickej reklamy. Ak sa pre pokrytie namiesto čísla zobrazuje symbol „–“, znamená to, že nie sú zacielené žiadne stránky, takže toto zacielenie dynamickej reklamy nezíska žiadnu návštevnosť. V tomto stĺpci sa zobrazuje len percento webových stránok, ktoré sú vhodné na zobrazovanie, takže stránky vylúčené vylučujúcim zacielením dynamickej reklamy sa do zobrazenej hodnoty nepremietnu. Pre niektoré weby sa môže zobrazovať pokrytie webových stránok 0,0 %, a napriek tomu dosahujú návštevnosť, pretože web je veľmi veľký.
Pomocou stĺpca Pokrytie webových stránok by ste sa mali uistiť, že zacielenie je nastavené správne a zacieľuje na podskupinu webových stránok. Tento stĺpec môžete použiť aj v zobrazení Vylučujúce dynamické zacielenia reklamy a uistiť sa, že dosah vašich vylučujúcich zacielení nie je väčší, než ste plánovali. Ak napríklad pridáte zacielenie „Page_Content obsahuje vypredané“, aby ste zabránili zobrazovaniu stránok s vypredaným inventárom, ale výraz „vypredané“ sa nachádza v texte webových stránok po celom webe, potom môžete neúmyselne brániť zobrazovaniu stránok z vášho webu, na ktoré ste chceli zacieliť.
Iné dôvody, pre ktoré sa dynamické reklamy vo vyhľadávaní nemusia zobrazovať podľa očakávania
 • Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sa môžu zobrazovať namiesto reklamných skupín využívajúcich kľúčové slová v prípade, že kľúčové slová v týchto reklamných skupinách sú aktívne, pozastavené alebo odstránené.
 • Zacielenia dynamických reklám vo vyhľadávaní sa môžu navzájom prekrývať. Ak je to tak, môže sa zobrazovať zacielenie dynamickej reklamy s najpodrobnejším zacielením alebo sa návštevnosť môže rozdeliť medzi jednotlivé zacielenia a vy nedosiahnete takú návštevnosť, akú by ste očakávali.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory