Rozwiązywanie problemów z małym ruchem generowanym przez dynamiczne reklamy w wyszukiwarce Google

Istniejące kampanie dynamicznych reklam w wyszukiwarce mogą się kwalifikować do przekształcenia w kampanie Performance Max, co zapewni Ci dostęp do dodatkowych zasobów reklamowych i formatów, które ułatwią docieranie do nowych klientów. Reklamodawcy, którzy przekształcili kampanie DSA w kampanie Performance Max, uzyskują średni wzrost liczby lub wartości konwersji o ponad 15% przy podobnym koszcie działania (CPA) lub zwrocie z nakładów na reklamę (ROAS). Dowiedz się, jak przekształcić kampanie dynamicznych reklam w wyszukiwarce w kampanie Performance Max (beta).

Jeśli dynamiczne reklamy w wyszukiwarce nie przyciągają ruchu, być może w ich ustawieniach brakuje ważnych informacji. Aby reklama się wyświetlała, w grupie reklam należy utworzyć tekst dynamicznej reklamy w wyszukiwarce i wybrać cele reklam dynamicznych.

W tym artykule omawiamy częste problemy, z powodu których dynamiczne reklamy w wyszukiwarce nie generują ruchu po skonfigurowaniu, oraz sposoby ich rozwiązania.

5 częstych powodów, dla których dynamiczne reklamy w wyszukiwarce się nie wyświetlają

1. Domena i język witryny zostały wpisane nieprawidłowo

W przypadku dynamicznych reklam w wyszukiwarce domena i język witryny (np. example.com) muszą być zgodne ze stronami, na które chcesz kierować reklamy, i muszą być ustawione na poziomie kampanii. Aby utworzyć grupę reklam dynamicznych w kampanii w sieci wyszukiwania, musisz w ustawieniach kampanii podać informacje o witrynie oraz jej domenę i język.

W przypadku dynamicznych reklam w wyszukiwarce nie mogą być używane następujące domeny:

 • domeny przekierowujące do innej domeny;
 • witryny należące do niektórych „wrażliwych” branż, np. witryny z treściami o tematyce farmaceutycznej, hazardowej lub dla dorosłych, ponieważ mogą one nie współdziałać z dynamicznymi reklamami w wyszukiwarce;
 • domeny bez wystarczającej ilości treści, aby kierować na nie reklamy:
  • witryny zawierające przede wszystkim treści w formacie Flash lub obrazy;
  • witryny wymagające logowania, aby uzyskać dostęp do większości treści;
  • witryny z małą liczbą stron zindeksowanych przez Google (sprawdź stan zindeksowania swojej witryny w Google).

Dalsze kroki

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.

Sprawdź ustawienia domeny i języka:

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Campaigns Icon.
 2. W menu sekcji kliknij menu Kampanie.
 3. Kliknij Kampanie.
 4. Użyj filtra tabeli, aby znaleźć kampanię, a potem kliknij jej nazwę.
 5. Aby zobaczyć ustawienia kampanii, po prawej stronie nazwy kampanii kliknij ikonę Ustawienia .
 6. Kliknij kolejno Dodatkowe ustawienia i Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce. Powinny się wyświetlić informacje o domenie i języku witryny (o ile zostały podane). Upewnij się, że język w ustawieniach odpowiada językowi witryny.
 7. Jeśli brakuje domeny lub języka, wpisz domenę lub wybierz język z listy. Upewnij się, że nazwa domeny jest wpisana prawidłowo.
 8. Kliknij Zapisz.

Wejdź na swoje konto Google Ads

Jeśli adres URL działa tylko wtedy, gdy zaczyna się od „www”, wpisz go w ustawieniach kampanii razem z tym ciągiem znaków. Jeśli domena nie działa z dodanym ciągiem „www”, pomiń go przy wpisywaniu jej nazwy w ustawieniach kampanii.

2. Cele reklam dynamicznych są nieprawidłowo skonfigurowane

Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce używają celów reklam dynamicznych do określania, które sekcje lub strony Twojej witryny będą wykorzystywane do wyświetlania reklam klientom. Dowiedz się więcej o celach dynamicznych reklam w wyszukiwarce.

Dalsze kroki:

3. Wyświetlanie reklam blokują wykluczające słowa kluczowe i wykluczające cele reklam dynamicznych

Wykluczające słowa kluczowe

Wykluczające słowa kluczowe w grupach dynamicznych reklam w wyszukiwarce blokują wyświetlanie reklam, gdy klient używa danej frazy jako wyszukiwanego słowa.

Dalsze kroki:

 • Porównaj swoje wykluczające słowa kluczowe ze stronami w witrynie, na podstawie których chcesz wyświetlać dynamiczne reklamy w wyszukiwarce. Jeśli część określeń się pokrywa, rozważ ich usunięcie z listy wykluczających słów kluczowych.
  • Przykład: jeśli nie chcesz, aby dynamiczne reklamy w wyszukiwarce wyświetlały się w przypadku hasła związanego z marką, na które kierujesz już reklamy przy użyciu słów kluczowych, dodaj to hasło jako wykluczające słowo kluczowe w dopasowaniu ścisłym.
 • Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce mogą się jednak czasami wyświetlać w wynikach wyszukiwania zawierających hasło związane z Twoją marką, na które nie kierujesz jeszcze reklam przy użyciu słów kluczowych. Aby mieć pewność, że nie utracisz tych możliwości wyświetlania reklam, nie dodawaj takiego hasła jako wykluczającego słowa kluczowego w dopasowaniu przybliżonym.

Wykluczone cele reklam dynamicznych

Wykluczone cele reklam dynamicznych uniemożliwiają korzystanie z określonych stron w witrynie na potrzeby kierowania dynamicznych reklam w wyszukiwarce. Reklama nie wyświetli się klientowi, który użyje wyszukiwanego hasła dopasowanego do strony Twojej witryny podanej jako wykluczony cel.

Dalsze kroki

Sprawdź wykluczające cele i usuń te, których nie potrzebujesz:

 1. W menu po lewej stronie kliknij Cele reklam dynamicznych.
 2. Kliknij Wykluczone cele reklam dynamicznych.
 3. Przejrzyj listę wykluczonych celów. Sprawdź, czy wykluczenia nie blokują w witrynie stron, których nie chcesz blokować.
 4. Zaznacz pole obok wykluczonego celu, który blokuje te strony, i kliknij Usuń.

Wejdź na swoje konto Google Ads

4. Cele nie mają pokrycia w kolumnie „Pokrycie witryny”

W kolumnie „Pokrycie witryny” możesz sprawdzać odsetek stron należących do celu reklamy dynamicznej. Dzięki temu dowiesz się, jaki odsetek stron docelowych (ze wszystkich stron w domenie Twojej witryny zindeksowanych przez Google) należy do tej samej kategorii, zawiera określone słowa w tytule strony, używa takiego samego fragmentu adresu URL lub ma w treści identyczne wyrażenia. Jeśli nie widzisz kolumny „Pokrycie witryny”, dodaj ją do tabeli.

Dalsze kroki

Dalsze kroki: sprawdź w kolumnie „Pokrycie witryny”, czy cel jest prawidłowo skonfigurowany i kieruje reklamy na podzbiór Twoich stron.

 • Od uruchomienia nowej grupy reklam dynamicznych do rozpoczęcia wyświetlania pokrycia witryny w przypadku poszczególnych automatycznych celów reklamy mogą minąć 72 godziny.
 • Jeśli w przypadku niektórych witryn zamiast wartości pokrycia widzisz znaki „--”, oznacza to, że nie masz ustawionego kierowania użytkowników na żadne strony, więc cel reklamy dynamicznej nie uzyskuje żadnego ruchu. Ta kolumna podaje tylko odsetek stron, które mogą się wyświetlać, więc nie są w niej uwzględniane strony zablokowane przez wykluczone cele reklam dynamicznych.
 • W przypadku niektórych witryn może być podawana wartość pokrycia wynosząca 0,0%, a mimo to wykazują one ruch, ponieważ są bardzo rozbudowane.
 • Kolumny tej możesz też używać w widoku „Wykluczone cele reklam dynamicznych”, aby sprawdzać, czy wykluczone cele nie mają przypadkiem szerszego zasięgu niż powinny.
Przykład: jeśli dodasz cel „Page_Content zawiera niedostępny”, aby zapobiec kierowaniu użytkowników na strony z niedostępnymi produktami, ale słowo „niedostępny” występuje też na wielu innych stronach Twojej witryny, możesz niechcący zablokować strony, na które reklamy powinny kierować użytkowników.

Uwagi

 • Jeśli słowa kluczowe w grupach reklam opartych na słowach kluczowych są aktywne, wstrzymane lub usunięte, dynamiczne reklamy w wyszukiwarce mogą się wyświetlać zamiast reklam z tych grup.
 • Cele dynamicznych reklam w wyszukiwarce mogą się ze sobą pokrywać. W takim przypadku wyświetlanie reklam może przejąć najpopularniejszy cel reklamy dynamicznej lub ruch może zostać podzielony między różne cele, przez co nie będzie mieć tak dużego natężenia, jak można by oczekiwać.

5. Twoja kampania nie wyświetla reklam z powodu typowych opóźnień w wyświetlaniu dynamicznych reklam w wyszukiwarce

Opóźnienia mogą wystąpić po zaktualizowaniu witryny, utworzeniu nowej kampanii lub zmodyfikowaniu jednej z istniejących. Oto najczęstsze pytania z odpowiedziami, które pomogą Ci zrozumieć oczekiwane czasy realizacji:

1. Jak szybko system dynamicznych reklam w wyszukiwarce rejestruje zmiany wprowadzone w mojej witrynie?

Zmiany w witrynie są widoczne natychmiast po uaktualnieniu indeksu, zwykle w ciągu 7–10 dni. Jeśli używasz pliku z adresami stron docelowych, który ma inny mechanizm indeksowania (bot Google Ads zamiast botów bezpłatnych wyników wyszukiwania Google), Twoje strony są indeksowane częściej. Nowe strony dodawane do pliku z adresami stron docelowych są indeksowane w ciągu 1 dnia oraz indeksowane ponownie co 14 dni. Strony, których liczba kliknięć utrzymuje się na spójnym poziomie, są zwykle indeksowane w ciągu 2–3 dni. Jeśli plik danych jest duży, jego zindeksowanie może potrwać do 10 dni.

Uwaga: na koncie może być maksymalnie 100 plików z adresami stron docelowych.

2. Czy często aktualizowane witryny kwalifikują się do korzystania z dynamicznych reklam w wyszukiwarce?

Z powodu czasu indeksowania dynamicznych reklam w wyszukiwarce witryny, których treść jest często aktualizowana (np. witryny z wyprzedażami błyskawicznymi, które aktualizują oferty codziennie), mogą nie uzyskiwać dobrych wyników przy zastosowaniu tego typu reklam.

3. Jak szybko system dynamicznych reklam w wyszukiwarce zacznie wyświetlać nowe kampanie?

Uruchomienie nowej kampanii z domeną witryny, która nie jest używana w innej aktywnej kampanii DSA, może zająć od 24 do 48 godzin. Jeśli nowa kampania wykorzystuje domenę witryny, która jest już używana w innych aktywnych kampaniach dynamicznych reklam w wyszukiwarce, nowa kampania może zacząć wyświetlać reklamy w ciągu 8 godzin. W niektórych przypadkach może to potrwać do 48 godzin.

4. Jak szybko system dynamicznych reklam w wyszukiwarce rejestruje zmiany wprowadzone w moich kampaniach?

Następujące operacje są natychmiastowe:

 • zmiany stawek;
 • wstrzymanie kampanii, grupy reklam lub adresu URL kategorii;
 • dodanie nowych kreacji do istniejącej grupy reklam;
 • zmiana tekstu lub śledzenia istniejącej kreacji.

Zarejestrowanie każdej innej czynności, takiej jak np. dodanie nowych adresów URL, przeniesienie adresów URL między grupami reklam czy skonfigurowanie nowych grup reklam, może potrwać do 24 godzin.

Aby sprawdzić, czy cele reklam dynamicznych lub wykluczenia celów reklam są prawidłowe, możesz zajrzeć do następujących sekcji:

Uwaga: najlepiej odczekać 24 godziny po dodaniu wykluczeń celów reklam, ponieważ raport wyszukiwanych haseł nie podaje aktualizacji godzinowych.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne