Løs problemer med lite trafikk knyttet til dynamiske søkeannonser

Hvis de dynamiske søkeannonsene dine ikke får trafikk, kan dette skyldes at det mangler viktig informasjon i innstillingene dine. Du må opprette annonsetekst for den dynamiske søkeannonsen din i en annonsegruppe, og deretter velge dynamiske annonsemål for at annonsen skal kunne kjøres.

I denne artikkelen forklarer vi noen av de vanligste årsakene til at dynamiske søkeannonser ikke får trafikk etter at de er konfigurert for første gang.

Kontrollér at du har skrevet inn nettsteddomene og språk riktig

For kampanjer med dynamiske søkeannonser må du bruke et nettsteddomene (f.eks. example.com) og et språk som samsvarer med sidene du ønsker å målrette annonsene dine mot. Hvis du vil opprette en dynamisk annonsegruppe i en søkekampanje, må du angi informasjon om nettsted, nettsteddomene og språk i kampanjeinnstillingene.

Slik kontrollerer du domene- og språkinnstillingene:

 1. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 2. Bruk et tabellfilter for å finne kampanjen din, og klikk deretter på navnet.
 3. For å se kampanjeinnstillingene dine, klikk på Innstillinger på sidemenyen til venstre.
 4. Klikk på Flere innstillinger og så på Dynamiske søkeannonser. Du skal da se domenet og språket for nettstedet ditt hvis du har oppgitt denne informasjonen tidligere. Pass på at språket i innstillingene dine stemmer overens med språket på nettstedet ditt.
 5. Hvis domenet eller språket mangler, skriver du inn domenet eller velger et språk på rullegardinmenyen. Dobbeltsjekk at domenenavnet er skrevet inn riktig.
 6. Klikk på Lagre.

Følgende domener kan ikke brukes til dynamiske søkeannonser:

 • domener der besøkende viderekobles til et annet domene
 • nettsteder fra enkelte sensitive vertikaler – for eksempel legemidler, gambling og innhold for voksne – kan kanskje ikke brukes med dynamiske søkeannonser
 • domener som ikke har nok innhold for målretting:
  • nettsteder som for det meste inneholder Flash-innhold eller bilder
  • nettsteder som krever at brukeren logger på for å kunne bruke mesteparten av innholdet på nettstedet
  • nettsteder med få sider i Googles indeks. (Se indekseringsstatusen for nettstedet ditt på Google.)
Hvis nettadressen din bare fungerer når den starter med «www», skriver du inn nettadressen med «www» i kampanjeinnstillingene. Hvis ikke domenet ditt fungerer om det begynner med «www», skriver du inn domenet uten «www» i kampanjeinnstillingene.
Gjennomgå dynamiske annonsemål

Dynamiske søkeannonser bruker dynamiske annonsemål for å avgjøre hvilke deler av eller sider på nettstedet ditt som brukes til å vise annonsene dine for kunder. Når du oppretter en dynamisk annonsegruppe, foreslår vi at du begynner med å implementere «Landingssider fra standardannonsegruppene dine.» Finn ut mer om hvordan du oppretter mål for dynamiske søkeannonser

Hvis du ønsker å angi dine egne dynamiske annonsemål, må de være i et format som systemet vårt kan håndtere. Hvis det dynamiske annonsemålet ditt ikke vises, kan det hende du ser en status som indikerer hvorfor målet ikke kan innfris. Hvis du vil forstå betydningen av de ulike statusene for dynamiske annonsemål, kan du lese denne artikkelen.

Kontrollér negative søkeord og negative dynamiske annonsemål

Negative søkeord

Negative søkeord i annonsegruppene dine for dynamiske søkeannonser blokkerer annonsene dine slik at de ikke vises når kunder bruker de aktuelle ordene som søkeuttrykk. Du kan sammenligne de negative søkeordene dine med sider på nettstedet ditt som du vil ta med for de dynamiske søkeannonsene dine. Hvis du får treff, bør du vurdere å fjerne det aktuelle negative søkeordet. Hvis du for eksempel ikke vil at dynamiske søkeannonser skal vises i forbindelse med en merkevareterm som du allerede målretter mot ved hjelp av søkeord, bør du legge til dette varemerket som et negativt søkeord med eksakt samsvar.

Dynamiske søkeannonser kan imidlertid finne muligheter til å vise annonser i søk som inneholder merkevaretermen din, dersom du ikke allerede målretter mot den med søkeord. For å være sikker på at du ikke mister disse mulighetene til å få annonsene dine vist, bør du unngå å legge til merkevaretermen din som et negativt søkeord med fleksibelt samsvar.

Negative dynamiske annonsemål

Med negative dynamiske annonsemål kan vi ikke målrette de dynamiske søkeannonsene dine mot bestemte sider på nettstedet ditt. Hvis en kunde bruker et søkeuttrykk som kunne blitt samsvart med en side på nettstedet ditt som inngår i et negativt mål, kommer ikke den aktuelle kunden til å se annonsen din.

Slik kontrollerer du negative mål og fjerner dem du ikke vil bruke:

 1. Klikk på Dynamiske annonsemål på sidemenyen til venstre.
 2. Klikk på Negative dynamiske annonsemål.
 3. Gjennomgå listen din over negative mål. Kontrollér at ingen av dem blokkerer sider du ikke ønsker å blokkere på nettstedet ditt.
 4. Merk av i ruten ved siden av det negative målet som blokkerer de aktuelle sidene, og klikk på Fjern.

Kontroller at målene dine nås, ved å bruke «Nettstedsdekning»-kolonnen

I «Nettsteddekning»-kolonnen ser du hvor stor prosentandel av sidene som tilhører et dynamisk annonsemål. Der ser du prosentandelen landingssider, av alle sidene på nettsteddomenet ditt som Google har indeksert, som tilhører samme kategori, inneholder bestemte ord i sidetittelen, bruker samme kodebit for nettadressen eller har uttrykk til felles med innholdet på selve nettstedet. Hvis du ikke ser «Nettsteddekning»-kolonnen, legger du den til i tabellen.
Vær oppmerksom på at det kan ta opptil tre døgn før du får se nettstedsdekningen for hvert dynamisk annonsemål hvis du oppretter en ny dynamisk annonsegruppe. Når du ser «--» som dekning i stedet for et tall, betyr det at ingen sider er målrettet. Dermed får dette dynamiske annonsemålet ingen trafikk. I denne kolonnen ser du bare prosentandelen av nettsider som er kvalifiserte for annonsevisning. Sider som er ekskludert på grunn av et negativt dynamisk annonsemål, er ikke medregnet i verdien som vises. For enkelte nettsteder kan det vises en nettsidedekning på 0,0 % selv om det har trafikk. Dette skjer som regel på svært store nettsteder.
Du bør bruke «Nettsteddekning»-kolonnen for å sørge for at målet ditt er konfigurert på riktig måte, og at du målretter mot en undergruppe av nettsidene dine. Du kan også bruke denne kolonnen i «Negative dynamiske annonsemål»-visningen for å sikre at de negative målene dine ikke får større rekkevidde enn du ønsker. Hvis du for eksempel legger til et «Page_Content contains ikke på lager»-mål for å forhindre visning av sider med varer som ikke er på lager, men «ikke på lager» finnes i teksten på nettstedet ditt, kan du utilsiktet forhindre annonsevisning på sider på nettstedet ditt som du ønsker å målrette mot.
Andre grunner til at dynamiske søkeannonser ikke vises som forventet
 • De dynamiske søkeannonsene dine kan bli vist i stedet for de søkeordbaserte annonsegruppene dine når søkeordene i de søkeordbaserte annonsegruppene er aktive, satt på pause eller fjernet.
 • Målene i de dynamiske søkeannonsene dine kan overlappe hverandre. Hvis dette er tilfelle, kan det dynamiske annonsemålet med flest målrettinger bli vist, eller trafikken kan fordele seg mellom de ulike målene slik at du ikke får like mye trafikk som du forventer.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt