Løs problemer med lite trafikk knyttet til dynamiske søkeannonser

Hvis de dynamiske søkeannonsene dine ikke får trafikk, kan dette skyldes at det mangler viktig informasjon i innstillingene dine. Du må opprette annonsetekst for den dynamiske søkeannonsen din i en annonsegruppe, og deretter velge dynamiske annonsemål for at annonsen skal kunne kjøres.

I denne artikkelen forklarer vi noen av de vanligste årsakene til at dynamiske søkeannonser ikke får trafikk etter at de er konfigurert for første gang.

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Kontrollér at du har skrevet inn nettsteddomene og språk riktig

Til kampanjer med dynamiske søkeannonser må du bruke et nettsteddomene (example.com) og et språk som samsvarer med sidene du ønsker å målrette annonsene dine mot. Når du oppretter den første kampanjen eller endrer innstillingene senere, må du oppgi informasjon om nettstedet og språket på nettstedet for å kunne konfigurere kampanjen på riktig måte. Slik kontrollerer du innstillingene dine:

 1. Klikk på Innstillinger-fanen når du ser på kampanjen din.
 2. Rull ned til «Dynamiske søkeannonser»-delen nederst på siden. Hvis du ikke ser noen «Dynamiske søkeannonser»-del, må du kontrollere at «Alle funksjoner» eller «Dynamiske søkeannonser» er valgt som kampanjetype.

Du ser domenet og språket for nettstedet ditt her hvis du har oppgitt denne informasjonen tidligere. Hvis domene eller språk mangler, må du legge dem til ved å klikke Rediger. Dobbeltsjekk at domenenavnet er skrevet inn riktig.

Følgende domener kan ikke brukes til kampanjer med dynamiske søkeannonser:

 • domener med viderekobling
 • domener som ikke har nok innhold for målretting:
  • nettsteder som for det meste inneholder Flash-innhold eller bilder
  • nettsteder som krever at brukeren logger på for å kunne bruke mesteparten av innholdet på nettstedet
  • nettsteder med få sider i Googles indeks. Se indekseringsstatusen for nettstedet ditt på Google.
Bekreft annonseformatet

Dynamiske søkeannonser er ikke som tekstannonser, så du må huske å velge formatet «Dynamisk søkeannonse» og ikke «Tekstannonse».

Slik kontrollerer du at du har valgt riktig annonseformat:

 1. Klikk på Annonser-fanen i kampanjen for dynamiske søkeannonser.
 2. Se etter «{Dynamically generated headline}»-etiketten i annonseoverskriften.
 3. Hvis «{Dynamically generated headline}» ikke vises i annonseoverskriften, lager du en ny annonse ved å klikke på +Annonse og velge Dynamisk søkeannonse på rullegardinmenyen. New ad drop-down menu
 4. Skriv inn tekst i tekstlinjene. Hvis du bruker sporingsprogramvare fra en tredjepart, må du ta med den aktuelle sporingsnettadressen i sporingsmalen din.
 5. Klikk på Lagre annonse.
Gjennomgå dynamiske annonsemål

I kampanjene for dynamiske søkeannonser brukes dynamiske annonsemål for å fastslå hvor på nettstedet ditt annonsene dine skal vises. Vi foreslår at du begynner med å implementere alle de anbefalte kategorimålene når du oppretter en kampanje med dynamiske søkeannonser. Du finner mer informasjon om hvordan du legger til anbefalte mål, i denne artikkelen.

Hvis du ønsker å angi dine egne dynamiske annonsemål, må de være i et format som systemet vårt kan håndtere. Hvis du lager dine egne dynamiske annonsemål, må du sørge for at de ikke er for snevert definert. Hvis du for eksempel lager et dynamisk annonsemål for én nettside på nettstedet ditt, for eksempel «Nettadressen inneholder bedrift/fordeler.html», kan systemet vårt vise annonsen din bare på den ene siden.

Kontrollér negative søkeord og ekskluderinger for dynamiske annonsemål

Negative søkeord

Negative søkeord i annonsegruppene dine for dynamiske søkeannonser blokkerer annonsene dine slik at de ikke vises når kunder bruker de aktuelle ordene som søkeuttrykk. Du kan sammenligne de negative søkeordene dine på Søkeord-fanen med sider på nettstedet ditt som du vil ta med for de dynamiske søkeannonsene dine. Hvis du får treff, bør du vurdere å fjerne det aktuelle negative søkeordet.

Ekskluderinger av dynamiske annonsemål

Utestengelser for dynamiske annonsemål hindrer oss i å bruke visse sider på nettstedet ditt til målretting av de dynamiske søkeannonsene dine. Hvis en kunde bruker et søkeuttrykk som kunne blitt samsvart med en side på nettstedet ditt som inngår i en utestengelse for dynamiske annonsemål, kommer ikke den aktuelle kunden til å se annonsen din.

Slik kan du kontrollere ekskluderingene dine av dynamiske annonsemål og fjerne ekskluderinger du ikke ønsker:

 1. Klikk på Automatiske mål-fanen på «Alle kampanjer»-siden.
 2. Klikk på Se, og velg Dynamiske annonsemål på rullegardinmenyen. Dynamic ad targets
 3. Rull til nederst på siden, og klikk på Ekskluderinger.
 4. Gjennomgå listen din med ekskluderinger for dynamiske annonsemål. Kontrollér at ingen av dem blokkerer sider du ikke ønsker å blokkere på nettstedet ditt.
 5. Velg ruten ved siden av utestengelsen for dynamiske annonsemål som blokkerer sidene, og klikk på Fjern.

Tips

I Nettsteddekning-kolonnen ser du hvor stor prosentandel av sidene som tilhører ekskluderinger for dynamiske annonsemål. Der ser du prosentandelen landingssider, av alle sidene på nettsteddomenet ditt som Google har indeksert, som tilhører samme kategori, inneholder bestemte ord i sidetittelen, bruker samme kodebit for nettadressen eller har uttrykk til felles med innholdet på selve nettstedet. For å legge til denne kolonnen slik at du kan se den, klikk på Kolonner-rullegardinmenyen på Automatiske mål-fanen, velg Endre kolonner, og legg til Nettstedsdekning. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil tre døgn før du får se nettstedsdekningen for de enkelte automatiske målene hvis du oppretter en ny kampanje for dynamiske søkeannonser. Når du ser «--» som dekning i stedet for et tall, betyr det at ingen sider er målrettet. Dermed får dette dynamiske annonsemålet ingen trafikk.

Andre grunner til at dynamiske søkeannonser ikke vises som forventet
 • De dynamiske søkeannonsene dine kan vises i stedet for de søkeordbaserte kampanjene dine når søkeordene i søkeordbaserte kampanjer er aktive, satt på pause eller fjernet.
 • De dynamiske søkeannonsene dine vises ikke når kundens søketerm samsvarer nøyaktig med et av de kvalifiserte søkeordene dine med eksakt samsvar i den samme kontoen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?