Mazas datplūsmas problēmu novēršana, izmantojot dinamiskās meklēšanas reklāmas

Ja jūsu dinamiskās meklēšanas reklāmas nesaņem datplūsmu, iespējams, jūsu iestatījumos nav galvenās informācijas. Lai nodrošinātu reklāmas rādīšanu, reklāmu kopā ir jāizveido dinamiskās meklēšanas reklāmas teksts un jāizvēlas dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlase.

Šajā rakstā ir apskatīti daži visizplatītākie iemesli, kāpēc dinamiskās meklēšanas reklāmas pēc sākotnējās iestatīšanas nesaņem datplūsmu.

Pārbaude, vai ir pareizi ievadīts vietnes domēns un valoda

Dinamiskās meklēšanas reklāmu kampaņas iestatījumos ir obligāti jānorāda tīmekļa vietnes domēns (piemēram, example.com), un valodai ir jābūt iestatītai atbilstoši lapām, kurās vēlaties atlasīt reklāmu mērķauditoriju. Lai meklēšanas tīkla kampaņā izveidotu dinamisko reklāmu kopu, kampaņas iestatījumos ir jānorāda tīmekļa vietnes informācija, domēns un valoda.

Tālāk ir norādīts, kā pārbaudīt domēna un valodas iestatījumus.

 1. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas.
 2. Izmantojiet tabulas filtru, lai atrastu kampaņu, pēc tam noklikšķiniet uz tās nosaukuma.
 3. Lai skatītu kampaņas iestatījumus, kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Iestatījumi.
 4. Noklikšķiniet uz Papildu iestatījumi un pēc tam uz Dinamiskās meklēšanas reklāmas. Ja iepriekš jau esat norādījis savas tīmekļa vietnes domēnu un valodu, šai informācijai ir jābūt redzamai. Jūsu iestatījumos norādītajai valodai ir jāatbilst jūsu tīmekļa vietnes valodai.
 5. Ja informācija par domēnu vai valodu netiek rādīta, ievadiet domēnu vai nolaižamajā izvēlnē atlasiet valodu. Vēlreiz pārbaudiet, vai domēna nosaukums ir uzrakstīts pareizi.
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Tālāk norādīti domēni, kuriem nevar izmantot dinamiskās meklēšanas reklāmas.

 • Domēni, kas novirza uz citu domēnu.
 • Dinamiskās meklēšanas reklāmas nevar rādīt dažu sensitīvu vertikāļu (piemēram, medikamentu, azartspēļu un pieaugušajiem paredzēta satura) vietnēs.
 • Domēni, kuros nav pietiekami daudz satura, ko izmantot mērķauditorijas atlasei.
Ja jūsu vietrādis URL darbojas tikai tad, ja tā sākumā ir “www”, kampaņas iestatījumos norādiet šo URL ar “www” sākumā. Savukārt tad, ja jūsu domēns nedarbojas, ja tā sākumā ir “www”, kampaņas iestatījumos šo domēnu norādiet bez “www”.
Dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlases pārskatīšana

Lai noteiktu, kuras jūsu vietnes sadaļas vai lapas ir jāizmanto reklāmu rādīšanai klientiem, dinamiskās meklēšanas reklāmās tiek izmantota dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlase. Dinamisko reklāmu kopas izveido ieteicams sākt, ieviešot iestatījumu “Galvenās lapas no jūsu standarta reklāmu kopām”. Uzziniet vairāk par mērķauditorijas atlases izveidi dinamiskās meklēšanas reklāmām.

Ja vēlaties izveidot savus dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlases variantus, tie ir jāformatē mūsu sistēmai saprotamā veidā. Ja jūsu dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlase nenodrošina reklāmu rādīšanu, var tikt parādīts statuss, kas norāda iemeslu, kāpēc mērķauditorijas atlase nav piemērota reklāmu rādīšanai. Lai izprastu dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlases statusu nozīmi, skatiet šo rakstu.

Ierobežojošo atslēgvārdu un ierobežojošās dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlases pārbaude

Ierobežojošie atslēgvārdi

Ierobežojošie atslēgvārdi jūsu dinamisko reklāmu kopā bloķē reklāmu rādīšanu, ja klients šos vārdus izmanto kā meklēšanas frāzi. Ierobežojošos atslēgvārdus varat salīdzināt ar saturu savas tīmekļa vietnes lapās, kurās vēlaties rādīt dinamiskās meklēšanas reklāmas. Ja atrodat atbilstības, apsveriet attiecīgā ierobežojošā atslēgvārda noņemšanu. Piemēram, ja nevēlaties, lai dinamiskās meklēšanas reklāmas tiktu rādītas, pamatojoties uz zīmolvārdu, kas jau ir iekļauts jūsu mērķauditorijas atlasē pēc atslēgvārdiem, ieteicams pievienot šo zīmolvārdu kā ierobežojošo precīzās atbilstības atslēgvārdu.

Tomēr sistēma var atrast iespējas rādīt dinamiskās meklēšanas reklāmas tādu meklēšanas vaicājumu gadījumā, kuros ietverts jūsu zīmolvārds, kas netiek izmantots mērķauditorijas atlasē pēc atslēgvārdiem. Lai nezaudētu šīs rādīšanas iespējas, nepievienojiet zīmolvārdu kā ierobežojošo plašās atbilstības atslēgvārdu.

Ierobežojošā dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlase

Izmantojot ierobežojošo dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlasi, mūsu sistēmā tiek norādīts, ka noteiktas jūsu vietnes lapas nedrīkst izmantot dinamiskās meklēšanas reklāmu mērķauditorijas atlasei. Ja klients izmanto meklēšanas frāzi, kas varētu atbilst jūsu vietnes lapai, uz kuru attiecas ierobežojošā dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlase, šim klientam jūsu reklāma netiek rādīta.

Tālāk ir norādīts, kā pārbaudīt ierobežojošo mērķauditorijas atlasi un noņemt nevēlamās mērķauditorijas.

 1. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlase.
 2. Noklikšķiniet uz Ierobežojošā dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlase.
 3. Pārskatiet ierobežojošās mērķauditorijas atlases vienumu sarakstu. Pārbaudiet, vai kāds no tiem nebloķē jūsu tīmekļa vietnes lapas, kuras nevēlaties bloķēt.
 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus ierobežojošai mērķauditorijas atlasei, kas bloķē šīs lapas, un noklikšķiniet uz Noņemt.

Atlasītās mērķauditorijas sasniedzamības pārbaude, izmantojot sleju “Vietnes pārklājums”

Slejā “Vietnes pārklājums” ir procentuāli norādīts, cik lapu ir iekļauts dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlasē. Tādējādi uzzināsit to vienas kategorijas galveno lapu procentuālo daļu (attiecībā pret visām Google indeksētajām jūsu vietnes domēna lapām), kuru nosaukumos ir noteikti vārdi, kurās tiek lietots viens un tas pats URL fragments vai kuru saturā ir vienādas frāzes. Ja sleja “Vietnes pārklājums” netiek rādīta, pievienojiet to tabulai.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, sākot jaunas dinamisko reklāmu kopas darbību, var paiet 72 stundas, līdz katram dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlases vienumam tiek parādīts vietnes pārklājums. Ja pārklājuma vērtība nav skaitlis, bet “--”, tas nozīmē, ka nav atlasīta neviena lapa, tādēļ šai dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlasei nebūs datplūsmas. Šajā slejā ir parādīta tikai to tīmekļa lapu procentuālā attiecība, kuras ir piemērotas reklāmu rādīšanai, tāpēc lapas, kuras ir izslēgtas, izmantojot ierobežojošo dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlasi, netiks ietvertas parādītajā vērtībā. Dažām vietnēm tīmekļa lapas pārklājums var tikt parādīts kā 0,0%, tomēr tās saņem datplūsmu, jo vietne ir ļoti liela.
Izmantojiet sleju “Vietnes pārklājums”, lai gādātu par to, ka mērķauditorijas atlase ir iestatīta pareizi un tajā ir iekļauta jūsu tīmekļa lapu apakškopa. Šo sleju varat izmantot arī skatā “Ierobežojošā dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlase”, lai gādātu par to, ka ierobežojošā mērķauditorijas atlase nav plašāka, nekā paredzēts. Piemēram, ja pievienosit mērķauditorijas atlasi “Page_Content ietver nav noliktavā”, lai reklāmas netiktu rādītas lapās, kurās norādītie vienumi nav pieejami, jo to nav noliktavā, bet teksts “nav noliktavā” ir ietverts tīmekļa lapu tekstā visā jūsu vietnē, jūs varētu netīšām nepieļaut reklāmu rādīšanu arī tajās savas tīmekļa vietnes lapās, kuras vēlējāties iekļaut mērķauditorijas atlasē.
Citi iemesli, kāpēc jūsu dinamiskās meklēšanas reklāmas var netikt rādītas, kā paredzēts
 • Dinamiskās meklēšanas reklāmas var tikt rādītas atslēgvārdu reklāmu kopu vietā, ja atslēgvārdu reklāmu kopās izmantotie atslēgvārdi ir aktīvi, to darbība ir pārtraukta vai tie ir noņemti.
 • Dinamiskās meklēšanas reklāmu mērķauditorijas atlase var savstarpēji pārklāties. Šādā gadījumā reklāmu rādīšanai var tikt izmantota visprecīzāk atlasītā dinamisko reklāmu mērķauditorijas atlase; datplūsma var arī tikt sadalīta starp vairākiem mērķauditorijas atlases variantiem, tāpēc datplūsma var neatbilst paredzētajam.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.