Rješavanje problema u vezi sa slabim prometom dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu

Ako dinamični oglasi za pretraživačku mrežu ne ostvaruju promet, to je možda zato jer u postavkama nedostaju ključne informacije. Kako bi se oglas prikazivao, trebate sastaviti tekst dinamičnog oglasa za pretraživačku mrežu i odabrati ciljeve dinamičnih oglasa unutar grupe oglasa.

U ovom su članku navedeni neki od najčešćih razloga zbog kojih dinamični oglasi za pretraživačku mrežu ne ostvaruju promet nakon početnog postavljanja.

Provjerite jeste li unijeli ispravnu domenu i jezik web-lokacije

U kampanji s dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu morate unijeti domenu (primjer: example.com) i jezik web-lokacije koji odgovaraju stranicama koje želite da oglasi ciljaju. Da biste izradili dinamičnu grupu oglasa u pretraživačkoj kampanji, u postavkama kampanje trebate navesti podatke o web-lokaciji te domenu web-lokacije i jezik.

Slijede upute za provjeru postavki domene i jezika:

 1. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje.
 2. Pronađite kampanju pomoću filtra tablice i zatim kliknite njezin naziv.
 3. Za pregled postavki kampanje kliknite Postavke na izborniku stranica na lijevoj strani.
 4. Kliknite Dodatne postavke, a zatim kliknite Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu. Ovdje bi se trebala prikazati domena i jezik web-lokacije ako ste naveli te podatke. Provjerite odgovara li jezik u vašim postavkama jeziku vaše web-lokacije.
 5. Ako se domena ili jezik ne prikazuju, unesite domenu ili odaberite jezik na padajućem izborniku. Provjerite je li naziv domene ispravno napisan.
 6. Kliknite Spremi.

Sljedeće se domene ne mogu upotrebljavati za dinamične oglase za pretraživačku mrežu:

 • domene koje preusmjeravaju na drugu domenu
 • web-lokacije iz nekih osjetljivih branši, kao što su farmaceutska industrija, kockanje i sadržaj za odrasle, ne smiju se prikazivati s dinamičnim oglasima za pretraživanje
 • domene bez dovoljno sadržaja za ciljanje:
Ako vaš URL funkcionira samo kada počinje s "www", unesite URL koji počinje s "www" u postavkama kampanje. Isto tako, ako vaša domena ne funkcionira ako počinje s "www", unesite domenu u postavke kampanje bez "www".
Pregledajte ciljeve dinamičnih oglasa

Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu imaju ciljeve dinamičnih oglasa koji određuju koji se odjeljci ili stranice web-lokacije upotrebljavaju za prikazivanje oglasa korisnicima. Kada izradite grupu dinamičnih oglasa, predlažemo da počnete s implementacijom "odredišnih stranica iz standardnih grupa oglasa". Saznajte više o izradi ciljeva za dinamične oglase za pretraživačku mrežu

Ako želite postaviti vlastite ciljeve dinamičnih oglasa, morate ih oblikovati na način koji naš sustav razumije. Ako se cilj dinamičnog oglasa ne prikazuje, možda ćete vidjeti status koji navodi zašto cilj ne ispunjava uvjete za posluživanje. Da biste razumjeli značenje statusa cilja dinamičnog oglasa, pročitajte ovaj članak.

Provjerite negativne ključne riječi i negativne ciljeve dinamičnih oglasa

Negativne ključne riječi

Negativne ključne riječi u grupama dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu onemogućuju prikazivanje oglasa kada korisnici te riječi upotrijebe kao izraze za pretraživanje. Negativne ključne riječi možete usporediti sa stranicama na vašoj web-lokaciji koje želite povezati sa svojim dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu. Ako ima podudaranja, razmislite o uklanjanju tih negativnih ključnih riječi. Primjerice, ako ne želite da se dinamični oglasi za pretraživačku mrežu prikazuju na pojmu robne marke koji već ciljate ključnim riječima, taj pojam robne marke treba dodati kao negativnu ključnu riječ s točnim podudaranjem.

No dinamični oglasi za pretraživačku mrežu mogu otkriti prilike za posluživanje oglasa u pretraživanjima koja sadrže pojam robne marke koji već niste ciljali ključnim riječima. Da ne biste izgubili te mogućnosti posluživanja, nemojte dodavati pojam robne marke kao negativnu ključnu riječ sa širokim podudaranjem.

Negativni ciljevi dinamičnih oglasa

Negativni ciljevi dinamičnih oglasa sprječavaju upotrebu određenih stranica na web-lokaciji za ciljanje dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu. Ako korisnik upotrijebi izraz za pretraživanje koji se možda podudara sa stranicom na web-lokaciji koja je u kategoriji negativnog cilja, taj korisnik neće vidjeti oglas.

Slijede upute za provjeru negativnih ciljeva i uklanjanje onih koje ne želite:

 1. Na izborniku stranica slijeva kliknite Ciljevi dinamičnih oglasa.
 2. Kliknite Negativni ciljevi dinamičnih oglasa.
 3. Pregledajte svoj popis negativnih ciljeva. Provjerite blokira li neki od tih ciljeva stranice na web-lokaciji koje ne želite blokirati.
 4. Potvrdite okvir pokraj negativnog cilja koji blokira te stranice i kliknite Ukloni.

Provjerite doseg ciljeva pomoću stupca "Pokrivenost web-lokacije"

U stupcu "Pokrivenost web-lokacije" možete provjeriti postotak stranica koje pripadaju ciljevima dinamičnih oglasa. Tu se prikazuje postotak odredišnih stranica, od svih stranica na domeni web-lokacije koje je Google indeksirao, koje pripadaju istoj kategoriji, sadrže određene riječi u naslovu stranice, imaju isti isječak URL-a ili iste izraze u sadržaju same web-lokacije. Ako ne vidite stupac "Pokrivenost web-lokacije", dodajte ga u tablicu.
Otkrivanje pokrivenosti web-lokacije za svaki cilj dinamičnog oglasa može potrajati do 72 sata ako pokrećete novu grupu dinamičkih oglasa. Ako se za pokrivenost prikazuje "--", a ne broj, to znači da se ne cilja nijedna stranica, pa ovaj cilj dinamičnog oglasa neće uopće ostvarivati promet. Ovaj stupac prikazuje samo postotak web-stranica koje ispunjavaju uvjete za posluživanje, tako da se stranice izuzete pomoću negativnog cilja dinamičnog oglasa neće odražavati u prikazanoj vrijednosti. Neke web-lokacije mogu pokazivati pokrivenost web-stranice od 0,0% i unatoč tome imati promet jer je web-lokacija vrlo velika.
Trebali biste upotrijebiti stupac "Pokrivenost web-lokacije" kako biste provjerili je li cilj postavljen ispravno i cilja li podskup web-stranica. Ovaj stupac možete upotrijebiti i u prikazu "Negativni ciljevi dinamičnih oglasa" kako biste osigurali da negativni ciljevi nemaju širi doseg od planiranog. Primjerice, ako dodate cilj "Page_Content sadrži artikle kojih nema na zalihama" kako biste spriječili posluživanje stranica s artiklima bez zaliha, no "nema na zalihama" nalazi se u tekstu web-stranice na vašoj web-lokaciji, možda ste slučajno spriječili posluživanje stranica s web-lokacije koje ste htjeli ciljati.
Ostali razlozi zašto se dinamični oglasi za pretraživačku mrežu možda ne prikazuju kako očekujete
 • Vaši dinamični oglasi za pretraživačku mrežu mogu se prikazivati umjesto grupa oglasa utemeljenim na ključnoj riječi kada su ključne riječi u grupama oglasa utemeljene na ključnoj riječi aktivne, pauzirane ili uklonjene.
 • Ciljevi dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu mogu se međusobno preklapati. U tom slučaju možda će se poslužiti najuspješniji cilj dinamičnog oglasa ili će promet biti podijeljen između ciljeva pa nećete dobiti onoliko prometa koliko biste očekivali.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem