Ayusin ang mga isyu sa mababang trapiko sa iyong Mga Dynamic na Search Ad

Kung hindi nakakakuha ng trapiko ang iyong Mga Dynamic na Search Ad, maaaring dahil ito sa kulang ang pangunahing impormasyon ng mga setting mo. Sa isang ad group, kakailanganin mong gawin ang text ng iyong Dynamic na Search Ad at piliin ang Mga dynamic na target ng ad upang gumana ang ad mo.

Tinatalakay ng artikulong ito ang ilan sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi nakakatanggap ng trapiko ang Mga Dynamic na Search Ad pagkatapos ng unang pag-set up.

Tingnan kung nailagay mo nang tama ang domain at wika ng iyong website

Ang Mga Dynamic na Search Ad ay nangangailangan ng domain ng website (halimbawa, example.com) at wikang naaayon sa mga page na gusto mong i-target ng iyong mga ad na itatakda sa campaign. Para gumawa ng Dynamic na ad group sa isang search campaign, kakailanganin mong ibigay ang iyong impormasyon ng website at domain at wika ng website sa mga setting ng campaign.

Ganito kung paano tingnan ang mga setting ng domain at wika mo:

 1. Mula sa menu ng page sa kaliwa, i-click ang Mga Campaign.
 2. Gumamit ng filter ng talahanayan upang hanapin ang iyong campaign, pagkatapos ay i-click ang pangalan nito.
 3. Para makita ang mga setting ng iyong campaign, i-click ang Mga Setting sa menu ng page sa kaliwa.
 4. I-click ang Mga karagdagang setting, at pagkatapos ay i-click ang Mga Dynamic na Search Ad. Dapat mong makitang nakalista ang domain ng website at wika kung dati mo nang naibigay ang impormasyong ito. Tiyaking tumutugma ang wika sa iyong mga setting sa wika ng website mo.
 5. Kung wala ang domain o wika, ilagay ang domain o pumili ng wika sa drop-down. Suriing mabuti upang matiyak na tama ang spelling ng iyong domain name.
 6. I-click ang I-save.

Hindi magagamit ang mga sumusunod na domain para sa Mga Dynamic na Search Ad:

 • Mga domain na nagre-redirect sa ibang domain
 • Ang mga site mula sa ilang sensitibong vertical, gaya ng pharmaceutical, pagsusugal, at pang-adult ay posibleng hindi maghatid gamit ang Mga Dynamic na Search Ad
 • Mga domain na walang sapat na content para i-target:
  • Mga site na kadalasang naglalaman ng flash na content o mga larawan
  • Mga site na nangangailangan ng pag-log in ng user upang ma-access ang karamihan ng content ng site
  • Mga site na walang gaanong page na na-index ng Google (tingnan ang status ng index ng iyong website sa Google)
Kung gumagana lang ang iyong URL kapag nagsisimula ito sa ‘www,’ ilagay ang URL, na nagsisimula sa ‘www’, sa mga setting ng campaign. Gayundin, kung hindi gumagana ang iyong domain kung nagsisimula ito sa ‘www’, ilagay ang domain sa mga setting ng campaign nang walang ‘www’.
Suriin ang iyong mga dynamic na target ng ad

Gumagamit ang Mga Dynamic na Search Ad ng mga dynamic na target ng ad para tukuyin kung aling mga seksyon o page ng iyong website ang gagamitin para sa pagpapakita ng mga ad mo sa mga customer. Kapag gumawa ka ng Dynamic na ad group, iminumungkahi naming magsimula ka sa pamamagitan ng pagpapatupad ng “Mga landing page mula sa iyong mga karaniwang ad group."Matuto pa tungkol sa paggawa ng mga target para sa Mga Dynamic na Search Ad

Kung gusto mong mag-set up ng iyong mga sariling dynamic na target ng ad, kakailanganin mong i-format ang mga iyon sa paraang nauunawaan ng aming system. Kung hindi naghahatid ang iyong dynamic na target ng ad, puwede kang makakita ng status na nagsasaad kung bakit hindi kwalipikadong maghatid ang target. Para maunawaan ang ibig sabihin ng mga status ng dynamic na target ng ad, sumangguni sa artikulong ito.

Suriin ang iyong mga negatibong keyword at mga negatibong dynamic na target ng ad

Negatibong keyword

Bina-block ng mga negatibong keyword sa iyong mga Dynamic na ad group ang paglabas ng mga ad mo kapag ginamit ng isang customer ang mga salitang iyon bilang parirala sa paghahanap. Puwede mong ihambing ang iyong mga negatibong keyword sa mga page sa website mo na gusto mong isama para sa iyong Mga Dynamic na Search Ad. Kung may mga tugma, pag-isipang alisin ang negatibong keyword. Halimbawa, kung ayaw mong lumabas ang Mga Dynamic na Search Ad sa isang termino ng brand na iyon na tina-target mo na gamit ang mga keyword, dapat mong idagdag ang termino ng brand na ito bilang negatibong eksaktong tugmang keyword.

Gayunpaman, puwedeng makakita ng mga oportunidad ang Mga Dynamic na Search Ad para makapaghatid ng mga ad sa mga paghahanap na may termino ng brand na hindi mo pa tina-target gamit ang mga keyword. Para matiyak na hindi mawawala sa iyo ang mga oportunidad na ito sa paghahatid, huwag idagdag ang iyong termino ng brand bilang negatibong malawak na tugmang keyword.

Mga negatibong dynamic na target ng ad

Pumipigil sa amin ang mga negatibong dynamic na target ng ad na gamitin ang ilang partikular na page sa iyong website upang i-target ang Mga Dynamic na Search Ad mo. Kung gumagamit ang isang customer ng parirala sa paghahanap na maaaring sanang tumugma sa isang page na mula sa iyong website na nasa isang negatibong target, hindi makikita ng customer na iyon ang ad mo.

Narito kung paano suriin ang iyong mga negatibong target at kung paano alisin ang mga ayaw mo:

 1. Mula sa menu ng page sa kaliwa, i-click ang Mga dynamic na target ng ad.
 2. I-click ang Mga negatibong dynamic na target ng ad.
 3. Suriin ang iyong listahan ng mga negatibong target. Tingnan kung nagba-block ang alinman sa mga ito ng mga page sa iyong website na hindi mo gustong ma-block.
 4. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng negatibong target na nagba-block sa mga page na iyon at i-click ang Alisin.

Tingnan ang abot ng iyong mga target gamit ang column na “Sakop ng website”

Puwede mong suriin ang column na "Sakop ng website" para makita ang porsyento ng mga page na kabilang sa isang negatibong dynamic na target ng ad. Ipapaalam nito sa iyo ang porsyento ng mga landing page—mula sa lahat ng page sa domain ng website mo na na-index ng Google—na kabilang sa iisang kategorya, naglalaman ng ilang partikular na salita sa pamagat ng page, gumagamit ng iisang snippet ng URL, o may mga karaniwang parirala sa content mismo ng website. Kung hindi mo makita ang column na "Sakop ng website," idagdag ito sa talahanayan.
Tandaang posibleng umabot nang hanggang 72 oras bago malantad ang sakop ng website ng bawat Dynamic na target ng ad kung magsisimula ka ng bagong Dynamic na ad group. Tandaang kapag “--” ang nakita mo sa halip na isang numero bilang ang sakop, ang ibig sabihin ay wala talagang tina-target na page, kaya walang makukuhang trapiko ang dynamic na target ng ad na ito. Ipinapakita lang ng column na ito ang porsyento ng mga webpage na kwalipikadong maghatid, kaya ang mga page na ibinukod sa pamamagitan ng negatibong dynamic na target ng ad ay hindi kasama sa ipinapakitang value. Ang ilang site ay puwedeng magpakita ng 0.0% sakop ng webpage at magkaroon pa rin ng trapiko dahil napakalaki ng site.
Dapat mong gamitin ang column na “Sakop ng website” para matiyak na ang iyong target ay na-set up nang maayos at nagta-target ng subset ng mga webpage mo. Dapat mo ring gamitin ang column na ito sa view ng "Mga negatibong dynamic na target ng ad" para matiyak na hindi mas malawak sa iyong nilalayon ang abot ng mga nagatibong target mo. Halimbawa, kung magdaragdag ka ng target na “Page_Content na may out of stock” para pigilan ang paghatid ng mga out of stock na page, pero ang “out of stock” ay nasa text ng webpage sa website mo, baka hindi sinasadyang napipigilan mo ang mga page sa iyong website sa paghahatid na gusto mong i-target.
Iba pang dahilan kung bakit posibleng hindi lumabas ang iyong Mga Dynamic na Search Ad gaya ng inaasahan
 • Posibleng lumabas ang iyong Mga Dynamic na Search Ad sa halip ng mga ad group mo na batay sa keyword kapag aktibo, naka-pause, o inalis ang mga keyword sa iyong mga ad group na batay sa keyword.
 • Puwedeng mag-overlap sa isa't isa ang mga target mong Mga Dynamic na Search Ad. Kung ganito ang sitwasyon, posibleng maghatid ang pinakatina-target na dynamic na target ng ad, o posibleng mahati ang trapiko sa pagitan ng mga target kaya hindi mo nakukuha ang pinakamaraming trapikong inaasahan mo.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu