Oprava problémů s nízkou návštěvností z dynamických reklam ve vyhledávání

Pokud vaše kampaně s dynamickými reklamami ve vyhledávání nepřinášejí očekávanou návštěvnost, může to být způsobeno absencí některých klíčových informací v nastavení. Aby se mohly dynamické reklamy ve vyhledávání zobrazovat, bude pro ně třeba v reklamní sestavě vytvořit texty a zvolit dynamické cíle.

Tento článek se zabývá několika nejčastějšími příčinami, proč dynamické reklamy ve vyhledávání po počátečním nastavení nemají návštěvnost.

Zkontrolujte správnost nastavení domény a jazyka svého webu

U dynamických reklam ve vyhledávání je nutné v kampani nastavit doménu webu (například example.com) a jazyk webu pro stránky, na které chcete své reklamy cílit. Když chcete v kampani ve vyhledávání vytvořit dynamickou reklamní sestavu, musíte v nastavení kampaně uvést informace o svém webu, jeho doménu a jazyk.

Kontrola nastavení domény a jazyka:

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 2. Vyhledejte kampaň pomocí vhodného filtru tabulky a klikněte na její název.
 3. Nastavení kampaně zobrazíte kliknutím na Nastavení v nabídce stránek vlevo.
 4. Klikněte na možnost Další nastavení a pak na Dynamické reklamy ve vyhledávání. Zobrazí se doména a jazyk webu (pokud jste předtím tyto informace zadali). Zkontrolujte, zda jazyk v nastavení odpovídá jazyku vašeho webu.
 5. Pokud doména nebo jazyk chybí, zadejte doménu, resp. vyberte jazyk z rozbalovací nabídky. Pečlivě zkontrolujte správnost názvu domény.
 6. Klikněte na Uložit.

Následující domény nelze pro dynamické reklamy ve vyhledávání použít:

 • Domény, které provádí přesměrování na jinou doménu.
 • Weby z některých citlivých odvětví, jako je farmaceutický průmysl, hazardní hry a obsah pro dospělé, nesmí zobrazovat dynamické reklamy ve vyhledávání.
 • Domény, kde není dost obsahu, na který by se dalo cílit:
Jestliže vaše adresa URL funguje pouze tehdy, když začíná řetězcem www, zadejte v nastavení kampaně URL začínající řetězcem www. A naopak: pokud vaše doména v případě, že začíná řetězcem www, nefunguje, zadejte v nastavení kampaně doménu bez řetězce www.
Zkontrolujte cíle dynamických cíle reklam

Dynamické reklamy ve vyhledávání pomocí cílů dynamických reklam určují, které sekce nebo stránky vašeho webu se mají používat při zobrazování reklam zákazníkům. Při vytváření dynamických reklamních sestav doporučujeme začít implementací vstupních stránek z vašich standardních reklamních sestav. Další informace o vytváření cílů pro dynamické reklamy ve vyhledávání

Pokud chcete nastavit svoje vlastní cíle dynamických reklam, musíte je naformátovat tak, aby tomu náš systém porozuměl. Pokud se váš cíl dynamických reklam nezobrazuje, může u něj být uveden stav, který signalizuje, proč se cíl zobrazovat nemůže. Významy stavů dynamických cílů reklam jsou popsány v tomto článku.

Zkontrolujte vylučující klíčová slova a vylučující cíle dynamických reklam

Vylučující klíčové slovo

Vylučující klíčová slova v dynamických reklamních sestavách blokují zobrazování reklam v případech, kdy zákazník tato slova použije jako vyhledávací dotaz. Můžete je porovnat s obsahem stránek na svém webu, které chcete pro dynamické reklamy ve vyhledávání zahrnout. Případná vylučující klíčová slova, která obsahu těchto stránek odpovídají, může být vhodné odstranit. Pokud například nechcete, aby se dynamické reklamy ve vyhledávání zobrazovaly u výrazu souvisejícího se značkou, na který již cílíte pomocí klíčových slov, můžete tento výraz přidat jako vylučující klíčové slovo v přesné shodě.

Dynamické reklamy ve vyhledávání mohou nicméně nacházet příležitosti k zobrazování reklam u vyhledávacích dotazů obsahujících výraz související se značkou, na který zatím pomocí klíčových slov necílíte. Chcete-li zajistit, abyste o tyto příležitosti nepřicházeli, nepřidávejte svůj výraz související se značkou jako vylučující klíčové slovo ve volné shodě.

Vylučující cíle dynamických reklam

Vylučující cíle dynamických reklam zabraňují použití určitých stránek vašeho webu k cílení dynamických reklam ve vyhledávání. Když je některá z vašich webových stránek vylučujícím cílem a zákazník zadá vyhledávací dotaz, kterému by tato stránka mohla odpovídat, reklama se mu nezobrazí.

Postup kontroly a odstranění nežádoucích vylučujících cílů:

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Cíle dynamických reklam.
 2. Klikněte na Vylučující dynamické cíle reklam.
 3. Projděte seznam vylučujících cílů. Zkontrolujte, zda některé z nich neblokují webové stránky, které blokovat nechcete.
 4. Zaškrtněte políčko vedle vylučujícího cíle, který takové stránky blokuje, a klikněte na Odstranit.

Kontrola zásahu cílů pomocí sloupce Pokrytí webových stránek

Ve sloupci „Pokrytí webových stránek“ můžete zjistit, jaké procento stránek spadá pod určitý cíl dynamických reklam. Tento údaj vyjadřuje, jaké procento vstupních stránek (ze všech webových stránek ve vaší doméně, které Google zahrnul do indexu) spadá do stejné kategorie, obsahuje v názvu stránky určitá slova, používá stejný fragment adresy URL nebo obsahuje společná sousloví v obsahu samotného webu. Pokud se vám sloupec Pokrytí webových stránek v tabulce nezobrazuje, přidejte ho.
Když spustíte novou dynamickou reklamní sestavu, může trvat až 72 hodin, než se pokrytí webových stránek pro jednotlivé cíle dynamických reklam zjistí a začne být uváděno. Jestliže je jako pokrytí místo čísla uvedeno „--“, znamená to, že neexistují žádné cílené stránky. Tento cíl dynamických reklam tedy nebude mít žádnou návštěvnost. Tento sloupec ukazuje pouze procento webových stránek, které jsou způsobilé k zobrazování reklam, takže stránky vyloučené vylučujícím cílem dynamických reklam se do uváděné hodnoty nepromítnou. Některé weby mohou ukazovat pokrytí 0,0 % webových stránek, a přitom stále mít návštěvnost, protože tyto weby jsou prostě tak obrovské.
Sloupec Pokrytí webových stránek byste měli použít pro kontrolu, zda je váš cíl nastaven správně a cílí na podmnožinu vašich webových stránek. Tento sloupec můžete také použít ve výběru dat Vylučující dynamické cíle reklam, abyste zkontrolovali, zda vylučující cíle nemají širší zásah, než jste zamýšleli. Pokud například přidáte cíl „Page_Content obsahuje není skladem“ za účelem zabránit v zobrazování stránkám s výrazem „není skladem,“ ale tento výraz se bude běžně vyskytovat v textu na stránkách vašeho webu, můžete zabránit v zobrazování i těm stránkám, na které jste cílit chtěli.
Další příčiny, proč se dynamické reklamy ve vyhledávání nemusí zobrazovat očekávaným způsobem:
 • Dynamické reklamy ve vyhledávání se mohou zobrazovat namísto reklamních sestav založených na klíčových slovech, když jsou klíčová slova v těchto sestavách aktivní, pozastavena nebo odstraněna.
 • Cíle dynamických reklam ve vyhledávání se mohou navzájem překrývat. V takovém případě se může zobrazovat nejvíce cílený cíl dynamických reklam nebo se může návštěvnost mezi cíle rozdělit, takže nebudete mít takovou návštěvnost, jakou byste očekávali.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory