Giới thiệu về kiểu khớp mở rộng

Khi bạn sử dụng kiểu khớp mở rộng, quảng cáo của bạn đủ điều kiện để phân phát cho các lượt tìm kiếm của người dùng có liên quan đến từ khóa của bạn. Điều này giúp bạn tìm thấy tất cả các truy vấn có liên quan đến doanh nghiệp của mình mà vẫn tiết kiệm được thời gian cho việc tạo danh sách từ khóa.

Kiểu khớp mở rộng là kiểu khớp mặc định được chỉ định cho tất cả các từ khóa của bạn nếu bạn không chỉ định một kiểu khớp khác (kiểu khớp chính xác, kiểu khớp cụm từ hoặc kiểu khớp phủ định). Hệ thống Google Ads sẽ tự động chạy quảng cáo của bạn trên những biến thể có liên quan của từ khóa (bao gồm từ đồng nghĩa, từ viết sai chính tả) và nhiều cụm từ tìm kiếm có liên quan khác (bao gồm cả các nội dung tìm kiếm không chứa các cụm từ khóa).

Để giúp phân phát các kết quả phù hợp, kiểu khớp này cũng có thể xem xét đến:

  • các hoạt động tìm kiếm gần đây của người dùng
  • nội dung của trang đích
  • các từ khóa khác trong một nhóm quảng cáo để hiểu rõ hơn mục đích của từ khóa
Lưu ý: Từ khóa phủ định hoạt động khác với từ khóa khẳng định và không bao gồm các biến thể gần giống. Hãy tìm hiểu thêm về từ khóa phủ định.

Mẹo

Kiểu khớp mở rộng hoạt động đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Hệ thống Đặt giá thầu thông minh sẽ đặt giá thầu cho từng phiên đấu giá riêng lẻ của từng truy vấn và đặt giá thầu tăng hoặc giảm tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của truy vấn. Hãy tìm hiểu thêm về cách phát triển chiến dịch Đặt giá thầu thông minh với kiểu khớp mở rộng.

Ví dụ

Từ khóa khớp mở rộng: Quảng cáo có thể hiển thị cho những lượt tìm kiếm về:
chế độ ăn kiêng ít chất bột đường thực phẩm không có chất bột đường
chế độ ăn kiêng ít chất bột đường
công thức nấu ăn ít calo
sách về phương pháp ăn kiêng Địa Trung Hải
chương trình ăn kiêng ít carbohydrate
 
 

Mẹo

  • Nếu muốn phân phát quảng cáo cho các lượt tìm kiếm có liên quan chặt chẽ đến sản phẩm mà bạn đang bán, bạn nên sử dụng những từ khóa phản ánh chính xác sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Ví dụ: xem xét từ khóa một từ ống (và từ khóa một từ hầu như luôn quá khái quát). Bạn có thể bán ống tưới vườn, nhưng từ khóa của bạn cũng sẽ có liên quan đến các cụm từ tìm kiếm cho ống ô tô, hàng dệt kim, ống cứu hỏa và các cụm từ khác. Trong ví dụ này, việc sử dụng từ khóa ống nước tưới vườn sẽ thích hợp hơn.
  • Nếu bạn muốn đảm bảo rằng quảng cáo của mình không hiển thị cho một cụm từ tìm kiếm nhất định, hãy thêm cụm từ đó vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch của bạn làm từ khóa phủ định. Từ khóa phủ định hoạt động khác với từ khóa khẳng định và không bao gồm các biến thể gần giống. Hãy tìm hiểu thêm về từ khóa phủ định.
  • Việc tạm dừng hoặc xóa từ khóa sẽ không ngăn một trong các từ khóa khớp mở rộng đang hoạt động "mở rộng" cho cụm từ đó. Ví dụ: nếu nhóm quảng cáo của bạn chứa từ khóa khớp mở rộng hoahoa tulip. Khi bạn tạm dừng từ khóa hoa tulip, quảng cáo của bạn vẫn có khả năng hiển thị cho cụm từ tìm kiếm hoa tulip, vì cụm từ này tương tự với từ khóa khớp mở rộng đang hoạt động "hoa".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố