Sử dụng so khớp rộng

Khi bạn sử dụng so khớp rộng, quảng cáo của bạn tự động chạy trên những biến thể có liên quan của từ khóa, ngay cả khi các cụm từ này không nằm trong danh sách từ khóa của bạn. Điều này giúp bạn thu hút nhiều khách truy cập hơn đến trang web của mình, tốn ít thời gian hơn vào việc tạo danh sách từ khóa và tập trung chi tiêu của bạn vào những từ khóa hoạt động.

So khớp rộng là loại so khớp mặc định được chỉ định cho tất cả các từ khóa của bạn nếu bạn không chỉ định một loại so khớp khác (so khớp chính xác, so khớp cụm từ hoặc so khớp phủ định). Hệ thống Google Ads tự động chạy quảng cáo của bạn trên những biến thể có liên quan của từ khóa, bao gồm từ đồng nghĩa, dạng số ít và số nhiều, lỗi chính tả có thể có, biến thể từ gốc (chẳng hạn như sànlàm sàn), tìm kiếm có liên quan và các biến thể phù hợp khác. Để giúp phân phối các so khớp phù hợp, loại so khớp này cũng có thể xem xét đến các hoạt động tìm kiếm gần đây của khách hàng.

Ví dụ:

Từ khóa so khớp rộng: Quảng cáo có thể hiển thị với những tìm kiếm:
chế độ ăn kiêng ít chất bột đường thực phẩm không có chất bột đường
chế độ ăn kiêng ít chất bột đường
công thức nấu ăn ít calo
kế hoạch ăn kiêng Địa Trung Hải
chương trình ăn kiêng ít hyđrat-cacbon

Cách so khớp rộng có thể giúp bạn

Bạn có thể đặt bất kỳ hoặc tất cả các từ khóa được nhắm mục tiêu theo tìm kiếm thành so khớp rộng để giúp bạn thực hiện những việc sau:

  • Tốn ít thời gian hơn để tạo danh sách từ khóa: Bạn không phải suy nghĩ về mọi biến thể từ khóa có thể có -- hệ thống của chúng tôi thực hiện công việc này cho bạn. Tiết kiệm thời gian hơn, vì khoảng 20% tìm kiếm mà Google nhận được mỗi ngày là những tìm kiếm mà chúng tôi chưa thấy trong ít nhất 90 ngày. Hành vi tìm kiếm không thể đoán trước này có thể làm cho bạn gần như không thể tạo ra một danh sách từ khóa chỉ sử dụng so khớp chính xác bao gồm tất cả các tìm kiếm liên quan có thể có.
  • Trả tiền cho từ khóa hoạt động: Nếu quảng cáo của bạn không nhận được nhấp chuột nào trên một biến thể từ khóa cụ thể, hệ thống của chúng tôi sẽ nhanh chóng ngừng hiển thị quảng cáo cho từ khóa đó và các cụm từ tìm kiếm tương tự. Điều này ngăn cản bạn tích lũy các khoản phí nhấp chuột cho các biến thể từ khóa không hoạt động và giúp bạn tập trung vào các từ khóa hoạt động.

Khi các tùy chọn khác có thể hữu ích hơn

  • Điểm chất lượng của bạn giúp xác định vị trí quảng cáo hiển thị và từ khóa so khớp rộng có thể góp phần làm cho Điểm chất lượng thấp nếu từ khóa của bạn dường như có liên quan cho quá nhiều cụm từ tìm kiếm. Ví dụ: xem xét từ khóa một từ "ống" (và từ khóa một từ hầu như luôn quá chung chung). Bạn có thể bán ống tưới vườn, nhưng từ khóa của bạn cũng sẽ có liên quan đến các cụm từ tìm kiếm cho ống ô tô, hàng dệt kim, ống cứu hỏa, v.v...
  • Thông thường, bạn sẽ đạt được Tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn với so khớp chính xác và so khớp cụm từ do quảng cáo của bạn bao gồm các cụm từ chính xác mà khách hàng của bạn đang tìm kiếm.

Sử dụng công cụ sửa đổi so khớp rộng để kiểm soát nhiều hơn đối với so khớp rộng

Việc thêm từ khóa so khớp rộng được sửa đổi có thể làm tăng số nhấp chuột và chuyển đổi của chiến dịch trong khi mang đến khả năng kiểm soát chính xác hơn so với so khớp rộng. Đối sánh rộng được sửa đổi cho phép bạn chỉ định rằng các cụm từ khóa đối sánh rộng nhất định hoặc các biến thể gần giống của chúng, phải xuất hiện để kích hoạt quảng cáo của bạn. Các biến thể gần giống bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít/số nhiều, chữ viết tắt và cụm từ viết tắt và biến thể từ gốc (như "sàn" và "làm sàn"). Biến thể không bao gồm từ đồng nghĩa hoặc tìm kiếm có liên quan.

Mẹo

  • Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kết hợp hai hoặc nhiều loại đối sánh từ khóa để chạy chiến dịch quảng cáo có hiệu quả. Ví dụ: nếu bạn sử dụng so khớp rộng và so khớp cụm từ, bạn sẽ tiếp cận đối tượng rộng hơn trong khi vẫn kiểm soát những người có thể nhìn thấy quảng cáo của mình.
  • Nếu bạn muốn đảm bảo rằng quảng cáo của mình không hiển thị cho một cụm từ tìm kiếm nhất định, hãy thêm cụm từ đó vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch của bạn làm từ khóa phủ định.
  • Việc tạm dừng hoặc xóa từ khóa sẽ không ngăn một trong các từ khóa được so khớp rộng đang hoạt động "mở rộng" cho cụm từ đó. Ví dụ: nếu nhóm quảng cáo của bạn chứa từ khóa so khớp rộng là hoahoa tulip và bạn tạm dừng từ khóa hoa tulip, thì quảng cáo của bạn có thể vẫn có khả năng hiển thị cho cụm từ tìm kiếm hoa tulip, vì nó tương tự như từ khóa so khớp rộng đang hoạt động là hoa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố