Sử dụng so khớp chính xác

Với so khớp chính xác, bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho những khách hàng đang tìm kiếm từ khóa chính xác hoặc các biến thể gần giống của từ khóa chính xác của bạn nói riêng. Trong số bốn tùy chọn so khớp từ khóa, so khớp chính xác cho bạn khả năng kiểm soát nhiều nhất đối với những người xem quảng cáo của bạn và có thể tạo nên tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn.

Cách hoạt động của so khớp chính xác

Với so khớp chính xác, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện khi ý nghĩa của tìm kiếm của một người nào đó khớp chính xác với từ khóa của bạn.

Chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn khi có ai đó tìm kiếm các biến thể gần giống của từ khóa của bạn. Các biến thể gần giống có thể bao gồm:

 • Lỗi chính tả
 • Các dạng số ít hoặc số nhiều
 • Từ nối dài (ví dụ: sànsàn nhà)
 • Từ viết tắt
 • Dấu
 • Từ được sắp xếp lại có cùng nghĩa (ví dụ: [nam giới giày] và [giày nam giới])
 • Bổ sung hoặc loại bỏ các từ chức năng. Từ chức năng là các giới từ (như hoặc tới), liên từ (như cho hoặc nhưng), mạo từ (như cái hoặc chiếc) và các từ khác không ảnh hưởng đến mục đích của tìm kiếm. Ví dụ: [giày cho nam] là biến thể gần giống của [giày nam] với từ chức năng “cho” đã được loại bỏ.

Khi sử dụng so khớp chính xác, bạn có thể không nhận được nhiều hiển thị hoặc nhấp chuột, nhưng bạn sẽ có thể thấy tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn. Đó là vì quảng cáo của bạn có thể xuất hiện cho những người đang tìm kiếm cụm từ có liên quan gần như chính xác đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Ví dụ

Từ khóa so khớp chính xác Quảng cáo có thể hiển thị trên các tìm kiếm Quảng cáo sẽ không hiển thị trên các tìm kiếm
[giày cho nam]

nam giới giày
đôi giày nam
giày nam
giày cho nam giới

giày đỏ cho nam
mua giày nam

Lưu ý

Chúng tôi sẽ sử dụng từ khóa chính xácvà không phải biến thể gần giốngđể xác định Điểm chất lượngước tính giá thầu trang đầu tiên của bạn.

Cách so khớp chính xác có thể giúp bạn

Bạn có thể sử dụng so khớp chính xác để giới hạn những người xem quảng cáo của bạn chỉ là những người tìm kiếm từ khóa chính xác hoặc các biến thể gần giống của từ khóa chính xác của bạn. Đây là những người có khả năng quan tâm nhiều nhất đến những gì bạn cung cấp.

Khi tùy chọn khác có thể hữu ích hơn

 • Tạo và duy trì danh sách các từ khóa so khớp chính xác, bao gồm cả việc lựa chọn giá thầu tối đa cho mỗi từ khóa, yêu cầu cam kết về thời gian khó khăn cho những người có lịch bận rộn.
 • Với so khớp chính xác, bạn có thể sẽ không nhận được nhiều hiển thị, nhấp chuột hoặc chuyển đổi như là với các tùy chọn so khớp khác. Tuy nhiên, lưu lượng truy cập bạn nhận được có thể quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Nhận trợ giúp tạo danh sách từ khóa của bạn

Để đảm bảo bạn bao gồm nhiều so khớp chính xác nhất có thể, dưới đây là một số điều bạn có thể thực hiện:

 • Chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem danh sách cụm từ tìm kiếm mà mọi người đã sử dụng trước khi nhìn thấy và nhấp vào quảng cáo của bạn.
 • Sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để tìm tất cả biến thể có liên quan của từ mà bạn có thể không nghĩ đến để thêm vào danh sách từ khóa của mình. 

Sau đó, bạn có thể thêm vào danh sách từ khóa của mình những từ và cụm từ mà bạn thấy rằng phù hợp với doanh nghiệp của bạn và sử dụng các cụm từ đó trong quảng cáo mới của bạn.

Mẹo

 • Chúng tôi đề xuất sử dụng kết hợp hai hoặc nhiều loại so khớp từ khóa để chạy chiến dịch quảng cáo hiệu quả. Ví dụ: nếu bạn sử dụng so khớp rộng và so khớp chính xác, bạn sẽ tiếp cận đối tượng rộng hơn trong khi vẫn nhắm mục tiêu chính xác những người có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn.
 • Nếu bạn muốn đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm nhất định, hãy thêm cụm từ đó vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch dưới dạng từ khóa phủ định.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố