Precīzās atbilstības izmantošana

Izmantojot precīzo atbilstību, savu reklāmu varat rādīt tikai tiem klientiem, kuri meklē precīzu jūsu norādīto atslēgvārdu vai tuvus tā variantus. No četrām atslēgvārdu atbilstības iespējām precīzā atbilstība nodrošina vislielāko kontroli pār to, kam tiek rādīta jūsu reklāma, un var veicināt lielāka vidējā klikšķu skaita (VKS) iegūšanu.

Kā darbojas precīzā atbilstība

Izmantojot precīzo atbilstību, jūsu reklāmas var tikt parādītas gadījumā, ja lietotāja izmantotais meklēšanas vienums pēc nozīmes precīzi atbilst jūsu atslēgvārdam.

Reklāma tiks parādīta tad, ja lietotājs savu meklēšanas vienumu noformulēs kā jūsu atslēgvārdu vai tuvus tā variantus. Tālāk sniegti dažu tuvo variantu piemēri.

 • Pareizrakstības kļūdas.
 • Vienskaitļa vai daudzskaitļa formas.
 • Vienas saknes vārdi (piemēram, flīze un flīzējums).
 • Saīsinājumi.
 • Diakritiskās zīmes.
 • Vieni un tie paši vārdi mainītā secībā (piemēram, [apavi vīriešiem] un [vīriešiem apavi]).
 • Pievienoti vai noņemti palīgvārdi. Palīgvārdi ir prievārdi (pie, uz), saikļi (un, bet), partikulas (arī, tikai) un citi vārdi, kas neietekmē meklēšanas vienuma nolūku. Piemēram, meklēšanas vienums [apavi arī vīriešiem] ir tuvs vienuma [apavi vīriešiem] variants, kurā ir noņemts palīgvārds “arī”.

Izmantojot precīzo atbilstību, iespējams, iegūsiet mazāk seansu vai klikšķu, taču varat iegūt lielāku vidējo klikšķu skaitu (VKS). Tā notiek tāpēc, ka jūsu reklāmas var tikt rādītas lietotājiem, kuru meklētie vienumi ir gandrīz precīzi saistīti ar jūsu produktu vai pakalpojumu.

Piemērs

Precīzās atbilstības atslēgvārds Reklāmas var tikt rādītas šādu meklēšanas vienumu gadījumā: Reklāmas netiks rādītas šādu meklēšanas vienumu gadījumā:
[apavi arī vīriešiem]

apavi vīriešiem
vīriešiem apavi
vīrieša apavi
arī vīrieša apavi

sarkani apavi arī vīriešiem
pirkt vīriešu apavus

Piezīme

Mēs izmantosim precīzās atbilstības atslēgvārdu  un nevis tuvus tā variantus , lai noteiktu kvalitātes rādītāju un pirmās lapas cenas aprēķinu.

Kā var noderēt precīzā atbilstība

Varat izmantot precīzo atbilstību, lai ierobežotu to lietotāju loku, kuriem tiek rādīta jūsu reklāma, un reklāmu redzētu tikai tie lietotāji, kuri meklē precīzus jūsu norādītos atslēgvārdus vai tuvus to variantus. Visticamāk, tieši šiem lietotājiem visvairāk interesē jūsu piedāvājums.

Kad noderīgākas varētu būt citas iespējas

 • Lai izveidotu un uzturētu precīzās atbilstības atslēgvārdu sarakstu, tostarp, lai izvēlētos maksimālo cenu katram atslēgvārdam, ir jāiegulda laiks. Tas ir apgrūtinoši, ja esat ļoti aizņemts.
 • Izmantojot precīzo atbilstību, visticamāk, nesaņemsiet tik daudz seansu, klikšķu vai reklāmguvumu, kā tas būtu, ja jūs izmantotu citas atbilstības opcijas. Taču saņemtās datplūsmas apjomu veido lietotāji, kuriem varētu interesēt jūsu produkts vai pakalpojums.

Palīdzība atslēgvārdu saraksta izveidē

Sniedzam dažus padomus, kā iekļaut pēc iespējas vairāk precīzās atbilstības atslēgvārdu.

 • Izpildiet meklēšanas vienumu pārskatu, lai iegūtu to meklēšanas vienumu sarakstu, kurus lietotāji ir izmantojuši pirms jūsu reklāmas ieraudzīšanas un noklikšķināšanas uz tās.
 • Izmantojiet atslēgvārdu plānotāju, lai atrastu visus atbilstošos vārdu variantus, kurus, iespējams, neesat iedomājies pievienot savam atslēgvārdu sarakstam. 

Pēc tam varēsiet atslēgvārdu sarakstam pievienot atrastos vārdus un frāzes, kas atbilst jūsu uzņēmējdarbībai, un izmantot šos vienumus savās jaunajās reklāmās.

Padomi

 • Lai izveidotu efektīvu reklāmas kampaņu, ieteicams izmantot divus vai vairākus atslēgvārdu atbilstības veidus. Ja lietojat plašo un precīzo atbilstību, varat, piemēram, sasniegt plašāku mērķauditoriju, vienlaikus precīzi atlasot mērķauditoriju, kurai var tikt rādīta jūsu reklāma.
 • Ja vēlaties, lai jūsu reklāmas netiktu rādītas noteikta meklēšanas vienuma gadījumā, pievienojiet šo vienumu reklāmu kopai vai kampaņai kā ierobežojošo atslēgvārdu.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.