Täpse vaste kasutamine

Täpse vastega saate näidata reklaami klientidele, kes otsivad ainult täpset märksõna või selle lähedasi variatsioone. Neljast märksõna vastevalikust on täpsel vastel kõige suurem kontroll selle üle, kes teie reklaami näevad, ja selle tulemuseks võib olla kõrgem klikkimise määr (CTR).

Täpse vaste toimimine

Täpse vaste korral võidakse teie reklaame esitada siis, kui kellegi otsingusõna tähendus vastab täpselt teie märksõnale.

Näitame teie reklaami, kui keegi otsib teie märksõna või märksõna lähedasi variatsioone. Lähedased variatsioonid võivad olla järgmised:

 • õigekirjavigadega märksõna;
 • ainsuse või mitmuse vormid;
 • tüvest tuletatud vormid (nt laud ja laudis);
 • lühendid;
 • rõhumärkidega sõnad;
 • muudetud sõnajärg, mis annab kokku sama tähenduse (nt [jalatsid meeste] ja [meeste jalatsid]);
 • fraasid, kus funktsioonisõnad on lisatud või eemaldatud. Funktsioonisõnad on eessõnad (nt enne või kuni), sidesõnad (nt ja või aga), artiklid (nt a ja the inglise keeles) ning muud sõnad, mis ei mõjuta otsingu kavatsust. Nt [jalatsid meeste jaoks] on otsingu [meeste jalatsid] lähedane variatsioon, mille funktsioonisõna „jaoks“ on eemaldatud.

Täpse vaste kasutamise korral ei pruugi te saada sama palju näitamisi või klikke, kuid saavutate tõenäoliselt kõrgema klikkimise määra (CTR). See on sellepärast nii, et teie reklaame võidakse näidata inimestele, kes otsivad termineid, mis on peaaegu täpselt seotud teie toote või teenusega.

Näide

Täpse vastega märksõna Reklaame võidakse näidata järgmiste otsingute korral Reklaame ei näidata järgmiste otsingute korral
[jalatsid meeste jaoks]

jalatsid mees
meeste jalatsid
meeste jalats
jalatsid mehe jaoks

punased jalatsid meeste jaoks
osta meeste jalatseid

Märkus

Kvaliteediskoori ja esimese lehe pakkumise prognoosi määramiseks kasutame täpset märksõna, mitte selle lähedasi variatsioone.

Täpse vaste eelised

Täpse vastega saate piirata teie reklaami nägevate inimeste hulka, nii et reklaami näidatakse ainult neile, kes otsivad teie täpseid märksõnu või nende lähedasi variatsioone. Need on inimesed, kes on teie pakutud tootest/teenusest tõenäoliselt enim huvitatud.

Teiste valikute kasutamise eelised

 • Täpse vastega märksõnade loendi koostamine ja haldamine (sh iga märksõna jaoks maksimaalsete pakkumiste valimine) nõuab aega ja see võib olla tiheda ajagraafikuga inimeste jaoks takistuseks.
 • Täpse vaste puhul ei saa te arvatavasti nii palju näitamisi, klikke või konversioone kui muude vastevalikute kasutamisel. Teieni jõudvad inimesed võivad aga olla teie tootest või teenusest rohkem huvitatud.

Märksõnaloendi koostamise juhised

Selleks et kaasata loendisse võimalikult palju täpseid vasteid, tehke järgmist.

 • Käitage otsinguterminite aruanne, et näeksite, milliseid otsingutermineid on inimesed kasutanud enne teie reklaami nägemist ja sellel klikkimist.
 • Kasutage märksõnade plaanijat, et leida kõik sõnade asjakohased variatsioonid, mille võiksite märksõnaloendisse lisada ja mille peale te poleks võib-olla ise tulnud. 

Seejärel saate lisada märksõnaloendisse sõnad ja fraasid, mis teie arust sobivad teie ettevõttele, ja kasutada neid termineid oma uutes reklaamides.

Nõuanded

 • Eduka reklaamikampaania teostamiseks soovitame kasutada korraga kaht või enamat märksõna vaste tüüpi. Kui kasutate näiteks osalist ja täpset vastet, jõuate laiema vaatajaskonnani ja ühtlasi sihite täpselt isikuid, kellele teie reklaami näidatakse.
 • Kui soovite tagada, et teie reklaame teatud otsingutermini korral ei näidataks, siis lisage see termin oma reklaamirühma või kampaaniasse negatiivse märksõnana.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse