Sử dụng so khớp cụm từ

Với so khớp cụm từ, bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho những khách hàng đang tìm kiếm từ khóa chính xác và các biến thể gần giống của từ khóa chính xác của bạn, với các từ bổ sung trước hoặc sau. So khớp cụm từ được nhắm mục tiêu nhiều hơn so khớp rộng mặc định nhưng linh hoạt hơn so khớp chính xác. Đối sánh cụm từ giúp bạn kiểm soát nhiều hơn về từ khóa cần phải đối sánh chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm của một người nào đó để quảng cáo của bạn có thể xuất hiện.

Ví dụ

Từ khóa so khớp cụm từ: Quảng cáo có thể hiển thị với những tìm kiếm: Quảng cáo sẽ không hiển thị với các tìm kiếm:
"giày quần vợt" giày quần vợt da màu đỏ
mua giày quần vợt giảm giá
giày quần vợt màu đỏ
giày để chơi quần vợt
dây giày chơi quần vợt

Cách đối sánh cụm từ hoạt động

Với so khớp cụm từ, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện khi mọi người tìm kiếm cụm từ chính xác của bạn, thậm chí nếu chúng bao gồm một hoặc nhiều từ trước hoặc sau cụm từ đó. Chúng tôi cũng sẽ hiển thị quảng cáo của bạn khi có ai đó tìm kiếm các biến thể gần giống của từ khóa so khớp cụm từ của bạn. Các biến thể gần giống bao gồm sai chính tả, dạng số ít và số nhiều, từ viết tắt, biến thể từ gốc (chẳng hạn như sànlàm sàn), chữ viết tắt và dấu trọng âm. Thứ tự từ quan trọng với so khớp cụm từ, nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện nếu có ai đó nhập thêm một từ ở giữa từ khóa của bạn.

So khớp cụm từ linh hoạt hơn so khớp chính xác, nhưng được nhắm mục tiêu nhiều hơn so với tùy chọn so khớp rộng mặc định. Với đối sánh cụm từ, bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn, trong khi vẫn hiển thị quảng cáo của mình cho những khách hàng có nhiều khả năng đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nhất.

Lưu ý

Chúng tôi sẽ sử dụng từ khóa chính xác - và không phải biến thể gần giống - để xác định Điểm chất lượngước tính giá thầu trang đầu tiên của bạn.

Cách so khớp cụm từ có thể giúp bạn

Bạn có thể đặt bất kỳ hoặc tất cả các từ khóa được nhắm mục tiêu theo tìm kiếm thành so khớp cụm từ để giúp bạn thực hiện những điều sau:

  • Tạo quảng cáo với cùng các từ khóa mà khách hàng của bạn tìm kiếm: Bạn có thể xem cụm từ tìm kiếm mà khách hàng của bạn đang sử dụng khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. Sau đó, thêm các từ và cụm từ mà bạn tìm vào danh sách từ khóa của bạn và sử dụng các cụm từ chính xác trong quảng cáo mới để tiếp cận những khách hàng có nhiều khả năng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hơn.
  • Tăng tỷ lệ nhấp (CTR): So khớp cụm từ tăng khả năng nhấp chuột bởi vì quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi quảng cáo khớp với cụm từ tìm kiếm. So khớp cụm từ cũng giúp làm giảm số lần hiển thị không mong muốn cho các cụm từ tìm kiếm không khớp với cụm từ của bạn.

Khi loại so khớp khác có thể hữu ích hơn

  • So khớp chính xác là tùy chọn tốt hơn nếu bạn biết rõ khách hàng của mình và muốn quảng cáo kích hoạt với từ khóa chính xác mà họ tìm kiếm.
  • So khớp rộng có thể là tùy chọn tốt hơn nếu bạn đang cố gắng tiếp cận đối tượng rộng hơn so với những gì so khớp cụm từ có thể cung cấp.

Mẹo

Chúng tôi đề xuất sử dụng kết hợp hai hoặc nhiều loại so khớp từ khóa để chạy chiến dịch quảng cáo hiệu quả. Ví dụ: nếu bạn sử dụng đối sánh rộng và đối sánh cụm từ, bạn sẽ tiếp cận đối tượng rộng hơn trong khi vẫn kiểm soát những người có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố