Používání frázové shody

Frázová shoda umožňuje zobrazovat reklamy pouze zákazníkům, kteří vyhledávají přesně dané klíčové slovo nebo jeho blízké varianty s dalšími slovy před ním či za ním. Frázová shoda je cílenější než výchozí volná shoda, ale flexibilnější než přesná shoda. Můžete díky ní lépe nastavit, do jaké míry se má vyhledávací dotaz uživatele podobat klíčovému slovu, které povede k zobrazení reklamy.

Příklad

Klíčové slovo ve frázové shodě: Reklamy se zobrazí na vyhledávací dotazy: Na tyto vyhledávací dotazy se reklamy nezobrazí:
„boty na tenis“ červené kožené boty na tenis
koupit boty na tenis levně
červené boty na tenis
tenisové boty
tkaničky do tenisek

Jak frázová shoda funguje

V případě frázové shody se reklama zobrazí, pokud uživatelé zadají vyhledávací dotaz shodný s přesným souslovím, a to i když přidají další slova před něj či za něj. Reklamy se zobrazí také tehdy, že někdo vyhledá blízkou variantu klíčového slova ve frázové shodě. Mezi blízké varianty patří překlepy, formy jednotného a množného čísla, zkratky a zkratková slova, příbuzná slova (např. podlaha a podlahář) a slova s rozdílnou diakritikou. U frázové shody je důležité i pořadí slov. Pokud někdo při vyhledávání zadá doprostřed klíčového sousloví další slovo, reklama se nezobrazí.

Frázová shoda je flexibilnější než přesná shoda, ale cílenější než výchozí volná shoda. Frázovou shodou můžete oslovit více zákazníků, zároveň ale budete zobrazovat reklamy těm, kteří s velkou pravděpodobností vyhledávají váš produkt či službu.

Poznámka

Při určování skóre kvality a odhadu nabídky pro první stránku nebudeme vycházet z blízkých variant, ale z přesného klíčového slova.

Jak vám frázová shoda pomůže

V čem vám pomůže, když jednotlivá klíčová slova cílená na Vyhledávací síť nastavíte na frázovou shodu:

  • Vytvoření reklam s klíčovými slovy, pomocí kterých vyhledávají zákazníci: Můžete zobrazit vyhledávací dotazy, které použili zákazníci, když klikli na vaši reklamu. Zjištěná slova a sousloví poté přidejte na seznam klíčových slov a v přesném znění je použijte v nových reklamách. Takto oslovíte zákazníky, kteří se s největší pravděpodobností zajímají o váš produkt či službu.
  • Zvýšení míry prokliku (CTR): Frázová shoda zvyšuje pravděpodobnost kliknutí, protože se reklama zobrazí pouze tehdy, když se shoduje s vyhledávacím dotazem uživatele. Snižuje také počet nežádoucích zobrazení na vyhledávací dotazy, které se neshodují s vaším souslovím.

Kdy jsou užitečnější jiné typy shody

  • Přesná shoda je vhodnější, pokud své zákazníky dobře znáte a chcete, aby se reklamy zobrazovaly pouze tehdy, když vyhledávací dotaz zákazníci zadají v přesném znění.
  • Volná shoda může být lepší volbou, pokud chcete oslovit širší publikum než u frázové shody.

Tip

Chcete-li spustit účinnou reklamní kampaň, doporučujeme používat kombinaci dvou nebo více typů shody klíčových slov. Využijete-li například volnou i frázovou shodu, oslovíte širší publikum, a přitom budete mít kontrolu nad tím, kdo vaši reklamu uvidí.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory