Nabídka ceny za zhlédnutí (CPV)

Nabídka ceny za zhlédnutí (CPV) je výchozí způsob stanovení ceny za videoreklamy TrueView (jsou-li vytvořeny pomocí Google Ads). Platíte za zhlédnutí videí a další interakce (například kliknutí na překryvné vrstvy s výzvou k akci, karty nebo doprovodné bannery), podle toho, co nastane dříve.

Tradičních online textové a grafické reklamy fungují tak, že si jich zákazníci všimnou na internetu, přečtou si je a kliknutím na adresu URL přejdou přímo na váš web. Tento typ interakce nebere v potaz interaktivní obsah, jakým jsou například videoreklamy. Pomocí nabídek CPV a přehledů o měření výkonu videoreklam lze zjistit, do jaké míry váš obsah diváky zaujme, kde videa sledují a kdy váš obsah sledovat přestávají.

V tomto článku se dozvíte, jak nabídky CPV fungují.

Princip

Chcete-li nabídku CPV použít, při vytváření kampaně s videoreklamami zadejte nejvyšší cenu, kterou jste ochotni zaplatit za zhlédnutí. Tato nabídka se nazývá maximální nabídka CPV (nebo jen maximální CPV). Je platná pro všechny reklamy v sestavě.

Příklad

Pokud si myslíte, že zhlédnutí vašeho videa má cenu 5 Kč, můžete maximální CPV na tuto hodnotu nastavit. To znamená:

  • Za videoreklamy TrueView In-stream zaplatíte, pokud divák zhlédne 30 sekund videa (nebo ho zhlédne celé, pokud je kratší než 30 sekund) nebo využije nějaký z interaktivních prvků videa (podle toho, co nastane dřív). Mezi interaktivní prvky patří překryvné vrstvy s výzvou k akci, karty, doprovodné bannery či odkazy na web nebo mobilní aplikaci.
  • Za reklamy TrueView video discovery zaplatíte maximálně 5 Kč, pokud někdo klikne na miniaturu videoreklamy nebo její název a spustí video.

U reklam video discovery můžete nastavit nižší nabídku než u videoreklam In-stream.

Stanovení maximální nabídky CPV

Jakou výši by měla nabídka CPV mít? Výši částky můžete stanovit na základě prognóz návštěvnosti, které jsou k dispozici při výběru nastavení cílení a maximální CPV, když vytváříte novou kampaň (nebo spravujete reklamní sestavy). Navíc můžete při určování částky vycházet také z toho, co o své firmě víte a jaký význam zhlédnutí videa přikládáte.

Co vám účtujeme

Maximální nabídka CPV je nejvyšší částka, kterou za zhlédnutí videa zaplatíte. Neznamená to, že vám bude účtována pokaždé. Kdykoli to bude možné, naúčtujeme vám pouze částku potřebnou k zobrazení reklamy na stránce. Konečná částka, kterou za zhlédnutí zaplatíte, se nazývá skutečná CPV.

Skutečná CPV je často nižší než maximální CPV. V aukci Google Ads totiž platíte pouze tolik, abyste se umístili lépe než inzerent s nejbližším horším hodnocením.

Výše skutečné CPV se odvíjí od skóre kvalityhodnocení reklamy. Skóre kvality představuje míru relevance reklamy pro zákazníka a zahrnuje několik faktorů výkonu, např. míru zhlédnutí. Jakmile je skóre kvality určeno, vynásobí se maximální nabídkou CPV. Tím je stanoveno pořadí vašich reklam vzhledem k reklamám ostatních inzerentů. Tato hodnota se nazývá hodnocení reklamy.

Po ohodnocení všech reklam je skutečná CPV reklamy vypočítána pomocí rovnice, která zohledňuje skóre kvality a hodnocení reklamy konkurenta, jehož nabídka se umístila hned za tou vaší.

Reklama s nejvyšším hodnocením zvítězí a cena za zhlédnutí videa této reklamy (skutečná CPV) bude těsně nad nabídkou CPV reklamy s nejbližším horším hodnocením.

Příklad

Řekněme, že vaše maximální CPV je 100 Kč a spolu s vámi jsou v aukci další dva inzerenti, kteří mají stejné skóre kvality. Jeden z nich stanoví maximální CPV na 20 Kč, druhý na 60 Kč. Protože se aukce neúčastní žádní další konkurenti s nabídkou vyšší než 100 Kč, jste inzerentem s nejvyšší nabídkou. Druhou nejvyšší nabídkou byla částka 60 Kč, takže vám nebudeme účtovat celých 100 Kč, ale jen 61 Kč. Tato částka je tedy vaše skutečná CPV.

Vliv maximální CPV na hodnocení reklamy

Nastavená maximální nabídka CPV je jedním z faktorů, které určují šanci vašich reklam na vítězství v aukci a zobrazení divákům. U reklam TrueView video discovery spouštěných ve výsledcích vyhledávání na YouTube může ovlivnit i pozici reklamy mezi ostatními reklamami na stránce s výsledky vyhledávání.

Vyšší maximální CPV zvyšuje šanci reklamy na zobrazení i pravděpodobnost, že se reklama zobrazí na vyšší pozici než reklamy ostatních inzerentů.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory