Om justering av søkeordbudene dine

Når du velger hvert enkelt søkeord, kan du angi hvor mye du er villig til å betale hver gang en kunde søker med dette søkeordet og klikker på annonsen din. Dette er det høyeste budet ditt for kostnad per klikk (maks. CPC-budet) for dette søkeordet. Noen annonsører liker kontrollen de får med manuelle bud, mens andre synes det er enklere å overlate budgivningen til Google Ads-systemet.


I denne artikkelen forklarer vi forskjellen mellom den automatiske budstrategien «Maksimer antall klikk» og manuell CPC-budgivning, hvordan du bruker Google Ads-verktøy for å velge et bud, og hvordan du bruker anslag for søkeordbud for å få vist annonsen din på den første siden.

Før du begynner

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer budene dine manuelt, kan du lese Endre søkeordbudene dine.

Slik fungerer maksimering av antall klikk

Maksimering av antall klikk er den ideelle løsningen for annonsører som ikke ønsker å bruke mye tid på å angi bud, men som ønsker å oppnå så mange klikk som mulig innenfor budsjettet. Med denne løsningen trenger du ikke å legge inn enkeltbud for søkeordene, annonsegruppene og plasseringene dine. Du trenger bare å angi et dagsbudsjett, så angir Google Ads-systemet maks. CPC-budene dine automatisk, slik at du får flest mulig klikk innenfor budsjettet ditt. Hvis du ønsker enda mer kontroll over budene, kan du også angi en grense for CPC-bud, slik at kostnaden per klikk ikke overstiger et bestemt beløp. Finn ut mer om budgivning for maksimering av antall klikk.

Slik fungerer manuell CPC-budgivning

Med dette alternativet kan du administrere maks. CPC-budene dine selv. Du kan angi bud på annonsegruppenivå eller for individuelle søkeord. Standardbudet for annonsegruppen din brukes for alle søkeord i annonsegruppen i den nye kampanjen. Du kan når som helst endre budbeløpet for noen eller samtlige av søkeordene.

Tips

  • Har du lite erfaring med Google Ads og er usikker på hvilket beløp du skal angi for søkeordbud? Mange annonsører begynner med et maks. CPC-bud på 10 kr.
  • Når du bruker maksimering av antall klikk, er det enkelt å bytte til manuell CPC-budgivning, der du selv har full kontroll over budbeløpene.

Slik bruker du Google Ads-verktøy for å få hjelp med valg av søkeordbud

Enkelte verktøy hjelper deg med å identifisere søkeord som det kan være verdt å justere manuelt. Med andre, mer avanserte verktøy skjer budgivningen automatisk på dine vegne med utgangspunkt i et beløp du selv angir.

  • Med anbefalingene i kontoen din kan du identifisere i hvilke av søkeordene dine det kan være lurt å endre budene. Du får forslag til budøkninger (for å få flere klikk) og budreduksjoner (for å redusere kostnadene dine). Finn ut hvordan du kan forbedre kontoresultatene dine gjennom anbefalinger.
  • I Budsimulatoren blir det kjørt hypotetiske scenarioer, for eksempel «Hvor mange flere visninger oppnår jeg hvis jeg øker budet med NOK 7?», slik at du kan justere budene til nivået som passer best for budsjettet ditt. Budsimulatoren kan ikke brukes for å se inn i fremtiden, men den kan brukes for å se anslag for klikk, kostnader og visninger som annonsene dine ville ha fått i løpet av en vanlig uke hvis du hadde angitt høyere eller lavere søkeordbud.
  • Med utvidet CPC får du flest mulig konverteringer for manuell budgivning samtidig som du oppnår den samme kostnaden per konvertering. Med denne budstrategien søkes det etter de annonseauksjonene som mest sannsynlig kommer til å resultere i salg. Etterpå økes maks. CPC-budet ditt (etter at eventuelle budjusteringer er brukt), for å konkurrere mer aggressivt om disse klikkene. Med ECPC reduseres også budet i auksjoner der sjansen for salg er mindre. Slik kan du oppnå flere salg og konverteringer uten å øke budsjettet.
  • Konverteringssporing er en avansert funksjon som viser deg hvilke søkeord som oftest resulterer i at kunder gjennomfører en verdifull handling. (Slike handlinger, f.eks. kjøp eller registrering av abonnementer på et nyhetsbrev, kalles konverteringer.) Når du sporer konverteringene dine, blir det enklere å avgjøre når du skal øke maks. CPC-budet ditt for søkeordene du får gode resultater med, eller redusere det for søkeordene du ikke får gode resultater med. Konverteringssporing er obligatorisk ved bruk av bestemte automatiske budstrategier, blant annet ECPC i søke- og Shopping-kampanjer, mål-CPA og mål-ROAS. Finn ut mer om automatisk budgivning.

Slik bruker du anslag for søkeordbud

Hvis det er viktig for deg at annonsen din blir vist på den første siden med Google-søkeresultater, kan du bruke tre forskjellige typer anslag for søkeordbud for å nå dette målet.

  • Anslagene for førstesidebud viser budet som sannsynligvis er nødvendig for å få vist annonsen din på den første siden med søkeresultater. 
  • Anslagene for topplasseringsbud går et skritt videre, og viser budet som sannsynligvis er nødvendig for å få vist annonsen din i en av de øverste annonseplasseringene på den første siden med søkeresultater. 
  • Anslagene for førsteposisjonsbud går enda lengre, og viser budet som sannsynligvis er nødvendig for å få vist annonsen din i topplasseringen.  

Disse anslagene er basert på eksakt samsvar for søkeordet ditt. Annonseplasseringen er også avhengig av søkeordets kvalitetspoeng og konkurransen mellom annonsørene om det aktuelle søkeordet. Det er derfor ingen garanti for at annonsen din alltid blir vist i den foretrukne plasseringen. Finn ut hvordan du sørger for at annonsene dine blir vist på den første siden.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt