O prilagođavanju licitacija za ključnu riječ

Prilikom odabira svake ključne riječi možete odabrati koliko ste voljni platiti svaki put kad korisnik pretraži tu ključnu riječ i klikne na vaš oglas. To je iznos maksimalne licitacije cijene po kliku za ključnu riječ ili maks. CPC. Neki oglašivači vole kontrolu koju imaju s ručnim licitacijama, dok drugi vole pustiti da sustav Google Ads licitira za njih.


U ovom se članku objašnjava razlika između automatske strategije licitiranja za maksimalno povećanje broja klikova i ručnog CPC licitiranja, kako koristiti Google Ads alate za odabir licitacije i kako upotrebljavati procjene licitacije za ključnu riječ da biste lakše omogućili prikazivanje svojeg oglasa na prvoj stranici.

Prije nego što počnete

Upute za ručno mijenjanje licitacija potražite u članku Promjena licitacija za ključne riječi.

Kako maksimalno povećavanje broja klikova funkcionira

Maksimalno povećavanje broja klikova idealno je za oglašivače koji ne žele trošiti vrijeme na postavljanje licitacija, ali bi htjeli ostvariti što više klikova za oglase u okviru svog proračuna. Ne morate navesti pojedinačne licitacije za ključne riječi, grupe oglasa ili položaje. Vi samo postavite dnevni proračun, a sustav Google Ads automatski postavlja maksimalne CPC licitacije kako biste ostvarili što više klikova u okviru proračuna. Za veći nadzor nad licitacijama možete postaviti i ograničenje CPC licitacija ako ne želite premašiti određenu cijenu po kliku. Saznajte više o licitiranju za maksimalno povećavanje broja klikova.

Kako funkcionira ručno licitiranje CPC-a

Ova opcija omogućuje vam da sami upravljate maksimalnim CPC licitacijama. Licitacije možete postaviti na razini grupe oglasa ili za pojedinačne ključne riječi. Zadani iznos licitacije grupe oglasa primijenit će se na sve ključne riječi u novoj grupi oglasa kampanje. Iznos licitacije možete u bilo kojem trenutku izmijeniti za bilo koju ključnu riječ.

Savjeti

  • Novi ste u sustavu Google Ads i ne znate koji biste iznos licitacije za ključnu riječ postavili? Mnogi oglašivači počinju s maksimalnom CPC licitacijom od 6 HRK.
  • Ako se koristite sami maksimalnim povećavanjem broja klikova, možete se jednostavno prebaciti na ručno licitiranje CPC-a koje vam daje potpunu kontrolu nad postavljanjem iznosa licitacija.

Kako upotrebljavati Google Ads alate za lakši odabir licitacije za ključnu riječ

Dio alata prepoznaje ključne riječi koje biste možda htjeli ručno prilagoditi. Drugi, napredniji alati licitiraju za vas na temelju iznosa koji ste odabrali.

  • Preporuke na računu mogu vam pomoći da odredite za koje bi ključne riječi bilo dobro izmijeniti iznos licitacije. To su prijedlozi za povećavanje licitacija (omogućuju ostvarivanje više klikova) i snižavanje licitacija (radi smanjenja troškova). Saznajte kako poboljšati svoj račun pomoću preporuka.
  • Simulator licitacije prikazuje moguće situacije, na primjer: "Koliko bih dodatnih pojavljivanja ostvario kad bih svoju licitaciju povećao za 0,60 HRK?" tako da možete prilagoditi licitacije na razinu koja najbolje odgovara proračunu. Simulator licitacije ne predviđa, već procjenjuje podatke o klikovima, troškovima i pojavljivanjima koje bi oglasi ostvarili u zadnjih sedam dana da ste postavili više ili niže licitacije za ključnu riječ.
  • Poboljšani CPC povećava broj konverzija za ručno licitiranje uz istu cijenu po konverziji. Ta strategija licitiranja traži dražbe oglasa za koje postoji veća vjerojatnost da će dovesti do prodaje, a zatim povećava vašu maks. CPC licitaciju (nakon što se primijene sve prilagodbe licitacija koje ste postavili) da biste se učinkovitije nadmetali za te klikove. ECPC će također smanjiti vaše licitacije na dražbama za koje je manje vjerojatno da će dovesti do prodaje. Na taj način ostvarujete bolju prodaju i veći broj konverzija za novac koji potrošite na oglase.
  • Praćenje konverzija napredna je značajka koja prikazuje koje su ključne riječi najčešće dovele korisnike na radnju koju želite da poduzmu (te se radnje, kao što su kupnja ili registracija za bilten, zovu konverzije). Ako pratite konverzije, možete lakše odlučiti želite li povećati maksimalni CPC za ključne riječi s dobrom izvedbom i smanjiti ga za one s lošom. Praćenje konverzija preduvjet je za upotrebu određenih automatskih strategija licitiranja, uključujući ECPC za pretraživačke kampanje i Shopping kampanje, ciljani CPA i ciljani ROAS. Saznajte više o automatskom licitiranju.

Kako upotrebljavati procjene licitacije za ključnu riječ?

Ako vam je važno da se oglas prikazuje na prvoj stranici rezultata Google pretraživanja, dostupne su tri različite vrste procjena licitacije za ključne riječi koje vam mogu pomoći da to postignete.

  • Procjene licitacije za prikaz na prvoj stranici prikazuju licitaciju koja vam je vjerojatno potrebna kako biste postavili oglas na prvu stranicu rezultata pretraživanja. 
  • Procjene licitacije za prikaz na vrhu stranice podižu to na višu razinu procjenjujući licitaciju koja vam je vjerojatno potrebna da oglas postavite uz najviše pozicije oglasa na prvoj stranici rezultata pretraživanja. 
  • Procjene licitacije za prikaz na prvoj poziciji podižu to na još višu razinu procjenjujući licitaciju koja vam je vjerojatno potrebna da svoj oglas postavite na najvišu poziciju.  

Te se procjene temelje na točnom podudaranju za vašu ključnu riječ. Pozicija oglasa ovisi i o ocjeni kvalitete ključne riječi i trenutačnom nadmetanju oglašivača za tu ključnu riječ, stoga nema jamstva da će se vaš oglas stalno prikazivati na željenoj poziciji. Saznajte kako omogućiti prikazivanje svojih oglasa na prvoj stranici.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem