Giới thiệu về CPC nâng cao (ECPC)

Chi phí mỗi lượt nhấp nâng cao (ECPC) giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn từ chiến lược đặt giá thầu thủ công. ECPC hoạt động bằng cách tự động điều chỉnh giá thầu thủ công cho các lượt nhấp dường như có khả năng dẫn đến giao dịch bán hàng hoặc lượt chuyển đổi trên trang web của bạn. Trong khi CPA mục tiêu tự động đặt giá thầu dựa trên giá mỗi chuyển đổi mục tiêu, thì ECPC lại cố gắng giữ CPC trung bình của bạn dưới CPC tối đa mà bạn đặt (bao gồm cả các mức điều chỉnh giá thầu) khi tối ưu hóa lượt chuyển đổi.

Đối với chiến dịch Tìm kiếm và Hiển thị, ECPC giúp tăng số lượt chuyển đổi trong khi vẫn cố gắng giữ nguyên mức giá mỗi chuyển đổi giống như bạn đang nhận được với chiến lược đặt giá thầu thủ công. Đối với chiến dịch Mua sắm và Khách sạn, ECPC giúp tăng số lượt chuyển đổi trong khi vẫn cố gắng giữ nguyên mức tổng chi tiêu của bạn. Bạn cũng có thể đặt ECPC để tối ưu hóa cho giá trị chuyển đổi, cho phép bạn ưu tiên những lượt chuyển đổi có giá trị cao và định giá đúng nhiều hành động chuyển đổi. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng tối ưu hóa giá trị chuyển đổi với ECPC cho các chiến dịch Tìm kiếm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách ECPC hoạt động và cách ECPC có thể giúp bạn nhận được nhiều giá trị hơn cho ngân sách quảng cáo của mình.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng CPC nâng cao với các chiến dịch Tìm kiếm, Mua sắm hoặc Khách sạn, bạn cần thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi. Bạn không cần tính năng theo dõi lượt chuyển đổi để có thể sử dụng ECPC với các chiến dịch Hiển thị, nhưng số lượt chuyển đổi sẽ cho bạn biết liệu quảng cáo có hoạt động hiệu quả hay không.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về ECPC dành cho Chiến dịch mua sắm thì hãy đọc cách Thiết lập ECPC dành cho Chiến dịch mua sắm.
Nếu bạn muốn tìm hiểu về ECPC cho Chiến dịch khách sạn thì hãy đọc CPC nâng cao cho Chiến dịch khách sạn.

Nếu bạn không sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi

Nếu không sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi thì bạn vẫn có thể sử dụng ECPC trên Mạng Hiển thị của mình. Bạn có thể thấy lưu lượng truy cập chất lượng cao hơn và nhiều chuyển đổi hơn bởi vì Google Ads sẽ tăng và giảm giá thầu của bạn theo chất lượng của lưu lượng truy cập mà chúng tôi nắm được cho mỗi phiên đấu giá. Kết quả là chi tiêu hàng ngày của bạn có thể tăng lên. Nếu đang sử dụng CPC thủ công và muốn giữ mức chi tiêu của bạn ở mức tương đương hiện tại, bạn nên điều chỉnh mục tiêu CPC đến giá trị trung bình trong 30 ngày của bạn.

Cách thức hoạt động

Xuất hiện dưới dạng tính năng tùy chọn đi kèm với chiến lược đặt giá thầu CPC thủ công, ECPC là một hình thức Đặt giá thầu thông minh sử dụng nhiều tín hiệu tại thời điểm đấu giá như thông tin nhân khẩu học, trình duyệt, địa điểm và thời gian trong ngày để điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với ngữ cảnh riêng của từng lượt tìm kiếm, chứ không phải toàn bộ phạm vi như các chiến lược Đặt giá thầu thông minh khác, chẳng hạn như CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu.

Tối ưu hóa lượt chuyển đổi

ECPC tìm kiếm các phiên đấu giá quảng cáo có nhiều khả năng dẫn đến lượt chuyển đổi hơn, sau đó tăng giá thầu CPC tối đa của bạn (sau khi áp dụng mọi mức điều chỉnh giá thầu mà bạn đặt) để có thể cạnh tranh mạnh mẽ hơn cho các lượt nhấp đó. Nếu một lượt nhấp dường như có ít khả năng chuyển đổi hơn thì Google Ads sẽ giảm giá thầu của bạn. ECPC sẽ cố gắng giữ CPC trung bình thấp hơn CPC tối đa mà bạn đặt (bao gồm cả điều chỉnh giá thầu), nhưng CPC trung bình có thể vượt quá CPC tối đa của bạn trong một khoảng thời gian ngắn.

Ví dụ:

Giả sử bạn bán giày trên trang web của mình và đặt CPC tối đa là 1 đô la, đồng thời bạn đã bật tính năng đặt giá thầu ECPC. Nếu Google Ads thấy một phiên đấu giá có khả năng sẽ dẫn đến việc một người mua giày trên trang web của bạn thì Google Ads có thể đặt giá thầu của bạn là 1,7 đô la cho phiên đấu giá đó. Nếu thấy một phiên đấu giá khác có vẻ như không có khả năng dẫn đến lượt bán hàng, thì ECPC có thể giảm giá thầu của bạn xuống 0,3 đô la cho phiên đấu giá đó.

Tối ưu hóa giá trị chuyển đổi

ECPC tìm kiếm các phiên đấu giá quảng cáo có nhiều khả năng dẫn đến lượt chuyển đổi giá trị cao và sau đó tăng giá thầu CPC tối đa của bạn để có thể cạnh tranh mạnh mẽ hơn cho các lượt nhấp đó. Nếu một lượt nhấp có vẻ có ít khả năng chuyển đổi hơn hoặc nếu giá trị của lượt chuyển đổi thấp hơn các lượt chuyển đổi khác, thì Google Ads sẽ giảm giá thầu của bạn. ECPC sẽ cố gắng giữ CPC trung bình của bạn thấp hơn CPC tối đa mà bạn đặt nhưng có thể vượt quá CPC tối đa của bạn trong khoảng thời gian ngắn. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về giá trị chuyển đổi

Ví dụ:

Giả sử bạn bán giày trên cả trang web của mình và tại một địa điểm thực. Bạn đặt CPC tối đa là 1 đô la, đồng thời bật tính năng đặt giá thầu ECPC. Nếu giá trị của lượt chuyển đổi ghé qua cửa hàng của bạn cao hơn lượt truy cập vào trang web, và Google Ads thấy một phiên đấu giá có khả năng dẫn một người ghé qua cửa hàng, thì Google Ads có thể đặt giá thầu của bạn thành 1,7 đô la cho phiên đấu giá đó. Nếu một phiên đấu giá khác có khả năng dẫn đến một lượt truy cập trang web thay vì lượt ghé qua cửa hàng, thì ECPC có thể hạ giá thầu của bạn xuống 0,3 đô la cho phiên đấu giá đó.

ECPC có thể sử dụng trên Mạng Tìm kiếm và Mạng Hiển thị, nhưng không thể sử dụng cho chiến dịch lượt cài đặt ứng dụng. Đối với Quảng cáo mua sắm, ECPC chỉ hoạt động trên Google Tìm kiếm. Đối với Quảng cáo khách sạn, ECPC hoạt động khi khách du lịch nhấp vào đường liên kết từ mô-đun đặt phòng Quảng cáo khách sạn.

Cách tính năng theo dõi lượt chuyển đổi hoạt động với ECPC

Hệ thống Google Ads tìm kiếm các mô thức lượt nhấp và lượt chuyển đổi, đồng thời so sánh lượt nhấp và lượt chuyển đổi này với kết quả trong quá khứ của bạn. Ví dụ: nếu một số vị trí nhất định dẫn đến doanh số bán hàng nhiều hơn thì hệ thống sẽ biết điều này. Bạn sẽ có được hiệu quả hoạt động tối ưu nếu sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi với ECPC.

Hãy nhớ xem lại phương pháp tính lượt chuyển đổi cho từng hành động chuyển đổi để đảm bảo phương thức này phù hợp với mục tiêu của bạn. Nếu đang theo dõi số khách hàng tiềm năng (chẳng hạn như lượt đăng ký), thì có thể bạn chỉ muốn tính một lượt chuyển đổi cho mỗi lượt nhấp vào quảng cáo. Nếu đang theo dõi lượt bán hàng, thì có thể bạn sẽ muốn tính mọi lượt chuyển đổi.

Mẹo

Vì ECPC sẽ tăng giá thầu CPC tối đa của bạn khi thấy có cơ hội tốt nên đừng ngạc nhiên nếu báo cáo Google Ads của bạn đôi khi sẽ cho thấy CPC trung bình vượt quá CPC tối đa của bạn. ECPC sẽ cố gắng giữ CPC trung bình của bạn thấp hơn mức tối đa mà bạn đặt, nhưng CPC trung bình của bạn có thể vượt quá CPC tối đa trong một số khoảng thời gian ngắn.

Sự khác biệt giữa ECPC và chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu

Cả ECPC và chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu đều nhằm giúp bạn có được nhiều lượt chuyển đổi hơn. Điểm khác biệt chính là ECPC tự động hóa một phần giá thầu thủ công bằng cách điều chỉnh CPC tối đa của bạn (sau khi áp dụng mọi mức điều chỉnh giá thầu mà bạn đặt) và không cho phép bạn đặt mục tiêu CPA rõ ràng. CPA mục tiêu tự động hóa hoàn toàn chiến lược giá thầu dựa trên mục tiêu CPA mà bạn đặt và không yêu cầu bạn đặt giá thầu thủ công.

Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu mang đến cho bạn cơ hội tốt nhất để cải thiện kết quả bằng toàn bộ khả năng của chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Tuy nhiên, ECPC lại cung cấp khả năng kiểm soát theo cách thủ công mà một số người thích.

Cả ECPC và chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu

 • Sử dụng dữ liệu theo dõi lượt chuyển đổi hoặc dữ liệu Google Analytics từ tài khoản của bạn
 • Dự đoán tỷ lệ chuyển đổi cho mỗi phiên đấu giá
 • Điều chỉnh giá thầu của bạn để giúp bạn giành được lần nhấp hứa hẹn nhất

ECPC

 • Hoạt động với tất cả các tùy chọn cài đặt chiến dịch và giá thầu CPC tối đa của bạn
 • Tăng hoặc giảm giá thầu thủ công của bạn để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi hơn
 • Hoạt động với hệ thống đặt giá thầu của bên thứ ba, ngay cả khi các hệ thống đó đang tự động đặt giá thầu của bạn

Đặt giá thầu CPA mục tiêu

 • Sử dụng CPA mục tiêu mà bạn đặt
 • Tự động đặt giá thầu CPC của bạn cho mỗi phiên đấu giá để tăng cơ hội chuyển đổi

Điều chỉnh giá thầu với ECPC

Tối ưu hóa lượt chuyển đổi

ECPC tự động tính đến nhiều tỷ lệ chuyển đổi cho tất cả các loại lưu lượng truy cập, nhưng sẽ đặt giá thầu riêng biệt cho các thiết bị di động. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải đặt bất kỳ mức điều chỉnh giá thầu nào (ngoài giá thầu dành cho thiết bị di động) để ECPC tối đa hóa lượt chuyển đổi. Tuy nhiên, nếu muốn đặt giá thầu linh hoạt hơn cho một số loại lưu lượng truy cập nhất định, bạn vẫn có thể chọn đặt điều chỉnh giá thầu. Điều chỉnh này sẽ được áp dụng bên cạnh điều chỉnh tự động của ECPC.

Tùy chọn điều chỉnh trên thiết bị di động cũng có thể giúp kết hợp mọi dữ liệu chuyển đổi bổ sung không được theo dõi bằng thẻ theo dõi chuyển đổi Google Ads (chẳng hạn như lượt ghé qua cửa hàng). ECPC sẽ tiếp tục tự động đặt mức điều chỉnh giá thầu cho lưu lượng truy cập trên máy tính so với lưu lượng truy cập trên máy tính bảng dựa trên sự khác biệt về tỷ lệ chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về mức điều chỉnh giá thầu.

Tối ưu hóa giá trị chuyển đổi

Khi tối ưu hóa giá trị chuyển đổi, ECPC tính đến các tín hiệu được chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng, bao gồm cả thiết bị, thay vì áp dụng mức điều chỉnh giá thầu. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Mức điều chỉnh giá thầu hiện tại của bạn sẽ giữ nguyên nếu bạn chọn tối ưu hóa giá trị chuyển đổi, nhưng các mức này sẽ không được áp dụng, trừ khi bạn thay đổi sang chiến lược khác sử dụng mức điều chỉnh giá thầu.

Cách bật ECPC

Xin lưu ý rằng cách ECPC hoạt động cho Chiến dịch mua sắm sẽ hơi khác so với cách ECPC hoạt động trên chiến dịch Tìm kiếm và Hiển thị. Hãy tìm hiểu cách thiết lập ECPC cho Chiến dịch mua sắm. Hoặc tìm hiểu về ECPC cho Chiến dịch khách sạn.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch từ menu trang.
 3. Nhấp vào tên của chiến dịch bạn muốn làm việc.
 4. Nhấp vào Cài đặt trong menu trang.
 5. Nhấp vào mục Đặt giá thầu, sau đó nhấp vào Thay đổi chiến lược giá thầu.
 6. Chọn CPC thủ công từ menu thả xuống và chọn tùy chọn Bật GMB nâng cao.
  • Khi bạn chọn ECPC, Google Ads tự động đặt cài đặt xoay vòng quảng cáo cho bạn để "tối ưu hóa chuyển đổi", ngay cả khi xoay vòng quảng cáo hiện được đặt thành "tối ưu hóa cho nhấp chuột".
 7. Chọn Lưu.
 8. Để tạo chiến lược giá thầu danh mục đầu tư cho ECPC, hãy đọc Tạo chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

Mẹo: Chọn chuyển đổi để đặt giá thầu

Tùy chọn cài đặt Bao gồm trong "Chuyển đổi" cho phép bạn quyết định bao gồm hay không bao gồm các hành động chuyển đổi riêng lẻ trong các cột báo cáo "Chuyển đổi" và "Giá trị chuyển đổi" của mình. Dữ liệu trong những cột này được sử dụng bởi các chiến lược giá thầu như CPA mục tiêu, ROAS mục tiêu và ECPC, vì vậy, chiến lược giá thầu của bạn sẽ chỉ tối ưu hóa dựa trên các hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn bao gồm. Tìm hiểu thêm

Các lượt chuyển đổi thiết bị chéo từ các chiến dịch trên Mạng hiển thị, Video, Tìm kiếm và Mua sắm được bao gồm theo mặc định. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố