Om utvidet CPC (ECPC)

Med utvidet kostnad per klikk (ECPC) blir det enklere å få flere konverteringer ved bruk av manuell budgivning. Med ECPC justeres de manuelle budene dine automatisk for klikk når det er større eller mindre sjanse for at du kan oppnå påfølgende salg eller konverteringer på nettstedet ditt. Med ECPC blir det – i motsetning til om du bruker smart budgivning med mål-CPA og mål-ROAS, hvor budene dine fastsettes automatisk basert på kostnad per konvertering og mål for avkastning på annonsekostnader – forsøkes det å holde den gjennomsnittlige CPC-verdien under maks. CPC-budet (inkludert budjusteringer) du selv fastsetter når du optimaliserer for konverteringer.

Med ECPC i kampanjer i Søke- og Displaynettverket kan du oppnå flere konverteringer samtidig som det tas sikte på å holde kostnaden per konvertering på samme nivå som du hadde fått med manuell budgivning. Hvis du bruker ECPC i Shopping- og hotellkampanjer, kan du oppnå flere konverteringer samtidig som det tas sikte på å holde det totale forbruket på samme nivå. Du kan også angi at ECPC skal optimalisere for konverteringsverdi. Du kan dermed prioritere konverteringer med høy verdi og få verdsatt de ulike konverteringshandlingene som seg hør og bør. Du kan optimalisere for konverteringsverdi med ECPC i både søkekampanjer og Shopping-kampanjer. I denne artikkelen forklarer vi hvordan ECPC fungerer, og hvordan du kan bruke denne funksjonen til å få mest mulig ut av annonsebudsjettet ditt.

Før du begynner

Hvis du vil bruke Utvidet CPC i Shopping-kampanjer eller søke- eller hotellkampanjer, må du konfigurere konverteringssporing. Du trenger ikke konverteringssporing for å bruke ECPC i bannerkampanjer, men det er nyttig å se antallet konverteringer for å kunne vite om annonsene dine er effektive.

Hvis du vil finne ut mer om ECPC i Shopping, kan du lese om hvordan du konfigurerer ECPC i Shopping-kampanjer.
Hvis du vil finne ut mer om ECPC i hotellkampanjer, kan du lese om Utvidet CPC i hotellkampanjer.

Sånn fungerer konverteringssporing med ECPC

Google Ads-systemet søker etter mønstre for klikk og konverteringer, og resultatene sammenlignes med de tidligere resultatene dine. Hvis bestemte steder fører til flere salg, registreres dette i systemet. Du oppnår optimale resultater om du bruker konverteringssporing sammen med ECPC.

Pass på at du gjennomgår tellemetoden du bruker for konverteringer knyttet til hver enkelt konverteringshandling, så du vet at den er egnet med tanke på målene dine. Hvis du sporer potensielle salg (f.eks. registreringer), ønsker du trolig bare å telle én konvertering per annonseklikk. Hvis du sporer salg, er det nok lurt å telle alle konverteringene.

Du bruker ikke konverteringssporing

Hvis du ikke bruker konverteringssporing, kan du fortsatt bruke ECPC, men bare i Displaynettverket. Da kan det hende du oppnår trafikk av høyere kvalitet og flere konverteringer. Dette kommer av at Google Ads øker og senker budene dine i tråd med kvaliteten på trafikken – som tolket av systemet – under hver auksjon. Det kan hende det daglige forbruket ditt øker som en følge av dette. Hvis du bruker manuell CPC og ønsker å holde utgiftene på samme nivå som nå, bør du justere CPC-målet ditt til gjennomsnittsverdien du har hatt i løpet av de siste 30 dagene.

Sånn fungerer ECPC

ECPC er tilgjengelig som en valgfri funksjon når du bruker manuell CPC-budgivning. Denne funksjonen er en form for smart budgivning som tar hensyn til en rekke signaler under auksjonen, for eksempel sted, nettleser og tidspunkt, for å kunne skreddersy budene til det aktuelle søkets unike kontekst. Dette skjer imidlertid ikke i like stor grad som i andre smarte budstrategier som mål-CPA og mål-ROAS.

Optimalisering for konverteringer

Med ECPC søkes det etter de annonseauksjonene som mest sannsynlig kommer til å resultere i konverteringer. Etterpå økes maks. CPC-budet ditt (etter at eventuelle budjusteringer er brukt), så du skal kunne konkurrere mer aggressivt om disse klikkene. Hvis det virker lite sannsynlig at et klikk kommer til å føre til en konvertering, reduseres budet ditt i Google Ads. Det blir gjort forsøk på å holde den gjennomsnittlige CPC-verdien under maks. CPC-verdien du angir (deriblant budjusteringer), men maks. CPC-verdien kan bli overskredet i korte perioder.

Eksempel

Tenk deg at du selger sko både på nettstedet ditt og på en fysisk beliggenhet. Du har angitt et maks. CPC-bud på 10 kr og slått på ECPC-budgivning. Hvis du angir verdien av konverteringer fra butikkbesøk som høyere enn besøk på nettstedet ditt, og Google Ads ser en auksjon som sannsynligvis fører til at noen besøker butikken din, kan budet angis til 17 kr i den aktuelle auksjonen. Hvis det virker trolig at utfallet av en annen auksjon blir et besøk på nettstedet ditt heller enn et butikkbesøk, kan ECPC redusere budet ditt til 3 kr under den aktuelle auksjonen.

Optimalisering for konverteringsverdi

Med ECPC søkes det også etter annonseauksjoner der du har større sjanse for å ende opp med konverteringer av høy verdi. Deretter økes maks. CPC-budet ditt for at du skal kunne konkurrere mer aggressivt om disse klikkene. Hvis det virker lite sannsynlig at et klikk kommer til å føre til en konvertering, eller verdien av konverteringen er lavere enn verdien av andre konverteringer, reduseres budet ditt i Google Ads. Det blir gjort forsøk på å holde den gjennomsnittlige CPC-verdien under maks. CPC-verdien du angir, men maks. CPC-verdien kan bli overskredet i korte perioder. Finn ut mer om konverteringsverdier

Eksempel

Tenk deg at du markedsfører en bestemt designerskjorte i annonsen din. Du har så angitt NOK 10 som maks. CPC-bud og slått på ECPC-budgivning. Hvis du angir den totale handlekurvverdien som konverteringsverdien, og Google Ads ser en auksjon som trolig fører til at bare den skjorten kjøpes, kan budet ditt reduseres til NOK 4 under denne auksjonen. Hvis det virker trolig at utfallet av en annen auksjon blir kjøp av flere klesplagg samt tilbehør til en langt høyere totalpris, kan budet ditt økes til NOK 11 under denne auksjonen.

ECPC er tilgjengelig i Søkenettverket og Displaynettverket, men ikke i kampanjer for appinstallering. For hotellannonser fungerer ECPC når reisende klikker på en link fra Hotellannonser-bestillingsmodulen.

Tips

Ettersom maks. CPC-budet ditt økes når en god mulighet blir oppdaget av ECPC, må du ikke bli overrasket hvis du ser gjennomsnittlige CPC-bud i Google Ads-rapporten som er høyere enn maks. CPC-budet ditt. ECPC forsøker å holde den gjennomsnittlige CPC-verdien under maks. CPC-verdien du angir, men sistnevnte kan bli overskredet i korte perioder.

Dette skiller ECPC fra andre konverteringsbaserte smarte budstrategier

Hensikten med både ECPC og andre smarte budstrategier er at du skal få flere konverteringer og en høyere konverteringsverdi. Hovedforskjellen er at når du bruker ECPC, automatiseres de manuelle budene dine delvis ved at maks. CPC-budet justeres (etter at eventuelle budjusteringer er brukt), og at du ikke kan angi bestemte mål. I andre budstrategier med smart budgivning blir budstrategien din helautomatisert med utgangspunkt i CPA-målet, målet for avkastning på annonsekostnader (mål-ROAS) eller budmålet du angir, og du trenger ikke å fastsette bud manuelt.

Med smart budgivning har du aller størst sjanse til å oppnå bedre resultater. Enkelte foretrekker imidlertid den manuelle kontrollen de får med ECPC.

ECPC og andre konverteringsbaserte strategier med smart budgivning

 • Her brukes konverteringssporing eller Google Analytics-data fra kontoen din.
 • Det anslås en konverteringsfrekvens for hver auksjon.
 • Budene dine justeres, slik at du vinner de mest lovende klikkene.

ECPC

 • Funksjonen fungerer sammen med alle kampanjeinnstillingene og maks. CPC-budene dine.
 • Her blir de manuelle budene dine økt eller redusert for at du skal få flere konverteringer eller høyere konverteringsverdi.
 • Den fungerer med budgivningssystemer fra tredjeparter, selv systemer der budene automatiseres.

Andre konverteringsbaserte strategier med smart budgivning

Budjusteringer med ECPC

Med ECPC tas det automatisk høyde for ulike konverteringsfrekvenser for alle typer trafikk, men budene på mobilenheter angis separat. Det betyr at du ikke trenger å angi budjusteringer (bortsett fra for mobilenheter) for at du skal få flest mulig konverteringer. Hvis du imidlertid ønsker å by høyere for visse typer trafikk, kan du likevel velge å angi budjusteringer. Denne justeringen blir brukt i tillegg til de automatiske justeringene knyttet til ECPC-budgivning.

Du kan også bruke justeringer for mobilenheter slik at du får med eventuelle andre konverteringer som ikke spores med Google Ads-taggen for konverteringssporing (f.eks. butikkbesøk). Med ECPC-funksjonen angis det fortsatt budjusteringer automatisk for trafikk fra datamaskiner og nettbrett ut fra forskjeller i konverteringsfrekvenser.

Finn ut mer om budjusteringer.

Optimalisering for konverteringsverdi i Søkenettverket

ECPC tilpasset verdi i Søkenettverket tar høyde for forskjellen mellom konverteringsfrekvenser på mobil og datamaskiner. Det kreves derfor ikke justeringer av bud for mobil, men de følges om de er angitt.

Sånn kan du slå på ECPC

Vær oppmerksom på at ECPC fungerer litt annerledes i Shopping-kampanjer og hotellkampanjer enn i kampanjer i Søke- og Displaynettverket. Finn ut hvordan du konfigurerer ECPC for Shopping-kampanjer. Du kan også finne ut mer om ECPC for hotellkampanjer.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen.
 3. Klikk på navnet på kampanjen du vil arbeide med.
 4. Klikk på Innstillinger i sidemenyen.
 5. Klikk på Budgivning-delen, og klikk deretter på Endre budstrategi.
 6. Velg Manuell CPC fra rullegardinmenyen, og merk av for Slå på utvidet CPC-alternativet.
  • Når du velger ECPC, angir Google Ads automatisk innstillingen din for annonserotasjon som «Optimaliser», selv om innstillingen for øyeblikket er angitt som «Ikke optimaliser».
 7. Velg Lagre.
 8. Finn ut hvordan du kan opprette budstrategier for porteføljer, så du kan opprette en ECPC-basert budstrategi for porteføljen din.

Tips: Velg hvilke konverteringer du skal by på

Med innstillingen Ta med i Konverteringer kan du bestemme om du vil ta med enkeltstående konverteringshandlinger i Konverteringer- og Konverteringsverdi-kolonnen i rapportene dine. Dataene i disse kolonnene blir brukt i budstrategier som mål-CPA, mål-ROAS og ECPC. Budstrategien du velger, blir dermed bare optimalisert på bakgrunn av konverteringene du velger å ta med. Finn ut mer om Ta med i Konverteringer-innstillingen.

Konverteringer via flere enheter i Shopping-kampanjer, videokampanjer og kampanjer i Displaynettverket og Søkenettverket blir tatt med som standard.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt