Om utvidet CPC (ECPC)

Med utvidet kostnad per klikk (ECPC) blir det enklere å få flere konverteringer ved bruk av manuell budgivning. Med ECPC justeres de manuelle budene dine automatisk for klikk når det er større eller mindre sjanse for at du får salg eller konverteringer på nettstedet ditt. Med ECPC er målet å holde den gjennomsnittlige CPC-en din under maks. CPC-en du har angitt (deriblant budjusteringer), når det skal optimaliseres for konverteringer. Det er ikke tilfellet med mål-CPA, der bud angis automatisk med utgangspunkt i målkostnaden din per konvertering.

Hvis du bruker ECPC i kampanjer i Søke- og Displaynettverket, kan du oppnå flere konverteringer samtidig som du prøver å holde kostnaden per konvertering på samme nivå som det du får med manuell budgivning. Hvis du bruker ECPC i Shopping-kampanjer og hotellkampanjer, kan du oppnå flere konverteringer samtidig du prøver å holde det totale forbruket på samme nivå. Du kan også angi at ECPC skal optimalisere for konverteringsverdi. Du kan dermed prioritere konverteringer med høy verdi og få verdsatt de ulike konverteringshandlingene som seg hør og bør. Optimalisering for konverteringsverdi med ECPC er bare tilgjengelig for søkekampanjer.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan ECPC fungerer, og hvordan du kan bruke denne funksjonen til å få mest mulig ut av budsjettet ditt.

Før du begynner

Hvis du vil bruke Utvidet CPC i Shopping-kampanjer eller søke- eller hotellkampanjer, må du konfigurere konverteringssporing. Du trenger ikke konverteringssporing for å bruke ECPC i bannerkampanjer, men det er nyttig å se antallet konverteringer for å kunne vite om annonsene dine er effektive.

Hvis du vil ha mer informasjon om ECPC for Shopping, kan du finne ut hvordan du konfigurerer ECPC i Shopping-kampanjer.
Hvis du vil finne ut mer om ECPC for hotellannonser, kan du lese artikkelen Utvidet CPC for hotellkampanjer.

Hvis du ikke bruker konverteringssporing

Hvis du ikke bruker konverteringssporing, kan du likevel bruke ECPC for Displaynettverket. Da kan det hende du oppnår trafikk av høyere kvalitet og flere konverteringer, fordi Google Ads øker og senker budene dine i tråd med kvaliteten på trafikken slik systemet tolker den, for hver auksjon. Det kan hende de daglige kostnadene dine øker som følge av dette. Hvis du bruker manuell CPC og ønsker å holde utgiftene på samme nivå som nå, bør du justere CPC-målet ditt til gjennomsnittsverdien din for de siste 30 dagene.

Slik fungerer det

ECPC er tilgjengelig som en valgfri funksjon når du bruker manuell CPC-budgivning. Denne funksjonen er en form for smart budgivning som tar hensyn til en rekke signaler under auksjonen, for eksempel sted, nettleser og tidspunkt, for å skreddersy budene til den aktuelle personens unike kontekst. Dette skjer imidlertid ikke i like stor grad som med andre smarte budstrategier som mål-CPA og mål-ROAS.

Optimalisering for konverteringer

Med ECPC søkes det etter de annonseauksjonene som mest sannsynlig kommer til å resultere i konverteringer. Etterpå økes maks. CPC-budet ditt (etter at eventuelle budjusteringer er brukt), så du skal kunne konkurrere mer aggressivt om disse klikkene. Hvis det virker lite sannsynlig at et klikk kommer til å føre til en konvertering, reduseres budet ditt i Google Ads. Det blir gjort forsøk på å holde gjennomsnittlig CPC under maks. CPP du angir (deriblant budjusteringer), men maks. CPC kan bli overskredet i korte perioder.

Eksempel

Tenk deg at du selger sko på nettstedet ditt. Du har angitt et maks. CPC-bud på 10 kr, og du har aktivert ECPC-budgivning. Hvis Google Ads oppdager en auksjon som sannsynligvis kan føre til at noen kjøper sko på nettstedet ditt, kan budet ditt automatisk økes til 17 kr under den aktuelle auksjonen. Hvis det virker lite trolig at en annen auksjon kommer til å gi deg en konvertering, kan ECPC redusere budet ditt til 3 kr under den aktuelle auksjonen.

Optimalisering for konverteringsverdi

Med ECPC søkes det etter annonseauksjoner der du har større sjansen for å ende opp med en konvertering. Deretter økes maks. CPC-budet ditt, så du skal kunne konkurrere mer aggressivt om disse klikkene. Hvis det virker lite sannsynlig at et klikk kommer til å føre til en konvertering, eller verdien av konverteringen er lavere enn verdien av andre konverteringer, reduseres budet ditt i Google Ads. Det blir gjort forsøk på å holde den gjennomsnittlige CPC-verdien under maks. CPC-verdien du angir, men maks. CPC-verdien kan bli overskredet i korte perioder. Finn ut mer om konverteringsverdier

Eksempel

Tenk deg at du selger sko både på nettstedet ditt og på en fysisk beliggenhet. Du har angitt et maks. CPC-bud på 10 kr, og du har slått på ECPC-budgivning. Verdien av konverteringer fra butikkbesøk som du angir, er høyere enn verdien av besøk på nettstedet ditt. Hvis Google Ads oppdager en auksjon som sannsynligvis kan føre til at noen besøker butikken din, kan budet ditt bli økt til 17 kr under den aktuelle auksjonen. Hvis det virker trolig at utfallet av en annen auksjon blir et besøk på nettstedet ditt heller enn et butikkbesøk, kan ECPC redusere budet ditt til 3 kr under den aktuelle auksjonen.

ECPC er tilgjengelig i Søkenettverket og Displaynettverket, men ikke i kampanjer for appinstallering. For Shopping-annonser fungerer ECPC bare på Google Søk. For hotellannonser fungerer ECPC når reisende klikker på en link fra Hotellannonser-bestillingsmodulen.

Slik fungerer konverteringssporing med ECPC

Google Ads-systemet søker etter mønstre for klikk og konverteringer, og resultatene sammenlignes med de tidligere resultatene dine. Hvis bestemte steder fører til flere salg, registreres dette i systemet. Du oppnår optimale resultater om du bruker konverteringssporing med ECPC.

Pass på at du gjennomgår tellemetoden du bruker for konverteringer knyttet til hver enkelt konverteringshandling, så du vet at den er egnet med tanke på målene dine. Hvis du sporer potensielle salg (f.eks. registreringer), ønsker du nok trolig bare å telle én konvertering per annonseklikk. Hvis du sporer salg, er det sannsynligvis lurt å telle alle konverteringene.

Tips

Ettersom maks. CPC-budet ditt økes når en god mulighet blir oppdaget av ECPC, må du ikke bli overrasket hvis du ser gjennomsnittlige CPC-bud i Google Ads-rapporten din som er høyere enn maks. CPC-budet ditt. Det blir gjort forsøk på å holde den gjennomsnittlige CPC-verdien under maksimumsverdien du angir, men maks. CPC kan bli overskredet av gjennomsnittlig CPC i korte perioder.

Forskjellene mellom ECPC-budgivning og mål-CPA-budgivning

Du kan oppnå flere konverteringer med både ECPC-budgivning og mål-CPA-budgivning. Hovedforskjellen er at når du bruker ECPC-budgivning, automatiseres de manuelle budene dine delvis ved at maks. CPC justeres (etter at eventuelle budjusteringer er brukt), og du kan ikke angi bestemte CPA-mål. Med mål-CPA-budgivning automatiseres budstrategien din fullstendig ut fra CPA-målet du angir, og du trenger ikke å angi manuelle bud.

Du har størst sjanse til å oppnå bedre resultater ved å bruke mål-CPA-budgivning, ettersom alle funksjonene i smart budgivning utnyttes. Enkelte foretrekker imidlertid den manuelle kontrollen de får med ECPC.

Både ECPC-budgivning og mål-CPA-budgivning

 • Her brukes konverteringssporing eller Google Analytics-data fra kontoen din.
 • forutser en konverteringsfrekvens for hver auksjon
 • justerer budene dine slik at du vinner de mest lovende klikkene

ECPC

 • Funksjonen fungerer sammen med alle kampanjeinnstillingene og maks. CPC-budene dine.
 • Her blir de manuelle budene dine økt eller redusert for at du skal få flere konverteringer eller høyere konverteringsverdi.
 • Dette fungerer med budgivningssystemer fra tredjeparter, innbefattet systemer som automatiserer budene dine.

Mål-CPA-budgivning

 • bruker en mål-CPA du angir
 • angir automatisk CPC-budet ditt for hver auksjon for å øke sannsynligheten for en konvertering

Budjusteringer med ECPC

Optimalisering for konverteringer

Med ECPC tas det automatisk høyde for ulike konverteringsfrekvenser for alle typer trafikk, men budene angis separat for mobilenheter. Det betyr at du ikke trenger å angi budjusteringer (bortsett fra for mobilenheter) for at du skal få flest mulig konverteringer. Hvis du imidlertid ønsker å by høyere for visse typer trafikk, kan du likevel velge å angi budjusteringer. Denne justeringen blir brukt i tillegg til de automatiske justeringene knyttet til ECPC-budgivning.

Du kan også bruke justeringer for mobilenheter slik at du får med eventuelle andre konverteringer som ikke spores med Google Ads-taggen for konverteringssporing (f.eks. butikkbesøk). Med ECPC-funksjonen angis det fortsatt budjusteringer automatisk for trafikk fra datamaskiner og nettbrett ut fra forskjeller i konverteringsfrekvenser.

Finn ut mer om budjusteringer.

Optimalisering for konverteringsverdi

Når du optimaliserer for konverteringsverdi, tar ECPC høyde for signalene som brukes i den smarte budgivningen (deriblant enhet), i stedet for å bruke budjusteringer. Finn ut mer om smart budgivning.

De eksisterende budjusteringene dine beholdes dersom du velger å optimalisere for konverteringsverdi. De brukes imidlertid ikke med mindre du bytter til en annen strategi der budjusteringer benyttes.

Slik slår du på ECPC

Vær oppmerksom på at ECPC fungerer litt annerledes i Shopping-kampanjer og hotellkampanjer enn i kampanjer i Søke- og Displaynettverket. Finn ut hvordan du konfigurerer ECPC for Shopping-kampanjer. Du kan også finne ut mer om ECPC for hotellkampanjer.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen.
 3. Klikk på navnet på kampanjen du vil arbeide med.
 4. Klikk på Innstillinger i sidemenyen.
 5. Klikk på Budgivning-delen, og klikk deretter på Endre budstrategi.
 6. Velg Manuell CPC på rullegardinmenyen, og merk av for Slå på utvidet CPC-alternativet.
  • Når du velger Utvidet CPC, settes innstillingene dine for annonserotasjon i Google Ads automatisk til å optimalisere for konverteringer, selv om de for øyeblikket er satt til å optimalisere for klikk.
 7. Velg Lagre.
 8. Hvis du vil opprette en budstrategi for portefølje for utvidet CPC, kan du lese Opprett en budstrategi for portefølje.

Tips: Velg hvilke konverteringer du skal by på

Med innstillingen Ta med i Konverteringer-kolonnen kan du bestemme om du vil ta med enkeltstående konverteringshandlinger i «Konverteringer»- og «Konverteringsverdi»-rapporteringskolonnen. Dataene i disse kolonnene blir brukt i budstrategier som mål-CPA, mål-ROAS og ECPC. Dermed blir budstrategien din bare optimalisert på bakgrunn av konverteringene du har valgt å ta med. Finn ut mer

Konverteringer via flere enheter i Shopping-kampanjer og kampanjer i Displaynettverket og Søkenettverket blir tatt med som standard. 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt