Vylepšená CPC (ECPC)

Vylepšená cena za proklik (ECPC) vám pomůže získat více konverzí z manuálního nabízení cen. ECPC automaticky upravuje manuální nabídky za kliknutí na základě pravděpodobnosti, s jakou dojde k prodeji či konverzi na vašich webových stránkách. Na rozdíl od strategie nabídek Cílová CPA, která automaticky nastavuje nabídky podle cílové ceny za konverzi, ECPC při optimalizaci konverzí zachovává, jak jen to je možné, průměrnou cenu za proklik pod nastaveným maximem (včetně úprav nabídek).

U kampaní ve Vyhledávací i Obsahové síti pomáhá strategie ECPC zvyšovat počet konverzí a zároveň se snaží zachovat stejnou cenu za konverzi jako u manuálního nabízení cen. U kampaní v Nákupech a kampaní pro hotely pomáhá strategie ECPC zvyšovat počet konverzí při snaze o zachování stejných celkových výdajů.

Tento článek vysvětluje, jak ECPC funguje a jak vám může pomoci co nejlépe zhodnotit váš reklamní rozpočet.

Než začnete

Abyste mohli vylepšenou CPC začít používat v kampaních ve Vyhledávání, v Nákupech nebo pro hotely, je nutné mít nastavené měření konverzí. U obsahových kampaní s ECPC měření konverzí nutné není. Díky údajům o konverzích však snáze zjistíte, zda jsou reklamy efektivní.

Chcete-li se dozvědět více o ECPC u kampaní v Nákupech Google, přečtěte si o nastavení ECPC u kampaní v Nákupech Google.
Další informace o ECPC v kampaních pro hotely pak najdete v článku Vylepšená CPC v kampaních pro hotely.

Pokud měření konverzí nepoužíváte

Jestliže měření konverzí nepoužíváte, lze ECPC přesto využít, a to u kampaní v Obsahové síti. Můžete zlepšit kvalitu návštěvnosti a dosáhnout většího počet konverzí, protože služba Google Ads bude automaticky zvyšovat a snižovat nabídky podle kvality návštěvnosti při každé aukci. Může se zvýšit vaše denní útrata. Používáte-li ruční CPC a chcete přibližně zachovat výši denní útraty, změňte svou cílovou průměrnou CPC na 30denní průměr.

Princip

ECPC vyhledává aukce reklam, u kterých je vyšší pravděpodobnost konverze. Pak zvýší maximální nabídku CPC (po použití případných nastavených úprav nabídek), abyste měli větší šanci tato kliknutí získat. Pokud je pravděpodobnost konverze naopak nízká, služba Google Ads nabídku sníží. ECPC se pokusí zachovat průměrnou CPC pod nastaveným maximem (včetně úprav nabídek), v krátkém časovém období však může maximální CPC překročit.

Příklad

Řekněme, že na svém webu prodáváte boty, nastavili jste maximální CPC na 25 Kč a máte aktivovanou možnost nabídek ECPC. Pokud systém Google Ads zjistí aukci, u níž se zdá být pravděpodobné, že povede k nákupu bot na vašem webu, může u dané aukce nastavit nabídku až na 42,5 Kč. Když ECPC detekuje další aukci, u níž se zdá být prodej nepravděpodobný, může u ní snížit nabídku až na 6 Kč.

ECPC je jednou z forem chytrých nabídek, která na základě řady signálů v době aukce (např. demografických údajů, prohlížeče, místa a denní doby) přizpůsobuje nabídky jedinečnému kontextu uživatele, ne však tak intenzivně jako jiné chytré nabídky (cílová CPA a cílová ROAS).

ECPC je k dispozici pro textové reklamy ve Vyhledávací i Obsahové síti, s výjimkou kampaní vyzývajících k instalaci aplikace. U reklam v Nákupech Google funguje ECPC jen ve Vyhledávání Google. U reklam na hotely pak lze využít, když cestovatel klikne na odkaz z rezervačního modulu reklam na hotely.

ECPC je k dispozici jako volitelná funkce v manuálním nabízení CPC nebo jako portfoliová strategie nabídek.

Princip měření konverzí při využití ECPC

Systém Google Ads vyhledává vzorce kliknutí a konverzí a porovnává je s výsledky, které jste zaznamenali v minulosti. Pokud určitá lokalita vede například k většímu objemu prodeje, ví o tom. Optimálního výkonu dosáhnete, pokud s ECPC použijete měření konverzí.

Když ECPC rozpozná vysokou pravděpodobnost konverze, zvýší vaši maximální nabídku CPC (po použití jakýchkoli nastavených úprav nabídek). Sníží také maximální CPC, pokud určí, že konverze není pravděpodobná. Za kliknutí, která dosahují méně konverzí, tedy zaplatíte méně.

Zkontrolujte u každé konverzní akce metodu počítání konverzí, aby odpovídala vašim cílům. Pokud měříte počet potenciálních zákazníků (například registrace), nejspíš budete chtít počítat jednu konverzi na kliknutí na reklamu. Pokud měříte prodej, pravděpodobně budete chtít počítat každou konverzi.

Tip

Protože ECPC při vhodné příležitosti zvýší maximální CPC, nemělo by vás překvapit, když v přehledu Google Ads uvidíte průměrnou CPC vyšší než maximální CPC. ECPC se pokusí zachovat průměrnou CPC pod nastaveným maximem, v krátkém časovém období však může maximální CPC překročit.

Rozdíl mezi ECPC a nabídkou cílové CPA

ECPC i nabídka cílové CPA vám získávají více konverzí. Hlavním rozdílem je, že ECPC částečně automatizuje vaše manuální nabídky úpravou maximální CPC (po použití vámi nastavených úprav nabídek) a neumožňuje nastavit konkrétní cílovou CPA. Cílová CPA plně automatizuje vaši strategii nabídek na základě vámi nastavené cílové CPA a nevyžaduje nastavení manuálních nabídek.

Cílová CPA nabízí nejvyšší šance na zlepšení výsledků, využívá všechny funkce chytrých nabídek Google Ads. ECPC však umožňuje určitou míru manuálního ovládání, což někteří uživatelé upřednostňují.

Co mají ECPC a nabídka cílové CPA společné

 • Využívají měření konverzí nebo údaje služby Google Analytics z vašeho účtu.
 • Odhadují konverzní poměr u každé aukce.
 • Upravují nabídky, abyste získali ta nejnadějnější kliknutí.

ECPC

 • Funguje s veškerým nastavením kampaně a maximální CPC.
 • Snižuje nebo zvyšuje manuální nabídky tak, abyste získali více konverzí.
 • Funguje s nabídkovými systémy třetích stran.

Nabídka cílové CPA

 • Používá nastavenou cílovou CPA.
 • Automaticky nastavuje nabídku CPC pro každou aukci, aby tak zvýšila šanci na dosažení konverze.

Úprava nabídek pro pomocí ECPC

ECPC automaticky bere v úvahu rozdíly v konverzních poměrech pro všechny typy návštěvnosti, jen nabídky pro mobilní zařízení nastavuje samostatně . To znamená, že při maximalizaci počtu konverzí pomocí ECPC nemusíte nastavovat jakékoli úpravy nabídek (s výjimkou mobilních zařízení). Pokud však chcete výrazněji zvýšit cenové nabídky pro určité druhy návštěvnosti, můžete nastavit úpravu nabídky. Tato úprava se uplatní nad rámec automatických úprav strategie ECPC.

Úprava nabídky pro mobilní zařízení může být užitečná v případě, že máte další konverze, které neměříte pomocí značky pro měření konverzí Google Ads (např. návštěvy prodejny). ECPC bude i nadále automaticky nastavovat úpravy nabídek pro návštěvnost z počítačů a pro návštěvnost z tabletů na základě rozdílných konverzních poměrů.

Další informace o úpravách nabídek

Jak ECPC aktivovat

U kampaní v Nákupech a pro hotely funguje ECPC trochu jinak než v kampaních ve Vyhledávací a Obsahové síti. Přečtěte si více o nastavení ECPC u kampaní v Nákupech Google. Nebo se podívejte na další informace o ECPC v kampaních pro hotely.

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Na kartě Kampaně klikněte na název kampaně, se kterou chcete pracovat.
 3. Klikněte na kartu Nastavení.
 4. Vyhledejte část Strategie nabídek. Klikněte na možnost Upravit.
 5. V rozbalovací nabídce vyberte Ruční CPC a zaškrtněte možnost Aktivovat funkci Vylepšená CPC.
  • Když zvolíte ECPC, služba AdWords automaticky nastaví střídání reklam na možnost Optimalizovat s ohledem na konverze, i kdyby aktuální nastavení bylo Optimalizovat s ohledem na kliknutí.
 6. Klikněte na Použít.
 7. Chcete-li pro Vylepšenou CPC vytvořit portfoliovou strategii nabídek, přečtěte si článek Vytvoření portfoliové strategie nabídek.
 

Tip: Vyberte, na jaké konverze se chcete cenovými nabídkami zaměřovat

Pomocí možnosti Zahrnout do sloupce Konverze lze určit, zda se mají jednotlivé konverzní akce započítávat do sloupců Konverze a Hodnota konverze v přehledech. Data z těchto sloupců se pak využívají ve strategiích, jako je Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) nebo ECPC. Strategie nabídek se tedy bude optimalizovat pouze na základě konverzí, které zahrnete. Další informace

Konverze mezi zařízeními z videokampaní a kampaní v Obsahové síti, ve Vyhledávání a v Nákupech jsou zahrnuty už ve výchozím nastavení. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory