Om manuell CPC-budgivning

Med budgivning med Manuell kostnad per klick (CPC) kan du ange en högsta kostnad för att någon klickar på dina annonser. Den kan vara lönsam eftersom du bara betalar när någon är tillräckligt intresserad av det du säljer för att klicka på din annons.

Jämför med affischtavlor: Annonsörerna betalar för annonsutrymmet baserat på hur många personer som kan se deras annonser när de kör förbi, oavsett om de lägger märke till annonsen eller inte.

Onlineannonser fungerar annorlunda. Med CPC-budgivning i Google Ads betalar du för Googles annonsutrymme först när du vet att användarna har sett din annons och blivit tillräckligt intresserade för att klicka. Om hundra personer tittar på din annons och tre klickar på den betalar du för de tre klicken, inte för de 97 visningarna.

Så fungerar CPC-budgivning

Med kampanjer med CPC-budgivning anger du ett bud på den högsta kostnaden per klick, ett ”högsta CPC”, som motsvarar det högsta belopp som du är villig att betala för ett klick på din annons (om du inte anger budjusteringar eller använder förbättrad CPC).

Exempel

Om du anser att det är värt att betala 2,50 kronor för att någon ska besöka din webbplats kan du ange 2,50 kronor som högsta CPC. Du betalar högst 2,50 kronor när en person läser din annons och klickar på den, och du betalar ingenting om personen inte klickar på den.

Anta att du skapar en textannons och anger ett högsta CPC-bud på 2,50 kronor. Om 500 personer ser annonsen och 23 av dem klickar på den betalar du bara för de 23 klicken. Ditt högsta CPC-bud var 2,50 kronor, så du betalar inte mer än 23 klick × 2,50 kronor eller 57,50 kronor.

Ofta betalar du mindre än ditt högsta CPC eftersom du i Google Ads-auktionen som mest betalar minimibeloppet som krävs för att klara gränsvärdena för annonsrankning och få bättre annonsrankning än konkurrenten som kommer direkt efter dig (om det finns någon). I avsnittet om faktisk CPC nedan kan du läsa mer om det slutgiltiga belopp som du debiteras per klick.

Fördelen med automatisk budgivning i Google Ads

Med automatisk budgivning i Google Ads slipper du sköta grovgörat själv och behöver inte gissa dig fram till vilka bud som uppfyller dina verksamhetsmål. Konverteringsbaserad budgivning bygger på algoritmer vid auktionstillfället och optimerar buden med hög precision utifrån de faktiska sökfrågorna i varje enskild auktion. Algoritmerna tar dessutom hänsyn till en mängd olika signaler vid auktionstillfället, som enhet, plats, tidpunkt, språk och operativsystem. Läs mer om automatisk budgivning i Google Ads.

Bestämma vilket CPC-bud du ska ange

Hur ska du veta vilket CPC-bud du ska välja? Du kan komma fram till ett svar baserat på vad du känner till om din affärsverksamhet och värdet på en försäljning. Om du till exempel säljer diamantringar för 50 000 kronor är en ny kund troligen värd mer än om du säljer tuggummi för 9,90 kronor paketet.

När du har angett högsta CPC-bud som du känner dig bekväm med kan du se hur många klick dina annonser börjar få och om dessa klick leder till intäkter på din webbplats. Tänk också på att internettrafiken varierar, så det är viktigt att du utvärderar dina CPC-bud regelbundet.

Bestämma CPC-bud med hjälp av Googles verktyg

  • Budsimulatorn visar tänkbara scenarier, som ”Hur många fler exponeringar hade jag fått om mitt bud hade varit en krona högre förra veckan?”
  • Sökordsplaneraren visar hur ofta användarna söker med vissa sökord och ger översiktliga uppskattningar av kostnaderna.
  • Uppskattade förstasidesbud visar hur mycket du kan behöva bjuda för att din annons ska visas på första sidan med sökresultat på Google.

Använda budjusteringar så att du når rätt kunder

Du kan ange budjusteringar som höjer eller sänker ditt högsta CPC-bud på sökningar som sker på mobila enheter eller på särskilda platser. Om din kampanj är inriktad på Display-nätverket kan du dessutom ange budjusteringar på annonsgruppsnivå när du inriktar dig på exempelvis ämnen eller placeringar. Budjusteringarna ger dig större kontroll över när och var din annons visas och används utöver dina befintliga bud.

Det slutliga belopp som du debiteras

Ditt högsta CPC-bud är det högsta belopp som du debiteras för ett klick. Men ofta debiteras du mindre – ibland mycket mindre. Det slutliga belopp du debiteras för ett klick kallas faktisk CPC.

Faktisk CPC är ofta lägre än högsta CPC eftersom du i Google Ads-auktionen som mest betalar minimibeloppet som krävs för att klara gränsvärdena för annonsrankning och få bättre annonsrankning än konkurrenten som kommer direkt efter dig (om det finns någon). Om din annonsrankning till exempel placerar dig direkt ovanför sökresultaten (till exempel på fjärde positionen) med adresstillägg och webbplatslänkar, betalar du det lägsta belopp som krävs för att uppfylla relevanta gränsvärden med dessa tillägg.

Så påverkas annonsrankningen av ett högsta CPC-bud

Din annonsrankning hjälper till att avgöra din annonsposition bland andra annonser på sökresultatsidor i söknätverket. Om du visar dina annonser i Display-nätverket spelar annonsrankningen samma viktiga roll där. Eftersom annonsrankningen baseras på ditt högsta CPC-bud och annonsens kvalitet jämfört med andra annonsörers annonser, är det troligt att en ökning av ditt högsta CPC-bud ökar chanserna för att din annons ska visas.

Alternativ för budgivning med högsta CPC

Du kan ange ditt högsta CPC-bud på flera sätt. Anta till exempel att du äger ett bageri och har skapat annonsgruppen ”frukost” med sökord som råg, fralla och croissant. Så här kan du ange dina bud:

  • Om du vill att alla sökord i annonsgruppen ska ha samma bud: Ange ett standardbud för annonsgruppen. Om du väljer ett CPC-bud på tio kronor blir det ditt högsta CPC när någon söker på något av dina sökord, råg, fralla eller croissant. Samma bud gäller för placeringar om du visar annonsen i Display-nätverket. Det här är det enklaste sättet att hantera CPC-bud.
  • Om du vill att sökorden i annonsgruppen ska ha olika bud: Ange sökordsbud. Om du vet att personer som söker efter croissant ofta köper mer än personer som söker efter frallor kan du bjuda 12,50 kronor på varje klick på croissant och 10 kronor på varje klick på frallor.
  • Om du vill att dina inriktningsmetoder för Display-nätverket ska ha olika bud: Du kan ange ett högsta CPC-bud för placeringar, ämnen och andra inriktningsmetoder. Till exempel kan du öka chanserna för att din annons ska visas på en webbplats med bagelrecept genom att ange ett anpassat bud för den placeringen i Display-nätverket.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt