Manuálne ponuky CZK

Manuálne ponuky ceny za kliknutie (CZK) umožňujú nastaviť maximálnu cenu, ktorú zaplatíte za kliknutie používateľa na vaše reklamy. Tento spôsob ponúkania cien je výhodný, pretože platíte len v prípade, že používateľ má dostatočný záujem na to, aby klikol na vašu reklamu a získal ďalšie informácie.

Zamyslite sa nad bilbordmi: inzerenti platia za plochu bilbordu na základe toho, koľko ľudí možno uvidí ich reklamu počas jazdy, či už si ju všimnú, alebo nie.

Internetové reklamy sú iné: pri ponúkaní CZK v službe Google Ads platíte za „priestor na bilbordoch“ Googlu len v prípade, že viete, že používatelia uvideli vašu reklamu a boli natoľko motivovaní, že na ňu klikli. Ak vašu reklamu uvidí 100 ľudí a 3 z nich na ňu kliknú, platíte za tieto 3 kliknutia a nie za 97 ďalších zobrazení.

Ako funguje ponúkanie CZK

V prípade kampaní s ponúkaním CZK nastavujete maximálnu ponuku ceny za kliknutie – alebo jednoducho max. CZK. Ide o najvyššiu sumu, ktorú chcete zaplatiť za kliknutie na vašu reklamu (ak nenastavujete úpravy ponúk alebo nepoužívate vylepšenú CZK).

Príklad

Ak si jednu návštevu svojho webu ceníte na 25 centov, môžete nastaviť maximálnu CZK 0,25 €. Keď si niekto prečíta vašu reklamu a klikne na ňu, zaplatíte maximálne 0,25 €. Ak nedôjde ku kliknutiu, neplatíte nič.

Povedzme, že vytvoríte textovú reklamu a max. ponuku CZK vo výške 0,25 €. Ak sa reklama zobrazí 500 ľuďom a 23 z nich na ňu kliknú, aby získali ďalšie informácie, platíte len za týchto 23 kliknutí. Max. ponuka CZK bola 0,25 €, nezaplatíte teda viac ako 23 kliknutí x 0,25 €, čo je 5,75 €.

Často zaplatíte menej, než je vaša max. CZK, pretože v aukcii služby Google Ads zaplatíte iba minimálnu sumu potrebnú na dosiahnutie minimálnych hodnotení reklám a prekonanie hodnotenia reklamy konkurenta, ktorý sa umiestni bezprostredne pod vami (ak existuje). Ďalšie informácie o konečnej sume, ktorú vám vyúčtujeme za kliknutie, nájdete nižšie v sekcii o skutočnej CZK.

Výhody automatických ponúk v službe Google Ads

Automatické ponuky v službe Google Ads vás odbremenia od náročných úloh a dohadov pri nastavovaní ponúk na dosiahnutie výkonnostných cieľov. Ponuky založené na konverziách používajú technológiu v čase aukcie, ktorá presne optimalizuje ponuky pre skutočné vyhľadávacie dopyty v každej jednej aukcii. Prihliada tiež na celý rad signálov v čase aukcie vrátane zariadenia, oblasti, času dňa, jazyka a operačného systému s cieľom zachytiť jedinečný kontext každého vyhľadávania. Prečítajte si ďalšie informácie o automatickom ponúkaní cien v službe Google Ads.

Určenie sumy ponuky CZK, ktorú nastavíte

Ako zistíte, akú CZK máte nastaviť? Môžete to zistiť na základe informácií, ktoré máte k dispozícii o svojej firme a hodnote predaja. Ak napríklad predávate diamantové prstene za 5 000 €, jeden nový zákazník bude mať pre vás vyššiu cenu, ako keby ste predávali žuvačky za cenu 0,99 € za balíček.

Po nastavení max. súm CZK, ktoré vám vyhovujú, skontrolujte, koľko kliknutí začali zhromažďovať vaše reklamy a či na vašom webe tieto kliknutia vedú k podnikateľským výsledkom. Nezabudnite ani na to, že internetová návštevnosť sa vždy mení, preto je dôležité ponuky CZK pravidelne prehodnocovať.

Určovanie ponúk CZK pomocou nástrojov Googlu

  • Simulátor ponúk vytvára hypotetické scenáre. Umožňuje tak napríklad zistiť, koľko zobrazení navyše by ste získali, ak by vaša ponuka bola minulý týždeň o 0,10 € vyššia.
  • Plánovač kľúčových slov informuje o tom, ako často dochádza k vyhľadávaniu určitých kľúčových slov, a poskytuje okamžité odhady ceny.
  • Odhady ponuky pre prvú stránku vám umožňujú zistiť, akú cenovú ponuku budete musieť pravdepodobne ponúknuť, ak chcete, aby sa vaša reklama zobrazila na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania Googlu.

Oslovovanie správnych zákazníkov pomocou úprav cenových ponúk

Môžete nastaviť úpravy cenových ponúk, ktoré zvyšujú alebo znižujú vaše max. ponuky CZK v prípade vyhľadávaní uskutočnených pomocou mobilných zariadení alebo v určitých geografických oblastiach. Ak je okrem toho vaša kampaň zacielená na Obsahovú sieť, môžete nastaviť aj úpravy cenových ponúk pre spôsoby zacielenia vo vašej reklamnej skupine, ako sú napríklad témy alebo umiestnenia, ktoré vám pomôžu zobraziť vaše reklamy tomu najrelevantnejšiemu publiku. Pomocou úprav cenových ponúk máte väčšiu kontrolu nad tým, kedy a kde sa vaša reklama zobrazuje, a uplatňujú sa na existujúce cenové ponuky.

Konečná účtovaná suma

Max. ponuka CZK predstavuje maximum, ktoré vám budeme účtovať za kliknutie. Často sa však stáva, že vám účtujeme menej – niekedy dokonca podstatne menej. Konečná účtovaná suma za kliknutie sa nazýva skutočná CZK.

Skutočná CZK je často nižšia než max. CZK, pretože v aukcii služby Google Ads zaplatíte iba minimálnu sumu potrebnú na dosiahnutie minimálnych hodnotení reklám a prekonanie hodnotenia reklamy konkurenta, ktorý sa umiestni bezprostredne pod vami (ak existuje). Príklad: Ak sa vaša reklama na základe svojho hodnotenia umiestni spolu s rozšíreniami o adresu a odkazmi na podstránky priamo nad výsledkami vyhľadávania (napr. na štvrtej pozícii), zaplatíte minimálnu sumu potrebnú na to, aby ste s týmito rozšíreniami dosiahli príslušné minimálne hodnoty.

Vplyv max. ponuky CZK na hodnotenie reklamy

Vaše hodnotenie reklamy určuje pozíciu vašej reklamy medzi ďalšími reklamami na stránke s výsledkami vyhľadávania vo Vyhľadávacej sieti. Hodnotenie reklamy hrá rovnakú kľúčovú úlohu aj v prípade, že sa vaša reklama zobrazuje v Obsahovej sieti. Hodnotenie reklamy je skóre založené na vašej max. ponuke CZK a kvalite vašej reklamy v porovnaní s reklamami iných inzerentov. Zvýšenie max. CZK preto môže zvýšiť pravdepodobnosť zobrazenia vašej reklamy.

Možnosti ponúkania max. CZK

Svoju max. ponuku CZK môžete použiť rozličnými spôsobmi. Povedzme, že máte pekáreň a nastavili ste reklamnú skupinu pre raňajky s kľúčovými slovami ako šišky, venčekyjablčníky. Tu je postup, ako môžete nastaviť svoje cenové ponuky:

  • Ak chcete, aby všetky kľúčové slová v reklamnej skupine používali rovnakú cenovú ponuku: nastavte predvolenú cenovú ponuku pre reklamnú skupinu. Ak zvolíte CZK vo výške 1 €, bude to vaša max. CZK, keď niekto vyhľadá výrazy šišky, venčeky alebo jablčníky – teda ktorékoľvek z vašich kľúčových slov. Rovnaká cenová ponuka sa vzťahuje aj na umiestnenia, ak svoju reklamu zobrazujete v Obsahovej sieti. Ide o najjednoduchší spôsob správy CZK.
  • Ak chcete, aby kľúčové slová v reklamnej skupine používali rôzne cenové ponuky: nastavte cenové ponuky pre kľúčové slová. Ak napríklad viete, že ľudia hľadajúci jablčníky zvyčajne nakupujú viac než ľudia hľadajúci šišky, v prípade výrazu jablčníky môžete ponúknuť 1,25 € za každé kliknutie a v prípade výrazu šišky 1 € za každé kliknutie.
  • Ak chcete, aby spôsoby zacielenia v Obsahovej sieti používali rôzne cenové ponuky: môžete nastaviť max. CZK pre umiestnenia, témy alebo iné spôsoby zacielenia. Ak napríklad chcete, aby sa vaša reklama zobrazovala na webe s receptami na šišky, pre toto konkrétne umiestnenie v Obsahovej sieti nastavte vlastnú cenovú ponuku.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory