Loại trừ các trang về chủ đề cụ thể

Cũng giống như bạn có thể nhắm mục tiêu các trang trong Mạng hiển thị của Google về một số chủ đề nhất định, như xe hơi hoặc âm nhạc, bạn cũng có thể loại trừ theo chủ đề để giữ cho quảng cáo tránh xa các trang web có chủ đề không liên quan đến khách hàng.

Bài viết này giải thích cách loại trừ các chủ đề để không hiển thị quảng cáo của bạn trên các trang web cụ thể.

Lý do nên loại trừ chủ đề

  • Tránh hiển thị quảng cáo trên các trang không có liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
  • Tiếp tục nhắm mục tiêu các chủ đề rộng trong khi lọc ra các chủ đề phụ và các lĩnh vực thích hợp.
  • Chi tiêu hiệu quả ngân sách quảng cáo của bạn, loại trừ những chủ đề cho thấy thu nhập thấp.

Ví dụ:

Đại lý du lịch có nhóm quảng cáo có các quảng cáo về nhiều loại hình chuyến du lịch. Họ quyết định nhắm mục tiêu chủ đề Du lịchó nhiều chủ đề phụ liên quan như Du lịch mạo hiểmCông viên và vườn cây địa phương, nhưng loại trừ chủ đề phụ có ít liên quan hơn đến dịch vụ của họ như Du lịch hàng không.

Hướng dẫn

To exclude pages about a specific topic, follow these steps:

  1. In the navigation panel, select the Display campaign with the topic you want to exclude.
  2. Click Topics in the page menu.
  3. Click the Exclusions tab, and then click the plus button .
  4. Select the topics you'd like to exclude by selecting the checkboxes to the left of each one.
  5. Click Save.

Đường dẫn liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố