Se kontologgen

I Google Ads-kontoen din har du en endringslogg der du kan se det du tidligere har gjort. Med denne endringsloggen kan du danne deg et tydeligere bilde av hva som kan ha ført til endringer i kampanjeresultatene dine. Du kan se endringer to år tilbake i tid.

I denne artikkelen skal vi forklare hvordan du kan finne og nyttiggjøre deg endringsloggen i kontoen din. Vi skal også vise deg hvordan du kan angre endringer.

Veiledning

Se endringsloggen

 1. Logg på Google Ads.
 2. Klikk på Endringslogg i sidemenyen til venstre.
  • Under resultatdiagrammet kan du se en oversikt over hvor mange av de ulike endringstypene som er registrert. Hvis du klikker på de enkelte endringstypene, blir listen filtrert, slik at du bare ser endringer av den aktuelle typen.
 3. For å se endringer som er gjort i løpet av en bestemt datoperiode, velger du de aktuelle datoene øverst til høyre.
 4. For å angi omfanget av endringene du vil se, kan du bruke navigasjonspanelet ytterst til venstre. (Hvis skjermen på den aktuelle enheten er liten, må du kanskje utvide panelet ved å klikke på pilikonet Open navigation panel.)
  • For å se endringene for alle kampanjene dine klikker du på Alle kampanjer.
  • For å se endringene for en bestemt kampanjetype klikker du på den aktuelle kampanjetypen.
  • For å se endringene for en bestemt kampanje klikker du på navnet på den aktuelle kampanjen.
 5. For å se informasjon om en endring klikker du på pilikonet ved siden av den aktuelle endringen.
 6. For å filtrere endringsloggen følger du veiledningen der vi forklarer hvordan du kan filtrere visningen for resultatdata.

Du kan bruke følgende filtreringsalternativer:

 • Kampanje – kampanjer som er endret
 • Annonsegruppe – annonsegrupper som er endret
 • Endringstype – filtrer etter typen endring som er gjort
 • Bruker – filtrer etter brukerne som står bak endringene
 • Verktøy – filtrer etter verktøyet som ble brukt for å gjøre endringene
 • Endret element – filtrer etter bestemte elementer som er endret
 • Kampanjeeksperiment – filtrer etter kampanjeeksperimenter som er endret

Se resultatstatistikk utelukkende for berørte kampanjer eller annonsegrupper

Fra endringsloggen kan du gå til en filtrert visning av resultatstatistikken din. Da kan du se utelukkende de kampanjene eller annonsegruppene som ble berørt av de valgte endringene. Logg på Google Ads-kontoen din.

 1. Klikk på Endringslogg i sidemenyen til venstre.
 2. For å se endringer som er gjort i løpet av en bestemt datoperiode, velger du de aktuelle datoene øverst til høyre.
 3. For å angi omfanget av endringene du vil se, kan du bruke navigasjonspanelet ytterst til venstre. (Hvis skjermen på den aktuelle enheten er liten, må du kanskje utvide panelet ved å klikke på pilikonet Open navigation panel.)
 4. Velg endringene du vil se, ved å merke av i avmerkingsboksen ved siden av de aktuelle endringene.
 5. Klikk på Gå til for å se en rullegardinmeny som viser hvor mange kampanjer eller annonsegrupper som er endret.
 6. Klikk på kampanje eller annonsegruppe for å se en filtrert liste over kampanjene eller annonsegruppene som er endret.

De ulike endringstypene du kan se

I endringsloggen i kontoen din kan du se følgende typer endringer:

 • Annonse: handlinger som er gjort for å opprette, endre eller fjerne annonser, sette dem på pause eller gjenoppta dem
 • Budsjett: justeringer av budsjettet for kampanjen din, men ikke i delte budsjetter
 • Bud: justeringer av annonsegruppe- og søkeordbud
 • Konverteringer: handlinger som er gjort for å opprette, endre eller fjerne konverteringshandlinger
 • Nettverk: endringer av annonsenettverkene som kampanjene dine er målrettet mot
 • Søkeord: handlinger som er gjort for å legge til, sette på pause, gjenoppta eller fjerne søkeord, og endringer på søkeordnivå for landingssider eller høyeste CPC-bud (kostnad per klikk)
 • Status: handlinger som er gjort for å fjerne, sette på pause eller gjenoppta kampanjer, annonsegrupper, søkeord eller annonser
 • Målretting: endringer i språk og stedsmålretting

I tillegg til endringene du gjør direkte i Google Ads-kontoen din, viser endringsloggen endringer gjort via automatiske regler, Google Ads API (AdWords API) og AdWords Editor.

Av sikkerhetshensyn spores ikke passordendringer i endringsloggen.  

Angre endringer

Du kan angre de fleste typer endringer, men dette forutsetter at endringene forekom de siste 30 dagene. Hvis du angrer en endring, blir det aktuelle elementet tilbakestilt til den forrige tilstanden det hadde.  Hvis det står oppført en rekke endringer i den samme raden, blir alle disse endringene angret samtidig når du klikker på «Angre».

Endringer som kan angres, er angitt med et valg om å angre i «Bruker / dato og klokkeslett»-kolonnen. Hvis en endring ikke kan angres, står det «Endringene kan ikke angres» oppført i «Bruker / dato og klokkeslett»-kolonnen.

Slik angrer du endringer i kontologgen din:

 1. Finn raden med endringssettet du vil angre, på siden for endringsloggen din.
 2. Klikk på Angre i «Bruker / dato og klokkeslett»-kolonnen.Du blir vist en melding der du må bekrefte at du vil angre endringene.
 3. Klikk på Angre.
 4. Nå står «Endringene er angret» oppført i «Bruker / dato og klokkeslett»-kolonnen.
I noen sjeldne tilfeller kan det hende at du ikke får angret endringer, selv om du klikker på Angre. I slike tilfeller vises det et varsel i Google Ads. Årsaken til at dette kan skje, kan være at et tilknyttet element er fjernet siden endringen ble gjort. En annen grunn kan være at en annen person som har tilgang til kontoen din, allerede har angret endringen siden forrige gang du lastet inn siden på nytt. 

Legg til kolonner for endringsloggen i statistikktabellene dine

Du kan se en fullstendig oversikt over endringene som er gjort i kontoen din, ved å legge til kolonner for endringsloggen på Kampanjer- og Annonsegrupper-sidene dine. Du kan gjøre dette ved å følge veiledningen der vi forklarer hvordan du kan legge til eller fjerne kolonner i statistikktabeller.

Sånn finner du kolonner i endringsloggen:

 1. Logg på Google Ads.
 2. Velg beregningstypen du vil se KampanjerAnnonsegrupper osv.), i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner rett over statistikktabellen.
 4. Klikk på Endre kolonnene. Du finner Endringslogg-kolonnen ved å rulle gjennom listen over kolonnetyper.
 • Den samlede verdien i «Alle endringer»-kolonnen er ikke summen av verdiene i de andre kolonnene for endringsloggen i tabellen din, men det samlede antallet endringer du har gjort. Tenk deg for eksempel at du setter en annonse på pause. Da registreres det én endring både i «Annonseendringer»- og i «Statusendringer»-kolonnen. Årsaken til dette er at det å sette en annonse på pause, medfører en endring både i selve annonsen og i statusen den har. I «Alle endringer»-kolonnen blir det imidlertid bare registrert én endring, ikke to, fordi du bare gjorde én endring.
 • Enkelte endringer, for eksempel hvis du endrer navnet på en annonsegruppe, registreres bare i «Alle endringer»-kolonnen. Årsaken er at de ikke hører inn under noen av de andre endringskategoriene. Dette er enda en grunn til at «Alle endringer»-kolonnen ikke viser summen av verdiene i de andre endringsloggkolonnene.
 • Endringer som gjøres, vises etter kl. 10 neste dag. Endringer gjort før 19. mai 2014 vises ikke.

 

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt