Избиране на оферта за кампанията Ви в дисплейната мрежа

Типовете оферти в дисплейната мрежа на Google Ви помагат да получите максимална стойност от кампаниите си, като зададете правилната цена за рекламите си. В дисплейната мрежа можете да използвате следните типове оферти:

Стратегии за офериране:

 • Оферирането за подобрена цена на кликване (CPC), което е опция при ръчната CPC, автоматично коригира офертите Ви с цел постигане на максимален брой реализации.
 • Целева цена на действие (CPA) се стреми да увеличи броя на реализациите, като същевременно опитва да постигне конкретна цена на действие.
 • Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) се стреми да увеличи стойността на реализацията, като същевременно опитва да постигне конкретна възвръщаемост на разходите за реклама.
 • Цена на хиляда видими импресии (CPM) набляга върху импресиите.
 • Постигане на максимален брой кликвания задава офертите Ви, така че да Ви помогне да получавате възможно най-много кликвания в рамките на бюджета си.
 • Цена на ангажиране задава офертата Ви, когато потребителят взаимодейства с рекламата за Пазаруване или във формат „лайтбокс“, като например задържа курсора на мишката върху нея, кликва върху нея или я докосва.
 • Ръчно офериране за CPC: Задавате собствени оферти за максимална CPC за рекламите си. 

Забележка: Целева CPA, Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) и Подобрена CPC са стратегии на Интелигентно офериране, които наблягат върху реализациите.

Имайте предвид следното

 • Възможно е някои стратегии да не са налице в зависимост от типа на кампанията Ви или рекламната Ви група. 
 • В кампаниите в дисплейната мрежа можете да задавате стандартни оферти, персонализирани оферти или корекции на офертите на ниво рекламна група.

Съвет: Обвържете стратегията си за офериране с целите на кампанията си. Ако например искате да наблегнете върху импресиите, можете да обмислите офериране за CPM за видими импресии. Ако целта Ви са кликванията, обмислете офериране за постигане на максимален брой кликвания или такова с ръчна CPC. Ако се стремите към повече реализации, обмислете офериране за подобрена CPC, целева CPA или целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS).

Офериране в кампании в дисплейната мрежа

Рекламите в мрежата за търсене и тези в дисплейната мрежа достигат до хората в различни моменти. Когато те активно търсят нещо, рекламата Ви в мрежата за търсене може да отговори на потребностите им. Хората, които виждат рекламата Ви в дисплейната мрежа, обаче може да разглеждат любимия си блог или да гледат видеоклипове, без активно да търсят това, което предлагате. Оферирането в дисплейната мрежа Ви помага да показвате рекламите си на потенциални клиенти в точното време и на точното място.

Честотата на кликване (CTR) в много случаи е по-ниска в дисплейната мрежа, тъй като може да е по-трудно да се привлече вниманието на читателя. Затова съществува оферирането за дисплейната мрежа: да Ви даде възможност да задавате оферти за кликвания, реализации или импресии, които се случват само в тази мрежа. Имате повече контрол върху разходите си и офертите Ви са уместни за стойността, която получавате от рекламите си.

Избиране на първата Ви оферта

За да намерите правилната оферта за дисплейната мрежа, можете да направите начална оферта, да видите колко ефективни са рекламите, след което да я редактирате. Ако не посочите конкретни оферти за насочването си, Google Ads ще използва стандартната оферта за рекламната Ви група.

След като дадете първата си оферта, изчакайте няколко дни и посетете профила си. За да оцените офертата: 

 • В новия интерфейс на Google Ads изберете Кампании в дисплейната мрежа в навигационния панел, след което изберете Кампании в страничното меню. Ще видите броя на кликванията и импресиите за всяка кампания в дисплейната мрежа. Забележка: Ако в страничното меню изберете Рекламни групи, можете да видите броя на кликванията и импресиите по рекламни групи. Когато кликнете върху рекламна група, ще се покажат резултатите по реклами.
 • В предишния интерфейс на Google Ads изберете изгледа „Всички кампании“ и намерете реда „Общо“ за дисплейната мрежа.

Като начало можете да се запитате „получава ли рекламата ми кликвания?“ и „водят ли те до резултатите, които искам?“. Препоръчваме Ви да продължите да следите импресиите и кликванията, но най-добре е да изчакате няколко седмици, преди да правите твърде много промени. Ако редактирате офертите си твърде често, може да не сте в състояние да оцените точно ефективността.

Имайте предвид, че ефективността на рекламите Ви в дисплейната мрежа не се отразява върху ранга Ви за рекламите в мрежата за търсене, а по-ниската CTR в дисплейната мрежа не влияе върху качествения рейтинг на рекламите Ви в мрежата за търсене.

Ако искате да видите дали тези кликвания върху рекламите Ви се превръщат в действие на уебсайта Ви или в обаждания до бизнеса Ви, можете да използвате проследяване на реализациите за по-подробна статистика.

Корекции на офертите

Ако използвате стратегии за офериране за подобрена CPC, за ръчна CPC или за CPM за видими импресии, можете също да зададете корекции на офертите и така да получите повече контрол над местата и моментите на показване на рекламата Ви. Корекциите на офертите могат да се зададат на ниво кампания (за мобилни устройства, часове от денонощието, дни и местоположения), както и да се използват за по-конкурентно офериране в рекламните Ви групи при конкретни начини на насочване, като по ключови думи, аудитории, демографски признаци, теми или разположения.

Състоянието на оферирането ще намерите на страницата с рекламните групи.

 • В новия интерфейс на Google Ads изберете Рекламни групи в страничното меню. Ще видите графата „Активни кор. на офертите“. Ако не я виждате, кликнете върху иконата за графи Графи, изберете Атрибути, след което изберете Активни кор. на офертите.
 • В предишния интерфейс на Google Ads падащото меню „Офериране“ се намира над таблицата със статистически данни на страницата Дисплейна мрежа. В него можете да задавате корекции на офертите за един от начините на насочване в рекламната си група.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си