Utesluta specifika webbsidor och videor

Kontroller för inriktning och uteslutning av displayannonser på mobila enheter har förenklats för att göra det enklare att nå det växande antalet mobilanvändare.

Följande inriktningsinställningar har ersatts med förenklade inställningar för enhetsinriktning på datorer, surfplattor och mobiltelefoner:

 • adsenseformobileapps.com placeringsinriktning och -uteslutning
 • innehållsuteslutning: uteslutningen G-Mob-mobilapp, ej mellansidor

Du kan styra hos vilka utgivare eller vid typer av innehåll dina annonser visas med hjälp av

 • ämnen
 • enhetsinriktning: dator, surfplatta, mobil
 • appkategori
 • uteslutning av enskilda appar via uteslutning av placering för mobilappar, samt uteslutning av enskilda webbplatser
 • innehållsuteslutningar

På samma sätt som du kan inrikta dina annonser på placeringar i Googles Display-nätverk där du vill att de ska visas – som specifika sidor, webbplatser, mobilappar och videor – kan du också utesluta placeringar där du inte vill att de ska visas. Du kan utesluta webbplatser och domäner som är olämpliga för ditt varumärke eller som inte är effektiva när det gäller att marknadsföra dina produkter eller tjänster.

Typer av placeringar du kanske vill utesluta

 • vissa specifika placeringar som inte passar ditt varumärke
 • placeringar där dina annonser visas men som inte ger bra resultat  

Exempel

En resebyrå har en annonsgrupp där de marknadsför campingpaket för familjer. De inriktar sig på ämnen som Vandring och camping. Resebyrån märker att vissa av deras annonser visas på automatiska placeringar som är lämpliga för ämnet men som inte är familjevänliga. De kan utesluta sådana placeringar från annonsgruppen.

Utesluta placeringar från din kampanj, din annonsgrupp eller ditt konto

Du kan utesluta placeringar från specifika annonsgrupper och kampanjer på sidan Placeringar.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Placeringar på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Uteslutningar på menyfältet högst upp.
 4. Klicka på pennikonen .
 5. Välj om du vill utesluta placeringar på kampanj-, annonsgrupps- eller kontonivå.
 6. Gör något av följande:
  • Sök efter ett ord, en fras, en webbadress eller ett video-id som du vill utesluta.
  • Klicka på Ange flera placeringar och ange den eller de webbadresser som du vill utesluta.
  • Välj Använd lista med uteslutningar av placering och välj din lista.
 7. Klicka på Spara när du har angett dina uteslutningar.

Lägga till webbadresser för uteslutning

Olika typer av egendomar har olika typer av webbadresser. Alla typer av egendomar, från mobilappar till specifika produktsidor, har ett särskilt adressformat. Utöka avsnitten nedan för att se hur du ska ange adresserna för varje placeringstyp.

Formatera uteslutningar av placeringar för webbplatser

Det finns flera metoder att utesluta placeringar: efter domän, underdomän, sökväg eller enskilda sidor. Däremot kan du inte utesluta efter domäner med flera nivåer. När du utesluter domäner hindras dina annonser från att visas på sidorna på domänen. Om du däremot utesluter underdomäner eller sökvägar hindras annonserna bara från att visas på sidor på den underdomänen eller sökvägen.

Exempel

Charlottes företag säljer ekologiska rengöringsprodukter, och hon vill bara visa sina annonser på placeringar som har nära koppling till produkterna. Hon inriktar sig på en populär webbplats för produktrecensioner och lägger till en uteslutning av webbplatser om matlagningstillbehör och hushållsapparater, så att hennes annonser inte ska visas på sådana sidor. Genom att ställa in var annonserna ska visas kan hon se till att de når de mest intresserade potentiella kunderna.

Objektens format på listan över uteslutna webbplatser avgör hur webbplatserna filtreras i Google Ads. Här följer några exempel på hur du kan utesluta domäner och formatera uteslutningarna:

Nivå

Uteslutning

 
Toppdomännamn example.com
Använd detta format om du vill utesluta dina annonser på en viss domän och på alla dess underdomäner, kataloger, enskilda sidor och annat.
 • Annonserna visas inte på example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/stuff, www.example.com/stuff/page.html och placement.example.com
Godkänd
Underdomän på första nivå www.example.com
 • Annonserna visas inte på www.example.com och www.example.com/stuff
 • Annonserna kan visas på www1.example.com och placement.example.com
Godkänd
Underdomän på första nivå placement.example.com Godkänd
Enstaka katalognamn www.example.com/stuff
 • Annonserna visas inte på www.example.com/stuff och www.example.com/stuff/page.html
 • Annonserna kan visas på www.example.com
Godkänd
Enstaka katalognamn example.com/stuff Godkänd
Katalog på andra nivån www.example.com/stuff/extra
 • Annonserna visas inte på www.example.com/stuff/extra och www.example.com/stuff/extra/page.html
 • Annonserna kan visas på www.example.com och www.example.com/stuff
Godkänd
Underdomäner med flera nivåer

www.placement.example.com

 • Annonser kan endast uteslutas från denna specifika underdomän
 Rekommenderas inte
Enstaka sida www.example.com/index.html Godkänd

Eftersom Display-nätverket är dynamiskt kan vi inte garantera att alla relaterade sidor utesluts när du utesluter en kategori. I våra tester har vi sett att uteslutning av en kategori minskar exponeringen för relaterade sidor med cirka 90 procent. 

Utesluta enskilda appar från displaykampanjer

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Placeringar på menyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Uteslutningar på menyfältet högst upp.
 4. Klicka på pennikonen
 5. Välj Lägg till en uteslutning av en placering.
 6. Välj Kampanj under Uteslut från.
 7. Klicka på Välj en kampanj och välj den kampanj som du vill utesluta appar från.
 8. Klicka på Ange flera placeringar.
 9. Gör något av följande:
  • Så här utesluter du iPhone-appar:
   • Leta upp iTunes-id för appen du vill utesluta. iTunes-id visas i slutet av appens iTunes-webbadress. Exempel: id som visas i rött nedan är iTunes-id för appen MechaHamster. 
    https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.

   • Skriv in mobileapp::1- följt av iTunes-id. Exempel: om du vill lägga till appen MechaHamster som en uteslutning av placering skriver du mobileapp::1-1286046770.

  • Så här utesluter du Android-appar:
   • Leta upp appen du vill utesluta i Google Play Butik och kopiera appens paketnamn (den sista delen av webbadressen efter id =). Exempel: för appen MechaHamster kopierar du den del av webbadressen som visas i rött nedan. 
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • I fältet för placeringar i Google Annonser skriver du mobileapp::2- och klistrar in webbadressen du kopierade. Med exemplet från föregående steg ser uteslutningen för appen MechaHamster ut så här.
    mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster
Om du inte kan utesluta en app med ovanstående metod skriver du istället in paketnamnet följt av adsenseformobileapps.com. Med den här metoden ser uteslutningen för appen MechaHamster ut så här. 
com.google.fpl.mechahamster.adsenseformobileapps.com

Utesluta parkerade domäner

De flesta uteslutningar gäller endast Display-nätverket, med undantag för parkerade domänadresser som kan uteslutas i både Display-nätverket och Söknätverket med hjälp av innehållsuteslutning.

Obs!

Att utesluta placeringar är inte detsamma som att ta bort dem. När du utesluter placeringar förhindrar du att dina annonser visas där. När du tar bort placeringar som du inriktar dig på kan annonserna ändå visas där genom andra inriktningsmetoder som du använder i annonsgruppen, till exempel sökord eller ämnen.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?