Specifieke webpagina's en video's uitsluiten

We hebben de targeting- en uitsluitingsopties voor mobiele display-advertenties vereenvoudigd, zodat u het groeiende aantal mobiele gebruikers makkelijker kunt bereiken.

De volgende targetinginstellingen zijn vervangen door vereenvoudigde opties voor apparaattargeting voor computers, tablets en mobiele apparaten:

 • Plaatsingstargeting en -uitsluiting via adsenseformobileapps.com
 • Contentuitsluiting: uitsluiting van 'GMob-non-interstitial voor mobiele apps'

U kunt bepalen bij welke uitgevers of welke typen content uw advertenties worden weergegeven met behulp van:

 • Onderwerpen
 • Apparaattargeting: computer, tablet of mobiel
 • App-categorie
 • Uitsluiting van afzonderlijke apps (met uitgesloten plaatsingen voor mobiele apps) en uitsluiting van afzonderlijke websites
 • Contentuitsluitingen

Zoals u plaatsingen in het Google Display Netwerk kunt targeten om uw advertenties weer te geven (bijvoorbeeld specifieke pagina's, sites, mobiele apps en video's), kunt u ook plaatsingen uitsluiten waar u uw advertenties niet wilt weergeven. U kunt websites of domeinen uitsluiten die niet bij uw merk passen of de verkoop van uw producten of services niet effectief promoten.

Plaatsingen die u kunt uitsluiten

 • Bepaalde specifieke plaatsingen die niet bij uw merk passen.
 • Plaatsingen waar uw advertenties worden weergegeven, maar waar ze niet goed presteren.  

Voorbeeld

Een reisbureau heeft een advertentiegroep voor kampeervakanties voor gezinnen, die target op onderwerpen zoals wandeltochten en kamperen. Het reisbureau merkt dat advertenties soms worden weergegeven op automatische plaatsingen die wel relevant zijn voor het onderwerp, maar niet gezinsvriendelijk. Het reisbureau wil deze plaatsingen daarom uitsluiten van de advertentiegroep.

Plaatsingen uitsluiten van uw campagne, advertentiegroep of account

U kunt plaatsingen van specifieke advertentiegroepen en campagnes uitsluiten op de pagina Plaatsingen.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer Plaatsingen in het paginamenu aan de linkerkant.
 3. Klik in de menubalk bovenaan op het tabblad Uitsluitingen.
 4. Klik op het potloodpictogram .
 5. Kies of u plaatsingen op campagne-, advertentiegroep- of accountniveau wilt uitsluiten.
 6. Voer een van de volgende acties uit:
  • Zoek naar een uit te sluiten woord, woordgroep, URL of video-ID.
  • Klik op Meerdere plaatsingen opgeven en geef de URL('s) op die u wilt uitsluiten.
  • Selecteer Lijst van uitgesloten plaatsingen gebruiken en selecteer uw lijst.
 7. Klik op Opslaan nadat u uw uitsluitingen heeft ingevoerd.

Uw uitsluitings-URL's toevoegen

Er zijn verschillende typen URL's voor verschillende typen property's. Van mobiele apps tot specifieke productpagina's, elk type property heeft een specifieke adresindeling. Vouw de gedeelten hieronder uit om te zien hoe u de adressen voor de diverse typen plaatsingen moet invoeren.

Uitgesloten plaatsingen voor sites opgeven

U kunt plaatsingen op verschillende manieren uitsluiten: op domein, subdomein, padnaam of afzonderlijke pagina, maar niet op domeinen met afzonderlijke niveaus. Door domeinen uit te sluiten, voorkomt u dat uw advertenties worden weergegeven op pagina's op of binnen dat domein. Als u subdomeinen of paden opgeeft, voorkomt u alleen dat uw advertenties worden weergegeven op pagina's op of binnen dat subdomein of pad.

Voorbeeld

Het bedrijf van Nicole verkoopt milieuvriendelijke huishoudelijke schoonmaakmiddelen en ze wil haar advertenties alleen weergeven op plaatsingen die nauw verband houden met haar producten. Ze target een populaire website met productbeoordelingen en voegt een site-uitsluiting toe voor de websitepaden over keukenhulpjes en huishoudelijke apparaten, zodat haar advertenties niet op die pagina's worden weergegeven. Door te verfijnen waar haar advertenties worden weergegeven, kan Nicole deze laten zien aan de potentiële klanten die er het meest in geïnteresseerd zijn.

De indeling van de afzonderlijke items op de lijst van uitgesloten sites bepaalt de manier waarop Google Ads sites filtert. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe u domeinen uitsluit en deze uitsluitingen opgeeft:

Niveau

Uitsluiting

 
Hoofddomeinnaam example.com
Gebruik deze indeling als wilt dat uw advertenties worden uitgesloten van een bepaald domein en de daarbij behorende subdomeinen, directorynamen, afzonderlijke pagina's, enzovoort.
 • Er worden geen advertenties weergegeven op example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/stuff, www.example.com/stuff/page.html of placement.example.com
Acceptabel
Subdomein op het eerste niveau www.example.com
 • Er worden geen advertenties weergegeven op www.example.com of www.example.com/stuff
 • Er kunnen wel advertenties worden weergegeven op www1.example.com of placement.example.com
Acceptabel
Subdomein op het eerste niveau placement.example.com Acceptabel
Eén directorynaam www.example.com/stuff
 • Er worden geen advertenties weergegeven op www.example.com/stuff of www.example.com/stuff/page.html
 • Er kunnen wel advertenties worden weergegeven op www.example.com
Acceptabel
Eén directorynaam example.com/stuff Acceptabel
Tweede directorynaam www.example.com/stuff/extra
 • Er worden geen advertenties weergegeven op www.example.com/stuff/extra of www.example.com/stuff/extra/page.html
 • Er kunnen wel advertenties worden weergegeven op www.example.com of www.example.com/stuff
Acceptabel
Subdomeinen op meerdere niveaus

www.placement.example.com

 • Advertenties kunnen alleen worden uitgesloten van dit specifieke subdomein
Niet aanbevolen
Afzonderlijke pagina www.example.com/index.html Acceptabel

Vanwege de dynamische aard van het Display Netwerk kunnen we niet garanderen dat wanneer u een categorie uitsluit, ook alle gerelateerde pagina's worden uitgesloten. Uit onze tests is echter gebleken dat ongeveer negentig procent van de pagina's die gerelateerd zijn aan de uitgesloten categorie, daadwerkelijk wordt uitgesloten. 

Afzonderlijke apps uitsluiten van display-campagnes

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer Plaatsingen in het menu aan de linkerkant.
 3. Klik in de menubalk bovenaan op het tabblad Uitsluitingen.
 4. Klik op het potloodpictogram
 5. Selecteer Uitgesloten plaatsing toevoegen.
 6. Selecteer Campagne onder 'Uitsluiten van'.
 7. Klik op Selecteer campagne en selecteer de campagne waarvan u apps wilt uitsluiten.
 8. Klik op Meerdere plaatsingen opgeven.
 9. Voer een van de volgende acties uit:
  • iPhone-apps uitsluiten:
   • Zoek de iTunes-ID voor de app die u wilt uitsluiten. De iTunes-ID wordt aan het eind van de iTunes-URL van de app weergegeven. Bijvoorbeeld: De ID in rood is de iTunes-ID van de MechaHamster-app: 
    https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.

   • Voer 'mobileapp::1-' in, gevolgd door de iTunes-ID. Als u bijvoorbeeld plaatsing van de MechaHamster-app wilt uitsluiten, voert u mobileapp::1-1286046770 in.

  • Android-apps uitsluiten:
   • Zoek in de Google Play Store de app die u wilt uitsluiten en kopieer vervolgens de pakketnaam van de app (het laatste deel van de URL na 'id ='). Bijvoorbeeld: voor de MechaHamster-app kopieert u het gedeelte van de URL dat hieronder in rood wordt weergegeven: 
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • In het veld voor het opgeven van plaatsingen in Google Ads geeft u 'mobileapp::2-' op en plakt u de URL die u zojuist heeft gekopieerd. Met het voorbeeld uit de vorige stap ziet de uitsluiting van de MechaHamster-app er als volgt uit:
    mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster
Als u een app niet kunt uitsluiten met behulp van de bovengenoemde methode, voert u in plaats daarvan de pakketnaam in, gevolgd door 'adsenseformobileapps.com'. Met deze methode ziet de uitsluiting van de MechaHamster-app er als volgt uit: 
com.google.fpl.mechahamster.adsenseformobileapps.com

Geparkeerde domeinen uitsluiten

De meeste uitsluitingen zijn alleen van toepassing op het Display Netwerk, behalve geparkeerde-domeinnamen. Die worden zowel in het Display Netwerk als in het zoeknetwerk uitgesloten met behulp van contentuitsluitingen.

Opmerking

Plaatsingen uitsluiten is niet hetzelfde als plaatsingen verwijderen. Als u plaatsingen uitsluit, blokkeert u de weergave van uw advertenties op de betreffende plaatsingen. Als u plaatsingen verwijdert die u target, kan uw advertentie daarop nog steeds worden weergegeven op grond van andere targetingmethoden die u voor uw advertentiegroep hanteert, zoals zoekwoorden of onderwerpen.

Volgende stappen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?