Specifieke webpagina's en video's uitsluiten

We hebben de targeting- en uitsluitingsopties voor mobiele display-advertenties vereenvoudigd, zodat u het groeiende aantal mobiele gebruikers makkelijker kunt bereiken.

Contentuitsluiting (uitsluiting van 'GMob-non-interstitial voor mobiele apps') is vervangen door vereenvoudigde opties voor apparaattargeting voor computers, tablets en mobiele apparaten.

U kunt bepalen bij welke uitgevers of welke typen content uw advertenties worden weergegeven met behulp van:

 • Onderwerpen
 • Apparaattargeting: computer, tablet of mobiel
 • App-categorie
 • Uitsluiting van afzonderlijke apps (met uitgesloten plaatsingen voor mobiele apps) en uitsluiting van afzonderlijke websites
 • Contentuitsluitingen

Zoals u plaatsingen in het Google Display Netwerk kunt targeten om uw advertenties weer te geven (bijv. specifieke pagina's, sites, mobiele apps en video's), kunt u ook plaatsingen uitsluiten waarop u uw advertenties niet wilt weergeven. U kunt websites en domeinen uitsluiten die niet bij uw merk passen of die de verkoop van uw producten of services niet effectief promoten.

Plaatsingen die u kunt uitsluiten

 • Bepaalde specifieke plaatsingen die niet bij uw merk passen.
 • Plaatsingen waar uw advertenties worden weergegeven, maar waar ze niet goed presteren.

Voorbeeld

Een reisbureau heeft een advertentiegroep voor kampeervakanties voor gezinnen, die target op onderwerpen zoals wandeltochten en kamperen. Het reisbureau merkt dat advertenties soms worden weergegeven op automatische plaatsingen die wel relevant zijn voor het onderwerp, maar niet gezinsvriendelijk. Het reisbureau wil deze plaatsingen daarom uitsluiten van de advertentiegroep.

Plaatsingen uitsluiten van uw campagne, advertentiegroep of account

U kunt plaatsingen van specifieke advertentiegroepen en campagnes uitsluiten op de pagina Plaatsingen.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer Plaatsingen in het paginamenu aan de linkerkant.
 3. Klik op het tabblad Uitsluitingen in de menubalk aan de linkerkant.
 4. Klik op het potloodpictogram Optimization.
 5. Kies of u plaatsingen op campagne-, advertentiegroep- of accountniveau wilt uitsluiten.
 6. Voer een van de volgende acties uit:
  • Zoek naar een uit te sluiten woord, woordgroep, URL of video-ID.
  • Klik op Meerdere plaatsingen opgeven en geef de URL('s) op die u wilt uitsluiten.
  • Selecteer Lijst van uitgesloten plaatsingen gebruiken en selecteer uw lijst.
 7. Klik op Opslaan nadat u uw uitsluitingen heeft ingevoerd.

Uw uitsluitings-URL's toevoegen

Er zijn verschillende typen URL's voor verschillende typen property's. Van mobiele apps tot specifieke productpagina's, elk type property heeft een specifieke adresindeling. Vouw de gedeelten hieronder uit om te zien hoe u de adressen voor de diverse typen plaatsingen moet invoeren.

Uitgesloten plaatsingen voor sites opgeven

U kunt plaatsingen op verschillende manieren uitsluiten: op domein, subdomein, padnaam of afzonderlijke pagina, maar niet op domeinen met afzonderlijke niveaus. Door domeinen uit te sluiten, voorkomt u dat uw advertenties worden weergegeven op pagina's op of binnen dat domein. Als u subdomeinen of paden opgeeft, voorkomt u alleen dat uw advertenties worden weergegeven op pagina's op of binnen dat subdomein of pad.

Voorbeeld

Het bedrijf van Nicole verkoopt milieuvriendelijke huishoudelijke schoonmaakmiddelen en ze wil haar advertenties alleen weergeven op plaatsingen die nauw verband houden met haar producten. Ze target een populaire website met productbeoordelingen en voegt een site-uitsluiting toe voor de websitepaden over keukenhulpjes en huishoudelijke apparaten, zodat haar advertenties niet op die pagina's worden weergegeven. Door te verfijnen waar haar advertenties worden weergegeven, kan Nicole deze laten zien aan de potentiële klanten die er het meest in geïnteresseerd zijn.

De indeling van de afzonderlijke items op de lijst van uitgesloten sites bepaalt de manier waarop Google Ads sites filtert. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe u domeinen uitsluit en deze uitsluitingen opgeeft:

Niveau

Uitsluiting

 
Naam van hoofddomein example.com
Gebruik deze indeling als u wilt dat uw advertenties worden uitgesloten van een bepaald domein en de bijbehorende subdomeinen, directorynamen, afzonderlijke pagina's, enzovoort.
 • Er worden geen advertenties weergegeven op example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/stuff, www.example.com/stuff/page.html of placement.example.com.
Acceptabel
Subdomein op het eerste niveau www.example.com
 • Er worden geen advertenties weergegeven op www.example.com of www.example.com/stuff.
 • Er worden mogelijk wel advertenties weergegeven op www1.example.com of placement.example.com.
Acceptabel
Subdomein op het eerste niveau placement.example.com Acceptabel
Eén directorynaam www.example.com/stuff
 • Er worden geen advertenties weergegeven op www.example.com/stuff of www.example.com/stuff/page.html.
 • Er worden mogelijk wel advertenties weergegeven op www.example.com.
Acceptabel
Eén directorynaam example.com/stuff Acceptabel
Tweede directorynaam www.example.com/stuff/extra
 • Er worden geen advertenties weergegeven op www.example.com/stuff/extra of www.example.com/stuff/extra/page.html.
 • Er worden mogelijk wel advertenties weergegeven op www.example.com of www.example.com/stuff.
Acceptabel
Subdomeinen op meerdere niveaus

www.placement.example.com

 • Advertenties mogen alleen worden uitgesloten van dit specifieke subdomein.
Niet aanbevolen
Afzonderlijke pagina www.example.com/index.html Acceptabel

Vanwege de dynamische aard van het Display Netwerk kunnen we niet garanderen dat wanneer u een categorie uitsluit, ook alle gerelateerde pagina's worden uitgesloten. Uit onze tests is echter gebleken dat ongeveer 90% van de pagina's die gerelateerd zijn aan de uitgesloten categorie, daadwerkelijk wordt uitgesloten.

Afzonderlijke apps uitsluiten van display-campagnes

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer Plaatsingen in het menu aan de linkerkant.
 3. Klik in de menubalk bovenaan op het tabblad Uitsluitingen.
 4. Klik op het potloodpictogram Optimization.
 5. Selecteer Uitgesloten plaatsing toevoegen.
 6. Selecteer Campagne onder 'Uitsluiten van'.
 7. Klik op Selecteer campagne en selecteer de campagne waarvan u apps wilt uitsluiten.
 8. Klik op Meerdere plaatsingen opgeven.
 9. Voer een van de volgende acties uit:
  • iPhone-apps uitsluiten:
   • Zoek de iTunes-ID voor de app die u wilt uitsluiten. De iTunes-ID staat aan het eind van de iTunes-URL van de app. De rode ID bijvoorbeeld is de iTunes-ID van de MechaHamster-app:
    https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.

   • Voer 'mobileapp::1-' in, gevolgd door de iTunes-ID. Als u bijvoorbeeld de MechaHamster-app als uitgesloten plaatsing wilt toevoegen, voert u 'mobileapp::1-1286046770 in.

  • Android-apps uitsluiten:
   • Zoek in de Google Play Store de app die u wilt uitsluiten en kopieer de pakketnaam van de app (het laatste deel van de URL na 'id='). Voor de MechaHamster-app bijvoorbeeld kopieert u het gedeelte van de URL dat in rood wordt weergegeven:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • In het veld waarin u plaatsingen in Google Ads moet opgeven, voert u 'mobileapp::2-' in en plakt u de URL die u zojuist heeft gekopieerd. Met het voorbeeld uit de vorige stap ziet de uitsluiting van de MechaHamster-app er als volgt uit:
    mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster

Geparkeerde domeinen uitsluiten

De meeste uitsluitingen zijn alleen van toepassing op het Display Netwerk, behalve geparkeerde-domeinnamen. Die worden zowel in het Display Netwerk als in het zoeknetwerk uitgesloten met behulp van contentuitsluitingen.

Opmerking

Plaatsingen uitsluiten is niet hetzelfde als plaatsingen verwijderen. Als u plaatsingen uitsluit, blokkeert u de weergave van uw advertenties op de betreffende plaatsingen. Als u plaatsingen verwijdert die u target, kan uw advertentie daarop nog steeds worden weergegeven op grond van andere targetingmethoden die u voor uw advertentiegroep hanteert, zoals zoekwoorden of onderwerpen.

Volgende stappen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen