Izuzimanje određenih web-stranica i videozapisa

Kako biste dobili sveobuhvatni i objedinjeni prikaz ciljanja sadržaja te pojednostavili upravljanje sadržajem i optimizaciju, u Google Adsu vidjet ćete sljedeća poboljšanja:

Sve vrste ciljanja sadržaja sada se nalaze u odjeljku Sadržaj u bočnoj navigaciji:

 • Teme, Položaji, Ključne riječi za prikazno/videooglašavanje i Izuzimanja za sve vrste ciljanja sadržaja sada su kategorizirani na kartici Sadržaj na bočnom navigacijskom izborniku. Za Izuzimanja kliknite strelicu padajućeg izbornika desno od pojma Izuzimanja da biste odabrali izuzimanja za teme, položaje ili ključne riječi za prikazno/videooglašavanje.

Uskoro ćete vidjeti dodatna poboljšanja:

 • Teme, Položaji, Ključne riječi za prikazno/videooglašavanje objedinit će se na jednoj stranici u izvješću Sadržaj. Izuzimanja će se također objediniti u jednom izvješću na istoj stranici (Sadržaj).
 • Vaši će oglasi ciljati sav odabrani sadržaj u vašoj grupi oglasa. Na primjer, ako ste kao temu ciljali izraz "bicikli", a kao ključnu riječ za prikazno/videooglašavanje izraz "biciklisti", vaši će se oglasi prikazivati uz sadržaj koji se podudara s bilo kojim od tih izraza.

Dok ne migrirate račun, preporučujemo da koristite samo jedan način ciljanja sadržaja (teme, položaji ILI ključne riječi za prikazno/videooglašavanje) po grupi oglasa. Prije predstojećih promjena kombinacija načina može ograničiti izvedbu kampanje.

Kontrole ciljanja i izuzimanja za prikazivačku mrežu na mobilnim uređajima pojednostavljene su da bi se olakšalo dosezanje rastuće baze mobilnih korisnika.

Izuzimanje sadržaja (izuzimanje "sadržaja koji ne zauzima međustranicu u mobilnoj aplikaciji GMob".) zamijenjeno je pojednostavljenim opcijama ciljanja uređaja za računala, tablete i mobilne uređaje.

Možete kontrolirati koji se izdavači ili vrste sadržaja vaših oglasa prikazuju pri upotrebi:

 • tema
 • ciljanja uređaja: računala, tableta, mobilnih uređaja
 • kategorije aplikacije
 • izuzimanja pojedine aplikacije putem izuzimanja položaja za mobilne aplikacije i izuzimanje pojedine web-lokacije
 • Izuzimanja sadržaja

Baš kao što na Google prikazivačkoj mreži možete ciljati položaje, na primjer određene web-stranice, web-lokacije, mobilne aplikacije i videozapise, da biste prikazivali oglase, tako možete i izuzeti položaje na kojima ne želite prikazivati oglase. Možete izuzeti web-lokacije ili domene koje su neprikladne za vašu robnu marku ili su neučinkovite u promicanju prodaje vaših proizvoda ili usluga.

Vrste položaja koje možete izuzeti

 • Određeni položaji koji ne odgovaraju vašoj robnoj marki.
 • Položaji gdje se vaši oglasi prikazuju, ali nemaju dobru izvedbu.

Primjer

Putnička agencija ima grupu oglasa koja sadrži paket-aranžmane za obiteljsko kampiranje i cilja teme kao što su planinarenje i kampiranje. U agenciji primjećuju da se neki njihovi oglasi prikazuju na automatskim položajima koji su relevantni za temu, no nisu prikladni za obitelj. Te položaje mogu izuzeti iz grupe oglasa.

Izuzimanje položaja iz kampanje, grupe oglasa ili računa

Položaje možete izuzeti iz određenih grupa oglasa i kampanja na stranici Položaji.

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Sadržaj.
 3. Kliknite Izuzimanja.
 4. Kliknite strelicu padajućeg izbornika s desne strane pojma Izuzimanja.
 5. Kliknite Položaji
 6. Kliknite ikonu olovke Uredi.
 7. Odaberite Dodavanje izuzimanja položaja ili Upotreba popisa izuzimanja položaja.
 8. Odaberite želite li izuzeti položaje na razini kampanje, grupe oglasa ili računa.
 9. Ako ste odabrali Dodavanje izuzimanja položaja, učinite nešto od sljedećeg.
  1. Pretražite riječ, izraz, URL ili ID videozapisa koji želite izuzeti.
  2. Kliknite Unos više položaja i unesite URL-ove koje želite izuzeti.
 10. Ako ste odabrali Upotreba popisa izuzimanja položaja, odaberite postojeći popis izuzetih položaja.
 11. Nakon što unesete izuzimanja, kliknite Spremi.

Kako dodati URL-ove izuzimanja

Postoje različite vrste URL-ova za različite vrste entiteta. Od mobilnih aplikacija do određenih stranica proizvoda, svaka vrsta entiteta ima određeni format adrese. Proširite odjeljke u nastavku da biste saznali kako unijeti adrese za svaku vrstu položaja.

Formatiranje izuzimanja položaja za web-lokacije
Postoji nekoliko načina izuzimanja položaja: prema domeni, poddomeni, nazivu puta ili pojedinačnim stranicama, ali ne prema domenama s više razina. Općenito uzevši, izuzimanje domena spriječit će prikazivanje oglasa na stranicama na toj domeni ili unutar nje, dok će unošenje poddomena ili putova samo spriječiti prikazivanje oglasa na bilo kojoj stranici na toj poddomeni ili putu, odnosno unutar njih.

Primjer

Ivina tvrtka prodaje organske proizvode za čišćenje i Iva bi željela prikazivati svoje oglase samo na položajima koji su usko povezani s tom temom. Cilja popularnu web-lokaciju s recenzijama proizvoda i dodaje izuzimanje web-lokacije za putove web-lokacije o alatima za hranu i kućanskim uređajima tako da se njezini oglasi prikazuju na tim stranicama. Preciziranjem položaja na kojima se oglasi prikazuju oglase može prikazivati najzainteresiranijim mogućim korisnicima.

Format svakog unosa na popisu izuzetih web-lokacija određuje kako Google Ads filtrira web-lokacije. Slijedi nekoliko primjera kako izuzeti domene i formatirati ta izuzimanja:

Razina

Izuzimanje

 
Naziv vršne domene example.com
Upotrijebite ovaj format ako želite da se oglasi izuzmu s određene domene i njezinih poddomena, naziva direktorija, pojedinačnih stranica i tako dalje.
 • Oglasi se neće prikazivati na example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/stuff, www.example.com/stuff/page.html i placement.example.com
da, potvrđeno Prihvatljivo
Poddomena prve razine www.example.com
 • Oglasi se neće prikazivati na www.example.com niti na www.example.com/stuff
 • Oglasi se mogu prikazivati na www1.example.com ili placement.example.com
da, potvrđeno Prihvatljivo
Poddomena prve razine placement.example.com da, potvrđeno Prihvatljivo
Naziv samo jednog direktorija www.example.com/stuff
 • Oglasi se neće prikazati na www.example.com/stuff ili www.example.com/stuff/page.html
 • Oglasi se mogu prikazati na www.example.com
da, potvrđeno Prihvatljivo
Naziv samo jednog direktorija example.com/stuff da, potvrđeno Prihvatljivo
Naziv drugog direktorija www.example.com/stuff/extra
 • Oglasi se neće prikazati na www.example.com/stuff/extra ili www.example.com/stuff/extra/page.html
 • Oglasi se mogu prikazati na www.example.com ili www.example.com/stuff
da, potvrđenoPrihvatljivo
Poddomene više razina

www.placement.example.com

 • Oglasi se mogu izuzeti samo iz ove specifične poddomene
Ne preporučuje se
Pojedinačna stranica www.example.com/index.html da, potvrđeno Prihvatljivo

Zbog dinamičke prirode prikazivačke mreže ne možemo jamčiti da ćete prilikom izuzimanja kategorije izuzeti sve povezane stranice. Međutim, tijekom testiranja otkrili smo da izuzimanje kategorija smanjuje prisutnost povezanih stranica za približno 90 posto.

Izuzimanje pojedinačnih aplikacija iz kampanja na prikazivačkoj mreži
 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku s lijeve strane kliknite Sadržaj.
 3. Kliknite Izuzimanja.
 4. Kliknite strelicu padajućeg izbornika s desne strane pojma Izuzimanja.
 5. Kliknite Položaji.
 6. Kliknite ikonu olovke Uredi.
 7. Odaberite Dodaj izuzimanje položaja.
 8. U odjeljku "Izuzimanje iz sljedećeg:" odaberite Kampanja.
 9. Kliknite Odabir kampanje i odaberite kampanju iz koje želite izuzeti aplikacije.
 10. Kliknite Unos više položaja.
 11. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste izuzeli aplikacije za iPhone:
   • Pronađite iTunes ID za aplikaciju koju želite izuzeti. iTunes ID prikazuje se na kraju iTunes URL-a aplikacije. Na primjer, ID prikazan crvenom bojom jest iTunes ID aplikacije MechaHamster:
    • https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.
   • Unesite “mobileapp::1-”, nakon čega slijedi iTunes ID. Na primjer, ako kao izuzimanje položaja želite dodati aplikaciju MechaHamster, unesite mobileapp::1-1286046770.
  • Da biste izuzeli Android aplikacije:
   • U Trgovini Play Store pronađite aplikaciju koju želite izuzeti, a zatim kopirajte naziv paketa aplikacije (posljednji dio URL-a nakon niza “id=”). Na primjer, za aplikaciju MechaHamster kopirajte dio URL-a koji je u nastavku prikazan crvenom bojom:
    • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • U polje za unos položaja u Google Adsu unesite "mobileapp::2-" i zalijepite URL koji ste upravo kopirali. Koristeći primjer iz prethodnog koraka, izuzimanje za aplikaciju MechaHamster izgledalo bi ovako:
    • mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster
Izuzimanje parkiranih domena
Većina se izuzimanja odnosi samo na prikazivačku mrežu, osim web-lokacija parkiranih domena koje će se izuzeti na prikazivačkoj i na pretraživačkoj mreži pomoću izuzimanja sadržaja.

Napomena

Izuzimanje položaja nije isto kao i njihovo uklanjanje. Kada izuzmete položaje, blokirate prikazivanje oglasa na njima. Kada uklonite položaje koje ciljate, oglas bi se još uvijek mogao tamo prikazivati na temelju drugih načina ciljanja koje imate u grupi oglasa, kao što su ključne riječi ili teme.

Zakazivanje automatskih prijenosa popisa izuzetih položaja

Zakazivanje automatskih ažuriranja popisa izuzetih položaja štedi vrijeme na upravljanju popisima i osigurava pravovremeno ažuriranje popisa izuzetih položaja u Google Adsu i usklađivanje s izvorima popisa. Oglašivači, saznajte kako preuzeti predložak popisa i zakazati popise za izuzimanje položaja. Davatelji popisa, saznajte kako izraditi i testirati popise izuzimanja za oglašivače.

Za oglašivače

Zakažite popis izuzimanja povezivanjem popisa izuzetih položaja u podržanom formatu datoteke u Google Adsu. Ovaj će se izvor popisa povremeno dohvaćati radi upravljanja izuzimanjima u Google Adsu. Možete ga održavati vi ili pouzdana treća strana koja je dobavljač popisa. Zakažite prijenose u izuzimanja položaja da bi se popis izuzimanja automatski ažurirao i uzimao u obzir ažuriranja datoteke koja služi kao vanjski izvor.

Upute za preuzimanje predloška i zakazivanje popisa izuzetih položaja

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U izborniku pregleda odaberite detaljan prikaz switch view icon found within the UI.
 3. Kliknite ikonu Alati i postavke Google Ads | alati [ikona] u navigacijskom izborniku pri vrhu.
 4. U odjeljku Biblioteka za dijeljenje kliknite Popisi izuzetih položaja.
 5. Kliknite gumb plusa .
 6. Kliknite Zakaži popis
 7. Ako još niste izradili izvor popisa ili to nisu učinili vaši pouzdani dobavljači popisa, kliknite Prikaži predloške da biste vidjeli podržane predloške i preuzeli svoju datoteku, koju je moguće dodati i spremiti. Da biste pregledali primjer datoteke, preuzmite datoteku CSV. (Saznajte više o tome kako možete izuzeti položaje na razini računa.) Podržane vrste izuzimanja:
  • Web-lokacije
  • Mobilne aplikacije
  • YouTube kanali
  • YouTube videozapisi

Napomena: izuzimanja podliježu zajedničkim ograničenjima za popise izuzetih položaja. Saznajte više o ograničenjima ciljanja u Google Adsu

 1. Nakon što ste izvor popisa spremili u ispravnu vrstu datoteke, možete zakazati automatske prijenose onih izuzimanja položaja koja se nalaze u izvoru popisa.
  1. Unesite Naziv rasporeda
  2. Unesite Naziv popisa koji će se prikazati kao naziv u stupcima Popis izuzetih položaja.
  3. Na padajućem izborniku Izvor odaberite način isporuke datoteke
   • Google tablice
   • HTTPS
   • SFTP
  4. Osigurajte da datoteka bude javna ili da vi dajete dopuštenja za pristup toj datoteci
   1. Google tablice moraju biti javne ili ćete ih morati podijeliti s Google Ads računom koji vidite na popisu kada odaberete Google tablice kao Izvor, a zatim kliknuti Poveži postojeću tablicu.
   2. HTTPS/SFTP može zahtijevati vjerodajnice (korisničko ime / zaporku). Ako je potrebno, unesite korisničko ime i zaporku da biste pristupili datoteci.
    Napomena: ako odaberete SFTP i prikaže se pogreška "Datoteka nije pronađena", pokušajte između puta datoteke i naziva upisati dvostruku kosu crtu ("//"). Na primjer: SFTP://sftp.mysite.com/exclusions.csv
  5. Pomoću polja Učestalost i Vrijeme odaberite koliko se često i kada odabrani izvor treba prenijeti i primijeniti na izuzimanja položaja.
  6. Kliknite Spremi.
  7. Provjerite je li izvorna datoteka ispravno prenesena tako da provjerite nalazi li se ona u stupcu Popis izuzetih položaja na stranici Izuzimanja položaja koja se otvara u izborniku Google Ads | alati [ikona] Alati. Do prikazivanja popisa može proći do deset minuta.
 2. Da biste otkazali ili izmijenili zakazana izuzimanja položaja, slijedite ove upute:
  1. Kliknite ikonu alata Google Ads | alati [ikona].
  2. U odjeljku Skupne radnje odaberite Prijenosi.
  3. Kliknite karticu Zakazivanja.
  4. Zadržite pokazivač iznad točke u boji s lijeve strane zakazane stavke u stupcu Raspored.
  5. Možete odabrati Omogući, Pauziraj ili Ukloni.
  6. Možete izvršiti i uređivanje tako da kliknete Uredi u stupcu Radnje.

Napomena:

 • Ako upotrebljavate datoteku koju je izradio pouzdani dobavljač popisa, provjerite je li ona u podržanom formatu kako bi se ispravno prenijela.
 • Sve dok su prijenosi zakazani, sva će se izuzimanja u izvornoj datoteci kontinuirano prenositi na popis. Morat ćete izravno ažurirati izvornu datoteku ili surađivati s trećom stranom koja je dobavljač popisa da biste je ažurirali.
 • Nakon izrade popisa izuzimanja primijenit ćete popis izuzetih položaja na kampanju da biste počeli izuzimati položaje.
Za dobavljače popisa

Preuzimanjem podržanog vanjskog izvora datoteke u Google Adsu izradite popis izuzimanja koji će upotrebljavati oglašivači. Nakon što oglašivači izvrše zakazivanje, ovaj će se izvor popisa dohvaćati za upravljanje izuzimanjima u Google Adsu, a vi možete održavati popis. Oglašivači mogu zakazati prijenose pomoću datoteke za izuzimanje položaja. Njihovi će se popisi automatski ažurirati uzimajući u obzir izmjene izvornih datoteka.

Upute za preuzimanje predloška datoteke i testiranje datoteke za izuzimanje položaja

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U izborniku pregleda odaberite detaljan prikaz.
 3. Kliknite ikonu Alati i postavke Google Ads | alati [ikona] u navigacijskom izborniku pri vrhu.
 4. U odjeljku Biblioteka za dijeljenje kliknite Popisi izuzetih položaja.
 5. Kliknite gumb plusa .
 6. Kliknite Zakaži popis
 7. Kliknite Prikaži predloške da biste vidjeli podržane vrste datoteka i predloške i preuzeli svoju datoteku, koju ćete upotrebljavati za izradu popisa izuzetih položaja. Da biste pregledali primjer datoteke, preuzmite datoteku CSV. (Saznajte više o tome kako možete izuzeti položaje na razini računa.) Podržane vrste izuzimanja:
 8. Nakon što ste izvor popisa spremili u ispravnu vrstu datoteke, provjerite je li datoteka za izuzimanje u ispravnom formatu tako da je prenesete na račun.
  1. Unesite Naziv rasporeda
  2. Unesite Naziv popisa koji će se prikazati kao naziv u stupcima Raspored i Popis izuzetih položaja.
  3. Na padajućem izborniku Izvor odaberite način isporuke datoteke.
   • Google tablice
   • HTTPS
   • SFTP
  4. Osigurajte da datoteka bude javna ili da vi dajete dopuštenja za pristup toj datoteci
   1. Google tablice moraju biti javne ili ćete ih morati podijeliti s Google Ads računom koji nađete na popisu kada odaberete Google tablice kao Izvor, a zatim kliknuti Poveži postojeću tablicu.
   2. HTTPS/SFTP može zahtijevati vjerodajnice (korisničko ime / zaporku). Ako je potrebno, unesite korisničko ime i zaporku da biste pristupili datoteci.
   3. Ta se dopuštenja primjenjuju i na oglašivače koji dobiju pristup vašoj datoteci
    Napomena: ako odaberete SFTP i prikaže se pogreška "Datoteka nije pronađena", pokušajte između puta datoteke i naziva upisati dvostruku kosu crtu ("//"). Na primjer: SFTP://sftp.mysite.com/exclusions.csv
  5. Pomoću polja Učestalost i Vrijeme odaberite koliko se često i kada odabrani izvor treba prenijeti i primijeniti na izuzimanja položaja oglašivača.
  6. Kliknite Spremi.
  7. Provjerite je li izvorna datoteka ispravno prenesena tako da provjerite nalazi li se ona u stupcu Popis izuzetih položaja na stranici Izuzimanja položaja koja se otvara u izborniku Google Ads | alati [ikona] Alati. Do prikazivanja izvorne datoteke može proći do deset minuta.

Najbolji primjeri iz prakse:

 • Prije dijeljenja datoteke s oglašivačima najbolje je zakazati popis pomoću vlastitog računa i provjeriti da se prijenos datoteke ispravno odvija. Neka taj zakazani popis bude aktivan nekoliko dana kako biste provjerili prenose li se vaša ažuriranja.
 • Imajte na umu da popisi podliježu standardnim zajedničkim ograničenjima za izuzimanja položaja od najviše 65.000 izuzimanja po popisu. Napominjemo da računi oglašivača podliježu dodatnim ograničenjima za izuzimanja na temelju upotrebe ciljanja. Saznajte više o ograničenjima ciljanja u Google Adsu
 • Surađujte s oglašivačima kako biste unijeli trajne izmjene na popise izravno u izvornim datotekama popisa, budući da oglašivači ne mogu unositi trajne izmjene u zakazane popise iz Google Adsa.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false
false
false