Tiettyjen verkkosivujen ja videoiden poissulkeminen

Jotta voit saada kattavan ja yhdistetyn näkymän yleisökohdistukseesi ja jotta sisältökohdistuksen hallinta ja optimointi olisi entistä yksinkertaisempaa, olemme tehneet seuraavia parannuksia Google Adsiin:

Kaikki sisältökohdistustyypit löytyvät reunassa olevasta navigointipaneelin Sisältö-kohdasta

 •  Sisältökohdistustyyppien Aiheet, Sijoittelut, Display-/Videomainosten avainsanat ja Poissuljetut on nyt jaoteltu reunassa olevan navigointivalikon Sisältö-välilehdelle. Jos haluat sulkea pois aiheita, sijoitteluita tai Display-/Videomainosten avainsanoja, klikkaa avausnuolta Alanuoli Poissuljetut-termin oikealta puolelta ja valitse poissuljettavat kohteet.

Display-mobiilimainonnan kohdistus‑ ja poissulkemistoimintoja on yksinkertaistettu. Tavoitteenamme on tehdä kasvavan mobiilikäyttäjien joukon tavoittamisesta entistä helpompaa.

Sisällön poissulkeminen (G-mob-mobiilisovellus, muu kuin välimainos ‑poissulkeminen) on korvattu yksinkertaistetuilla laitekohdistusvaihtoehdoilla (tietokone, tabletti ja mobiili).

Voit hallita itse, mitä julkaisijoita tai sisältötyyppejä näytettävät mainoksesi käyttävät. Valittavissa olevia asetuksia ovat

 • aiheet
 • laitekohdistus (tietokone, tabletti ja mobiili)
 • sovellusluokka
 • yksittäisten sovellusten poissulkeminen mobiilisovellusten sijoitteluiden poissulkemisilla ja yksittäisten verkkosivustojen poissulkeminen
 • sisällön poissulkemiset.

Voit kohdistaa Google Display ‑verkoston mainoksia sijoitteluihin, kuten tietyille sivuille ja sivustoille sekä tiettyihin mobiilisovelluksiin ja videoihin. Vastaavasti voit sulkea pois sijoitteluita, joissa et halua mainostesi näkyvän. Voit sulkea pois sivustoja tai verkkotunnuksia, jotka eivät sovi brändillesi tai jotka eivät edistä tuotteidesi tai palveluidesi myyntiä.

Tavallisia poissuljettavia sijoitteluja

 • Tietyt sijoittelut, jotka eivät sovi brändillesi
 • Sijoittelut, joissa mainoksesi näkyvät mutta eivät ole tehokkaita

Esimerkki

Matkatoimistolla on mainosryhmä, johon kuuluu retkeilypaketteja perheille ja joka on kohdistettu esimerkiksi aiheeseen Vaellus ja retkeily. Toimistossa huomataan, että osa mainoksista näkyy automaattisissa sijoitteluissa, jotka ovat aiheen kannalta osuvia mutta eivät ole perheille sopivia. Nämä sijoittelut voidaan sulkea pois mainosryhmästä.

Sijoittelujen sulkeminen pois kampanjasta, mainosryhmästä tai tililtä

Voit sulkea sijoitteluja pois tietyistä mainosryhmistä ja kampanjoista Sijoittelut-sivulta.

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa vasemmalla olevasta sivuvalikosta Sisältö.
 3. Klikkaa Poissuljetut.
 4. Klikkaa termin oikealla puolella olevaa avausnuolta.
 5. Klikkaa Sijoittelut.
 6. Klikkaa kynäkuvaketta Muokkaa.
 7. Valitse joko "Lisää sijoittelun poissulkeminen" tai "Käytä sijoittelujen poissulkemisluetteloa".
 8. Valitse, haluatko sulkea sijoitteluja pois kampanja-, mainosryhmä- vai tilitasolla.
 9. Jos olet valinnut "Lisää sijoittelun poissulkeminen", tee jompikumpi näistä:
  1. Hae sanaa, ilmausta, URL-osoitetta tai videotunnusta, jonka haluat sulkea pois.
  2. Klikkaa Lisää useita sijoittelukohteita ja lisää URL-osoitteet, jotka haluat sulkea pois.
 10. Jos valitset "Käytä sijoittelujen poissulkemisluetteloa", valitse jokin nykyinen sijoittelujen poissulkemisluettelo.
 11. Kun olet lisännyt poissuljettavat sijoittelut, klikkaa Tallenna.

Poissuljettavien URL-osoitteiden lisääminen

Erityyppisillä mittauskokonaisuuksilla on erityyppisiä URL-osoitteita. Kaikilla mittauskokonaisuuksilla, onpa kyseessä mobiilisovellus tai tietty tuotesivu, on erityinen osoitemuoto. Lisätietoja erityyppisten sijoittelujen osoitteiden lisäämisestä saat laajentamalla alla olevat osiot.

Sijoittelujen poissulkemisten muotoilu sivustoilla
Sijoittelujen poissulkemiseen on monia tapoja. Se voidaan tehdä verkkotunnuksen, aliverkkotunnuksen, polun nimen tai yksittäisen sivun perusteella, muttei monitasoisten verkkotunnusten perusteella. Yleensä verkkotunnusten poissulkeminen estää mainostesi näkymisen millä tahansa verkkotunnukseen kuuluvalla sivulla, mutta aliverkkotunnusten ja polkujen poissulkeminen estää mainostesi näkymisen ainoastaan kyseisessä aliverkkotunnuksessa tai polussa.

Esimerkki

Katrin yritys myy luonnonmukaisia siivoustuotteita kotitalouksille, ja hän haluaisi mainostensa näkyvän vain tuotteisiinsa läheisesti liittyvissä sijoitteluissa. Katri kohdistaa mainokset suositulle tuotearvostelusivustolle ja lisää poissuljettuihin sivustoihin ruoanlaittolaitteisiin ja kodinkoneisiin liittyvät sivustopolut, jotta mainokset eivät näy kyseisillä sivuilla. Rajoittamalla mainostensa näkymistä Katri voi saada ne näkymään kiinnostuneimmille potentiaalisille asiakkaille.

Poissuljettujen sivustojen luettelossa kohteiden muoto määrää, miten Google Ads suodattaa sivustoja. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä verkkotunnusten poissulkemisesta ja poissulkemisten muotoilusta:

Taso

Poissulkeminen

 
Ylätason verkkotunnuksen nimi example.com
Käytä tätä muotoa, jos haluat, että mainoksesi suljetaan pois esimerkiksi tietystä verkkotunnuksesta ja sen aliverkkotunnuksista, hakemiston nimistä ja yksittäisiltä sivuilta.
 • Mainoksesi eivät näy osoitteessa example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/jutut, www.example.com/jutut/sivu.html tai sijoittelu.example.com.
kyllä, vahvistettu Sallittu
Ensimmäisen tason aliverkkotunnus www.example.com
 • Mainoksesi eivät näy sivustoilla www.example.com tai www.example.com/jutut.
 • Mainoksesi voivat näkyä osoitteessa www1.example.com tai sijoittelu.example.com.
kyllä, vahvistettu Sallittu
Ensimmäisen tason aliverkkotunnus sijoittelu.example.com kyllä, vahvistettu Sallittu
Yksittäisen hakemiston nimi www.example.com/jutut
 • Mainokset eivät näy sivustoilla www.example.com/jutut tai www.example.com/jutut/sivu.html.
 • Mainokset voivat näkyä osoitteessa www.example.com.
kyllä, vahvistettu Sallittu
Yksittäisen hakemiston nimi example.com/jutut kyllä, vahvistettu Sallittu
Toisen hakemiston nimi www.example.com/jutut/ekstra
 • Mainokset eivät näy sivustoilla www.example.com/jutut/ekstra tai www.example.com/jutut/ekstra/sivu.html.
 • Mainokset voivat näkyä sivustolla www.example.com tai www.example.com/jutut.
kyllä, vahvistettuSallittu
Usean tason aliverkkotunnukset

www.sijoittelu.example.com

 • Mainokset voidaan sulkea pois vain tästä aliverkkotunnuksesta.
Ei suositella
Yksittäinen sivu www.example.com/index.html kyllä, vahvistettu Sallittu

Display-verkoston dynaamisuuden takia emme voi taata, että jokainen aiheeseen liittyvä sivu suljetaan pois, kun suljet pois kategorian. Testit ovat kuitenkin osoittaneet, että kategorian poissulkeminen vähentää aiheeseen liittyvillä sivuilla näkymistä noin 90 prosenttia.

Yksittäisten sovellusten sulkeminen pois Display-kampanjoista
 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa vasemman reunan valikosta Sisältö.
 3. Klikkaa Poissuljetut.
 4. Klikkaa termin oikealla puolella olevaa avausnuolta.
 5. Klikkaa Sijoittelut.
 6. Klikkaa kynäkuvaketta Muokkaa.
 7. Valitse Lisää sijoittelun poissulkeminen.
 8. Valitse Sulje pois seuraavista ‑kohdasta Kampanja.
 9. Klikkaa Valitse kampanja ja valitse, mistä kampanjasta haluat sulkea sovellukset pois.
 10. Klikkaa Lisää useita sijoittelukohteita.
 11. Tee jompikumpi seuraavista:
  • iPhone-sovellusten poissulkeminen:
   • Etsi poissuljettavan sovelluksen iTunes-tunnus. iTunes-tunnus näkyy sovelluksen iTunes-URL-osoitteen lopussa. Esimerkiksi MechaHamster-sovelluksen iTunes-tunnus on näkyy punaisella:
    • https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.
   • Kirjoita mobileapp::1- ja sen perään iTunes-tunnus. Jos esimerkiksi haluat lisätä MechaHamster-sovelluksen poissuljettuihin sijoitteluihin, lisää mobileapp::1-1286046770.
  • Android-sovellusten poissulkeminen:
   • Etsi Google Play Kaupasta sovellus, jonka haluat sulkea pois, ja kopioi sitten sovelluksen paketin nimi (URL-osoitteen loppuosa osasta "id="). Jos esimerkiksi haluat sulkea pois MechaHamster-sovelluksen, kopioi URL-osoitteen osa, joka näkyy tässä esimerkissä punaisella:
    • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • Kirjoita Google Adsissa sijoittelujen lisäämiseen tarkoitettuun kenttään mobileapp::2- ja liitä juuri kopioimasi URL-osoite. Esimerkiksi MechaHamster-sovelluksen poissulkeminen näyttäisi tältä::
    • mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster
Varattujen verkkotunnusten poissulkeminen
Suurin osa poissulkemisista koskee vain Display-verkostoa, mutta varattujen verkkotunnusten sivustot suljetaan pois sekä Display‑ että hakuverkostosta sisällön poissulkemisten avulla.

Huomioitavaa

Sijoittelujen poissulkeminen on eri asia kuin niiden poistaminen. Kun suljet pois sijoitteluja, estät mainostesi näkymisen niissä. Kun poistat sijoitteluja, joihin olet kohdistanut mainoksesi, mainos voi silti näkyä sijoitteluissa mainosryhmäsi muiden kohdistustapojen, kuten avainsanojen tai aiheiden, perusteella.

Sijoittelujen poissulkemisluetteloiden automaattisten latausten ajoittaminen

Sijoittelujen poissulkemisluetteloiden automaattisten päivitysten ajoittaminen säästää aikaa luetteloiden hallinnoinnissa ja varmistaa, että Google Adsin sijoittelujen poissulkemisluettelot pysyvät ajan tasalla ja synkronoituina luettelolähteiden kanssa. Mainostaja: Lue lisää luettelomallin lataamisesta ja sijoittelujen poissulkemisluetteloiden ajoittamisesta. Luetteloiden tarjoaja: Lue, miten voit luoda ja testata poissulkemisluetteloita, joita mainostajat voivat käyttää.

Mainostajille

Voit ajoittaa sijoittelujen poissulkemisluettelosi linkittämällä sen tuetussa tiedostomuodossa Google Adsiin. Tämä luettelolähde noudetaan säännöllisesti, jotta poissulkemisiasi voidaan hallita Google Adsista. Voit itse ylläpitää sitä, tai luottamasi kolmantena osapuolena toimiva luetteloiden tarjoaja voi huolehtia päivityksistä puolestasi. Ajoittamalla sijoittelun poissulkemistesi lataukset voit varmistaa, että ulkoiseen lähdetiedostoon tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti poissulkemisluetteloosi.

Ohjeet mallin lataamiseen ja sijoittelujen poissulkemisluettelon ajoittamiseen

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Valitse Yleiskatsaus-valikosta yksityiskohtainen näkymä switch view icon found within the UI.
 3. Klikkaa yläreunan navigointivalikosta Työkalut ja asetukset ‑kuvaketta Google Ads | työkalut [kuvake].
 4. Valitse Jaettu kirjasto ‑osiosta Sijoittelujen poissulkemisluettelot.
 5. Klikkaa pluspainiketta .
 6. Klikkaa Aikatauluta luettelo.
 7. Jos et ole itse luonut tai jos tuntemasi luetteloiden tarjoaja ei ole vielä luonut luettelolähdettä, katso tuetut mallit klikkaamalla Näytä mallit ja lataa mallitiedostosi, joka voidaan lisätä ja tallentaa. Lataa tämä esimerkkitiedosto (CSV) ja tutustu siihen. (Lue lisää sijoittelujen poissulkemisesta tilitasolla.) Tuetut poissulkemistyypit:
  • sivustot
  • mobiilisovellukset
  • YouTube-kanavat
  • YouTube-videot.

Huom. Poissulkemisiin sovelletaan jaettuja sijoittelujen poissulkemisluetteloita koskevia rajoituksia. Lue lisää Google Adsin kohdistukseen liittyvistä rajoituksista

 1. Kun sinulla on oikeassa tiedostomuodossa tallennettu luettelolähde, voit ajoittaa luettelolähteeseen sisältyvien sijoittelun poissulkemisten automaattiset lataukset.
  1. Lisää aikataulun nimi.
  2. Lisää luettelon nimi, joka näkyy nimenä Sijoittelujen poissulkemisluettelo ‑sarakkeessa.
  3. Valitse avattavasta Lähde-valikosta tiedoston toimitustapa:
   • Google Sheets
   • HTTPS
   • SFTP.
  4. Varmista, että tiedosto on julkinen tai että olet antanut luvat tiedostoon pääsemiseksi.
   1. Google Sheets ‑taulukon on oltava julkinen, tai sinun on jaettava se Google Ads ‑tilille, joka näkyy luettelossa valitessasi Google Sheetsin lähteeksi, ja klikattava sitten Linkitä aiemmin luotu Google Sheets ‑taulukko.
   2. HTTPS/SFTP voi edellyttää kirjautumistietoja (käyttäjänimi/salasana). Lisää tällöin käyttäjänimi ja salasana tiedostoon pääsyä varten.
    Huom. Jos valitset SFTP:n ja saat Tiedostoa ei löydy ‑virheilmoituksen, lisää tiedostopolun ja nimen väliin kaksi vinoviivaa (//). Esimerkki: SFTP://sftp.mysite.com/exclusions.csv
  5. Valitse Aikataulu- ja Aika-kentistä, miten usein ja milloin valitsemasi lähde ladataan ja otetaan käyttöön sijoittelun poissulkemisissa.
  6. Klikkaa Tallenna.
  7. Varmista, että lähdetiedostosi on ladattu oikein, tarkistamalla, että se näkyy Sijoittelun poissulkemiset ‑sivulla olevassa Sijoittelujen poissulkemisluettelo ‑sarakkeessa. Pääset kyseiselle sivulle Työkalut-valikosta Google Ads | työkalut [kuvake]. Luettelon näkymiseen sarakkeessa voi kulua 10 minuuttia.
 2. Jos haluat perua ajoitetut sijoittelun poissulkemiset tai muokata niitä, seuraa näitä ohjeita:
  1. Klikkaa Työkalut-kuvaketta Google Ads | työkalut [kuvake].
  2. Valitse Joukkotoiminnot-kohdasta Lataukset.
  3. Klikkaa Aikataulut-välilehteä.
  4. Vie hiiri Aikataulu-sarakkeessa olevan ajoitetun kohteen vasemmalla puolella olevan värillisen pisteen päälle.
  5. Voit valita "Ota käyttöön", "Keskeytä" tai "Poista".
  6. Voit myös tehdä muokkauksia klikkaamalla Toiminnot-sarakkeesta Muokkaa.

Huomioitavaa:

 • Jos käytät luotetun luetteloiden tarjoajan luomaa tiedostoa, varmista, että tiedosto on tuetussa muodossa, jotta se latautuu oikein.
 • Kunhan lataukset on ajoitettu, lähdetiedostoon sisältyvät poissulkemiset latautuvat luetteloosi säännöllisesti. Voit päivittää lähdetiedoston suoraan tai tehdä yhteistyötä kolmantena osapuolena toimivan luetteloiden tarjoajan kanssa lähdetiedoston päivittämiseksi.
 • Kun poissulkemisluettelo on luotu, voit ottaa käyttöön sijoittelujen poissulkemisluettelon kampanjassa ja aloittaa sijoittelujen poissulkemisen.
Luettelon tarjoajille

Luo poissulkemisluettelo, jota mainostajasi voivat käyttää, lataamalla tuettu ulkoinen lähdetiedosto Google Adsiin. Kun mainostajat ovat ajoittaneet sijoittelun poissulkemisten lataukset, luettelolähde noudetaan säännöllisesti, jotta poissulkemisia voidaan hallita Google Adsista. Voit ylläpitää luetteloa. Mainostajat voivat ajoittaa latauksia luomasi sijoittelujen poissulkemisluettelon avulla. Lähdetiedostoihisi tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti mainostajien luetteloihin.

Ohjeet tiedostomallin lataamiseen ja sijoittelujen poissulkemistiedoston testaamiseen

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Valitse Yleiskatsaus-valikosta yksityiskohtainen näkymä.
 3. Klikkaa yläreunan navigointivalikosta Työkalut ja asetukset ‑kuvaketta Google Ads | työkalut [kuvake].
 4. Valitse Jaettu kirjasto ‑osiosta Sijoittelujen poissulkemisluettelot.
 5. Klikkaa pluspainiketta .
 6. Klikkaa Aikatauluta luettelo.
 7. Katso tuetut tiedostotyypit ja mallit klikkaamalla Näytä mallit ja lataa mallitiedosto, jota haluat käyttää sijoittelujen poissulkemisluetteloiden luomiseen. Lataa tämä esimerkkitiedosto (CSV) ja tutustu siihen. (Lue lisää sijoittelujen poissulkemisesta tilitasolla.) Tuetut poissulkemistyypit:
 8. Kun olet tallentanut luettelolähteesi oikeassa tiedostomuodossa, testaa, että poissulkemistiedostosi on muotoiltu oikein, lataamalla se tilillesi.
  1. Lisää aikataulun nimi.
  2. Lisää luettelon nimi, joka näkyy nimenä Aikataulu- ja Sijoittelujen poissulkemisluettelo ‑sarakkeissa.
  3. Valitse avattavasta Lähde-valikosta tiedoston toimitustapa:
   • Google Sheets
   • HTTPS
   • SFTP.
  4. Varmista, että tiedosto on julkinen tai että olet antanut luvat tiedostoon pääsemiseksi.
   1. Google Sheets ‑taulukon on oltava julkinen, tai sinun on jaettava se Google Ads ‑tilille, joka näkyy luettelossa valitessasi Google Sheetsin lähteeksi, ja klikattava sitten Linkitä aiemmin luotu Google Sheets ‑taulukko.
   2. HTTPS/SFTP voi edellyttää kirjautumistietoja (käyttäjänimi/salasana). Lisää tällöin käyttäjänimi ja salasana tiedostoon pääsyä varten.
   3. Nämä luvat koskevat myös kaikkia mainostajia, jotka saavat pääsyn tiedostoosi.
    Huom. Jos valitset SFTP:n ja saat Tiedostoa ei löydy ‑virheilmoituksen, lisää tiedostopolun ja nimen väliin kaksi vinoviivaa (//). Esimerkki: SFTP://sftp.mysite.com/exclusions.csv
  5. Valitse Aikataulu- ja Aika-kentistä, miten usein ja milloin valitsemasi lähde ladataan ja otetaan käyttöön mainostajan sijoittelun poissulkemisissa.
  6. Klikkaa Tallenna.
  7. Varmista, että lähdetiedostosi on ladattu oikein, tarkistamalla, että se näkyy Sijoittelun poissulkemiset ‑sivulla olevassa Sijoittelujen poissulkemisluettelo ‑sarakkeessa. Pääset kyseiselle sivulle Työkalut-valikosta Google Ads | työkalut [kuvake]. Lähdetiedoston näkymiseen sarakkeessa voi kulua 10 minuuttia.

Parhaat käytännöt:

 • Ennen kuin jaat tiedoston mainostajille, sinun kannattaa ajoittaa luettelosi oman tilisi kanssa ja testata, että tiedosto latautuu oikein. Pidä aikataulu päällä muutaman päivän ajan, jotta voit testata, että päivityksesi latautuvat.
 • Muista, että näihin luetteloihin sovelletaan normaaleja jaettua sijoittelun poissulkemista koskevia rajoituksia. Näiden rajoitusten mukaan luetteloa kohden voi olla enintään 65 000 poissulkemista. Huomaa, että mainostajan tileihin sovelletaan poissulkemista koskevia lisärajoituksia niiden kohdistusasetusten käytön perusteella. Lue lisää Google Adsin kohdistukseen liittyvistä rajoituksista
 • Tee yhteistyötä mainostajien kanssa tekemällä pysyviä muutoksia luetteloihin suoraan luettelolähdetiedostoissa. Mainostajat eivät nimittäin voi tehdä pysyviä muutoksia ajoitettuihin luetteloihin Google Adsista.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
73067
false