Εξαίρεση συγκεκριμένων ιστοσελίδων και βίντεο

Τα στοιχεία ελέγχου στόχευσης και εξαίρεσης για την προβολή για κινητά έχουν απλοποιηθεί, ώστε να διευκολυνθεί η προσέγγιση της αυξανόμενης βάσης των χρηστών κινητών.

Η εξαίρεση περιεχομένου (εξαίρεση μη παρενθετικής διαφήμισης εφαρμογής G-mob για κινητά) αντικαταστάθηκε από απλοποιημένες επιλογές στόχευσης συσκευών για υπολογιστές, tablet και κινητά.

Μπορείτε να ελέγξετε σε ποιους εκδότες ή τύπους περιεχομένου εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας χρησιμοποιώντας:

 • Θέματα
 • Στόχευση συσκευών: υπολογιστής, tablet, κινητά
 • Κατηγορία εφαρμογών
 • Εξαιρέσεις μεμονωμένων εφαρμογών μέσω εξαιρέσεων τοποθέτησης για εφαρμογές για κινητά και εξαίρεση μεμονωμένων ιστοτόπων
 • Εξαιρέσεις περιεχομένου

Ακριβώς όπως μπορείτε να στοχεύσετε τοποθετήσεις στο Δίκτυο προβολής Google για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας, όπως συγκεκριμένες σελίδες, ιστοτόπους, εφαρμογές για κινητά και βίντεο, μπορείτε επίσης να εξαιρέσετε τοποθετήσεις στις οποίες δεν θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας. Μπορείτε να εξαιρέσετε ιστοτόπους ή τομείς που δεν ενδείκνυνται για την επωνυμία σας ή δεν προωθούν αποτελεσματικά την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας.

Τύποι τοποθετήσεων που μπορείτε να εξαιρέσετε

 • Συγκεκριμένες τοποθετήσεις που δεν είναι κατάλληλες για την επωνυμία σας.
 • Τοποθετήσεις όπου οι διαφημίσεις σας εμφανίζονται, αλλά δεν έχουν καλή απόδοση.

Παράδειγμα

Ένα ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει μια ομάδα διαφημίσεων η οποία προωθεί πακέτα οικογενειακών διακοπών σε κάμπινγκ και στοχεύει θέματα όπως "Πεζοπορία και κάμπινγκ". Το γραφείο διαπιστώνει ότι ορισμένες διαφημίσεις εμφανίζονται σε αυτόματες τοποθετήσεις που σχετίζονται με το θέμα, αλλά δεν είναι φιλικές για οικογένειες. Μπορεί να εξαιρέσει αυτές τις τοποθετήσεις από την ομάδα διαφημίσεων.

Εξαίρεση τοποθετήσεων από την καμπάνια, την ομάδα διαφημίσεων ή τον λογαριασμό σας

Από τη σελίδα Τοποθετήσεις, μπορείτε να εξαιρέσετε τοποθετήσεις από συγκεκριμένες ομάδες διαφημίσεων και καμπάνιες.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, επιλέξτε Τοποθετήσεις.
 3. Από τη γραμμή μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην καρτέλα Εξαιρέσεις.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Optimization.
 5. Επιλέξτε αν θέλετε να εξαιρέσετε τοποθετήσεις σε επίπεδο καμπάνιας, ομάδας διαφημίσεων ή λογαριασμού.
 6. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Αναζητήστε μια λέξη, μια φράση, ένα URL ή το αναγνωριστικό βίντεο που θέλετε να εξαιρέσετε.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πολλών τοποθετήσεων και καταχωρίστε τα URL που θέλετε να εξαιρέσετε.
  • Επιλέξτε Χρήση λίστας εξαιρέσεων τοποθέτησης και επιλέξτε τη λίστα σας.
 7. Αφού καταχωρίσετε τις εξαιρέσεις σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Τρόπος προσθήκης των URL εξαίρεσης

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι URL για διαφορετικούς τύπους ιδιοκτησιών. Είτε πρόκειται για εφαρμογές για κινητά είτε για συγκεκριμένες σελίδες προϊόντων, ο κάθε τύπος ιδιοκτησίας διαθέτει μια συγκεκριμένη μορφή διεύθυνσης. Αναπτύξτε τις ενότητες που ακολουθούν, για να δείτε πώς να καταχωρίσετε τη διεύθυνση για κάθε τύπο τοποθέτησης.

Διαμόρφωση εξαιρέσεων τοποθετήσεων για ιστότοπους

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την εξαίρεση τοποθετήσεων: κατά τομέα διαδικτύου, υποτομέα, όνομα διαδρομής ή μεμονωμένες σελίδες, αλλά όχι κατά τομείς διαδικτύου πολλών επιπέδων. Σε γενικές γραμμές, η εξαίρεση τομέων θα αποτρέψει την εμφάνιση των διαφημίσεων σε οποιαδήποτε σελίδα βρίσκεται ή περιέχεται σε αυτόν τον τομέα. Η καταχώριση υποτομέων ή διαδρομών θα αποτρέψει την εμφάνιση των διαφημίσεων μόνο στις σελίδες που βρίσκονται ή περιέχονται στον συγκεκριμένο υποτομέα ή διαδρομή, αντίστοιχα.

Παράδειγμα

Η εταιρεία της Κερασιάς πουλά οργανικά οικιακά καθαριστικά προϊόντα και θα ήθελε οι διαφημίσεις της να εμφανίζονται μόνο σε τοποθετήσεις που σχετίζονται στενά με τα προϊόντα της. Στοχεύει έναν δημοφιλή ιστότοπο αξιολόγησης προϊόντων και προσθέτει μια εξαίρεση ιστοτόπου για τις διαδρομές του ιστοτόπου που σχετίζονται με σκεύη κουζίνας και οικιακές συσκευές, ώστε οι διαφημίσεις της να μην εμφανίζονται σε αυτές τις σελίδες. Κάνοντας πιο συγκεκριμένες τις τοποθεσίες όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις της, μπορεί να προβάλλει τις διαφημίσεις της στους δυνητικούς πελάτες που ενδιαφέρονται περισσότερο.

Η μορφή κάθε καταχώρισης στη λίστα εξαιρέσεων ιστοτόπου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το Google Ads φιλτράρει ιστοτόπους. Δείτε ορισμένα παραδείγματα σχετικά με το πώς μπορείτε να εξαιρέσετε τομείς και να διαμορφώσετε αυτές τις εξαιρέσεις:

Επίπεδο

Εξαίρεση

 
Όνομα τομέα ανώτερου επιπέδου example.com
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μορφή, αν προτιμάτε οι διαφημίσεις σας να εξαιρούνται από συγκεκριμένο τομέα και τους υποτομείς του, από ονόματα καταλόγων, μεμονωμένες σελίδες και ούτω καθεξής.
 • Οι διαφημίσεις δεν θα εμφανίζονται στις διευθύνσεις example.com, www.example.com, www1.example.com, www.example.com/διάφορα, www.example.com/διάφορα/pag.html ή τοποθέτηση.example.com
Αποδεκτό
Υποτομέας πρώτου επιπέδου www.example.com
 • Οι διαφημίσεις δεν θα εμφανίζονται στις διευθύνσεις www.example.com ή www.example.com/διάφορα
 • Οι διαφημίσεις ενδέχεται να εμφανιστούν στις διευθύνσεις www1.example.com ή τοποθέτηση.example.com
Αποδεκτό
Υποτομέας πρώτου επιπέδου τοποθέτηση.example.com Αποδεκτό
Ένα όνομα καταλόγου www.example.com/διάφορα
 • Οι διαφημίσεις δεν θα εμφανίζονται στις διευθύνσεις www.example.com/διάφορα ή www.example.com/διάφορα/page.html
 • Οι διαφημίσεις ενδέχεται να εμφανιστούν στη διεύθυνση www.example.com
Αποδεκτό
Ένα όνομα καταλόγου example.com/διάφορα Αποδεκτό
Δεύτερο όνομα καταλόγου www.example.com/διάφορα/άλλα
 • Οι διαφημίσεις δεν θα εμφανίζονται στις διευθύνσεις www.example.com/διάφορα/άλλα ή www.example.com/διάφορα/άλλα/page.html
 • Οι διαφημίσεις ενδέχεται να εμφανιστούν στις διευθύνσεις www.example.com ή www.example.com/διάφορα
Αποδεκτό
Υποτομείς πολλών επιπέδων

www.τοποθέτηση.example.com

 • Οι διαφημίσεις μπορούν να εξαιρεθούν μόνο από αυτόν τον συγκεκριμένο υποτομέα
Δεν συνιστάται
Μεμονωμένη σελίδα www.example.com/index.html Αποδεκτό

Λόγω της δυναμικής φύσης του Δικτύου προβολής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα μπορέσετε να εξαιρέσετε το 100% των σχετικών σελίδων κατά την εξαίρεση μιας κατηγορίας. Ωστόσο, στη διάρκεια των δοκιμών μας, διαπιστώσαμε ότι, με την εξαίρεση μιας κατηγορίας, η έκθεση σε σχετικές σελίδες μειώνεται κατά 90% περίπου.

Εξαίρεση μεμονωμένων εφαρμογών από καμπάνιες του Δικτύου προβολής

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Από το μενού στα αριστερά, επιλέξτε Τοποθετήσεις.
 3. Στη γραμμή μενού που βρίσκεται στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην καρτέλα Εξαιρέσεις .
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Optimization.
 5. Επιλέξτε Προσθήκη εξαίρεσης τοποθέτησης.
 6. Στο στοιχείο "Εξαίρεση από", επιλέξτε Καμπάνια.
 7. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή καμπάνιας και επιλέξτε την καμπάνια από την οποία θέλετε να εξαιρέσετε εφαρμογές.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πολλών τοποθετήσεων.
 9. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να εξαιρέσετε εφαρμογές iPhone:
   • Βρείτε το αναγνωριστικό iTunes της εφαρμογής που θέλετε να εξαιρέσετε. Το αναγνωριστικό iTunes εμφανίζεται στο τέλος του URL της εφαρμογής στο iTunes. Για παράδειγμα, το αναγνωριστικό με κόκκινο χρώμα είναι το αναγνωριστικό iTunes της εφαρμογής MechaHamster:
    https://itunes.apple.com/us/app/mechahamster/id1286046770.

   • Καταχωρίστε mobileapp::1- και στη συνέχεια το αναγνωριστικό iTunes. Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσθέσετε την εφαρμογή MechaHamster ως εξαίρεση τοποθέτησης, καταχωρίστε το mobileapp::1-1286046770.

  • Για να εξαιρέσετε εφαρμογές Android:
   • Στο Google Play Store, βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να εξαιρέσετε και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το όνομα πακέτου της εφαρμογής (το τελευταίο μέρος του URL μετά από το id=).Για παράδειγμα, όσον αφορά την εφαρμογή MechaHamster, αντιγράψτε την ενότητα του URL που εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα παρακάτω:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.fpl.mechahamster
   • Στο πεδίο για την καταχώριση τοποθετήσεων στο Google Ads, καταχωρίστε mobileapp::2- και επικολλήστε το URL που μόλις αντιγράψατε. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα από το προηγούμενο βήμα, η εξαίρεση για την εφαρμογή MechaHamster θα είχε ως εξής:
    mobileapp::2-com.google.fpl.mechahamster

Εξαίρεση δεσμευμένων τομέων (parked domain)

Οι περισσότερες εξαιρέσεις ισχύουν μόνο για το Δίκτυο προβολής, εκτός από τις εξαιρέσεις ιστοτόπων δεσμευμένων τομέων (parked domain), οι οποίες ισχύουν και για το Δίκτυο προβολής και για το Δίκτυο αναζήτησης.

Σημείωση

Η εξαίρεση των τοποθετήσεων δεν ισοδυναμεί με την κατάργησή τους. Όταν εξαιρείτε τοποθετήσεις, αποκλείετε την εμφάνιση των διαφημίσεών σας σε αυτές. Όταν καταργείτε τοποθετήσεις τις οποίες στοχεύετε, η διαφήμισή σας ενδέχεται να εμφανιστεί ξανά στην τοποθέτηση αυτή, βάσει των υπόλοιπων μεθόδων στόχευσης που χρησιμοποιούνται στην ομάδα διαφημίσεων, όπως στόχευση λέξεων-κλειδιών ή θεμάτων.

Επόμενα βήματα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας